Keskuspankkien viime yönä julkistamat toimenpiteet eivät onnistuneet rauhoittamaan markkinoita. Osakemarkkinoilla on tulossa jälleen lähes 10 %:n laskupäivä.

Teksti Erkko Ryynänen, Vastaava sijoitusjohtaja, OP Varainhoito
Julkaistu 16.3.2020

Tätä kirjoittaessa (16.3. klo 15:30) Euroopan laaja osakeindeksi on tullut alas vuoden vaihteesta 36 %. Pohjimmiltaan kyse on valtavasta epävarmuudesta koronaviruksen aiheuttamien liikkumisrajoitusten vaikutuksista talouskasvuun ja yritysten voittoihin. Ainakin lyhytaikainen taantuma näyttää nyt varmalta, kyse on enää taantuman pituudesta ja syvyydestä. Yritysten tulokset tulevat laskemaan tänä vuonna selvästi.

Viimeisen viikon aikana on alkanut herätä huoli markkinoiden likviditeetistä ja toiminnasta. Tämä on vauhdittanut markkinoiden laskua. Markkinastressi muistuttaa joiltakin osin jo finanssikriisin kiihkeimpiä päiviä.

Tilanne on vakava ja huoli ihmisten terveydestä aiheellinen. Siitä huolimatta nykytiedolla kyse ei mielestämme ole finanssikriisin vertaisesta koko rahoitusjärjestelmää kyseenalaistavasta kriisistä. Pankkien taseet ovat huomattavasti paremmassa kunnossa kuin ennen finanssikriisiä ja keskuspankit toimintakykyisiä.

Osakemarkkinoilla ollaan kuitenkin lähestymässä tasoja, joita nähtiin finanssikriisin pohjalla

Esimerkiksi eurooppalaisten osakkeiden markkina-arvo suhteessa niiden tasearvoon (P/B) on tällä hetkellä 1,2 kun se oli finanssikriisissä alimmillaan 1,1. Näiltä tasoilta osakkeiden keskipitkän aikavälin tuotto-odotus on erittäin houkutteleva.

Markkinat kuitenkin harvoin lähtevät nousuun vain sillä perusteella, että arvostukset ovat laskeneet tarpeeksi alas. Tarvitaan muutos markkinadynamiikassa. Tästä syystä seuraamme erityisen tarkasti erilaisten markkinoiden sisäisten riskimittareiden kehitystä (esim. optioiden hinnoittelema volatiliteetti tai lyhytaikaisen rahoituksen preemio). Tällä hetkellä ne ovat vielä ennätyksellisen korkealla.

Kirjoittaja Erkko Ryynänen toimii OP Varainhoidossa sijoitusjohtajana. Ryynänen on toiminut sijoitusten parissa vuodesta 1999 lähtien.

Kirjoittaja Erkko Ryynänen toimii OP Varainhoidossa vastaavana sijoitusjohtajana. Ryynänen on toiminut sijoitusten parissa vuodesta 1999 lähtien.