Päivittyvä seuranta tässä artikkelissa on päättynyt. Katso asiantuntijoidemme viimeisimmät analyysit ja ajankohtaiset nostot Twitterissä @OPsijoittaminen.

Lisäksi voit tutustua Koronavirus ja sijoittaminen -sivuihin op.fi:ssä.

22.6.

Markkinoiden riskisentimentti kehittyi juhannuksen ympäristössä vailla selvää suuntaa kaksijakoisten ajurien johdosta. Markkinat jatkoivat tasapainoiluaan talouden avaamistoimien sekä elvytysoptimismin tuoman positiivisuuden ja toisaalta koronaviruksen mahdollisen toisen tartunta-aallon luomien huolien välillä. Viime perjantaina jatkuneet EU-johtajien neuvottelut komission ehdottamasta elvytyspaketista eivät johtaneet konkreettisiin edistysaskeliin ja edessä on pitkä tie, ennen kuin jälleenrakennuspaketista päästään lopulta sopuun. Kauppasuhdeuutiset ovat olleet kaksijakoisia Trumpin ylläpidettyä aggressiivista retoriikkaa, mutta Kiinan yhdysvaltalaisten maataloustuotteiden ostomäärien kasvatus on antanut toivoa tilanteen tasaantumisesta.

Viime viikko oli osakemarkkinoilla kokonaisuutena myönteisen kehityksen aikaa, vaikka kurssikehitys tasaantuikin keskiviikon jälkeen. Pääosakeindeksit nousivat viime viikon aikana tukevasti Atlantin molemmin puolin (1,9-3,7 %) osakemarkkinoiden painottaessa positiivisia ajureita. Tänään aamulla Aasian osakeindeksit ovat olleet pääsääntöisesti maltillisessa nousussa ilman selvempiä ajureita hiljaisen uutisvirran rauhoittaessa suuntaliikkeitä. Osakefutuurit viitoittavat Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoiden avaavan viikon laskulla Wirecardin kirjanpitosotkujen heijastuessa yleiseen kehitykseen.

17.6.

Kaksijakoisissa merkeissä käynnistyneen alkuviikon jälkeen riskisentimentti vahvistui eilen voimalla lukuisten positiivisten ajurien siivittämänä. Suurin optimismi kumpusi uutisista, joiden mukaan Yhdysvaltojen hallinto suunnittelee uutta massiivista 1000 mrd. dollarin infrastruktuurihankkeisiin (mm. sillat ja 5G-yhteydet) keskittyvää elvytyspakettia, mutta myös uutiset steroidilääkkeen tehosta koronaviruksen hoidossa ruokki riskinottohalukkuutta. Oman mausteensa antoi Fedin yrityslainojen oston konkreettinen käynnistyminen sekä selvästi ennakoitua nopeampaa yksityisen kulutuksen toipumista viitoittaneet Yhdysvaltojen vähittäismyyntiluvut.

Osakemarkkinoilla nähtiin laaja-alaista nousua positiivisten ajurien ottaessa yliotteen riskitekijöistä. Euroopan osakeindeksit marssivat voimalla ylöspäin ja pääosakeindeksit kirjasivat kautta linjan noin 3 % plussaa. Yhdysvaltojen tiedot Floridan koronatartuntojen kiihtymisestä lannistivat kurssikehitystä vain hetkellisesti ja pääosakeindeksit nousivat tukevasti 1,8-2,0 %:n tahdilla markkinoiden painottaessa elvytysoptimismia. Tänään aamulla Aasian osakeindeksit ovat kehittyneet lievän alavireisesti Kiinan koronavirustilanteen luodessa varjon talous- ja elvytysoptimismin ylle. Osakefutuurit signaloivat markkinoiden hengähtävän eilisen rallin jälkeen ja länsimarkkinoiden avautuvan laskuun.

15.6.

Alavireinen viime viikko sai positiivisen päätöksen, kun riskisentimentti toipui perjantaina aiemmasta kyykkäyksestään ilman yksiselitteistä ajuria. Uutisvirta pysyi edelleen vähäisenä ja tunnelmat ovat yhä hermostuneet markkinoiden tasapainoillessa talouden avaamisoptimismin ja koronaviruksen toiseen aaltoon liittyvien pelkojen välillä. Osakemarkkinoilla hermostuneisuus näkyi voimakkaana päivänsisäisenä heiluntana, vaikka osakeindeksit niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa päätyivätkin viikon päätteeksi plussalle. Euroopassa Stoxx Europe 600 -indeksi kävi hetkellisesti jo 1,5 % plussalla, mutta nousu hyytyi lopulta vaivaiseen 0,3 %:iin. Yhdysvalloissa osakeindeksit painuivat vahvan nousuavauksen jälkeen hetkellisesti jopa pakkaselle, mutta toipuivat kautta linjan 1,0-1,9 %:n nousuun. Perjantain positiivisuudesta huolimatta viime viikko oli osakemarkkinoilla heikoin pitkään aikaan ja esimerkiksi S&P 500 -indeksi pakitti 4,8 %:lla. Tänään aamulla osakkeet ovat olleet laskusuunnassa Aasian kaupankäynnissä viikonlopun aikana selvästi kasvaneiden Kiinan koronatartuntojen ruokittua pelkoja viruksen uudesta etenemisestä ja Kiinan aktiviteettilukujen kerrottua ennakoitua vaisummasta talouden toipumisesta. Futuurit signaloivat länsimarkkinoiden avaavan viikon tuntuvaan laskuun (esim. S&P 500 -2,9 %).

12.6.

Pelko koronaviruksen toisen aallon leviämisestä laukaisi eilen voimakkaan riskiaversion. Uutiset koronavirustilanteen huolestuttavasta kehityssuunnasta useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa (mm. Kalifornia ja Texas) nostivat riskitekijät jälleen vahvemmin esille ja pakottivat markkinat ottamaan varovaisempaa lähestymiskantaa tulevaisuudennäkymiin. Heikkoutta perusteltiin osin myös Fedin keskiviikkona esittämällä varovaiseksi tulkitulla talousnäkymällä sekä pettymykseksi jääneellä data-annilla. Yhdysvaltalaishallinnon lisäelvytysneuvotteluiden lykkääntyminen myöhemmälle kesällä ruokki osaltaan pessimismiä. Riskiaversio vaikutti laaja-alaisesti kaikkien omaisuusluokkien kehitykseen, sillä osakemarkkinat, raaka-aineet ja korot laskivat voimakkaasti, kun taas turvasatamavaluutat vahvistuivat.

Osakeindeksit kääntyivät eilen rajuun laskuun riskitekijöiden nostaessa päätään ja osakemarkkinoilla koettiin kovin päivälasku maaliskuun jälkeen. Päiväliikkeen voimaa selittää osaltaan myös voittojen kotiutus maaliskuun lopun jälkeen käynnistyneen voimakkaan nousurallin jälkeen. Pääosakeindeksit Euroopassa ja Yhdysvalloissa laskivat hyytävällä 4-6,9 %:n tahdilla. Tänään aamulla osakkeiden myyntiaalto on rauhoittunut Aasian kaupankäynnissä, vaikka indeksit ovatkin pakkasella. Osakefutuurit viitoittavat Eurooppaan laskuavausta, mutta Yhdysvaltojen markkinoiden toipuvan osin eilisestä höykytyksestään.

11.6.

Kutsuimme finanssialan huippuammattilaiset keskustelemaan kevään koronatilanteen vaikutuksista pankkitoimintaan ja sijoittamiseen.

Sijoitusjohtaja Erkko Ryynänen kertoo varainhoidon markkinanäkemyksen keskeisissä omaisuusluokissa. OP:n Pääjohtaja Timo Ritakallio puolestaan kertoo, kuinka kriisi on vaikuttanut pankkitoimintaan ja Yleisradion eläkesäätiön toimitusjohtaja Topi Piela kuvaa kriisin vaikutusta sijoitustoimintaan.

Tallenteen löydät täältä.

10.6.

Kaksijakoisen viikonavauksen jälkeen riskisentimentti kääntyi alavireiseksi selvien ajurien puuttumisesta ja vähäisestä uutisvirrasta huolimatta. Osakemarkkinoilla suunta oli pääsääntöisesti alaspäin sijoittajien kotiuttaessa voittoja viime viikkojen voimakkaan nousun jälkeen. Euroopassa pääosakeindeksit pakittivat tuntuvalla 1,2-2,1 %:n tahdilla jatkaen siten alkuviikon mollivoittoista kehityskulkuaan. Myös vielä maanantaina nousuun pinnistäneet Yhdysvaltojen osakeindeksit kääntyivät laskuun lukuun ottamatta Nasdaq-indeksiä, joka kävi hetkellisesti jo 10 000 pisteen päällä.

Tänään aamulla Aasian kaupankäynti on sujunut odottelevissa tunnelmissa ja kurssiliikkeet ovat jääneet minimaalisiksi. Osakefutuurit povaavat selkeää nousuavausta länsimarkkinoille, mutta päivän lopullinen kehitys tulee määräytymään pitkälti Fedin korkokokouksen annin perusteella.

8.6.

Viime viikon erittäin vahva markkinakehitys sai perjantaina vielä lisävauhtia ja riskisentimentti vahvistui voimalla niin kauppasuhde-, geopolitiikka- kuin talousdatarintamilta kuultujen positiivisten uutisten ajamana. Päivä käynnistyi myönteisissä merkeissä Yhdysvaltojen kauppaedustaja Lighthizerin ilmaistua tyytyväisyyttään Yhdysvaltojen ja Kiinan ensimmäisen vaiheen kauppasopuun, mikä lievitti hieman huolia suurvaltojen suhteiden tulehtumisesta. Päivän mittaan vahvistuneet toiveet OPEC+-maiden tuotantoleikkausten jatkosta tukivat öljyn hintakehitystä ja samalla yleistä markkinasentimenttiä. Suurin yksittäinen ajuri positiivisuudelle oli kuitenkin Yhdysvaltojen yllättävästä työmarkkinoiden toipumisesta kertonut työllisyysraportti, joka loi toiveita koronaviruksen talousvaikutusten nopeasta tasaantumisesta.

Osakeindeksit nousivat perjantaina voimalla ja laaja-alaisesti markkinoiden ottaessa yhä valoisampaa näkökantaa taloustilanteeseen. Euroopan osakeindeksit lähtivät heti kaupankäynnin avauduttua tukevaan nousuun, mutta todellinen loppukiri nähtiin Yhdysvaltojen työllisyysraportin julkaisun jälkeen. Stoxx Europe 600 -indeksi nousi 2,5 %:lla ja indeksi kirjasi viime viikolla plussaa peräti 7,1 %. Yhdysvalloissa pääosakeindeksit kirmasivat 2-3,2 %:n nousuun syklisten sektorien johtaessa nousukärkeä. S&P 500 -indeksi on noussut kolmen perättäisen viikon aikana yli 3 %:n viikkotahdilla, eikä vastaavaa ole koettu 38 vuoteen.

5.6.

Erittäin pitkän vahvan jakson jälkeen riskisentimentti kääntyi osakemarkkinoilla eilen alavireisemmäksi markkinoiden puntaroidessa ristikkäissuuntaisten ajurien yhteisvaikutusta, mutta muita markkinoita leimasi positiivisempi kehityskulku. Osakemarkkinoiden varovaisuutta ajoi huolet Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasuhteiden kehityksestä sekä pettymyksen tuottanut Yhdysvaltojen työmarkkinakehitys. Saksan ilmoittama merkittävä 130 miljardin elvytyspaketti tai EKP:n ennakoituakin suurempi QE-ostojen kasvatus eivät jaksaneet kääntää markkinoiden yleisilmettä positiiviseksi.

Osakemarkkinoiden vahva nousuputki katkesi, mutta osakeindeksit antoivat vain niukasti peräksi keskiviikon päätöstasoihin peilattuna. Euroopan osakeindeksit kehittyivät alavireisesti kauppasuhdejännitteiden saattelemana ja EKP:n ennakoitua voimakkaampi lisäelvytys toi kurssikehitykseen vain hetkellisen piristyksen. Stoxx Europe 600 -indeksi pakitti lopulta 0,7 %:lla. Yhdysvalloissakin kaikki kolme pääosakeindeksiä päätyivät laskuun, mutta Nasdaq 100 -indeksi kävi päivänsisäisesti uusilla kaikkien aikojen ennätystasolla. Aasian kaupankäynti on sujunut vailla suuntaa tuoreiden ajurien puuttuessa. Osakefutuurien perusteella länsimarkkinat ovat avaamassa selvään nousuun, mutta Yhdysvaltojen työllisyysraportin anti tulee vahvasti ohjaamaan päivän lopullista kehitystä.

3.6.

Markkinatunnelmat pysyivät eilen yhä erittäin positiivisina ja riskisentimentti jatkoi vahvistumistaan ennakoitua suotuisampaa kehitystä osoittaneiden talouslukujen tukemana. Yhdysvaltojen palvelualoilta ja työmarkkinoilta kantautuneet signaalit vahvistivat käsitystä talouden aallonpohjan ohituksesta antaen siten oikeutusta viime viikkojen markkinarallille. Sentimentin vahvistuminen heijastui laaja-alaisesti eri omaisuusluokkien kehitykseen lukuun ottamatta öljyä, joka painui OPEC-maiden tuotantoleikkausten jatkoon liittyvän epävarmuuden saattelemana.

Osakemarkkinoiden hurmos nojasi yhä tuttuihin teemoihin eli koronavirustilanteen, talouksien vähittäisen avautumisen ja merkittävän elvytyksen tuomaan optimismiin, vaikka aiheisiin liittynyt uutisvirta jäikin vähäiseksi. Myös ennakoitua suotuisampi data-anti antoi myötätuulta osakeindeksien kehitykselle. Euroopan osakeindeksit olivat jo toista perättäistä päivää erittäin vahvassa vedossa ja laaja Stoxx Europe 600 -indeksi spurttasi 2,5 %:n nousuun. Indeksi on noussut toukokuun puolivälin jälkeen lähes 13 %:lla, joten toipuminen koronakriisin syövereistä on ollut nopeaa. Yhdysvalloissa osakkeiden nousu jäi maltillisemmaksi, mutta S&P kirjasi neljännen perättäisen nousupäivän. Sektorirotaatio kohti syklisiä osakkeita jatkui edelleen molemmilla talousalueilla

1.6.

Huomio näyttää siirtyvän hieman myös muihin asioihin kuin korona-uutisointiin. Viime viikko päättyi kaksijakoisissa tunnelmissa ja riskisentimentti kehittyi vailla yhtenäistä suuntaa markkinoiden tasapainoillessa talouden avaamisoptimismin ja suurvaltasuhteiden heikkenemispelkojen ristiaallokossa.

Positiiviset signaalit Euroopan talouskurimuksen vähittäisestä helpottamisesta eivät enää jaksaneet kannatella maanosan osakemarkkinoiden kehitystä, vaan osakeindeksit päätyivät tuntuvaan laskuun (Stoxx Europe 600 -1,4 %) markkinoiden käännettyä huomionsa Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteiden jäähtymiseen. Myös Yhdysvaltojen kaupankäynti eteni aluksi mollivoittoisissa tunnelmissa, mutta kehitys piristyi kaupankäynnin loppupuolella Trumpin otettua pelättyä lievempi kanta Kiina-suhteisiin. Pääosakeindeksien kehitys jäi Yhdysvalloissa epäyhtenäiseksi.

Tänään aamulla Aasian osakemarkkinat ovat edenneet myötätuulessa pahimpien suurvaltasuhdeskenaarioiden jäätyä toteutumatta ja erityisesti Hong Kongin osakkeet ovat olleet vahvassa nousussa (+3,2 %). Osakefutuurien perusteella Euroopan markkinat ovat avaamassa tukevaan nousuun, mutta Yhdysvaltojen markkinat vaakasuuntaisesti maan laajoiksi levinneiden mellakoiden jarruttaessa riskinottohalukkuutta.

29.5.

Riskisentimentti jatkoi eilen aluksi vahvistumistaan elvytysoptimismin siivittämänä, mutta tunnelmat kääntyivät lopulta varovaisemmiksi suurvaltasuhteita koskevien huolien noustua selvemmin valokeilaan. Heikkoutta ruokki Yhdysvaltojen suunnittelemat vastatoimet Kiinan kiisteltyyn Hong Kongin turvallisuuslakiin liittyen. Trump ilmoitti pitävänsä tänään tiedotustilaisuuden, jossa hän paljastaa Yhdysvaltojen Kiina-politiikan. Uutislähteiden perusteella Yhdysvallat harkitsee ainakin sanktioita kiinalaisviranomaisia kohtaan sekä jopa Hong Kongin erityistalousaluestatuksen peruuttamista. Alakuloisemmaksi muuttuneeseen tunnelmaan vaikutti osaltaan myös Trumpin allekirjoittama presidentin asetus, jolla pyritään vaikuttamaan sosiaalisen median yhtiöiden toimintaan.

Osakemarkkinoiden kehitys jäi epäyhtenäiseksi eri talousalueilla. Euroopan osakeindeksit jatkoivat vahvaa nousuputkeaan saaden yhä voimaa EU:n ehdottaman jälleenrakennusrahaston luomasta optimismista. Stoxx Europe 600 -indeksi kipusi 1,6 %:lla ja nousu oli laaja-alaista (pl. energiayhtiöt). Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden mukava nousuvire haihtui ja pääindeksit painuivat lopulta pakkaselle geopolitiikkariskien ajamana.

28.5.

Positiivisuus hallitsevana teemana. Markkinasentimentti jatkoi eilen yhä selvää vahvistumistaan lähinnä elvytysoptimismin tukemana. Japani ilmoitti uudesta massiivisesta 1100 miljardin elvytyspaketista ja myös EU-komissio ehdotti uutta merkittävää jälleenrakennuspakettia, jolla tuettaisiin pahasti koronaviruksesta kärsineen maanosan talouskehitystä. Lisäksi koronavirustilanteen tasaantuminen sekä optimistisempaan suuntaan muuttuneet Fedin jäsenten talouskommentit antoivat myötätuulta markkinakehitykselle. Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteiden jatkuva heikkeneminen Hong Kongin tilanteen osalta tai öljyn lasku eivät riittäneet pilaamaan yleisen sentimentin kehitystä.

Osakemarkkinoiden alkuviikon vahva kehitys sai jatkoa ja pörssikurssit Atlantin molemmin puolin jatkoivat nousu-uralla. EU-komission elvytyspaketin tuoma optimismi siivitti euroalueen osakeindeksit tukevaan nousuun ja esimerkiksi Euro Stoxx 50 -indeksi kipusi 1,7 %:lla. Yhdysvalloissa kaupankäynnin alku sujui hapuilevammissa merkeissä, mutta suurvaltasuhteiden heikkenemisestä huolimatta pääosakeindeksit pinnistivät mukavasti 0,8-2,2 % plussalle ja S&P 500 punnersi psykologisesti tärkeän 3000 pisteen rajan päälle.

27.5.

Markkinatunnelmat ovat pysyneet yhä positiivisina ja riskisentimentti vahvistui eilen entisestään tuttujen teemojen eli virustilanteen helpottamisen, talouksien avaussuunnitelmien sekä elvytysoptimismin tukemana. Taloudesta on kantautunut yhä kasvavissa määrin signaaleja aktiviteetin aallonpohjan taakse jäämisestä ja samalla odotukset lisäelvytystoimista ovat vahvistaneet odotuksia taloustilanteen positiivisesta kehityssuunnasta. Markkinat jättivät Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteiden kiristymisen jälleen vähälle painoarvolle. Riskisentimentin vahvistuminen oli eilen laaja-alaista ja koski kaikkia omaisuusluokkia. Osakemarkkinoiden nousun ohella raaka-aineet, korot ja riskivaluutat vahvistuivat näyttävästi.

Osakemarkkinoiden positiivinen viikonavaus sai jatkoa ja osakekurssit kurkottivat Atlantin molemmin puolin yhä korkeammille tasoille. Euroopassa osakeindeksien nousu oli maanantain tapaan laaja-alaista ja Stoxx Europe 600 -indeksi kipusi 1,1 %:lla. Yhdysvalloissa pörssiviikko käynnistyi mukavassa nosteessa maanantain kiinniolon jälkeen, vaikka Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteiden kiristyminen söikin nousulta parhaan terän. S&P 500 -indeksi kävi hetkellisesti psykologisesti tärkeän 3000 pisteen rajan yläpuolella, mutta päätyi lopulta 1,2 %:n nousuun 2992 pisteen tasolle.

25.5.

Markkinasentimentti kehittyi viime viikon perjantaina aaltoilevasti kaksijakoisten ajurien puristuksissa. Päivä käynnistyi varovaisissa tunnelmissa Yhdysvaltojen ja Kiinan yhä kiristyvien välien luodessa hermostuneisuutta, mutta tunnelmat tasaantuivat päivän edetessä tutun koronavirusoptimismin nostettua jälleen päätään.

Osakemarkkinoilla päiväliikkeet jäivät perjantaina vähäisiksi niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Perjantain vaakasuuntaisesta kehityksestä huolimatta viime viikko oli osakemarkkinoilla vahva ja pääosakeindeksit nousivat reilulla 3 %:lla Atlantin molemmin puolin. Viikonlopun aikana yhä aggressiivisemmaksi muuttunut retoriikka Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteiden osalta sekä Hong Kongin mielenosoitukset ovat varjostanut Aasian pörssiviikon avausta ja indeksien kehitys on jäänyt epäyhtenäiseksi. Epävarmuustekijöistä huolimatta Euroopassa viikko avattiin selvässä nousussa. Yhdysvaltojen markkinat ovat kiinni juhlapäivästä johtuen.

22.5.

Markkinoilla painottelee hyvien ja huonojen uutisten välillä. Riskisentimentti piti keskiviikkona pintansa verrattain hyvin, mutta sahaileva tunnelma osoitti eilen hienoisia heikentymisen merkkejä. Markkinat ovat kantaneet kasvavaa huolta Yhdysvaltojen ja Kiinan välien kiristymisestä, jonka nähdään hidastavan talouden normalisoitumisedellytyksiä koronavirustilanteen helpottaessa. Kiinan vastine Trumpin esittämälle näkyvälle kritiikille presidentti Xi:n hallintoa kohtaan ja Kiinan vastaiset lakiesitykset Yhdysvalloissa yhdistettynä yhä koholla säilyviin työttömyyskorvaushakemuksiin ovat ylläpitäneet negatiivista uutisvirtaa. Odotettua vahvemmat ostopäällikköindeksit ohitettiin eilen vähin äänin geopolitiikkariskien hallitessa markkinakuvaa.

Osakemarkkinoilla tunnelmat kääntyivät eilen happamammaksi riskitekijöiden ottaessa tiukempaa otetta sijoittajien mielialoista. Euroopassa lähes kaikki toimialat olivat laskussa ja Euro Stoxx 600 -indeksi päätyi -0,8 % pakkaselle. Yhdysvalloissa pääosakeindeksien kehityskulku mukaili Eurooppaa ja S&P 500 -indeksi painui päivän aikana 0,8 %:lla

18.5.

Onko optimismi pessimismiä painavampaa sijoittajien vaakakupissa? Viime viikon perjantaina riskisentimentti vahvistui hienoisesti ilman yksiselitteistä ajuria kaksijakoisessa uutisvirrassa. Markkinat jatkoivat edelleen historiallisen synkän datavirran ohittamista, eikä Yhdysvaltojen ja Kiinan välien yhä selvempi kiristyminenkään keinuttanut tällä kertaa tunnelmia. Yhdysvaltojen hallinto pyrkii uusilla toimilla estämään yhdysvaltalaisen teknologia toimittamisen Huaweille, jonka pelätään johtavan kiinalaisten vastatoimiin. Pääosin mollivoittoisesta uutisvirrasta huolimatta osakemarkkinoiden viikko päättyi nousutunnelmissa Atlantin molemmin puolin. Euroopan markkinat avasivat tukevaan nousuun, mutta meno hiipui kaupankäynnin edetessä ja Stoxx Europe 600 -indeksi jäi lopulta 0,5 % plussalle. Yhdysvaltojen karmea makrodata sekä huolet suurvaltasuhteiden suunnasta painoivat kursseja kaupankäynnin alkupuolella, mutta koronaoptimismi käänsi kurssit lopulta hienoiseen nousuun. Perjantain toipumisesta huolimatta viime viikko oli osakemarkkinoilla heikko ja pääosakeindeksit laskivat 1,2-3,8 %:n tahdilla. Tänään Aasian kaupankäynnissä ei olla jääty murehtimaan suurvaltasuhteiden kiristymistä tai Kiinan viranomaisten toppuuttelua lisäelvytyksestä, vaan osakeindeksit ovat nousseet maltillisesti talouksien avautumisen luodessa positiivista ilmapiiriä. Osakefutuurit signaloivat länsimarkkinoille vahvaa viikon avausta.

15.5.

Karhu vai härkä? Riskisentimentti aaltoili eilen voimakkaasti markkinoiden tasapainoillessa kaksijakoisten ajurien välillä. Päivä lähti käyntiin mollivoittoisissa tunnelmissa ja synkkyyttä lisäsi entisestään heikosta reaalitalouden tilasta muistuttanut datavirta sekä Trumpin yhä aggressiivisemmaksi käyneet kommentit Kiina-suhteita koskien. Kaupankäynnin edetessä mielialat muuttuivat kuitenkin positiivisemmiksi ja markkinat tukeutuivat jälleen talouksien avautumisen tuomaan optimismiin ja myös öljymarkkinoiden vähittäiseen tasapainottumiseen viittaavat signaalit kohottivat tunnelmia.

Osakemarkkinoiden kehitys jäi epäyhtenäiseksi eri talousalueilla. Euroopassa osakeindeksit laskivat voimakkaasti (esim. Stoxx Europe 600 -2,2 %) kauppasuhteiden kiristymispelkojen ohjatessa maanosan kurssikehitystä. Yhdysvalloissakin osakkeet avasivat selvään laskuun, mutta kurssit toipuivat lopulta mukavaan noin 1 %:n nousuun markkinoiden käännettyä katseensa jälleen talouden avaamisen luomaan optimismiin. Aasian osakeindeksit ovat hienoisessa nousussa Kiinan vihjattua uusista finanssielvytystoimista, mutta kurssikehitystä on jarruttanut tiedot Kiinan huhtikuun kaksijakoisesta taloustilasta sekä epävarmuus Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteisiin liittyen. Osakefutuurien perusteella Eurooppa on ottamassa kiinni Yhdysvaltojen eilistä nousua, mutta jenkkimarkkinat ovat avaamassa vailla suuntaa markkinoiden odotellessa jo tänään julkaistavien painavien talouslukujen antia.

13.5.

Markkinoiden riskitunnelma jatkoi eilen aluksi sahailuaan vailla selvää suuntaa, mutta tunnelmat kääntyivät lopulta alavireisiksi asiantuntijoiden varoiteltua koronavirustilanteen herkkyydestä ja suurvaltasuhteiden osoitettua uusia heikkenemisen merkkejä. Yhdysvaltojen johtava tartuntatautiasiantuntija Fauci varoitti, että talouden liian nopea avaaminen saattaa johtaa takaiskuihin tautitilanteessa ja samalla talouden toipumisessa. Uutislähteet kertoivat myös, että republikaanit suunnittelevat uusia sanktioita Kiinaa kohtaan maan ihmisoikeusrikkomuksista sekä koronaviruksen jälkihoidosta johtuen.

Osakemarkkinat kehittyivät epäyhtenäisesti eri talousalueilla. Euroopassa osakeindeksit päätyivät sahailun jälkeen hienoiseen nousuun ja Yhdysvalloissa osakeindeksit kääntyivät kaupankäynnin loppupuolella terävään laskuun riskitekijöiden noustua jälleen selvemmin valokeilaan. Pääosakeindeksit laskivat 1,9-2,1 %:n tahdilla ja Nasdaqin kuuden päivän nousuputki katkesi tylysti. Kauppasuhteiden kiristymishuolet eivät ole juurikaan heijastuneet Aasian kaupankäyntiin ja osakeindeksit ovat olleet ilman selvää suuntaa.

Osakefutuurien perusteella Euroopan markkinat ovat avaamassa tuntuvaan laskuun ottaen siten kiinni Yhdysvaltojen eilisen laskun, mutta futuurit maalailevat myös Yhdysvaltoihin hienoista laskuavausta.

11.5.

Viime viikon perjantaina riskitunnelma jatkoi vahvistumistaan markkinoiden tukeutuessa kauppasuhdetilanteen liennytysmerkkien ja talouksien avaamissuunnitelmien tuomaan myötätuuleen. Lievää helpotusta saatiin myös talouslukurintamalta, sillä Yhdysvaltojen työmarkkinoiden heikkeneminen jäi pessimistisiksi viritettyjä odotuksia vähäisemmäksi. Osakemarkkinoilla viikko päättyi positiivisissa merkeissä ja osakkeet nousivat tukevasti Atlantin molemmin puolin.

Euroopassa Stoxx Europe 600 -indeksi puski noin 1 %:n nousuun talouksien avaamissuunnitelmien toimiessa myönteisen kehityksen katalyyttinä. Yhdysvalloissa pääosakeindeksit nousivat reippaammalla 1,6-1,9 %:n tahdilla ja perjantain nousun myötä S&P 500 -indeksi kirjasi viime viikolla 3,5 % plussaa. Osakkeiden hyvä veto on jatkunut Aasian kaupankäynnissä Kiinan keskuspankin lupailtua lisää elvytystä, eivätkä markkinat ole hätkähtäneet viikonlopun aikana kuultuja uutisia Etelä-Korean uudesta koronavirusaallosta.

Osakefutuurien perusteella Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinat ovat avaamassa selvästi perjantain päätöstasojen yläpuolelle.

8.5.

Asiantuntijamme Jussi Hyöty kirjoittaa blogissaan viimeiset kuulumiset koronasta ja kaikuja vuodesta 2008. Pysytellään edelleen eurodollari­maailmassa. On täysin mahdollista, että vuoden 2008 subprime-kriisi oli eurodollarijäävuoren huippu. Edelli­sessä Jussi Hyödyn blogissa keskityttiin dollareiden saatavuuteen Yhdysvaltain vaihtotaseen ja FED:n ope­raatioiden, swap-l­injat ja repo-linjat, kautta. Tässä blogissa keskitytään dollareiden saatavuuteen LIBOR-markkinoi­den ja EM-va­­­luuttalainojen kautta.

8.5.

Alkuviikon sahailevan kehityksen jälkeen riskitunnelma kääntyi vahvemmaksi suurvaltasuhteiden liennytysmerkkien ja talouden toipumistoiveiden tukemana. Yhdysvaltojen ja Kiinan sovittelevammaksi muuttuneet kommentit maiden kauppasuhteista sekä eri puolilta kantautuvien liikkumisrajoitusten purkusuunnitelmien luoma toivo talouden aallonpohjan taakse jäämisestä loivat optimismia markkinoille.

Positiivissävytteinen uutisvirta käänsi osakeindeksit uudestaan nousuun Atlantin molemmin puolin. Euroopassa Stoxx Europe 600 -indeksi kipusi 1,1 %:lla ja Yhdysvalloissa kaikki pääosakeindeksit nousivat mukavasti ja Nasdaq kohosi jo vuodenvaihteen tasolleen. Osakemarkkinoiden myötätuuli on jatkunut Aasian aamun kaupankäynnissä markkinoiden tukeutuessa Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteiden tasaantumiseen ja Australian ilmoittamaan talouden avaamissuunnitelmaan.

Riskitekijöiden hellittäessä osakefutuurit viitoittavat länsimarkkinoille tukevaa nousuavausta ennen tänään julkaistavaa Yhdysvaltojen historialliseksi ennakoitua työllisyysraporttia.

7.5.

Koko maailmaa vavisuttanut korona virus on heiluttanut osake- ja korkomarkkinoiden arvostuksia voimakkaasti. Kiinteistömarkkinan osalta kriisin vaikutukset eivät näkyneet merkittävästi vielä ainakaan ensimmäisen kvartaalin arvostuksissa. Lue salkunhoitajien kommentit alkuvuoden toimenpiteistä suosituissa kiinteistörahastoistamme.

6.5.

Katso Kriisin hinta -webinaarimme. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Sami Yläoutinen kertoo, miten koronakriisi vaikuttaa julkiseen talouteen ja kuinka Suomi ja muut euromaat tulevat selviämään kasvaneesta velkaantumisesta. OP Varainhoidon sijoitusratkaisuista vastaava sijoitusjohtaja Erkko Ryynänen haastattelee.

Valtionlainoja lasketaan liikkeelle valtavia määriä, kun valtiot rahoittavat pandemian talousvaikutusten minimoimiseksi suunniteltuja elvytyspaketteja. Samaan aikaan keskuspankit ostavat lainoja markkinoilta ennennäkemättömällä tahdilla. Salkunhoitaja Lauri Laaksonen kertoo, miten valtionlainamarkkinat ovat reagoineet äkillisesti muuttuneeseen tilanteeseen.

Julkinen sektori eroaa yksityistä siinä, että se voi printata rahaa. Budjetin alijäämä tai velka eivät ole ongelma. Valtiohan ei voi mennä konkurssiin, kuten yksityisen sektorin yhtiö. Strategi Jussi Hyöty kertoo ajatuksiamme Modern Monetary Theory (MMT) ajattelusta. What is the end game?

6.5.

Yleinen riskitunnelma vahvistui eilen talouksien avaamissuunnitelmien, Yhdysvaltojen viranomaisten sovittelevampien Kiina-kommenttien sekä näyttävää toipumista jatkaneen öljynhinnan tukemana. Saksan perustuslakituomioistuimen linjaus EKP:n setelirahoituksen (Quantitative Easing) lainvastaisuudesta, erittäin mollivoittoisena jatkunut datavirta sekä Fedin jäsenten varottelu talouden kohtaamista haasteista jarruttivat kuitenkin markkinoiden vahvistumista.

Euroopan osakemarkkinoiden voimakas nousuavaus maltillistui hetkellisesti markkinoiden kantaessa huolta Saksan perustuslakituomioistuimen päätöksen heijastusvaikutuksista, mutta indeksit kääntyivät uudestaan nousu-uralle ja Stoxx Europe 600 -indeksi punnersi lopulta 2,2 %:n nousuun. Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden hyvä vire maltillistui kaupankäynnin loppupuolella Fedin varapääjohtaja Claridan maalattua synkkää kuvaa taloustilasta. Pääosakeindeksit nousivat silti kohtuullisen mukavalla 0,6-1,1 %:n tahdilla. Aasian kaupankäynti on sujunut seesteisissä merkeissä markkinoiden odotellessa jo uusia ajureita ja osakeindeksit ovat olleet pääosin hienoisessa nousussa.

4.5.

Viime viikon lopulla riskitunnelma kääntyi selvästi varovaisemmaksi heikkojen talouslukujen, pettymyksen tuottaneiden tulosraporttien sekä uudestaan pinnalle nousseiden kauppasotahuolien painettua mielialoja. Torstaina julkaistut euroalueen talousluvut kertoivat talouden voimakkaasta supistumisesta jo pandemian alkumetreillä ja Trumpin esittämä aggressiivinen retoriikkaa Kiinaa kohtaan sekä vihjailu uusista tuontitulleista koronaviruksesta johtuen ruokkivat synkkyyttä.

Osakemarkkinoilla viime viikko päättyi laskutunnelmissa ja erityisesti Yhdysvalloissa pääosakeindeksit pakittivat voimalla suuryritysten (mm. Amazon ja Apple) heikkojen tulosraporttien sekä varovaisen ohjeistuksen saattelemana. Loppuviikon heikkoudesta johtuen Yhdysvaltojen osakeindeksit polkivat viikkotasolla paikoillaan, mutta Euroopassa osakeindeksit jäivät tukevasti plussalle (mm. Stoxx Europe 600 +2,4 %). Viikko on käynnistynyt Aasian markkinoilla vaisuissa tunnelmissa Yhdysvaltojen ja Kiinan kasvaneen nokittelun sekä Koreoiden tilanteen kiristymisen luomien geopolitiikkariskien myötä. Aktiviteettia on rauhoittanut useiden markkinoiden kiinniolo, mutta mm. Hong Kongin Hang Seng on 3,8 % pakkasella.

Osakefutuurit signaloivat erityisesti Euroopan avaavan väkevään laskuun perjantain kiinniolon jälkeen, mutta myös Yhdysvalloissa suunta on edelleen alaspäin.​

30.4.

Härkämarkkina näyttää ottavan yliotteen karhuista. Markkinoiden riskitunnelma vahvistui eilen voimalla koronaviruslääkkeeseen liittyvien positiivisten uutisten piristäessä laaja-alaisesti tunnelmia. Optimismin taustalla oli Gilead Sciences:n ilmoitus remdesivir-lääkkeen tuottamista hyvistä tuloksista koronaviruspotilaiden hoidossa. Koronavirustilanteeseen liittyvä yleinen optimismi sekä ennakoitua paremmat tulosraportit siivittivät osakeindeksit voimakkaaseen nousuun Atlantin molemmin puolin.

Erittäin heikko talouslukuvirta ja Fedin pitkälti ennakko-odotuksia vastannut korkokokousanti ohitettiin markkinoilla vähäeleisesti. Euroopassa Stoxx Europe 600 -indeksi nousi 1,8 %:lla ja Yhdysvalloissa pääosakeindeksit kipusivat 2,2-3,6 %:n tahdilla. Aasian osakemarkkinat ovat nousseet aamulla ottaen kiinni länsimarkkinoiden eilistä nousua ja markkinat ovat sivuuttaneet ostopäällikköindeksien tuomat merkit Kiinan talouden kaksijakoiseksi muuttuneesta kehityksestä.

Tänään koronavirustilanteen ja tuloskauden ohella EKP:n korkokokouksen anti tulee määrittämään yleisen markkinatunnelman suuntaa.

29.4.

Riskitunnelma jatkoi eilen aluksi vahvistumistaan koronavirustilanteen tasaantumisen ja talouksien avaamissuunnitelmien ruokkiessa optimismia, mutta tunnelmat muuttuivat iltapäivällä varovaisemmiksi markkinoiden hermoillessa epävarmaa talous- ja tulosnäkymää. Osakemarkkinoilla kehitys jäi epäyhtenäiseksi eri talousalueilla.

Euroopassa osakkeet jatkoivat vahvassa reilun 1,5 %:n nousussa maanosan koronavirustilanteen helpottamisen ja talouksien avaamissuunnitelmien puhaltaessa myötätuulta kurssikehitykseen. Yhdysvalloissakin osakemarkkinat avasivat tukevaan nousuun, mutta tunnelmat kääntyivät nopeasti mollivoittoisiksi ja kaikki pääosakeindeksit päätyivät laskuun (mm. Nasdaq -1,4 %). Tänään aamulla Aasian osakemarkkinat ovat olleet hienoisessa nousussa ja osakefutuurit viitoittavat myös länsimarkkinoille positiivista avausta. Myös öljyn kääntyminen nousuun Yhdysvaltojen ennakoitua vähäisemmän varastojen täyttymisen myötä on tuonut tukea markkinoille. Fedin illalla pitämän korkokokouksen anti tulee kuitenkin pitkälti määräämään riskisentimentin suunnan markkinoiden vahvan kehityksen nojatessa tukevasti keskuspankin jo ilmoittamiin tukipaketteihin sekä mahdollisiin lisätoimiin.

27.4.

Viime viikon perjantaina riskitunnelma jatkoi sahailuaan markkinoiden sulatellessa edelleen kaksijakoisena jatkuneen uutisvirran antia. Euroopan osakemarkkinat avautuivat terävään laskuun sijoittajien petyttyä EU-johtajien kyvyttömyyteen löytää keinoja koronaviruksen runteleman talouden tukemiseen, mutta kurssi toipuivat päivän aikana hetkellisesti Etelä-Euroopan maiden esiteltyä optimistiselta kuulostavia suunnitelmia talouksiensa avaamiseksi. Lopulta huolet pahiten tilanteesta kärsineiden maiden luottoluokituksen laskuista painoivat Stoxx Europe 600 -indeksin 1,1 % pakkaselle. Yhdysvalloissa sen sijaan pääosakeindeksit nousivat 1,1-1,7 %:n tahdilla tuloskauden siivittämänä. Perjantain hyvästä vedosta huolimatta jenkkiosakkeet kirjasivat viime viikolla lievää laskua.

Alkanut viikko on käynnistynyt Aasiassa positiivisissa merkeissä, sillä Italian luottoluokituksen pysyminen ennallaan on tuonut helpotusta markkinoille. Aasian markkinat ovat pitkälti ohittaneet tiedot Kiinan yritystulosten rajusta sulamisesta sekä Japanin keskuspankin lisäelvytyksestä. Osakefutuurien perusteella länsimarkkinoille on odotettavissa vahva nousuavaus.

24.4.

Riskitunnelma aaltoili eilen vailla selvää suuntaa markkinoiden tasapainoillessa kaksijakoisten uutisten välimaastossa. Markkinat sulattelivat erittäin heikkojen ostopäällikköindeksien, nousu-uralla jatkaneen öljynhinnan, edelleen kaksijakoisen tuloskauden sekä kasvavien elvytystoiveiden yhteisvaikutusta. Osakemarkkinoilla torstai meni sahailun merkeissä.

Euroopan osakeindeksit niiasivat maanosan erittäqin synkkien ostopäällikköindeksien julkaisun jälkeen, mutta uudestaan virinnyt optimismi siivitti Stoxx Europe 600 -indeksin lopulta lähes 1 %:n nousuun. Yhdysvalloissa osakeindeksit etenivät niin ikään tukevassa myötä tuulessa heikosta makrodatasta huolimatta, kunnes uutiset kehitteillä olevan koronaviruslääkkeen surkeasta tehosta painoivat kurssit terävästi keskiviikon päätöstasojen tuntumaan. Pääosin mollivoittoinen sentimentti on jatkunut Aasian kaupankäynnissä Kiinan keskuspankin uusista elvytystoimista huolimatta.

Osakefutuurien perusteella Euroopan markkinat ovat avaamassa voimakkaaseen laskuun indeksien ottaessa kiinni Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden eilistä liikettä ja markkinoiden petyttyä EU-johtajien kokouksen konkretian puutteeseen. Yhdysvaltojen markkinoille on luvassa maltillisempi laskuavaus.

23.4.

Heikon viikon alun jälkeen markkinoiden tunnelmat kääntyivät selvästi vahvemmiksi öljyn hinnannousun, pääsääntöisesti positiivisissa merkeissä edenneen tuloskauden sekä uusien elvytystoimien tuoman optimismin myötä. Viime päivien kuuma puheen aihe eli öljyn hinta toipui näyttävään nousuun, mutta öljymarkkinoiden epätasapainotila ei ole kadonnut minnekään.

Osakemarkkinoilla puhalsi eilen laaja-alainen myötätuuli ja pääosakeindeksit nousivat tuntuvasti Atlantin molemmin puolin. Aasiassa osakeindeksit ovat kehittyneet kaksijakoisesti, eivätkä edes ennakoituakin vaisumpaa talouskuvaa maalanneet Japanin ostopäällikköindeksit ole jaksaneet aiheuttaa kurssitasoihin tuntuvampaa värähtelyä.

Tänään markkinat jännittävät sitä, pääsevätkö EU-johtajat yhteisymmärrykseen koronakriisin jälkihoidosta ja odottelevista tunnelmista johtuen osakefutuurit ennakoivat vaakasuuntaista avausta länsimarkkinoille.

22.4.

Riskitunnelma heikkeni eilen tuntuvasti öljymarkkinoiden ongelmien noustessa yhä selvemmin parrasvaloihin. Öljy jatkoi voimakkaassa laskussa ja huolet öljymarkkinoiden vakavasta epätasapainotilasta sekä öljyvarastojen uhkaavasta täyttymisestä painoivat laaja-alaisesti mielialoja. Koronavirusuutisointi jatkui kaksijakoisena, sillä osa valtioista (mm. Italia) kertoi rajaamistoimien purkusuunnitelmista, kun taas osa valtioista (mm. Singapore) kertoi rajoitusten jatkamisesta heikentyneestä virustilanteesta johtuen.

Riskivastaisuus valtasi osakemarkkinat ja pääindeksit laskivat voimakkaasti Atlantin molemmin puolin öljymarkkinahuolien toimiessa laskun katalyyttina. Euroopassa Stoxx Europe 600 -indeksi pakitti 3,4 %:lla, kun taas Yhdysvaltojen pääosakeindeksit laskivat 2,7-3,5 %:n tahdilla. Aamun uutisvirta on jäänyt laihaksi ja Aasian osakemarkkinat ovat olleet ilman selvää suuntaa.

Osakefutuurit viitoittavat tunnelmien tasaantumista ja maltillista nousuavausta länsimarkkinoille. Tänään katseet ovat tukevasti öljymarkkinoiden ja koronavirustilanteen ohella vilkkaana jatkuvan tuloskauden annissa.

20.4.

Lue Jussi Hyödyn blogista  viimeiset kuulumiset koronasta ja sen jälkeen visiointia siitä, mitä taloudessa tapahtuu sekä mitä FED:n toimet tarkoittavat.

20.4.

Markkinatunnelma vahvistui selvästi viime viikon päätteeksi Trumpin hallinnon esittelemän talouden vähittäiseen avaamisen tähtäävän suunnitelman sekä kehitteillä olevaan koronaviruslääkkeeseen liittyvän positiivisen uutisvirran myötä.

Osakemarkkinat sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa kirjasivat vahvan nousupäivän ja pääosakeindeksit nousivat 1,3-3 %:n tahdilla. Perjantain nousurallin myötä osakeindeksit kirjasivat viime viikolla molemmilla talousalueilla mukavan 2-3 % nousun. Tänään aamulla tunnelmat ovat muuttuneet jälleen varovaisemmiksi jyrkkään laskuun kääntyneen öljynhinnan saattelemana. WTI-tynnyri on painunut vaivaisen 15 dollarin tuntumaan eli alimmilleen 21 vuoteen markkinoiden kantaessa huolta tuotantoleikkausten riittämättömyydestä ja korkeista varastotasoista.

Aasian osakemarkkinoilla kauppaa on käyty alavireisesti ja Nikkei on laskenut 1 %:lla. Osakefutuurit signaloivat Eurooppaan tuntuvaa nousuavausta perjantain myönteisen kehityksen jatkoksi, mutta Yhdysvalloissa viikko on käynnistymässä vailla selvää suuntaa markkinoiden odotellessa uusia suunta-ajureita.

17.4.

Tunnelmat sahailivat eilen markkinoiden tasapainoillessa kaksijakoisen uutisvirran ristiaallokossa. Päivä käynnistyi positiivisissa merkeissä Saksan annettua viitteitä yhteiskunnan vähittäisestä avaamisesta, mutta tunnelmat kääntyivät iltapäivällä varovaisemmiksi tuttujen teemojen eli talous- ja tuloshuolien noustua takaisin valokeilaan.

Osakemarkkinoilla nähtiin päivänsisäistä sahailua, mutta sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa pääosakeindeksit pinnistivät maltilliseen nousuun. Trumpin markkinoiden sulkeutumisen jälkeen antamat suuntaviivat liikkumisrajoitusten purkamissuunnitelmista ja talouden avaamisesta sekä uutiset kehitteillä olevan koronaviruslääkkeen etenemisestä ovat luoneet uutta optimismia.

Toiveet taloustilanteen vähittäisestä normalisoitumisesta ovat siivittäneet Aasian osakemarkkinat selvään nousuun ja myös positiivisesti vastaan otetut Kiinan talousluvut ovat antaneet markkinoille tukea. Optimismi näkyy selvästi osakefutuureissa, jotka viitoittavat erittäin voimakasta nousuavausta länsimarkkinoille.

16.4.

Tunnelmien nopeat käänteet saivat jatkoa ja markkinoissa oli aistittavissa muutosta eilen uudestaan heikommaksi markkinoiden siirrettyä katseensa dramaattisesti heikentyneeseen talousdatavirtaan, kaksijakoisissa merkeissä edenneeseen tuloskauteen sekä mollivoittoisena jatkuneeseen öljyn hintakehitykseen.

Osakemarkkinoiden viime viikkojen vahva nousuputki tyssäsi ja indeksit pakittivat voimalla Atlantin molemmin puolin riskitietoisuuden nostaessa uudestaan päätään. Erityisen voimakasta laskua nähtiin Euroopassa ja Stoxx Europe 600 -indeksi pakitti 3,3 %:n tahdilla syklisten sektorien kärsiessä eniten tunnelmien hapantumisesta. Myös Yhdysvalloissa pääosakeindeksit laskivat tuntuvalla 1,4-2,2 %:n vauhdilla markkinoiden pettyessä maan talousdata-antiin sekä tuloskauden sävyyn.

Aasian osakemarkkinat ovat jatkaneet maltillista alaspäin lipumista uutisvirran tyhjiössä. Osakefutuurit signaloivat epäyhtenäistä avausta länsimarkkinoille, mutta lopullinen suunta määräytyy tuloskauden ja koronaviruskehityksen perusteella. Trumpin on määrä ilmoittaa tänään Yhdysvaltojen viruksen rajaamistoimien purkuaikataulusta sekä talouden avaamissuunnitelmista.

15.4.

Korona-ajan epävarmuus leimaa markkinoita pääsiäisen jälkeenkin. Markkinoiden riskitunnelma vahvistui eilen selvästi yksiselitteisten positiivisuutta ruokkien ajurien puuttumisesta huolimatta. Koronavirusuutisoinnissa huomio on kääntynyt tartuntamäärien kasvusta yhä selvemmin talouksien avaamissuunnitelmien suuntaan, mikä on ylläpitänyt muutaman viikon kestänyttä riskinottohalukkuutta. IMF:n varoittelut globaalia taloutta odottavasta historiallisen syvästä pudotuksesta sekä kaksijakoisissa merkeissä käynnistynyt tuloskausi eivät riittäneet lannistamaan yleistä positiivisuutta.

Osakemarkkinoiden vahva kehityskulku jatkui ja varsinkin Yhdysvaltojen osakemarkkinat porskuttivat tukevassa myötätuulessa (mm. S&P 500 +3,1 %). Öljyn hinta kääntyi eilen voimakkaaseen laskuun markkinoiden kantaessa huolta OPEC-maiden ennätysmäisten tuotantoleikkausten riittämättömyydestä ja Brent-tynnyrin hinta pakitti takaisin 30 dollarin tuntumaan. Aasian aamun kaupankäynti on edennyt seesteisissä merkeissä, eikä Kiinan keskuspankin lisäelvytys ole jaksanut tuoda nostetta kurssitasoihin. Osakefutuurit maalailevat länsimarkkinoille negatiivissävytteistä avausta sijoittajien odotellessa lisätietoja koronavirustilanteesta sekä tuloskauden annista.

14.4.

Markkinatunnelma kehittyi pääsiäisen ympäristössä ailahtelevasti kaksisuuntaisten ajurien puristuksissa. Viime viikon torstaina Fedin uudet tukitoimet antoivat markkinoille myötätuulta ja huolestuttavat työmarkkinasignaalit jätettiin huomiotta. Viime viikko oli osakemarkkinoilla erittäin vahva (S&P 500 +12,1 %) ja kurssit toipuivat voimalla markkinoiden nähdessä valoa koronavirustilanteessa. Tunnelmat kääntyivät kuitenkin eilen uudestaan varovaisemmiksi koronavirushuolien pysyessä markkinoiden valokeilassa, eivätkä euromaiden uusi mittava tukipaketti tai öljyntuottajamaiden historialliset tuotantoleikkaukset jaksaneet piristää sentimenttiä.

Yhdysvaltojen osakemarkkinat avasivat viikon alavireisesti ja S&P 500 indeksi pakitti 1 %:lla erityisesti kiinteistö- ja rahoitusyhtiöiden painaessa yleisindeksiä. Aasiassa osakeindeksit ovat avanneet päivän vihreillä lukemilla ja osakefutuurit sojottavat vahvasti yläviistoon sijoittajien odotellessa jo tällä viikolla toden teolla käynnistyvän tuloskauden antia.

9.4.

Hetkauttaako korona kiinteistömarkkinoita? Miten tilanteeseen reagoi OP:n kiinteistörahastot? Aiheen parissa asiantuntijamme Markku Mäkiaho. Katso webinaarin tallenne tästä.

9.4.

Markkinatunnelmat kehittyivät eilen aluksi alavireisesti, mutta kääntyivät päivän edetessä positiivisiksi kaksijakoisesta koronavirusuutisoinnista huolimatta. Markkinoita lämmitti tilanteen tasaantuminen koronaviruksen pahimmin runtelemissa maissa sekä suunnitelmat talouksien vähittäisestä avaamisesta ja markkinat jättivät tiedot Yhdysvaltojen tautipesäkkeiden (mm. New York) tilanteen heikkenemisestä omaan arvoonsa.

Yhdysvalloissa osakeindeksit kääntyivät tiistain mollivoittoisen menon jälkeen jälleen tuntuvaan nousuun ja pääosakeindeksit vahvistuivat 2,6-3,4 %. Kurssikehitystä tuki yleinen optimismi koronaviruksen vähittäistä selättämistä kohtaan, Fedin antamat vihjeet elvyttävän rahapolitiikkalinjan jatkumisesta sekä Demokraattien presidenttiehdokkaan Bernie Sandersin luopuminen kisasta. Euroopassa osakemarkkinat kehittyivät aluksi heikosti, mutta indeksit pinnistivät tiistain päätöstasoilleen Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden nousuavauksen tuoman vetoavun turvin.

Aasiassa kauppaa on käyty pääasiassa nousevin kurssein, vaikka selvät ajurit loistavat poissaolollaan. Osakefutuurit signaloivat Eurooppaan nousuavausta, mutta Yhdysvaltoihin vaakasuuntaista kehitystä ennen pääsiäiseen rauhoittumista.

8.4.

Riskitunnelma jatkoi eilen aluksi vahvistumistaan markkinoiden ottaessa aiempaa positiivisempaa kantaa koronaviruksen selättämiseen, mutta tunnelmat kääntyivät uudestaan varovaisemmiksi tuttujen pandemia- ja taloushuolien palattua jälleen valokeilaan. Koronavirusuutisointi jatkui kaksijakoisena, mutta tartuntamäärien kasvu näyttää taittuneen pahiten viruksen runtelemilla alueilla. Osakemarkkinoilla talousalueiden väliset erot muodostuivat suuriksi.

Euroopan osakemarkkinat jatkoivat toista päivää vahvassa lennossa virusoptimismin tukemana ja Stoxx Europe 600 -indeksi puski 1,8 %:n nousuun. Yhdysvalloissa osakeindeksit kirmasivat kaupankäynnin alussa vahvaan nousuun, mutta tunnelmat kääntyivät vähitellen happamiksi ja kaikki pääosakeindeksit laskivat lopulta hienoisesti riskien palauduttua sijoittajien mieliin.

Varovaisen tunnusteleva kaupankäynti on jatkunut Aasiassa ja paikalliset osakeindeksit ovat sahailleet ilman selvää suuntaa. Osakefutuurien perusteella Euroopan markkinat ovat avautumassa eilisten päätöstasojen tuntumaan, mutta Yhdysvaltoihin on luvassa maltillinen nousuavaus.

7.4.

Optimismi nostaa taas päätään! Markkinatunnelma vahvistui voimalla viikon aluksi koronavirustilanteessa nähtyjen varovaisen positiivisten signaalien ruokkiessa riskinottohalukkuutta. Merkit Italian, Espanjan ja New Yorkin koronavirustilanteen tasaantumisesta piristivät roimasti tunnelmia ja toivat uskoa paremmasta. Osakemarkkinoilla nähtiin laaja-alaisesti positiivista kehitystä ja erityisesti Yhdysvalloissa pääosakeindeksit intoutuivat todella voimakkaaseen reilun 7 %:n nousuun. Parhaassa vedossa olivat sykliset sektorit, jotka kuroivat näyttävästi umpeen maaliskuun laskuaan.

Eilinen optimismi ei ole enää jaksanut kantaa Aasian aamun kaupankäynnissä, vaikka osakeindeksit ovatkin olleet yhä lievässä myötätuulessa. Japanin osakeindeksien positiivinen avaus on sulanut lähes täydellisesti markkinoiden tasapainoillessa hallituksen ilmoittaman ennätysmäisen elvytyspaketin (988 mrd. dollaria) tuoman optimismin ja toisaalta koronaviruksesta johtuvan kansallisen hätätilanjulistuksen luomien huolien välillä.

Osakefutuurit viitoittavat Eurooppaan selvää nousuavausta eurooppalaisosakkeiden ottaessa kiinni Yhdysvaltojen illan nousupyrähdystä, mutta Yhdysvaltoihin tunnelmien tasaantumista. Päivän lopullinen kehitys määräytyy jälleen pitkälti koronavirusuutisten perusteella.

7.4.

Koronakriisi haastaa myös korkomarkkinoita. Markkinoiden myllerrys muodostuu kahdesta riskistä. Mitä ne ovat ja hinnoittelevatko korko-ja luottoriskimarkkinat ne missä määrin? OP Varainhoidon korkomarkkinakatsauksen käy läpi sijoitusjohtaja Tommi Kokkarinen. Katso video tästä.

6.4.

Viime viikon perjantaina riskitunnelma heikkeni markkinoiden kantaessa huolta Yhdysvaltojen työmarkkinoiden sekä koronavirustilanteen suunnasta. Perjantain aikana kuuluneet signaalit öljyntuottajamaiden halukkuudesta merkittäviin tuotannonleikkauksiin nostivat voimakkaasti öljynhintaa, mutta yleistä sentimenttiä öljymarkkinauutiset eivät enää jaksaneet tukea.

Osakemarkkinoilla viime viikko päättyi mollivoittoisissa tunnelmissa ja pääosakeindeksit niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin laskivat tuntuvasti (esim. S&P 500 -1,5 %). Viime viikko oli kokonaisuutena osakemarkkinoilla verrattain seesteinen, sillä viikkoliikkeet molemmilla talousalueilla jäivät aiempaa maltillisemmiksi. Osakkeet ovat löytäneet Aasian aamun kaupankäynnissä uutta puhtia Euroopan maiden (mm. Italian ja Espanjan) koronavirustilanteen osoitettua viikonlopun aikana selvempää tasaantumista ja Yhdysvaltojen viranomaisten vakuuteltua näköpiirissä olevaa virustilanteen helpottamista.

Osakefutuurit signaloivat länsimarkkinoille voimakasta nousuavausta koronavirustilanteessa näkyvien valonpilkahdusten luodessa optimismia.​

3.4.

Missä tulevat rajat vastaan koronan vastaisessa taistelussa? Päähuomio kohdistuu edelleen koronaviruksen etenemiseen, koska se määrää, kuinka kauan taloudet pysyvät suljettuna. Keskuspankit pyrkivät auttamaan rahoitusmarkkinoita ja valtiot reaalitaloutta selviämään sulkujakson yli. Tämän tasapainon arvioinnista on sijoitusmarkkinoilla kyse.

Ensishokki on nyt ohi. Virus iskee kohta täydellä voimalla Yhdysvaltoihin. Koska Yhdysvallat on maailman suurin talous ja sen pääomamarkkinat ovat maailman syvimmät, globaalin talouden näkymät ratkeavat siellä.

[Lue lisää: asiantuntijamme Jussi Hyöty analysoi miten markkinat etenevät seuraavat kolme vaihetta läpi.](http://Päähuomio kohdistuu edelleen koronaviruksen etenemiseen, koska se määrää, kuinka kauan taloudet pysyvät suljettuna. Keskuspankit pyrkivät auttamaan rahoitusmarkkinoita ja valtiot reaalitaloutta selviämään sulkujakson yli. Tämän tasapainon arvioinnista on sijoitusmarkkinoilla kyse. Ensishokki on nyt ohi. Virus iskee kohta täydellä voimalla Yhdysvaltoihin. Koska Yhdysvallat on maailman suurin talous ja sen pääomamarkkinat ovat maailman syvimmät, globaalin talouden näkymät ratkeavat siellä. Markkinat etenevät seuraavat kolme vaihetta läpi.)

3.4.

Markkinoiden tunnelma sahaili eilen hermostuneesti vilkkaassa uutisvirrassa ristikkäissuuntaisten ajurien puristuksissa. Päivä käynnistyi positiivisissa merkeissä markkinoiden toipuessa ilman selvää syytä keskiviikon heikkoudestaan. Tunnelmat happanivat kuitenkin nopeasti Yhdysvaltojen työmarkkinoilta kantautuneiden erittäin huolestuttavien signaalien johdosta. Viime viikolla saatu ennätysmäärä uusia työttömyyskorvaushakemuksia (3 307 000 kpl) oli paperia tämän viikon saatuun lukemaan (6 648 000 kpl). Huolestuttavista lukemista huolimatta Trumpin vihjailut Saudi-Arabian ja Venäjän öljynsodan aselevosta käänsivät tunnelmat jälleen vahvemmiksi markkinoiden nähdessä korkeamman öljynhinnan globaalin talouden kannalta positiivisena tekijänä. Trump siis puhui jälleen kerran pörssit nousuun.

Euroopan osakemarkkinat toipuivat voimakkaiden päivänsisäisten liikkeiden jälkeen pikku nousuun ja Stoxx Europe 600 -indeksi pinnisti 0,4 % plussalle. Yhdysvalloissa kaikki pääosakeindeksit nousivat tukevasti (1,7-2,3 %) ja erityisesti energiaosakkeet (+9,1 %) erottuivat edukseen. Osakemarkkinoiden ilottelu ei ole kestänyt pitkään, sillä Aasian osakeindeksit ovat antaneet hieman peräksi eilisiltä tasoilta koronavirustilanteen pysyessä edelleen tukevasti markkinoiden valokeilassa. Viikon viimeinen kaupankäyntipäivä on starttaamassa länsimarkkinoillakin varovaisissa merkeissä osakefutuurien ennakoidessa laskuavausta.

3.4.

Koronakriisi haastaa edelleen maailmanlaajuisesti. Onko pahin jo takana? Terveydellisesti ja taloudellisesti ei ole, mutta sijoitusmarkkinat katsovat jo eteenpäin ja mikä on polku tästä ulos. OP Varainhoidon osakemarkkinakatsauksen käy läpi sijoitusjohtaja Erkko Ryynänen. Katso video tästä.

2.4.

Riskitunnelma kääntyi eilen selvästi heikommaksi markkinoiden kantaessa huolta Yhdysvaltojen koronavirustilanteen synkkenemisestä. Tunnelmien happanemista ruokkivat erityisesti Trumpin varoittelut vaikeista lähiviikoista sekä Valkoisen talon selvästi pessimistisemmiksi muuttuneet ennusteet koronaviruksen vaikutuksista.

Osamarkkinat kääntyivät voimakkaaseen laskuun niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin pahenevan koronavirustilanteen saattelemana ja molempien talousalueiden osakeindeksien alkuviikon nousu pyyhkiytyi täysin pois. Yhdysvalloissa kaikki kolme pääosakeindeksiä laskivat tasaisesti 4,4 %:lla. Aasian aamun kaupankäynti on sujunut sahailevissa tunnelmissa selvien ajurien puuttuessa.

Länsimaiden osakefutuurit signaloivat toipumista eilisestä laskusta, vaikka negatiiviset koronavirusotsikot dominoivat uutisvirtaa. Futuurien nousun taustalla on Trumpin ilmaisema optimismi Saudi-Arabian ja Venäjän öljyn hintasodan nopeasta ratkeamisesta. Tunnelmat ovat kuitenkin edelleen niin hermostuneet, että nopeisiin markkinakäänteisiin on syytä varautua.

1.4.

Riskitunnelma kehittyi eilen vailla selvää suuntaa markkinoiden tasapainoillessa koronahuolien ja elvytysoptimismin ristiaallokossa. Koronakriisin painopiste on keskittymässä yhä voimakkaammin Yhdysvaltoihin, sillä osassa Euroopan maita epidemiatilanne on osoittanut jo varovaisia tasaantumisen merkkejä voimakkaista varotoimista johtuen.

Osakemarkkinoilla päättynyt kvartaali oli heikoin vuoden 1987 jälkeen ja osakeindeksit laskivat laaja-alaisesti. Osakemarkkinoiden kehitys jäi eilen kaksijakoiseksi eri talousalueilla, sillä Euroopan osakemarkkinat nousivat mukavasti osin Kiinan ennakoitua parempien talouslukujen tukemana, kun taas Yhdysvaltojen osakeindeksit laskivat koronahuolien painettua enemmän markkinoiden vaakakupissa.

Aasiassa osakeindeksit ovat jatkaneet kaksijakoista kehitystä tuoreiden ajurien loistaessa poissaolollaan. Osakefutuurien perusteella länsimarkkinat ovat avautumassa tuntuvaan laskuun koronavirushuolista voimistaessa jälleen otettaan.

31.3.

Pitkäaikaisen sijoittamisen kulmakivet tuovat säästäjälle ja sijoittajalle perspektiiviä. OP:n varallisuudenhoidon asiakkuuksista vastaava Kai Kalajainen havainnollistaa miten omaan sijoitussalkkuun ja -markkinoihin olisi hyvä suhtautua myllerryksen keskellä.

Muuta evästeasetuksiasi

31.3.

Viikko käynnistyi hermostuneissa tunnelmissa, mutta kääntyi vähitellen positiivisemmaksi markkinoiden nähdessä hienoisia valonpilkahduksia synkässä koronavirustilanteessa. Tunnelmien vahvistumista ruokki osaltaan uutiset kehitteillä olevan koronavirusrokotteen etenemisestä sekä merkit viruksen rajaamistoimien tehosta. Markkinat iloitsivat edelleen viime viikoilla ilmoitetuista merkittävistä elvytystoimista.

Euroopan osakemarkkinat avasivat syvään laskuun, mutta kurssit toipuivat lopulta selvään nousuun lukuisista tulosvaroituksista huolimatta ja Euroopan seuratuin yleisindeksi, Stoxx Europe 600, päätyi 1,3 % plussalle. Yhdysvalloissa osakeindeksit etenivät vahvassa myötätuulessa ja S&P 500 avasi viikon 3,4 %:n nousussa. Aasian osakeindeksit ovat kehittyneet aamulla vailla selvää suuntaa, vaikka Kiinan ostopäällikköindeksit kertoivat selvästi ennakoitua räväkämmästä aktiviteetin toipumisesta.

Osakefutuurit maalailevat tasapaksua avausta länsimarkkinoille selvien uusien ajurien loistaessa poissaolollaan.

30.3.

Viime viikon perjantaina riskitunnelma muuttui uudestaan varovaisemmaksi markkinoiden käännettyä katseensa takaisin koronaviruksen voimakkaaseen leviämiseen sekä viruksen aiheuttamiin merkittäviin talousvaikutuksiin. Aiemmin viikon aikana positiivista tunnelmaa luoneet Yhdysvaltojen massiivinen elvytyspaketti sekä Fedin ilmoitus rajattomista valtionlainojen ja asuntovakuudellisten lainojen ostoista eivät jaksaneet enää tuoda vastavoimaa virushuolille.

Alkuviikon erittäin voimakkaan osakemarkkinarallin jälkeen sijoittajat ottivat varovaisemman kannan tulevaisuudennäkymiin ja pääosakeindeksit laskivat voimakkaasti niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Perjantain laskusta huolimatta viime viikko oli osakemarkkinoilla erittäin menestyksekäs ja esimerkiksi S&P 500 -indeksi kohosi viikon aikana peräti 10,4 %:lla eli voimakkainta tahtia maaliskuun 2009 jälkeen.

Aasian aamun kaupankäynnissä tunnelmat ovat olleet varovaisia virustilanteesta johtuen, mutta kurssilasku on jäänyt melko maltilliseksi. Öljy on jatkanut voimakkaassa laskussa Saudi-Arabian ja Venäjän osoitettua haluttomuutta erimielisyyksien sopimiseen ja Brent-tynnyrin hinta on painunut jo 23 dollarin tuntumaan. Osakefutuurien perusteella länsimarkkinat avaavat viikon pieneen nousuun, mutta heiluntaan on jälleen syytä varautua.

27.3.

Riskitunnelma jatkoi eilen vahvistumistaan Yhdysvaltojen merkittävän finanssielvytyksen ruokkiessa yhä markkinoiden optimismia. Huolet koronavirustilanteesta sekä Yhdysvaltojen työmarkkinoiden dramaattisesta käänteestä heikompaan jäivät täysin positiivisuuden jalkoihin. Osakemarkkinoilla nähtiin pitkästä aikaa kolmas perättäinen nousupäivä ja osakeindeksit ovat toipuneet voimalla maanantain pohjalukemistaan. Yhdysvalloissa kaikki kolme pääosakeindeksiä kirjasivat 5,6-6,4 %:n nousulukemat. Eilen pörssien sulkeudettua voitiin todeta seuraava: Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksissä nähtiin kovin kolmen päivän nousuputki (+17,6 %) sitten vuoden 1931 jälkeen. Mielenkiintoiseksi historiallisen nousurallin Yhdysvalloissa tekee se, että maa nousi eilen illalla koronatartunnoissa ykkössijalle ohi Kiinan (Worldometersin mukaan USA 85 604 tapausta, Kiina 81 340 tapausta).

Euroopan osakemarkkinoilla nousu jäi selvästi maltillisemmaksi, mutta indeksit kirivät kuitenkin laaja-alaisesti. Aasian osakemarkkinat ovat nousseet länsimarkkinoiden eilisen positiivisuuden vanavedessä, mutta tiedot Kiinan yritystulosten voimakkaasta laskusta sekä Japanin talousnäkymien synkkenemisestä ovat syöneet parhaan terän kurssiliikkeistä.

Osakefutuurien perusteella länsimarkkinat ovat vetämässä happea viime päivien nousurallin jälkeen ja markkinat ovat avautumassa ilman selvää suuntaa. Tilanteet elävät kuitenkin nopeasti ja päivän uutisvirta tulee määrittämään lopullisen kehityksen. Liikkeet ovat olleet viime aikoina rajuja ylös sekä varsinkin alas. Suunnasta ei voida olla varmoja, mutta kurssiheilunta jatkunee lähipäiväkin voimakkaana.

26.3.

Yhdysvalloista raportoitiin tänään markkinoiden seuraama työttömyyskorvaushakemuksien määrä. Markkinoiden odottama lukema oli 1,64 miljoonaa hakemusta. Vaikka hakemusten odotettu määrä oli kasvanut moninkertaisesti (edellisellä viikolla uusia hakemuksia oli vain 282 000 kappaletta), ylitti toteutunut määrä 3,28 miljoonaa uutta työttömyyskorvaushakemusta odotukset heittämällä. Tämän olisi luullut vaikuttavan negatiivisesti markkinaan, mutta USA:n osakeindeksit reagoivat tähän n. +2 % nousulla. Nyt kirjoituksen ajankohdassa torstai-iltapäivänä USA-indeksit ovat jo yli +3 %.

26.3.

Yleinen riskitunnelma jatkoi eilen vahvistumistaan Yhdysvaltojen merkittävän finanssielvytyksen piristäessä tunnelmia. Osakemarkkinoilla nähtiin toinen perättäinen nousupäivä, mutta kurssien päivänsisäinen sahailu oli hyvin voimakasta.

Euroopassa osakeindeksit painuivat voimakkaan nousuavauksen jälkeen hetkellisesti pakkaselle, mutta kaupankäynnin loppupuolen nykäisyn myötä osakeindeksit päätyivät kuitenkin mukavaan nousuun (esim. Stoxx Europe 600 + 3,1 %). Yhdysvalloissa nähtiin niin ikään suuria päivänsisäisiä liikkeitä markkinoiden tasapainoillessa elvytysoptimismin ja koronavirushuolien välillä. Osakeindeksien kehitys jäi epäyhtenäiseksi, sillä Dow Jones ja S&P 500 -indeksit jäivät plussalle, kun taas Nasdaq pakitti hienoisesti.

Tunnelmat ovat kääntyneet Aasian kaupankäynnissä varovaisemmiksi koronavirushuolien noustua jälleen pinnalle Singaporen erittäin heikkojen talouslukujen myötä ja esimerkiksi Nikkei on kääntynyt kahden erittäin vahvan nousupäivän jälkeen 4,5 %:n laskuun. Osakefutuurien perusteella Euroopan ja Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat avaamassa laskuun.

26.3.

OP-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot osallistuvat tänäkin keväänä aktiivisesti suomalaisten yhtiöiden yhtiökokouksiin. Nyt koronaviruksen myötä, monet suomalaiset listayhtiöt ovat poikkeusolosuhteissa päätyneet siirtämään yhtiökokouksiaan myöhempään ajankohtaan. Yhtiökokouksiaan ovat siirtäneet mm. Fortum, Kesko, Kemira, Neste ja Outokumpu. Suomeen on vasta tuloillaan sähköinen yhtiökokousäänestys, joka mahdollistaisi äänestämisen yhtiökokouksissa etukäteen. Tänä keväänä tällaista sähköistä äänestystä ovat testaamassa mm. Nokian Renkaat ja Nokia. Osa yhtiöistä on tässä poikkeustilanteessa tarjonnut osakkeenomistajille mahdollisuutta valtuuttaa jonkun tunnetun lakitoimiston lakimies edustamaan osakkeenomistajia kokouksessa. Kun yksi henkilö edustaa kokouksessa suurta määrää sijoittajia, yhtiökokous luonnistuu hyvin pienellä määrällä osanottajia. Lue lisää yhtiökokousvaikuttamisesta op.fi:ssä

25.3.

Eilen tunnelmat vahvistuivat erittäin voimakkaasti markkinoiden saadessa nostetta valtioiden ja keskuspankkien tukitoimista. Suurin optimismi kumpusi Yhdysvaltojen hallinnon huhutusta massiivisesta tukipaketista, josta saatiinkin viimein vahvistus tänään aamulla.

Erittäin synkkää talouskuvaa maalanneet ostopäällikköindeksit, Yhdysvaltojen voimakkaasti kohonneet koronavirustartunnat, lukuisat tulosvaroitukset (mm. Facebook) sekä koko Intian asettaminen karanteeniin eivät häirinneet markkinarallia. Osakemarkkinoilla nähtiin erittäin voimakasta toipumista viime viikkojen laskusta, kun Euroopassa ja Yhdysvalloissa pääosakeindeksit nousivat peräti 8-11,4 %:n tahdilla. Helsingin yleisindeksi nousi tukitoimiuutisten kirittämänä 6,39%. Yhdysvalloissa Dow Jones -indeksi teki kovimman päivänousun noin 90 vuoteen.

Positiivinen vire on levinnyt Aasian markkinoille, joskin Nikkeitä (+8 %) lukuun ottamatta nousu on jäänyt maltilliseksi. Osakefutuurien perusteella länsimarkkinoiden indeksit ovat avaamassa edelleen maltillisesti ylöspäin, mutta vahvistus Yhdysvaltojen elvytyspaketista ei ole tuonut enää selvää uutta piristysruisketta.

25.3.

Koronaviruspandemian vuoksi moni on pohtinut, miten yksittäiset sijoitustuotteet käyttäytyvät markkinoiden stressitilanteessa. Lue asiantuntijamme analyysi ETF:istä.

24.3.

Viikko käynnistyi jälleen hermostuneissa tunnelmissa ja epävarmuus jatkui keskuspankkien ja valtioiden uusista tukitoimista huolimatta. Markkinoiden huomio on edelleen täysin pahenevassa koronaviruspandemiassa, eikä Fedin eilinen ilmoitus rajattomista valtionlainojen sekä asuntovakuudellisten velkakirjojen ostoista jaksanut piristää tunnelmia kuin hetkellisesti. Saksa julkaisi eilen merkittävän taloudellisen tukipaketin, mutta Yhdysvaltojen hallinnon ajama massiivinen tukipaketti jumittaa yhä kongressissa. Trump uhosi viime yönä pitämässä tiedotustilaisuudessa Yhdysvaltojen vähentävän liikkumisrajoituksia 15 karanteenipäivän jälkeen. Hän korosti, ettei Yhdysvallat ole valmis kärsimään suojaustoimenpiteistä enemmän kuin itse taudista.

Euroopan osakemarkkinat avautuivat jyrkkään laskuun, mutta osakkeet kirivät hetkellisesti perjantain päätöstasojen tuntumaan Fedin uusien tukitoimien saattelemana. Ilo jäi kuitenkin vain hetkelliseksi ja Stoxx Europe 600 -indeksi painui uudestaan luisuun jääden lopulta 4,3 %:a pakkaselle. Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksi ei missään vaiheessa saanut tuulta purjeisiinsa, vaan indeksi heikkeni lähes 3 %:lla.

Tänään aamulla tunnelmat ovat osoittaneet tasaantumisen merkkejä Aasian kaupankäynnissä (mm. Nikkei +7,1 %) ja osakefutuurit signaloivat länsimarkkinoiden toipuvan eilisestä laskustaan. Orastavan optimismin taustalla ovat merkit Kiinan talouden yhä selvemmästä toipumisesta sekä länsimaiden käyttöön ottamat väkevämmät konstit viruksen etenemisen estämiseksi. Markkinatunnelma jatkuu yhä erittäin haavoittuvana ja markkinakäänteet vaihtelevat nopeasti.​

23.3.

Koronaviruspandemia muistuttaa, että kiinteistömarkkinakaan ei ole yhteiskunnan ja talouden ilmiöille immuuni. Lue lisää blogistamme.

23.3.

Erittäin tapahtumarikas viime viikko päättyi kaksijakoisissa tunnelmissa. Markkinoiden fokus on edelleen tiukasti globaalisti leviävässä koronaviruksessa sekä päivä päivältä heikommalta näyttävässä talouskuvassa. Keskuspankkien ja hallitusten ilmoittamat elvytystoimet tasaavat kuitenkin hieman talousnäkymää ja tuovat siten markkinoille hetkellistä helpotusta.

Euroopassa osakemarkkinat pinnistivät perjantaina toista perättäistä päivää nousuun elvytystoiveiden saattelemana, vaikka voimakas nousuavaus sulikin kaupankäynnin loppupuolella. Yhdysvalloissa sen sijaan koronavirushuolet ottivat markkinoista yliotteen ja pääosakeindeksit päättivät viikon voimakkaalla 3,8-4,6 %:n laskulla. Viime viikko oli Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla synkin finanssikriisin jälkeen ja esimerkiksi S&P 500 -indeksi laski 15 %:lla. Markkinoiden kannalta huonoja uutisia saatiin tänään aamulla Yhdysvaltojen hallinnon epäonnistuttua sopimaan merkittävästä elvytyspaketista, jolla oli tarkoitus tukea koronaviruksen runtelemaa taloutta. Kiinan keskuspankin viesti maan nopeasta toipumisesta koronaviruksen aiheuttaman helmikuun täyspysähdyksen jälkeen on ohitettu täysin markkinoilla.

Aasian osakeindeksit ovat voimakkaassa laskussa synkän uutisvirran vetämänä ja osakefutuurit signaloivat jälleen hyytävää avausta länsimarkkinoille.

20.3.

Alkaako meno pörssissä jo tasaantumaan?

Erittäin voimakkaiden kurssiheilahtelujen värittämän alkuviikon jälkeen markkina osoitti eilen vihdoin vakautumisen merkkejä keskuspankkien merkittävien elvytystoimien johdosta. Uutiset EKP:n, Fedin ja Englannin keskuspankin tukitoimista otettiin markkinoilla positiivisesti vastaan, vaikka koronavirustilanne pysyykin edelleen hermoilun kohteena.

Osakkeiden voimakas myyntiaalto helpotti ja osakeindeksit toipuivat keskiviikon rymylaskustaan. Euroopassa osakeindeksit nousivat laajalla rintamalla ja Stoxx Europe 600 -indeksi päätyi 2,9 % plussalle. Yhdysvalloissa osakemarkkinoiden nousu jäi maltilliseksi. Yhdysvaltojen viranomaiset vihjailivat eilen olevansa valmiita puuttumaan käynnissä olevaan öljyn hintasotaan, mikä siivitti Brent-tynnyrin hinnan 13 %:n nousuun 28 dollariin, vaikka Venäjä ilmoitti olevansa haluton tuotannonleikkauksiin.

Aasian aamun kaupankäynnissä osakkeet ovat olleet pääsääntöisesti hentoisessa nousussa, mutta tunnelmat jatkavat edelleen hermostuneina. Osakefutuurit lupailevat länsimarkkinoiden avautuvan selvään nousuun, mutta tilanteet elävät nyt nopeasti ja päivän uutisvirta määrittää lopullisen suunnan.

19.3.

Pörssikurssien romahtaminen koronaviruspandemian myötä huolestuttaa säästäjiä ja sijoittajia. Mitä nyt kannattaa tehdä? Asiantuntijamme neuvoo.

19.3.

Ailahtelevan alkuviikon jälkeen voimakas markkinoiden heiluminen jatkui koronavirushuolien sekä yhä synkemmäksi käyvän talouskuvan hallitessa mielialoja. Edes uutiset valtioiden ja keskuspankkien voimakkaista elvytystoimista eivät riittäneet tuomaan helpotusta ahdinkoon.

Tiistain nousun jälkeen osakeindeksit kääntyivät keskiviikkona niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin uudestaan voimakkaaseen laskuun. Euroopan pääindeksi, Stoxx Europe 600, laski 3,9 %:lla päätyen alimmilleen kesän 2013 jälkeen. Yhdysvaltojen pääosakeindeksit laskivat vielä reippaammalla 4,7-6,3 %:n tahdilla. Brent-tynnyrin hinta romahti eilen 8 %:lla 26 dollariin tuottajamaiden hintasodan ja katoavan kysynnän konkretisoituessa. Hapan tunnelma on jatkunut Aasian aamun kaupankäynnissä markkinoiden tuskaillessa koronavirustilannetta ja talousnäkymiin liittyvää epävarmuutta.

Euroopan keskuspankki päätti Lagarden johdolla 750 miljardin euron hätärahoituksesta euroalueelle. Elvytys on saanut nyt Lagarden kaudella jo uuden muodon ”There are no limits”, kun se oli edellisen EKP:n johtajan Draghin sanoin ”Whatever it takes”. Yöllä ilmoitettu merkittävä hätärahoitus koronaviruksen talousvaikutusten tasaamiseksi ja rahapolitiikan välittymisen varmistamiseksi ei ole kuitenkaan jaksanut piristää tunnelmia ja osakefutuurit maalavat osakkeiden alamäen jatkumista länsimarkkinoiden avautuessa myös tänään torstaina 19.3.

18.3.

Markkinoilla vallitsee voimakas stressitilanne. Onko tilanne pahempi kuin finanssikriisin yhteydessä? Ovatko julkistetut tukipaketit riittäviä?

Näkemyksemme käy läpi sijoitustoiminnasta vastaava johtaja Erkko Ryynänen sekä strategi Harri Kojonen. Katso tallenne OP Varainhoidon markkinanäkemys -webinaarista.

18.3.

Heiluva markkinakehitys jatkui edelleen ja markkinoiden pelkokerroin vahvistui eilen yhä voimistuneiden elvytystoiveiden saattelemana. Yhdysvaltojen hallinnon kerrotaan suunnittelevan huiman 1200 mrd. dollarin tukipakettia koronaviruksen runteleman talouden piristämiseksi ja hallinnon edustajat ovat ajaneet jopa suoran rahallisen tuen jakamisesta kotitalouksille eli ns. helikopterirahaa. Myös muut maat (esim. Espanja ja Iso-Britannia) julkaisivat merkittäviä taloudellisia tukitoimia, joilla tähdätään talousvireen tasaamiseen eli pidetään yritykset toimintakuntoisina ja kuluttajat ostovoimaisina.

18.3.

OP Marketsin markkinaekonomisti & strategi Jari Hännikäinen käy läpi korona-tilanteen viimeisimmät käänteet talouden kannalta. Katso aiemmat videot YouTube-kanavaltamme.

Muuta evästeasetuksiasi

17.3.

Yhtiökokouksia siirretään nyt tiuhaan tahtiin kauemmas tulevaisuuteen. Muun muassa Fortum, Metso, Revenio Group, Valmet, Finnair, Caverion, Stockmann ja Cargotec ovat ilmoittaneet yhtiökokouksen siirtämisestä. Tämä asettaa myös osingon jakamisen vaakalaudalle, sillä yhtiökokous vahvistaa perinteisesti hallituksen tekemän osinkoesityksen. Koronaviruksen aiheuttama äkillinen markkinatilanteen muutos saa yhtiöt leikkaamaan tai kokonaan perumaan osinkoja, yhtiön oman toiminnan varmistamiseksi. Tämä tulee leimaamaan osinkokevättä 2020. Lue lisää blogistamme.

16.3.

Markkinat ovat vakavassa häiriötilassa. OP Varainhoidon kommentti ehti muuttua ennen julkaisua useasti, mikä kertoo paljon tämän hetkisistä markkinoista. Lue lisää täältä.