Jokaisen sijoittajan tai sijoittamista harkitsevan kannattaa laatia itselleen henkilökohtainen sijoitussuunnitelma. Se muodostaa perustan omalle sijoitustoiminnalle.

Mitä sijoitussuunnitelmassa pitäisi olla ja miten se tehdään? OP:n säästämisen ja sijoittamisen asiantuntija Tiina Routamaan mukaan sijoitussuunnitelman laadinnassa on hyvä huomioida etenkin oma taloustilanne, omat tavoitteet sijoittamisessa ja suhtautuminen sijoitusten arvonvaihteluun. Hyvä suunnitelma pitää sisällään konkreettiset suuntaviivat omalle sijoitustoiminnalle.

– Sijoitussuunnitelmassa on hyvä tehdä selväksi myös se, kuinka paljon sijoittaa kuukausittain tai kertasijoituksina, mihin tuotteisiin sijoittaa ja millä aikavälillä tulee tekemään sijoituksia, Routamaa toteaa.

Yksi sijoitussuunnitelman eduista on se, että se antaa sijoittajalle varmuutta myös epävarmojen markkinatilanteiden aikaan.

– Keskenään ristiriitaisista näkemyksistä ja markkinakohinasta ei ole pulaa, joten huolellisesti laadittuun sijoitussuunnitelmaan on helppo nojautua kaikissa tilanteissa. Näin sijoittaja välttyy tekemästä impulsiivisia omien tavoitteidensa vastaisia liikkeitä markkinoilla.

Sijoitussuunnitelman tekemiseen ei ole yhtä ainoaa tapaa

Routamaan mukaan itse sijoitussuunnitelmat vaihtelevat tekijän mukaan, eikä niiden tekemiseen ole yhtä oikeaa tapaa. Tärkeintä on, että sijoitussuunnitelma sopii juuri omiin tarpeisiin.

– Mielestäni jokaisen kannattaa tehdä mahdollisimman yksinkertainen suunnitelma, josta käy ilmi tärkeimmät tavoitteet: kuinka paljon riskiä on valmis ottamaan, minkälaista tuottoa tavoittelee, mihin omaisuuslajeihin sijoittaa ja millä aikavälillä on liikkeellä.

Halutessaan sijoittaja voi sisällyttää suunnitelmaan eri aikaväleille tähtäävät tavoitteet ja säästää sekä sijoittaa lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. Tavoiteaika riippuu siitä, milloin varoille on tarvetta.

– Sijoittajalla voi olla eri aikavälille kohdistuvia tavoitteita. Hän voi haluta ostaa 10 vuoden kuluttua kesämökin tai tehdä viiden vuoden kuluttua isomman matkan perheensä kanssa. Tämänkaltaisissa tilanteissa eri ajanjaksoille kannattaa luoda omat suunnitelmat.

Sijoitussuunnitelmaa voi myös muokata tarvittaessa

Vaikka suunnitelma muodostaakin peruskiven omalle sijoitustoiminnalle, suunnitelmaa voi tarpeen vaatiessa myös päivittää matkan varrella. Koska elämässä voi tulla eteen isoja muutoksia, Routamaan mukaan omaa sijoitussuunnitelmaa ei tarvitse, eikä edes kannata seurata liian jääräpäisesti.

– Mikäli elämässä tulee vastaan esimerkiksi positiivinen taloudellinen muutos palkankorotuksen myötä, silloin kannattaa miettiä, onko aiemmin tehty suunnitelma edelleen ajankohtainen vai kannattaako sitä tarkistaa.

Myös oma riskinottokyky kannattaa huomioida sijoitussuunnitelman laadinnassa. Netin keskustelupalstoilla käytävät keskustelut sijoituskohteiden valinnasta voivat helposti saada sijoittajan pään pyörälle. Juuri tämän vuoksi sijoittajan kannattaa tehdä jo alkuvaiheessa selväksi, kuinka paljon hän on valmis ottamaan riskiä.

– Suosittelen kartoittamaan oman sijoittajaprofiilin pankin verkkopalvelussa. Sen perusteella tietää paremmin, millainen on sijoittajana. On hyvin tärkeää löytää sopiva riskitaso, jonka perusteella oman sijoitussuunnitelman laatii, Routamaa toteaa.

Pohjan sijoitussuunnitelman tekemiseen löytää esimerkiksi sijoituskirjoista tai Pörssisäätiön sivuilta.

OP:n sijoittajakoulu: Miten tehdään sijoitussuunnitelma? 

Sijoitussuunnitelma on yksi piensijoittajan tärkeimmistä työkaluista, mutta mitä sen tekoon tarvitsee? Taviksesta talousguruksi kasvanut Merja Mähkä avaa omaa sijoitussuunnitelmaansa ja -strategiaansa. 

Muuta evästeasetuksiasi

OP tarjoaa asiakkailleen mahdollisuutta oman sijoittajaprofiilin kartoittamiseen. Sijoittajaprofiilin tekemisen jälkeen voi halutessaan ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja varata ajan henkilökohtaiseen neuvotteluun joko pankissa tai verkossa. Kaikille OP.n asiakkaille voidaan luoda asiantuntijan avulla oma sijoitussuunnitelma eli vaurastumisen suunnitelma.

Lue myös:

Sijoittajan vinkit vuodelle 2023

Pystyykö kokenut sijoittaja ennakoimaan, milloin kurssit lähtevät nousuun? 

Miten aloittaa sijoittaminen? 

Artikkeli on julkaistu 16.8.2018 ja sitä on päivitetty 28.12.2022.