Tähän artikkeliin koostamme OP:n seuraamien suomalaisyhtiöiden Q4/2023-tulosjulkistusten analyyseja. 

OP:n analyytikot ennakoivat suomalaisyritysten tulosten laskun jatkuvan vuoden 2023 päätösneljänneksen tuloskaudella. Ohjeistuksissa on kuitenkin merkkejä paremmasta.

Alta voit lukea tai katsoa OP:n seuraamien kotimaisten yritysten tuloksia koskevat analyysit. Tarkemmat tulosanalyysit löydät joka aamu julkaistavasta OP:n aamukatsauksesta. Aamukatsauksesta poimit tuloskommenttien lisäksi päivän kuumimmat pörssiuutiset

22.2. Atrian Q4/2023 tulos 

Alla OP:n analyytikko Juho Saarisen päähuomiot Atrian Q4-tuloksesta. 

 • Atria julkaisi aamulla Q4-tuloksensa. Liikevaihto laski noin 3 % vertailukaudesta alittaen konsensusennusteet 10 miljoonalla eurolla. Liikevaihto laski kaikissa myyntikanavissa. Yhtiön mukaan kuluttajien ostovoiman heikentyminen näkyi selvästi ja kuluttajien ostot kohdistuivat entistä voimakkaammin edullisempiin tuotteisiin. Atrian myyntivolyymit foodservice- ja vähittäiskauppa-asiakkaille pienenivät vähentyneen kuluttajakysynnän myötä.
 • Oikaistu liikevoitto jäi selvästi odotuksia heikommaksi. Vaisun tuloksen taustalla oli lihamyynnin heikko kannattavuus Suomessa sekä Nurmon uuden siipikarjatehtaan käyttöönottoon liittyneet kustannukset. Uuden tehtaan merkittävin vaihe käyttöönotossa ajoittui Q4:lle.
 • Atria maksaa osinkoa 0,30 euroa osakkeelta ja pääoman palautusta 0,30 euroa osakkeelta. Voitonjako kokonaisuudessaan (0,60 euroa/osake) jäi niin ikään odotuksia vaisummaksi.
 • Atria ohjeistaa oikaistun liikevoiton olevan tänä vuonna alhaisempi kuin vuonna 2023. Ohjeistus oli pettymys. Yhtiö odottaa toimintaympäristön jatkuvan haastavana tänä vuonna etenkin kuluttajakäyttäytymisen osalta. 

16.2. Exelin Q4/2023 tulos

Alla OP:n analyytikko Joona Harjaman päähuomiot Exelin tuloksesta. 

 • Exel julkaisi tänään Q4-tuloksensa. Yhtiön liikevaihto oli 22,1 ylitti hienoisesti ennusteemme ja oikaistu liikevoitto oli odotuksiamme enemmän pakkasella. Uudet tilaukset olivat odotusten mukaisesti historiallisesti hyvin matalalla tasolla 23,6 milj. euroa.
 • Toimintaympäristö jatkui odotetun haastavana Q4:lla. Tuulivoiman liikevaihto jäi selvästi matalia odotuksiamme heikommaksi, Kuljetus-segmentin suoriutuessa taas myynnin osalta merkittävästi odotuksia paremmin.
 • Yhtiö ei tule odotustemme mukaisesti jakamaan osinkoa vuodelta 2023.
 • Exel ohjeistaa odotustemme mukaisesti vuodelle 2024 nousevaa liikevaihtoa ja merkittävästi nousevaa oikaistua liikevoittoa viime vuoteen nähden. Näkymä markkinan kehitykseen on kuitenkin yhä hyvin rajoittunut. Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla kysynnän odotetaan jatkuvan pehmeänä. 

16.2. Koskisen Q4/2023 tulos 

OP:n analyytikon Henri Parkkisen koonti Koskisen Q4-tuloksesta. 

 • Koskisen julkaisi Q4-tuloksensa tänään. Sekä yhtiön liikevaihto, että vertailukelpoinen käyttökate Q4:llä ylittivät ennusteemme. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa.
 • Osinkoehdotus (0,32 euroa) ylitti hieman odotuksemme.
 • Vuodelle 2024 ohjataan kasvavaa liikevaihtoa ja operatiivisen käyttökatemarginaalin arvioidaan olevan välillä 8–12 %. Ennusteemme vuoden 2024 liikevaihdoksi oli ennen tulosta 254 miljoonaa euroa ja operatiiviseksi käyttökatteeksi 29 miljoonaa euroa. Käyttökateohjauksen alalaita tarkoittaa, vakaa liikevaihto olettaen, laskelmiemme mukaan 22 miljoonan euron käyttökatetta ja ylälaita vastaavasti 33 miljoonan euron käyttökatetta. Tulos oli kaiken kaikkiaan ennustettamme korkeampi ja käyttökatemarginaaliohjaus on riittävä tulosta edeltäneen, vuoden 2024 käyttökate-ennusteemme näkökulmasta. 

16.2. Cityconin Q4/2023 tulos

Alla Carlo Gyllingin huomiot Cityconin Q4-tuloksesta. 

 • Citycon raportoi eilen illalla Q4-tuloksensa, joka oli pääriveiltään linjassa odotusten kanssa. Liikevaihtoa osui ennusteisiin. Myös nettovuokratuotot olivat täysin linjassa markkinoiden odotusten kanssa. Operatiivinen tulos jäi vain aavistuksen konsensuksesta. Valuuttakurssimuutokset (SEK ja NOK) vaikuttivat pääosin negatiivisesti tuloskehitykseen.
 • Keskimääräinen neliövuokra nousi +0,2 euroa edelliskvartaalin nähden ja oli 24,0 euroa/neliö. Sijoituskiinteistöjen arvo katsauskauden lopussa oli 3858,2 miljoonaa euroa (pl. Kista Galleria 50 %) ja yhtiön taloudellinen vuokrausaste 94,9 %. Osakekohtainen nettovarallisuus (EPRA NRV) laski -15,5 % vertailukauteen nähden.
 • Kiinteistökannan keskimääräinen tuototvaade nousi maltillisesti 6,0 % (Q3/23: 5,6)
 • Hallituksen ehdotus pääoman palautuksista laski 0,50 eurosta 0,30 euroon, joka näkemyksemme mukaan on positiivinen indikaatio yhtiön toimista pääomarakenteen puolustamiseksi. Yhtiö ilmoitti myös aiemman ja jäljellä olevan divestointisuunnitelman (380 miljoonaa euroa) nostamista 950 miljoonaan euroon, mutta samalla pidensi tämän aikataulua ulottumaan seuraavalle 24 kuukaudelle. Lisäksi rahoituskustannusten nousua pyritään hallitsemaan mm. hallinnonkuluja pienentämällä sekä investointien keventämisellä. 
 • Lisäksi Citycon ilmoitti toteuttavansa transaktion Q1/2024 aikana, jossa yhtiö ottaa haltuunsa koko Kista Gallerian (aik. 50 %) hallinnan ja ottaa vastatakseen myyjän osuuden velasta (noin 210 milj. euroa). Kauppahinta on noin 2,5 miljoonaa euroa ja uuden lainan lisävakuutena tulee olemaan kaksi Ruotsissa sijaitsevaa keskusta.

16.2. Oriolan Q4/2023 tulos 

Carlo Gylling kokosi alle päähuomionsa Oriolan Q4-tuloksesta. 

 • Oriola raportoi aamulla pääriveiltään odotusten mukaisen Q4-tuloksen. Liikevaihtoa kertyi hieman odotuksia enemmän. Oikaistu liikevoitto oli linjassa markkinoiden odotusten kanssa.
 • Osinkoehdotus oli 0,07 euroa osakkeelta, joka oli odotuksia korkeampi. Liikevaihdon kehitystä vertailukauteen nähden tuki lääkejakelun hyvä kehitys, joka kompensoi Ruotsin annosjakelutoiminnan alhaisempia volyymejä. Kustannusten lasku sekä jakelutoiminnan odotusten mukainen tulos edesauttoivat yhtiötä parantamaan kannattavuuttaan heikkoon vertailukauteen nähden.
 • Oriola odottaa lääkejakelumarkkinan kasvun jatkuvan ja ohjeistaa vuoden 2024 oikaistun liikevoiton kasvavan vertailukaudesta, ilman Ruotsin annosjakelutoiminnan osuutta. 

16.2. Qt:n Q4/2023 tulos

Seniorianalyytikko Kimmo Stenvallin nostot QT:n Q4-tuloksesta. 

 • Qt:n Q4-tulos oli ennakkoon tiedossa päärivien osalta. Q4-liikevaihto kasvoi 18,3 % vertailukaudesta ja koko vuoden vertailukelpoiseksi kasvuksi kirjattiin 18,5 %. Q4:n EBITA (liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja) -marginaali oli erinomainen 43,8 %.
 • Yhtiö ohjaa vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan 20-30 % ja EBITA-marginaalin olevan 25- 35 %. Ohjaus on riittävä markkinaodotusten kannalta. Qt:n liikevaihdon kasvu jäi vuonna 2022 aivan ohjauksen alalaitaan (20 %) ja viime vuonna siis 18,5 %:iin. Siten konsensusennusteet tuskin nousevat nykyiseltä tasolta liikevaihdon osalta. Kannattavuuden osalta yhtiö on kuitenkin todella vahvassa iskussa (viime vuoden EBITA 30,6 %), joten tulosennusteisiin voi hyvin maalailla ohjauksen ylälaidan mukaista kannattavuutta. Tämän tyyppinen skenaario (20 % kasvu ja 35 % EBITA-marginaali) loisi EBITA-ennusteisiin 9-10 %:n nousupaineen. 

16.2. F-Securen Q4/2023 tulos

Alla seniorianalyytikko Kimmo Stenvallin huomiot F-Securen Q4-tuloksesta.

 • F-Securen aamulla julkaisema Q4-tulos on odotuksia parempi. Liikevaihdon orgaaninen kasvu piristyi 2,9 %:iin ja kannattavuus on totutun vahva.
 • Annettu liikevaihto-ohjaus (145-152 milj. euroa) riittää hyvin markkinalle, mutta EBITA:n osalta ohjaus jää hieman ujoksi suhteessa odotuksiin. F-Secure ohjaa EBITAn olevan 48-54 milj. euroa, kun konsensus on 53 milj. euroa. Tulosennusteisiin kohdistuu siten lievä laskupaine.

15.2. Kojamon Q4/2023 tulos

Alla Carlo Gyllingin nostot Kojamon Q4-tuloksesta. 

 • Kojamo raportoi aamulla operatiivisilta pääriveiltään hieman pehmeän Q4- tuloksen. Kasvua vertailukauteen nähden perusteli valmistunut ja hankittu asuntokanta sekä parantunut vuokrausaste. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta noin 5,2 % alittaen hieman ennusteet. Nettovuokratuotto, josta on vähennetty kiinteistöjen ylläpito- ja korjauskulut, oli 75,5 miljoonaa euroa, joka alitti konsensusennusteet vain 1 miljoonalla eurolla.
 • Osakekohtainen nettovarallisuus (EPRA NRV) laski 5,5 % vertailukaudesta.
 • Katsauskauden lopussa oli rakenteilla yhteensä 354 asuntoa, jotka valmistuvat alkuvuodesta 2024. Taloudellisessa vuokrausasteessa oli hienoista kehitystä, nousten 93,0 %:iin vertailukauden 92,0 %:sta. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo laski 1,4 % vertailukaudesta. Katsauskaudelle sisältyi noin 158,7 miljoonan euron nettotappio sijoituskiinteistön käypään arvoon arvostamisesta, joka on seuraus keskimääräisen tuottovaateen noususta 4,40 %:iin.
 • Yhtiö ohjeistaa vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan 4–8 % vertailukaudesta ja kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) olevan 154–166 miljoonaa euroa, joka jäi FFO:n osalta odotuksia pehmeämmäksi.

15.2. Revenion Q4/2023 tulos

Carlo Gyllingin huomioita Revenion Q4-tuloksesta. 

 • Revenio raportoi odotuksia vahvemman Q4-tuloksen. Liikevaihto katsauskaudella ylitti hieman ennusteet, valuuttakursseilla ei ollut vaikutusta raportoidun neljänneksen kasvuun. Kasvua tuki erityisesti silmänpohjan kuvantamislaitteiden myynti. Myös liikevoitto ylitti ennusteet, vastaten noin 2 prosentin kasvua vertailukauteen nähden. Oikaistu liikevoitto ylitti odotukset noin 10 prosentilla. Toteutunut marginaalitaso katsauskaudella oli 32,6 %:a.
 • Yhtiö ohjeistaa vuoden 2024 valuuttakurssioikaistun liikevaihdon kasvavan 5-10 % ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä.

15.2. NoHo Partnersin Q4/2023 tulos 

Juho Saarisen päähuomiot NoHo Partnersin Q4-tuloksesta. 

 • NoHo Partners julkaisi tänään Q4-tuloksensa. Liikevaihto kasvoi 22 % vertailukaudesta. Suomessa liikevaihto kasvoi noin 10 % ja Kansainvälisessä liiketoiminnassa yli 70 % tehtyjen yritysostojen ajamana.
 • Liikevoitto jäi hieman odotuksista. Liikevoitto kasvoi kokonaisuudessaan vertailukaudesta, mutta jäi Suomessa hieman vuoden takaista matalammaksi.
 • NoHo maksaa osinkoa 0,43 euroa osakkeelta, joka jäi hieman odotuksiamme alhaisemmaksi.
 • NoHo ohjeistaa saavuttavansa noin 430 milj. euron liikevaihdon ja noin 9,5 %:n liikevoittomarginaalin vuonna 2024. Ohjeistus oli pitkälti odotusten mukainen ja liikevaihto-ohjeistuksessa heijastuu näkemyksemme mukaan kuluttajakysynnän epävarmuus etenkin alkuvuoden osalta. NoHo kertoi raportissaan myös julkaisevansa uudet pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2024-2026 pääomamarkkinapäivässä, joka järjestetään 22.5.2024.

15.2. Tietoevryn Q4/2023 tulos

Kimmo Stenvallin päähuomiot Tietoevryn Q4-tuloksesta. 

 • Tietoevryn tulos osuu varsin hyvin markkinoiden odotuksiin. Liikevaihdon kasvu hyytyi 1 %:iin, mutta kannattavuus säilyi hyvällä tasolla ja EBITA (liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja) jäi vain marginaalisesti odotuksista.
 • Osinko on odotuksia parempi: 1,47 euroa/osake.
 • Yhtiö ohjaa liikevaihdon kasvavan 0-3 % ja EBITA-marginaalin olevan 12-13 %. Ohjaus jää hieman markkinaodotuksia heikommaksi. Banking-liiketoiminto tullaan listaamaan alkuvuoden 2024 aikana, mutta samalla yhtiö pitää auki myyntiprosessia teolliselle toimijalle. Tech Servicen myynnin osalta ei saatu merkittävää uutta tietoa, projekti etenee aikataulussa ja yhteydenpito potentiaalisiin ostajiin on aktiivista. Tietomurto Ruotsissa yhtiön konesaliin tosin luo ikävän leiman Tech Servicen myyntiprosessiin. 

15.2. Marimekon Q4/2023 tulos

Alla Joonas Häyhän kommentit Marimekon Q4-tuloksesta.

 • Marimekon Q4-raportti jäi melko selvästi sekä meidän että konsensusodotuksista. Liikevaihto kasvoi +5 % vertailukaudesta, jossa Suomi kasvoi +2 % ja kv-markkinat kasvoivat +10 %. Suomessa vähittäismyynti kasvoi hieman (+3 %), mutta tukkumyynti laski (-2 %) ja se jäi selvästi odotuksistamme. Suomen tukku ja vähittäismyyntiin vaikutti yhtiön mukaan haastava yleinen markkinatilanne ja hyvin taktinen liiketoimintaympäristö. Suomen myyntipettymyksen lisäksi myynti jäi kaikilla kansainvälisillä markkinoilla alle ennusteemme. Lisenssituotot kasvoivat Q4:llä merkittävästi vertailukaudesta, mutta eivät yltäneet ennusteeseemme.
 • Marimekko ohjeistaa vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin olevan 16–19 %. Arviomme mukaan konsensusennusteisiin kohdistuu laskupainetta Q4-tulospettymyksen myötä.

14.2. Pihlajalinnan Q4/2023 tulos

OP:n analyytikko Carlo Gyllingin koonti Pihlajalinnan Q4-tuloksesta. 

 • Pihlajalinna raportoi aamulla ennakkotiedon mukaisen Q4-tuloksen. Liikevaihto laski 2,9 % vertailukaudesta ja oikaistu EBITA (liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja) ylitti hieman odotukset. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat negatiivisesti suun terveyden toteutettu divestointi, COVID-19 palveluiden päättyminen sekä vaativan erikoissairaanhoidon kustannusvastuiden poistuminen. Ennusteisiimme nähden yksityisasiakkaiden jäi odotuksista, jota kompensoi odotuksia vahvempi julkisen sektorin myynti.
 • Osinkoehdotus oli 0,07 euroa osakkeelta.
 • Pihlajalinna ohjeistaa vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan ja oikaistun EBITAn paranevan vertailukaudesta.

14.2. Kempowerin Q4/2023 tulos

Kempower julkaisi tänään Q4-tuloksensa. Sekä yhtiön liikevaihto, että operatiivinen tulos alittivat analyytikkojen odotukset. Myös kuluvalle vuodelle annettu ohjeistus oli selvästi konsensusta heikompi. Seniorianalyytikko Henri Parkkinen kertoo yhtiön edellisvuoden viimeisestä kvartaalista ja tulevista näkymistä tarkemmin videolla.

14.2. Terveystalon Q4/2023 tulos

OP:n analyytikon Carlo Gyllingin huomiot Terveystalon Q4-tuloksesta. 

 • Terveystalo raportoi aamulla pääriveiltään pääosin odotusten mukaisen Q4-tuloksen. Liikevaihto kasvoi 2,3 % vertailukauteen nähden, ollen linjassa konsensuksen kanssa. Oikaistu EBITA (liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja) ylitti konsensuksen noin 4 prosentilla ja toteutunut marginaali oli hieman yli konsensuksen. Kannattavuutta tuki katsauskaudella erityisesti Terveydenhuollon palvelut sekä portfoliotoiminnot. Lisäksi myynnin jakauman normalisoituminen, toteutetut hinnankorotukset sekä ALPHA-tulosparannusohjelman tuoma tuki vaikuttivat positiivisesti tuloskehitykseen vertailukauteen nähden. ALPHAn vuoden 2023 loppuun implementoitujen toimenpiteiden arvioidaan parantavan EBITA-tasoa noin 60 miljoonalla eurolla vuositasolla.
 • Yhtiö käynnistää Ruotsin toimintojen tulosparannusohjelman, jolla tavoitellaan toimintojen kannattavuuden parantumista vuonna 2025. 
 • Osinkoehdotus vuodelta 2023 on 0,30 euroa.
 • Terveystalo ohjeistaa vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan ja oikaistun EBITAn olevan 10,1-11,5 %. Annettu ohjeistushaitari EBITAn osalta on linjassa odotuksiemme kanssa.

14.2. Anoran Q4/2023 tulos

Alla analyytikko Juho Saarisen huomiot Anoran Q4-tuloksesta. 

 • Anora raportoi aamulla Q4-tuloksensa. Liikevaihto laski noin 4 % vertailukaudesta. Liikevaihdon lasku oli seurausta monopolivolyymien laskusta. Oikaistu käyttökate kasvoi noin 35 % vaisusta vertailukaudesta. Kannattavuutta vahvisti yhtiön tekemät säästötoimet sekä syksyllä toteutetut hinnankorotukset. Viime aikoina heikosti suoriutuneessa Wine-segmentissä tulos parani myös selvästi vertailukaudesta.
 • Anora maksaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta, joka oli selvästi odotuksia korkeampi.
 • Q4:n raportoituja lukuja painoivat Anoran tekemät alaskirjaukset. Yhtiö teki Norjassa yhteensä 65,4 miljoonan euron alaskirjauksen, Tanskassa 58,7 miljoonan euron ja muiden konserniyhtiön omistamien osakkeiden osalta yhtiö kirjasi vielä yhteensä 23,6 miljoonan euron alaskirjaukset.
 • Anora ohjeistaa vertailukelpoisen käyttökatteen olevan tänä vuonna 75–85 miljoonaa euroa. Ohjeistus oli linjassa odotustemme kanssa. 

14.2. Finnairin Q4/2023 tulos 

Alla Finnairia seuraavan analyytikon Joonas Häyhän huomiot yhtiön Q4-tuloksesta. 

 • Finnairin liikevaihto ja oikaistu liikevoitto jäivät Q4:llä hieman sekä meidän ennusteita että konsensusennusteita alhaisemmaksi. Matkustajaliikenteen hinnoittelu (yield) jäi tällä kertaa aavistuksen odotuksiamme pehmeämmäksi.
 • Kustannusten kehitys oli varsin lähellä ennusteitamme kvartaalilla.
 • Finnair ohjeistaa kokonaiskapasiteetin (sisältäen ulosvuokraukset) kasvavan yli 10 % vuonna 2024 ja liikevaihdon kasvavan jonkin verran kokonaiskapasiteettia hitaammin. Tulosohjeistus tullaan antamaan Q2-raportissa. Ohjeistuksen taustaoletuksissa Finnair kertoo riskien liittyen inflaation ja korkotason nousun vaikutuksista kysyntään ja kustannuksiin olevan edelleen koholla, mikä aiheuttaa toimintaympäristöön epävarmuutta.

13.2. WithSecuren Q4/2023 tulos

Alla WithSecurea seuraavan analyytikon Kimmo Stenvallin päähuomiot WithSecuren Q4-tuloksesta. 

 • WithSecure oli antanut Q4:n pääluvut ennakkoon tulosvaroituksen yhteydessä, joten liikevaihto ja EBITDA olivat tiedossa. Konsultoinnin liikevaihto 10,8 milj. euroa on hieman korkeampi kuin yhtiö tulosvaroituksen yhteydessä kommunikoi.
 • Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvoi 13 % (v/v). Kun huomioimme myös paikallisesti hallinnoidut tuotteet, oli koko tuoteliiketoiminnan kasvu noin 7 % vuoden viimeisellä neljänneksellä.
 • Bruttokate on hyvä 27,6 miljoonaa euroa ja bruttomarginaali oli 72,7. Oikaistu EBITDA on ennakkotietojen mukaisesti lievästi positiivinen 0,2 milj. euroa. Kassavirta nousi positiiviseksi ja nettokassa oli 36,6 miljoonaa euroa.
 • WithSecure ohjaa liikevaihdon kasvavan 6–12 % ja pilvipohjaisten tuotteiden kasvuksi ohjataan 10-16 %. Konsensusennusteissa on sisällä 5 % ja 11 % kasvuennusteet, joten ohjaus tuo lievän nosteen markkinaennusteisiin. Käyttökatteen yhtiö ohjaa olevan positiivinen. Ohjaus perustelee positiivisen kurssireaktion.

13.2. Raision Q4/2023 tulos

Alla OP:n analyytikon Juho Saarisen huomiot Raision Q4-tuloksesta. 

 • Raisio raportoi tänään Q4-tuloksensa. Liikevaihto laski noin 3 % vertailukaudesta 54,2 milj. euroon. Elovena-brändin kehitys jatkui hyvällä tasolla. Liikevaihdon lasku osui voimakkaammin Terveelliset Ainesosat -segmenttiin (-7 %).
 • Vertailukelpoinen liiketulos asettui 5,5 miljoonaan euroon. Raisio on edelleen onnistunut hyvin puolustamaan marginaalejaan haastavassa markkinaympäristössä. Terveelliset Elintarvikkeet -segmentissä kannattavuus vahvistui vertailukaudesta, mutta Terveelliset Ainesosat -segmentissä kannattavuus heikentyi.
 • Raisio ohjeistaa vertailukelpoisen liiketuloksen olevan vuoden 2023 tasolla tai kasvavan hieman. Liikevaihdon kasvulle ei annettu ohjausta. Raisio maksaa osinkoa 0,14 euroa osakkeelta, mikä oli linjassa odotusten kanssa.
 • Raisio tiedotti eilen luopuvansa taloudellisista tavoitteistaan strategiakaudelle 2022–2025 heikentyneistä markkinaolosuhteista johtuen.

9.2. YIT:n Q4/2023 tulos

Alla OP:n analyytikko Joona Harjaman nostot YIT:n Q4-tuloksesta. 

 • YIT julkaisi tänään Q4-tuloksensa. Liikevaihtoa kertyi hieman yli konsensusennusteen, kun taas oikaistu liiketulos osui ennusteisiin. Osakekohtainen tulos oli ennusteemme mukaisesti 0,08 euroa. Asuminen-segmentin liikevaihto ja tulos jäivät konsensuksesta, mutta Infra oli selvästi odotettua vahvempi. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä (1267) kohosi korkeimmilleen yhtiön historiassa.
 • Yhtiö ei tule maksamaan osinkoa tilikaudelta 2023.
 • YIT ohjeistaa vuodelle 2024 20–60 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa. Liiketoiminnan rahavirran investointien jälkeen odotetaan olevan positiivinen. Suomessa asuntomarkkinan odotetaan jatkuvan heikkona H1/2024. 

9.2. Bittiumin Q4/2023 tulos

Alla OP:n analyytikko Joona Harjaman koonti Bittiumin Q4-tuloksesta. 

 • Bittium julkaisi tänään Q4-tuloksensa. Liikevaihto ja liiketulos alittivat hieman odotuksemme. Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa. Tulosta rasitti 3,2 milj. euron kertaerät muutosneuvotteluiden kuluista ja varaston arvonalentumisesta.
 • Vuodelta 2023 yhtiö maksaa osinkoa 0,03 euroa osakkeelta, lisäksi yhtiö esitti harkinnanvaraista lisäosinkoa 0,03 euroa osakkeelta.
 • Yhtiö ohjaa vuodelle 2024 85-95 milj. euron liikevaihtoa ja 7,0-9,5 liiketulosta. 10%:n liikevoittotavoitteeseen yltäminen vaatii ohjeistuksen ylälaitaan yltämisen. Yhtiön toimet kannattavuuden parantamiseksi alkoivat näkyä Q4:llä, mutta yhtiöltä saatiin varsin varovainen ohjeistus.

9.2. Stockmannin Q4/2023 tulos 

Alla OP:na analyytikko Joonas Häyhän päähuomiot Stockmannin Q4-tuloksesta. 

 • Stockmannin oikaistu liikevoitto jäi maltillisesti odotuksistamme Lindexin ajamana. Lindexin myynti oli lähellä ennusteitamme ja se kasvoi 3 % paikallisvaluutoissa. Lindexin myyntikatemarginaali oli hieman odotuksiamme vahvempi ollen 65,5 %, mutta samalla euromääräiset operatiiviset kulut olivat odotuksiamme suuremmat. Stockmann-divisioonan oikaistu liiketulos oli hieman odotuksiamme parempi.
 • Yhtiö ei jaa osinkoa saneerausprosessin ollessa vielä kesken.
 • Stockmann-konserni ohjeistaa vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan paikallisissa valuutoissa 1–3 % ja oikaistun liiketuloksen olevan 70–90 miljoonaa euroa. Ennusteemme oikaistusta liikevoitosta on ollut 76 miljoonaa euroa, mikä mahtuu haarukkaan ja on hieman keskipisteen alapuolella. 

9.2. Kemiran Q4/2023 tulos

Alla OP:n seniorianalyytikon Henri Parkkisen päähuomiot Kemiran Q4-tuloksesta. 

 • Kemira julkaisi tänään Q4-tuloksensa. Yhtiön liikevaihto Q4:llä osui odotuksiin, kun taas vertailukelpoinen käyttökate ylitti ennusteet selvästi. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli laskelmiemme mukaan 0,52 euroa.
 • Osinkoehdotus on 0,68 euroa.
 • Vuodelle 2024 ohjataan välille 480–580 miljoonaa euroa asettuvaa operatiivista käyttökatetta. Ohjaus sisältää helmikuun alussa (2.2.2024) myydyn Oil and Gas -liiketoiminnan kuukauden osalta; tämän vaikutus on arviomme mukaan 5–6 miljoonaa euroa. Konsensusennuste (josta Oil and Gas käsityksemme mukaan poistettu) vuoden 2024 vertailukelpoiselle käyttökatteelle on 507 miljoonaa euroa, eli yhtiön antama ohjaus on vahva. 

9.2. HKScanin Q4/2023 tulos

Alla OP:n analyytikon Juho Saarisen päähuomiot HKScanin Q4-tuloksesta. 

 • HKScan julkaisi tänään Q4-tuloksensa. Jatkuvien liiketoimintojen (Suomi ja Tanska) liikevaihto laski 1,4 % vertailukaudesta. HKScanin myyntihinnat säilyivät vertailukauden tasolla ja kokonaismyyntivolyymi laski hienoisesti. Myyntivolyymi kasvoi vähittäiskaupassa, mutta Food service -kanavassa volyymit säilyivät vertailukauden tasolla. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos oli lähellä odotuksiamme. Suomessa kannattavuus ylitti ennusteemme selvästi, mutta Tanskassa vertailukelpoinen liiketulos kääntyi negatiiviseksi.
 • Yhtiö ei odotetusti maksa osinkoa vuodelta 2023.
 • HKScan ohjeistaa kuluvalle vuodelle jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen kasvua vuoteen 2023 nähden.

9.2. Lassila & Tikanojan Q4/2023 tulos

Alla OP:n seniorianalyytikko Henri Parkkisen huomiot Lassila & Tikanojan Q4-tuloksesta. 

 • Lassila ja Tikanoja julkaisi tänään Q4-tuloksensa. Yhtiön liikevaihto sekä operatiivinen liiketulos alittivat ennusteet. Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa. Ruotsin kiinteistöpalvelut (liiketulos -0,9 miljoonaa) kääntyi vastoin odotuksiamme tappiolliseksi Q4:llä. Yhtiön mukaan osasyy tähän oli se, että uusia projekteja aloitettiin talouden epävarmasta tilanteesta johtuen vertailukautta vähemmän. Lisäksi Ympäristöpalvelut-segmentti kärsi Q4:llä arvioimaamme enemmän jätelain muutoksen aiheuttamista vaikutuksista.
 • Vuodelle 2024 ohjataan samalla tasolla olevaa liikevaihtoa ja samalla tasolla olevaa tai parempaa liiketulosta vuoteen 2023 verrattuna.
 • Tilikaudelta 2023 maksetaan 0,49 euron osinko. 

9.2. Olvin Q4/2023 tulos

Alla OP:n analyytikko Juho Saarisen nostot Olvin Q4-tuloksesta. 

 • Olvi raportoi tänään Q4-tuloksensa. Liikevaihto laski 1,1 % vertailukaudesta. Myyntivolyymi laski kokonaisuudessaan 3,3 % ja laskua nähtiin kaikissa segmenteissä. Oikaistu liiketulos vahvistui selvästi vertailukaudesta. Yhtiön mukaan vahvistuneen kannattavuuden taustalla oli etenkin tehdyt hinnankorotukset.
 • Osinko oli linjassa ennusteemme kanssa ja säilyy edellisvuoden tasolla 1,20 eurossa osakkeelta.
 • Olvi ohjeistaa konsernin oikaistun liiketuloksen olevan tänä vuonna 71-80 milj. euroa. Ohjeistus oli positiivinen yllätys, sillä Factsetin konsensusennuste vuoden 2024 oikaistuksi liiketulokseksi on 68,3 miljoonaa euroa. Näin ollen konsensusennusteeseen kohdistuu arviomme mukaan noin 10 % nousupaine. 

8.2. Metsä Boardin Q4/2023 tulos

Myös Metsä Board julkaisi tänään Q4-tuloksensa. Kuluvalle kvartaalille yhtiö ohjaa paranevaa vertailukelpoista liikevoittoa Q4:ään verrattuna. Seniorianalyytikko Henri Parkkinen kertoo yhtiön edellisvuoden viimeisestä kvartaalista ja tulevista näkymistä tarkemmin videolla.

8.2. Harvian Q4/2023 tulos

Myös Harvia julkaisi aamulla Q4-tuloksensa. Q4-raportti oli pääriveiltään odotuksia vahvempi, ja osake onkin ollut tänään vahvassa vedossa pörssissä. Seniorianalyytikko Joonas Häyhä kertoo yhtiön edellisvuoden viimeisestä kvartaalista tarkemmin videolla. 

8.2. Nesteen Q4/2023 tulos

Neste julkaisi aamulla Q4-tuloksensa. Tulos ylitti niukasti odotukset, mutta ohjaus jäi vaisuksi. Seniorianalyytikko Henri Parkkinen kertoo yhtiön Q4-raportista ja lähiajan näkymistä tarkemmin videolla. 

8.2. Huhtamäen Q4/2023 tulos

Huhtamäki julkaisi tänään aamulla odotuksia vahvemman tuloksen. Seniorianalyytikko Henri Parkkinen kertoo yhtiön tilanteesta tarkemmin videolla.

8.2. Sammon Q4/2023 tulos 

Sampo julkaisi aamulla tuloksensa vuoden 2023 viimeiseltä vuosineljännekseltä. Sammon raportoima liikevoitto jäi ennusteista siksi, että ennakkoon tiedetty 111 miljoonan euron tulo Sammon ja Mandatumin välisistä siirroista ei näkynytkään liikevoitossa vaan ainoastaan nettotuloksessa. Tämä huomioiden liikevoitto oli linjassa omaan ennusteeseemme ja konsensusta selvästi korkeampi.

Lisäksi diskonttauslaskentaan tehdyt muutokset ennakkotietojen mukaisesti vahvistivat Ifin yhdistettyä kulusuhdetta noin 4 %-yksiköllä. Pääanalyytikko Antti Saari avaa yhtiön tulosraporttia tarkemmin videolla.

8.2. Outokummun Q4/2023 tulos

Alla OP:n analyytikon Carlo Gyllingin päähuomiot Outokummun Q4 tuloksesta.

 • Outokumpu raportoi aamulla odotuksia pehmeämmän Q4-tuloksen. Terästoimitukset 450 ttn alittivat odotukset 3 %:lla, joka heijastui myös odotuksia pehmeämpään liikevaihtoon. Liikevaihto alitti konsensuksen noin 4 %:lla. Oikaistu käyttökate toi raporttiin positiivisuutta ylittäessä konsensusennusteet 17 miljoonalla eurolla.
 • Osinkoehdotus 0,26 euroa osakkeelta on odotusten mukainen.
 • Outokumpu ohjeistaa terästoimitusten kasvavan 5–15 %:a vs. Q4/2023. Ohjeistus toimitusvolyymien kasvusta ja oikaistusta käyttökatteesta jäi kuitenkin pehmeäksi markkinoiden odotuksiin nähden.

8.2. Aktian Q4/2023

Alla OP:n pääanalytikon Antti Saaren päähuomiot Aktain Q4 tuloksesta.

 • Aktia raportoi odotuksiamme alhaisemman Q4-tuloksen, mikä selittyy korkokatteella ja henkivakuutustoiminnan tuloksella. Korkokate joka tapauksessa kasvoi 61 % v/v korkojen nousun tuella. Palkkiotuotot kehittyivät odotetusti, kasvaen 2 % v/v. Varainhoitopalkkiot jäivät hieman alle vuoden takaisen tason, jota vahvat maksuliikennepalkkiot kompensoivat.
 • Aikaisen vaiheen ongelmaluotoissa (Stage 1–2) on nähtävissä selvää kohoamista edelliskvartaaliin, mutta tämä ei vielä juuri näy maksukyvyttömissä lainoissa (Stage3).
 • 0,70 euron osakekohtainen osinko jäi hienoisesti ennusteestamme.
 • Aktia ohjeistaa vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton olevan jonkin verran korkeampi kuin vuonna 2023. 

8.2. Fiskarsin Q4/2023 tulos

Alla OP:n analyytikon Joonas Häyhän päähuomiot Fiskarsin tuloksesta.

 • Fiskarsin vertailukelpoinen liikevoitto oli Q4:llä hyvin linjassa sekä meidän että konsensusennusteen kanssa. Segmenteistä Vitan tulos alitti ja Fiskarsin tulos ylitti ennusteemme.
 • Osinkoa nostettiin hieman viime vuoden 0,80 eurosta 0,82 euroon. Osinko mukaili konsensusta, mutta ylitti ennusteemme.
 • Raportin yleisilme kääntyi negatiiviseksi ohjeistuksen takia. Fiskars ohjeistaa vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan hieman vuoden 2023 tasosta (2023: 110 milj. euroa), mikä pettää Factsetin konsensuksen 127 milj. euroa. Tulosta koskevassa konsensuksessa on arviomme mukaan laskupainetta vähintään 5 %.

7.2. Fortumin Q4/2023 tulos

Fortum julkaisi aamulla tuloksensa vuoden 2023 viimeiseltä vuosineljännekseltä. Vertailukelpoinen liikevoitto jäi konsensuksesta, mutta ehdotettu tilikaudelta jaettava osinko (1,15 e) ylitti odotukset. Osinko tullaan jakamaan kahdessa erässä. Seniorianalyytikko Henri Parkkinen avaa yhtiön tulosraporttia tarkemmin videolla. 

7.2. Fodelian Q4/2023 tulos 

Alla OP:n analyytikko Juho Saarisen päähuomiot Fodelian Q4-tuloksesta.

 • Fodelia julkaisi tänään Q4-raporttinsa. Yhtiön liikevaihto kasvoi 11 % vertailukaudesta. Kasvun taustalla oli erityisesti Feelia, jonka liikevaihto kasvoi 17 %. Fodelia Retailin liikevaihto sen sijaan laski noin 6 % vertailukaudesta.
 • Fodelian liikevoitto Q4:llä jäi hieman odotuksiamme alhaisemmaksi. Kannattavuutta painoivat korkeammat kiinteät kustannukset sekä sopeuttamiskustannukset.
 • Fodelian osinkoehdotus vuodelta 2023 on 0,08 euroa, joka niin ikään jäi odotuksistamme (0,10).
 • Yhtiö ohjeistaa liikevaihdon olevan tänä vuonna 54–58 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Ohjeistus oli hyvin pitkälti odotetun kaltainen. 

7.2. Sanoman Q4/2023 tulos 

OP:n seniorianalyytikko Kimmo Stenvallin päähuomiot Sanomat tuloksesta löytyvät alta. 

 • Sanoma raportoi päärivien osalta täysin ennakko-odotusten mukaisen tuloksen. Tappiollinen oikaistu EBITA (liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja) löi konsensuksen mediaanin, mutta jäi marginaalisesti ennusteestamme. Learningin tappio oli selvästi odotettua pienempi, mutta Media Finlandissa tulos puolittuu vertailukaudesta ja jää odotuksista.
 • Sanoma säilyttää osinkonsa vertailukauden tasolla 0,37 euroa/osake, joka on selvästi ennustettamme korkeampi. Osinko on 58 % viime vuoden vapaasta rahavirrasta eli Sanoman voitonjakopolitiikan (40–60 % rahavirrasta) ylälaidassa. Sanoman nettovelka on tullut alas, mutta on edelleen suhteellisen korkea. Odotimmekin yhtiöltä huomattavasti varovaisempaa voitonjakoa.
 • Liikevaihto-ohjaus jää markkinaennusteista, mutta johtunee pääsiassa divestoinneista sekä tappiollisten liiketoimintojen poistumisesta. EBITA-ohjauksen keskipiste jää 5 % konsensuksen mediaanista.

6.2. Nokian Renkaiden Q4/2023 tulos

Alla OP:n analyytikon Joonas Häyhän huomiot Nokian Renkaiden Q4-tuloksesta.

 • Nokian Renkaat julkaisi Q4-tuloksensa tänään iltapäivällä. Yhtiön Q4-liikevaihto osui konsensusennusteisiin, liiketuloksen (EBIT) jäädessä hieman ennusteista. Yhtiö esittää jaettavaksi 0,55 euron osinkoa osakkeelta.
 • Henkilöautonrenkaiden ja Raskaiden renkaiden oikaistu EBIT jäivät maltillisesti konsensuksesta, Vianorin ollessa parempi.
 • Vuonna 2024 Nokian Renkaiden vertailukelpoisilla valuutoilla lasketun liikevaihdon sekä segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi edeltävään vuoteen verrattuna. Ennusteissa on kaksinumeroista kasvua sekä liikevaihdolle että segmentit yhteensä liikevoitolle, joten ohjeistus heijastuu ennusteissa.

6.2. eQ:n Q4/2023 tulos

Alla OP:n pääanalyytikko Antti Saaren päähuomiot eQ:n Q4-tuloksesta. 

 • eQ:n Q4-tulos jäi hieman odotuksista, sillä vahva Corporate Finance -tulos ei riittänyt kompensoimaan ennakoitua vaisumpaa varainhoidon sijoitusten ja omien sijoitusten tuottokehitystä. Varainhoidossa ennakoitua vaisumpaa kehitystä selittävät odotuksiamme alhaisemmat voitontasaukset Private Equity -rahastoista.
 • Ehdotettu 0,80 euron osakekohtainen osinko oli odotusten mukainen.
 • Uuden tiedonantopolitiikan mukaisesti eQ ei anna tulosennustetta vuodelle 2024. Kiinteistörahastoille vuosi 2024 on vielä haasteellinen, mutta PE-rahastojen kysyntä on jatkunut vahvana. 

2.2. Konecranesin Q4/2023 tulos

Alla OP:n analyytikon Jussi Mikkosen päähuomiot Konecranesin julkaistusta Q4/2023 tuloksesta. 

 • Konecranesin Q4-raportin pääluvut olivat pitkälti odotusten mukaiset, mutta uusien tilausten osalta saatiin lievä positiivinen yllätys. Yhtiön uudet tilaukset laskivat vain 3,6 % Q4:llä, mikä oli noin 6 % odotuksia parempi luku. Yhtiön tilauskanta Q4:n lopussa oli 4,8 prosenttia vertailukautta korkeammalla tasolla.
 • Liikevaihto kasvoi 12,5 % Satamaratkaisujen kasvaneiden toimitusvolyymien sekä Kunnossapidon kenttähuollon ja varaosien hyvän kehityksen ansiosta. Oikaistu EBITA (liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja) kasvoi ennusteiden mukaisesti.
 • Konecranes ohjeistaa vuodelle 2024 liikevaihdon pysyvän ennallaan tai kasvavan vuoteen 2023 verrattuna. EBITA-kateprosentin arvioidaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla tai paranevan vuoteen 2023 verrattuna. Arviomme mukaan konsensusennusteet ovat ohjeistuksen mukaiset, joten ohjeistus ei tarjoa merkittäviä yllätyksiä.

1.2. Stora Enson ja UPM-Kymmenen Q4/2023 tulokset

Metsäsektorin yhtiöt Stora Enso ja UPM-Kymmene julkaisivat Q4-tuloksensa tänään aamulla. Molemmat yhtiöt kärsivät haastavasta markkinatilanteesta ja molempien yhtiöiden osakkeita onkin lyöty rajusti pörssissä tänään. Seniorianalyytikko Henri Parkkinen avaa yhtiöiden tulosraportteja sekä lähiajan näkymiä videolla.

1.2. Cargotecin Q4/2023 tulos 

OP:n analyytikko Jussi Mikkosen päähuomiot Cargotecin Q4/2023 tuloksesta.

 • Cargotecin Q4-liikevaihto laski 4 % vertailukaudesta. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi huomattavasti, jääden kuitenkin konsensusennusteista. Erotus johtui Hiabista, jonka Q4:n vertailukelpoinen liikevoitto sisälsi 16 miljoonaa kertaluonteisia eriä.
 • Yhtiön tilauskertymä laski 15 %. Tilausten lasku oli kuitenkin loivempi kuin markkinat odottivat.
 • Yhtiön hallitus esittää 2,15 euron osakekohtaista osinkoa, joka oli selkeä positiivinen yllätys ennusteisiin nähden. Cargotec julkaisi myös erillisen tiedotteen, jonka mukaan yhtiön hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman Kalmarin eriyttämiseksi. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 30.6.2024.
 • Vuodelle 2024 Cargotec ohjeistaa Hiabin vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 12 %, Kalmarin yli 11 % ja MacGregorin vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2023.

31.1. SSAB:n Q4/2023 tulos

SSAB raportoi tänään huomattavasti markkinoiden odotuksia vahvemman Q4-tuloksen. Q4:n liikevaihto ylitti konsensuksen noin 3 prosentilla ja Q4:n oikaistu käyttökate ylitti konsensuksen peräti 15 prosentilla. Analyytikko Carlo Gylling käy läpi videolla tarkemmin yhtiön julkaiseman raportin pääkohdat.

31.1. Mustin Q1/2024 tulos

Alla OP:n analyytikko Joonas Häyhän päähuomiot Mustin Q1/2024 tuloksesta. 

 • Mustin Q1-tulos oli odotuksiamme pehmeämpi. Oikaistu tulos jäi myös konsensuksesta, joka oli tällä kertaa ohut koostuen vain kolmesta ennusteesta.
 • Suomen oikaistu tulos ja kannattavuus olivat odotuksiamme vahvempia. Ruotsin ja Norjan sekä konsernitoimintojen oikaistut tulokset ja kannattavuudet jäivät ennusteistamme. Raportoitu EPS eli osakekohtainen tulos jäi selvästi ennusteistamme ostotarjoukseen ja tuotteiden takaisinvetoon liittyvien kertaerien heikentämänä.

31.1. Wärtsilän Q4/2023 tulos

Wärtsilän Q4-raportti kallistui myönteisen puolelle. Tilaukset kasvoivat noin 13 prosenttia vertailukaudesta, mikä oli positiivista. Tuloksen osalta taas jäätiin hieman ennusteista. Seniorianalyytikko Jussi Mikkonen kommentoi tarkemmin yhtiön tulosta videolla.

30.1. Keskon Q4/2023 tulos

Alla Keskoa seuraavan OP:n osakeanalyytikon Joonas Häyhän päähuomiot Keskon Q4-tuloksesta. 

 • Keskon Q4:n oikaistu liikevoitto oli odotuksia vahvempi. Syynä tulosylitykseen olivat Päivittäistavarakaupan sekä Rakentamisen ja talotekniikan kaupan konsensusta vahvemmat oikaistut liiketulokset. Autokaupan tulos sen sijaan jäi ennusteista.
 • Pieni jättämä raportoidussa osakekohtaisessa tuloksessa (EPS) johtuu kertakuluista – noin 10 miljoonan kertakulut liittyivät Ruotsin K-Rauta-ketjun uudelleenjärjestelyyn, jossa Ruotsin rautakaupan toiminnot keskitetään K-Bygg-ketjuun sekä yritysostoihin.
 • Osinkoehdotus on 1,02 euroa neljässä erässä, mikä vastasi konsensusodotusta. Kesko ohjeistaa vuoden 2024 oikaistun liikevoiton olevan haarukassa 620–720 miljoonaa euroa, jonka keskikohta 670 miljoonaa eruoa on linjassa 668 miljoonan euron konsensuksen kanssa. Ohjeistus ei näin sisältänyt yllätyksiä.

26.1. Koneen Q4/2023 tulos

Koneen aamulla julkaisema Q4-raportti kallistuu positiiviselle puolelle. Seniorianalyytikko Jussi Mikkonen toteaa vertailukelpoisen liiketuloksen jäävän ennusteista, mutta yhtiön saamat uudet tilaukset yllättivät positiivisesti.

26.1. Elisan ja Telian Q4/2023 tulokset

Teleoperaattorigurumme seniorianalyytikko Kimmo Stenvall niputtaa Telian ja Elisan aamulla julkaisemat Q4-tulokset samalle videolle.

Telialla pääluvut olivat odotuksen mukaiset, mutta muun muassa rakenteelliseksi kassavirraksi Telia ohjaa 7-8 miljardia kruunua, joka on selkeä pettymys, vaikka ei eroa merkittävästi markkinaodotukista.

Elisalla puolestaan vakaa kehitys jatkui myös vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Elisan osinkoehdotus vuodelta 2023 on odotusten mukaisesti 2,25 euroa osakkeelta ja nousee siten ennätystasolle.

25.1. Nokian Q4/2023 tulos 

Nokia julkaisi tänään Q4-tuloksensa, joka oli todella vahva suhteessa markkinoiden odotuksiin. Seniorianalyytikko Kimmo Stenvall avaa videolla yhtiön tänään raportoimaa tulosta.

Tuloskausiennakko: Mitä OP:n analyytikot ennakoivat tuloskauden tarjoavan?

Videolla OP:n analyytikko Carlo Gylling avaa, millaista tuloskautta analyytikot odottavat ja minkä yhtiöiden he ennustavat suoriutuneen vahvasti.  

Tämän esityksen sisältämää tietoa ei tule pitää sijoitusneuvontana, tarjouksena eikä kehotuksena ostaa arvopapereita. Esitys ei myöskään ota huomioon sijoittajan taloudellista tilannetta, nykyisiä omistuksia tai vastuita, sijoitustietämystä ja -kokemusta, sijoitustavoitetta ja -aikaa tai riskiprofiilia ja mieltymyksiä. Esityksessä esitetyt ennusteet eivät ole tae tulevasta kehityksestä. Osakesijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki.