Päiväkodit, hoivakodit, palveluasunnot, sairaalat, koulut, liikuntatilat – kunnat tarvitsevat paljon erilaisia kiinteistöjä, joissa ne voivat tarjota peruspalveluita kuntalaisilleen.

Kaikki palvelut eivät kuitenkaan ole aina kunnan itsensä järjestämiä. Palveluita voivat tarjota yksityiset yritykset, joilta kunta on ostanut palvelun.

Kiinteistötkään eivät välttämättä ole kunnan omia. Yhä useammin päiväkoti tai hoivakoti toimii kiinteistössä, jonka omistaa sijoittaja, esimerkiksi OP:n palvelukiinteistöihin sijoittava -rahasto.

OP-Palvelukiinteistöt- erikoissijoitusrahasto omistaa päiväkoteja, hoivakoteja, palveluasuntoja ja koulukiinteistöjä eri puolella Suomea jo 120 miljoonalla eurolla. Rahaston salkunhoitaja Anni Lakanen kertoo, että tämän vuoden aikana uusia kohteita on valmistumassa rahastoon vielä noin 50 miljoonan euron arvosta.

Mutta kenelle palvelukiinteistöihin sijoittaminen sopii ja mitä siitä pitäisi tietää?

Mukaan pienellä summalla

Kuten kiinteistösijoittamisessa yleensäkin, myös palvelukiinteistöissä on paljon suurten institutionaalisten sijoittajien rahaa. Suursijoittajia ovat muun muassa kotimaiset ja ulkomaiset eläkeyhtiöt.

OP-Palvelukiinteistöt-rahastossa on sitä vastoin mukana pääasiassa piensijoittajia. Vuonna 2018 toimintansa aloittanut rahasto edellytti alun perin 5 000 euron vähimmäissijoitusta, mutta siitä luovuttiin. Kesäkuusta alkaen rahastoon voi tehdä sijoituksia ilman alarajaa.

– Rahastoon pääsee siis kiinni pienelläkin summalla. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kiinteistöihin sijoittaminen on aina pitkäjänteistä, Lakanen muistuttaa.

Suositus on, että rahastoon sijoitetaan vähintään viisi vuotta, mielellään pidempään.

Tuotto tulee vuokrasta

Lakasen mukaan palvelukiinteistöt sopivat sijoittajille, joilla on jo vähän kokemusta sijoittamisesta ja jotka ovat kiinnostuneita kiinteistösijoittamisesta. Hän muistuttaa, että rahaston kautta pääsee käsiksi kohteisiin, joihin tavallinen sijoittaja ei muuten pääsisi.

Rahaston tuotto-odotus on 4,5 prosenttia. Realisoitunut tuotto tulee kassavirrasta eli käytännössä vuokratuotoista. Toisin kuin vaikkapa vuokra-asunnoissa, palvelukiinteistöissä vuokrasopimukset ovat pitkiä, yleensä 10–15 vuotta. Pitkät vuokrasopimukset takaavat sijoittajille vakaata ja ennustettavaa tuottoa.

Myös kiinteistön arvonnoususta voi tulla tuottoa, mutta Lakanen muistuttaa, että se realisoituu vasta kohteen myyntihetkellä.

Rahasto omistaa sekä vanhoja että uusia kiinteistöjä. Rakennuttamalla voi saada hieman parempaa tuottoa. Myös vuokralaiset ovat valmiit maksamaan tiloista, jotka täyttävät nykyajan vaatimukset.

Vastuullista yhteiskunnallista sijoittamista

OP Kiinteistösijoitus Oy:n toimitusjohtajan Markku Mäkiahon mukaan palvelukiinteistöt sopivat sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita myös vastuullisesta sijoittamisesta. OP:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet edellyttävät rahastoa kiinnittämään huomiota muun muassa ostettavien kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön. Lisäksi katsotaan esimerkiksi sitä, minkälaisten julkisten liikenneyhteyksien päässä kiinteistö sijaitsee.

Lisäksi rahasto mittaa suorien kiinteistösijoitustensa sähkön, lämpöenergian ja veden kulutuksen sekä tuotetun jätteen määrän. Tavoitteena on vähentää energian kulutusta ja ympäristörasitusta sekä uudiskohteissa että peruskorjattavissa vanhoissa kohteissa.

Jo rakentamisvaiheessa vastuullisuus näkyy siinä, että työmailla kiinnitetään huomiota jätteiden kierrätykseen ja rakennusmateriaaleihin. Lisäksi huolehditaan esimeriksi siitä, että rakennusliike ja sen alihankkijat maksavat lakisääteiset verot. Mäkiahon mukaan OP:lle on tärkeää myös se, että palvelukiinteistössä palvelua pyörittävä organisaatio toimii vastuullisesti – että sen toiminta itsessään täyttää yhteiskunnan normit.

Vastuullinen kiinteistösijoittaja ottaa huomioon monia asioita.

– Julkisten palveluiden rinnalla tarvitaan yksityisiä palveluita. Siksi meidän tehtävämme on myös katsoa, että toimintaa toteutetaan vastuullisesti. Se on osa OP:n yhteiskunnallista roolia. Kyse ei ole lyhyen aikavälin tuoton maksimoimisesta, Mäkiaho sanoo.

Sijoita OP-Palvelukiinteistöön op.fi:ssä. Tutustu myös muihin OP:n reaaliomaisuuteen sijoittaviin rahastoihin, OP-Metsänomistajaan ja OP-Vuokratuottoon. Myös niistä poistui minimimerkintäsumma.