Korkosijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoittajalle maksetaan korkoa korvaukseksi hänen lainaamastaan pääomasta. Laina-ajan päättyessä sijoittaja saa lainaamansa rahan takaisin.

– Korkosijoittaminen on matalan riskin ja matalan tuotto-odotuksen sijoittamista. Sijoittajalla on erilaisia vaihtoehtoja siihen, kuinka korkoihin voi sijoittaa. Pankkitalletus on tyypillisin korkosijoittamisen muoto, OP Marketsin seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen toteaa.

Moni asiakas on oikeastaan tietämättään korkosijoittaja säilyttäessään rahojaan tavallisella käyttötilillä. Tällä hetkellä siitä ei kuitenkaan saa juurikaan korkoa. Jos ylimääräisille varoilleen haluaa saada hiukan parempaa tuottoa, yksi vaihtoehto rahojen tilillä makuuttamiselle on määräaikainen talletus.

Pankkitalletus on tyypillisin korkosijoittamisen muoto.

– Määräaikaiset talletukset ovat pieniriskisiä korkosijoituksia. Rahan voi sijoittaa esimerkiksi 12 tai 24 kuukauden määräaikaiseen talletukseen. Korko sovitaan määräajaksi ennalta. Kun talletusaika päättyy, pääoma palautuu asiakkaalle.

Pankkitalletusten lisäksi korkoihin on mahdollista sijoittaa korkorahastojen kautta, jolloin tuotto-odotus sekä sijoitukseen liittyvä riski ovat hieman suuremmat. Korkorahasto on nimensä mukaisesti rahasto, joka sijoittaa varansa erilaisiin korkotuotteisiin.

– Korkorahastoon sijoittamalla sijoittaja pääsee osalliseksi hajautetusta korkoarvopapereita sisältävästä salkusta. Korkorahastojen kautta on mahdollista sijoittaa esimerkiksi valtionlainoihin tai yrityslainoihin, Hännikäinen kertoo.

Keskuspankkien keskeinen rooli

Talletuskorot määräytyvät hyvin pitkälti keskuspankkien toimien perusteella. Euroopan keskuspankki, EKP, säätelee Euroopan alueen talouskasvua. Kun EKP nostaa tai laskee ohjauskorkojaan, se vaikuttaa pankkien myöntämien lainojen ja talletusten korkoihin. Jos EKP nostaa ohjauskorkoa, talletusten tarjoamat tuotot nousevat.

– Keskuspankkien rahapolitiikalla on kriittinen rooli siinä, millaisia korkotuottoja sijoittajien on mahdollista saada. Ohjauskorkojen muutokset vaikuttavat käytännössä suoraan rahan hintaan, joka markkinoilta on saatavissa ja sitä kautta myös siihen tuottotasoon, jota talletuksilta voi odottaa saavansa, Hännikäinen tähdentää.

Korkosijoittaminen kiinnostaa jälleen

Euroalueella korot ovat olleet pitkään negatiiviset. Negatiivisten korkojen tai nollakorkojen tilanteessa korkosijoittaminen ei ole ollut houkuttelevaa. Nyt korkotasot ovat kääntyneet nousuun.

– Inflaatio on tällä hetkellä Euroopassa korkealla, ja EKP torjuu sitä korkoja nostamalla. Tästä johtuen viitekorot ja markkinakorot ovat viimeisen puolen vuoden aikana nousseet reilusti ylöspäin. Tasot ovat toki edelleen alhaiset historiaan peilaten, mutta esimerkiksi vuoden vaihteen lukemista on tultu huomattavan paljon ylöspäin, Hännikäinen toteaa.

Korkosijoittamisen suosio on Hännikäisen mukaan kasvussa. Korkotason kohoaminen on muistuttanut sijoittajia siitä, että myös korkomarkkinoilta on saatavissa kohtuullisia tuottoja suhteellisen pienellä riskillä.

– Viime kuukausien aikana määräaikaisista talletuksista ja muistakin korkosijoituksista saatavat tuotot ovat olleet kohoamaan päin. Esimerkiksi 12 kuukauden määräaikaisille talletuksille saattaa saada tällä hetkellä noin prosentin tuottoa. Lukema ei ole huima, mutta se on kuitenkin parempi vaihtoehto, kuin makuuttaa rahoja tilillä. Euroalueen yrityslainat tuottavat puolestaan tällä hetkellä noin neljän prosentin korkotuottoa, joka on monen sijoittajan mielestä jo kohtuullinen korvaus.

Miten sijoittaa korkoihin? Korkoihin voi sijoittaa helposti esimerkiksi OP:n korkorahastojen avulla. Tutustu OP:n kattavaan rahastovalikoimaan


Lue lisää: 

Pääomaturvatut sijoitukset ovat tehneet paluun – Sopivat myös erittäin varovaiselle sijoittajalle