Sijoittaminen kiinnostaisi, mutta vuoristoa muistuttavat pörssikurssit saavat sykkeen koholle. Olisikohan jossain sijoitustuotetta, joka mahdollistaisi osakemarkkinoille sijoittamisen, mutta varojen menettämisen riski olisi matalampi?

Itse asiassa juuri tällaisia sijoitustuotteita on nyt saatavilla, sillä täysin pääomaturvattu sijoittaminen on mahdollista ensimmäistä kertaa moneen vuoteen.

Pääomaturvia on monenlaisia, mutta tässä jutussa pääomaturvatuilla sijoitustuotteilla tarkoitetaan niin sanottuja täyden pääomaturvan strukturoituja sijoitustuotteita eli säästöobligaatioita. Täydellä pääomaturvalla tarkoitetaan, että sijoitusajan päätyttyä takaisin saa vähintään sijoittamansa summan.

Pääomaturvatut sijoitustuotteet tulivat tarjolle alkukesästä, ja niiden kysyntä on ollut alusta asti innostunutta, kertoo OP:n sijoitusratkaisujen asiantuntija Jerri Laurikka. Asiakkaat ovat kiinnostuneita sijoittamaan, mutta osakemarkkinoilla on paljon heiluntaa.

– Kaikki eivät halua ottaa täyttä riskiä, vaan sijoittamisessa halutaan pitää kovaa maata jalkojen alla siltä varalta, että markkinamyllerryksiä tulee.

Viimeksi pääomaturvattuja sijoitustuotteita oli OP:ssa saatavilla vuonna 2013, mutta korkojen lasku poisti tuotteet markkinoilta. Tänä vuonna korkotason nousu on mahdollistanut tuotteen rakentamisen uudelleen, sillä korkotason avulla strukturoituun sijoitustuotteeseen voidaan rakentaa tuottokomponentti.

Miten pääomaturvattu sijoittaminen eroaa osakemarkkinoille sijoittamisesta?

Käytännössä täyden pääomaturvan sijoittamisessa taataan, että sijoittaja saa eräpäivänä takaisin vähintään sijoitetun summan. Keskeinen riski, jonka sijoittaja tässä tapauksessa ottaa, on liikkeeseenlaskijariski eli OP Yrityspankkiin kohdistuva luottoriski.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että sijoittamansa summaa ei saa takaisin siinä tapauksessa, jos OP Yrityspankki ei pystyisikään täyttämään sijoittajalle maksuvelvoitettaan. Laurikka huomauttaa, että OP Yrityspankki on kuitenkin vakavarainen ja korkean luottoluokituksen pankki, joten OP:n lainoissa liikkeeseenlaskijariski on erittäin matala.

Kaikki eivät halua ottaa täyttä riskiä, vaan sijoittamisessa halutaan pitää kovaa maata jalkojen alla siltä varalta, että markkinamyllerryksiä tulee.

Osakemarkkinoille sijoitettaessa puhutaan aivan erilaisesta riskinotosta. Osakemarkkinoille sijoittamista on paitsi suoraan osakkeisiin sijoittaminen, myös esimerkiksi osakerahastoihin kohdistuva sijoittaminen tai kuukausisäästäminen. Osakemarkkinoilla on aina sadan prosentin pääomariski, mikä tarkoittaa, että sijoitetun summan arvo saattaa laskea huomattavastikin tai pudota jopa nollaan.

Pääomaturvatuissa tuotteissa tuottoa haetaan erittäin matalalla riskillä. Niissä ei siis osteta osakkeita, vaan tehdään sijoitus joukkovelkakirjalainaan. Liikkeeseenlaskija tekee varoilla esimerkiksi korko- ja johdannaissijoituksia ennalta määritetyllä tavalla. Näin lainan riski saadaan rajattua, ja etukäteen on tiedossa vähimmäistuotto, joka ainakin tullaan saamaan.

Pääomaturvatuissa tuotteissa tuotto on sidoksissa sijoituksen kohteena olevan kohde-etuuden kehitykseen sijoitusaikana. Kohde-etuuksia voivat olla tietyt osakkeet, viitekorot tai osakeindeksi. Tuotteiden sijoitusteemoja esimerkiksi terveydenhuolto tai megatrendit.

Laurikka muistuttaa, että rajattu riski tarkoittaa myös rajattua tuottoa.

– Tällaisella riskiprofiililla voidaan parhaimmillaan päästä jopa kuuden prosentin vuosituottoihin.

Pääomaturva sujahtaa moneen salkkuun

Pääomasuojatut sijoitustuotteet sopivat monenlaisille sijoittajille, Laurikka kertoo. Osalla ne muodostavat salkun peruspilarin, osalle ne ovat tapa suojata osa sijoitusvarallisuudesta.

– Riskiprofiililtaan ne sopivat myös erittäin varovaisille sijoittajille, sillä pääoman menettämisen riski on erittäin rajattu.

Vaikka pääomaturvatut sijoitustuotteet sopivat myös erittäin varovaisille sijoittajille, ne on luokiteltu monimutkaisiksi sijoitustuotteiksi. Monimutkaisilla sijoitustuotteilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi tuotetta, johon sisältyy johdannaisia. Johdannaisen monimutkaisuutta rahoitusvälineenä lisää se, että sen arvo rahoitusvälineenä perustuu esimerkiksi jonkin toisen rahoitusvälineen arvoon tai korkoihin.

Strukturoituihin sijoitustuotteisiin sijoittaminen vaatii malttia tutustua niiden ominaisuuksiin, ehtoihin ja riskeihin, Laurikka lisää.

Pääomasuojatuissa sijoitustuotteissa pitää hieman malttaa, sillä lähtökohtaisesti niissä pitää olla valmis sijoittamaan 3–5 vuoden ajaksi. Useimmat tuotteet ovat 5 vuodelle.

Entä millaisilla summilla pääomasuojattuihin tuotteisin voi sijoittaa?

– Minimisijoitus on tuhat euroa, sillä pääsee hyvin alkuun, Laurikka kertoo.

Strukturoitujen sijoitustuotteiden ostaminen eli merkintä onnistuu ottamalla yhteyttä omaan osuuspankkiin.

Palvelun tarjoaa osuuspankki. Säästöobligaatioiden pääomaturva on voimassa ainoastaan eräpäivänä eikä ne tarjoa suojaa inflaatiota vastaan. Pääomaturvaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Saat täydelliset tiedot liikkeeseenlaskijasta sekä OP Yrityspankki Oyj:n liikkeelle laskemista lainoista merkintäpaikoista ja osoitteesta op.fi/joukkolainat. Tutustu ennen sijoittamista lainakohtaisiin ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä Finanssivalvonnan hyväksymään OP Yrityspankin ja joukkovelkakirjaohjelmaesitteeseen (julkaistu 22.4. ja täydennetty 4.5., 27.7., 20.9. ja 27.10.2022), jotta ymmärrät täysin mahdolliset riskit ja edut.