Samalla, kun kasvuosakkeiden arvostukset ovat nousseet, niin kutsuttujen arvo-osakkeiden arvostus suhteessa muuhun markkinaan on laskenut ennätyksellisen alas. Arvo-osakkeiden pitkän aikavälin näkymät ovat mielestämme erittäin kiinnostavat juuri nyt, ja niissä piilee voimakas nousuvara.

Teksti Erkko Ryynänen, Vastaava sijoitusjohtaja, OP Varainhoito
Julkaistu 1.10.2020

Arvo-osakkeet ovat arvostukseltaan markkinoiden edullisimpia osakkeita, yleensä edullisin neljännes tai kolmannes. Samalla arvo-osakkeiden tuotto on ollut pitkällä aikavälillä tutkitusti parempi kuin markkinoiden keskimääräinen tuotto. Tämä johtuu siitä, että arvoyhtiöiden ja kasvuyhtiöiden välillä tapahtuu koko ajan liikettä. Eli arvoyhtiöistä tulee kasvuyhtiöitä ja päinvastoin. Arvoyhtiöihin sijoittava hyötyy tästä yhtiöiden ”arvostusrotaatiosta” ylöspäin.

Arvo-osakkeet ovat kuitenkin hävinneet niiden vastinparille, kasvuosakkeille, viimeisen 13 vuoden aikana yli viisi prosenttia vuodessa, kumulatiivisesti jopa 50 prosenttia. Miksi näin, onko arvosijoittamisen aika lopullisesti ohi?

Arvo-osakkeiden suhteellisessa laskussa kyse on ollut pitkälti siitä, että kasvuosakkeiden arvostus on noussut voimakkaasti esimerkiksi niin sanotun uuden talouden yhtiöiden menestyksen takia. Se on rohkaissut sijoittajia uskomaan kasvuosakkeiden voittamattomuuteen. Myös voimakkaasti alentunut korkotaso suosii kasvuosakkeita, joiden kaukana tulevaisuudessa olevat kassavirrat ovat kalliimpia kuin ennen. Lisäksi koronakriisi voimisti kasvuosakkeita suosivia trendejä, ja merkittävä osa arvo-osakkeiden alituotosta, noin kolmannes, syntyikin koronakriisin aikana.

Näkemyksemme mukaan koronakriisi on muuttanut hintasuhteita enemmän kuin on perusteltua, jos uskoo, että kriisi joskus loppuu ja koronan vaikutukset ihmisten ja yritysten käyttäytymiseen eivät jää pysyviksi. Tilanne on erityisen herkullinen siksi, että nyt kun osakemarkkinat ovat nousseet voimakkaasta kevään romahduksen jälkeen, arvo-osakkeet ovat yksi harvoista edulliseksi jääneistä omaisuusluokista. Näemme, että lyhyellä aikavälillä arvo-osakkeissa on jopa 15-20 prosentin nousuvara.

Arvo-osakkeille on helppo nähdä useita positiivisia kehityskulkuja, sillä arvo-osakkeiden osalta käänteeksi riittää pienetkin muutokset oikeaan suuntaan. Rima on todella matalalla. Arvostustaso voi palautua lähemmäs historiallista keskiarvoa jo pelkästään siitä syystä, että riittävän monet sijoittajat näkevät arvo-osakkeissa arvoa. Sijoittajien käyttäytymisen laukaisevia tekijöitä voisi olla esimerkiksi suurimpiin teknologiayhtiöihin (jotka muuten edustavat jopa 60 prosenttia kasvuosakeindekseistä) kohdistuva sääntelyuhka. Varsinkin Yhdysvalloissa on paljon tutkimusnäyttöä monopolistisen käyttäytymisen lisääntymisestä. Toinen mahdollinen hintasuhteita muuttava tekijä voisi olla korkotason nousu. Myös arvoyhtiöiden voitot voivat yllättää positiivisesti.

Vaikka arvo-osakkeiden käänne on mielestämme lähellä, ei mikään ei takaa sitä, etteikö arvo-osakkeiden korpivaellus voisi jatkua. On mahdollista, että kasvuyhtiöt onnistuvat yllättämään markkinoiden taivaisiin kohonneet odotukset. Kukaan ei myöskään voi sanoa tarkalleen, milloin nykyinen matala korkotaso on täysin kasvuyhtiöiden hinnoissa. Lisäksi korkotaso voi laskea edelleen, vaikka pohja alkaa jo häämöttää.

Toisaalta, mitä pidemmälle ja syvemmälle mennään, ja mitä pidempi on sijoitushorisontti, sitä todennäköisemmin arvosijoittaja voittaa sekä kasvusijoittajan että markkinan. Tällä hetkellä arvo-osakkeissa ovat yliedustettuna useita 2010-luvulla voimakkaan rakennemuutoksen läpikäyneitä toimialoja, kuten pankit, joiden osalta negatiiviset tekijät ovat jo pitkälti hinnoissa.

Kiinnostuitko? OP:lla arvo-osakkeisiin voi sijoittaa OP Amerikka Arvo ja OP Eurooppa Arvo -rahastojen kautta.

Kirjoittaja Erkko Ryynänen toimii OP Varainhoidossa vastaavana sijoitusjohtajana. Ryynänen on toiminut sijoitusten parissa vuodesta 1999 lähtien.