Viimeisten parin vuoden aikana moni suomalainen on huomannut, että on melko yksin ajatustensa kanssa: mitä pitäisi tehdä omaisuudelle, kun talouskriisi iskee riittävän monesta suunnasta?

Etenkin markkinoiden myllertäessä moni kokee kaipaavansa tukea varallisuutensa kasvattamiseen ja turvaamiseen asiantuntevalta varainhoidon kumppanilta.

Ammattilainen avuksi ja katse kokonaisuuteen

Edellä kuvattu tilanne on tuttu OP:n varallisuudenhoitopalveluja  kehittävälle varainhoidon ammattilaiselle Jiri Väinölälle.

Väinölän viesti on tässä kohtaa selkeä. Huolellisella, pitkäjänteisellä ja itselle sopivan riskitason mukaan tehdyllä sijoitussuunnitelmalla voidaan navigoida läpi myrskyisänkin markkinan ilman sen suurempia murheita.

– Varallisuuden karttuessa kannattaa käyttää apuna alan asiantuntijoita. Tämä auttaa katseen kiinnittämistä kokonaisuuteen ja riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Käytännössä varainhoidon aikajänne kannattaa ulottaa mahdollisimman pitkälle ja useassa tapauksessa jopa perintökaaren seuraavalle askelmalle, Jiri Väinölä toteaa.

Asiantuntijan apu korostuu hänen mukaansa etenkin silloin, kun varallisuus koostuu perinteisten tilivarojen ohella monista muistakin omaisuuslajeista.

– Niitä voivat olla osakkeiden ja rahastojen ohella esimerkiksi erilaiset sijoitusvakuutukset, metsäpalstat tai sijoitusasunnot. Tällaista omaisuutta on voinut kertyä vuosikymmenten saatossa lähes huomaamatta. Harvalla kuitenkaan riittää aikaa ja osaamista kokonaisuuden ammattimaiseen hoitamiseen.

Kaikki tarvittava saman katon alta

OP Private Tampereen senior varainhoitaja Laura Säle korostaa niin ikään asiakaskohtaista suunnittelua ja palveluräätälöintiä.

Kun omaisuus on kartoitettu ja käyty läpi, sijoitussalkku hajautetaan kestävästi ja järkevästi, mutta silti asiakkaan omien riski- ja tuottotavoitteiden mukaisesti. Samalla voidaan löytää sijoituskohteita, joita ei ole tultu edes ajatelleeksi tai jotka ovat olleet yksityissijoittajien ulottumattomissa.

Varainhoitopalveluissa on perinteisesti kaksi vaihtoehtoa. Konsultatiivisessa mallissa asiakas voi hyödyntää oman päätöksentekonsa tukena alan kokeneiden ammattilaisten neuvoja ja konsultaatiota. Täyden valtakirjan -mallissa sijoituspäätökset voi siirtää OP:n asiantuntijoille.

– OP Private -varainhoidossa omatoiminen asiakas voi halutessaan ottaa osan salkusta myös omaan hoitoonsa, Laura Säle kertoo.

OP:n etu moniin muihin palveluntarjoajiin verrattuna on pankista löytyvä laaja asiantuntemus. Perinteisten sijoitusinstrumenttien ja yritysrahoituksen lisäksi saman katon alta löytyy vahvaa kiinteistö- ja metsäosaamista.

– Me ymmärrämme maa- ja metsätaloutta. Sijoitusasunnoissa voimme  hyödyntää OP Kodin palveluja olipa kyse myymisestä, ostamisesta tai vuokraamisesta, Säle sanoo.

Kansainvälistä tunnustusta uudesta OP Private Wealth Planning -palvelusta

Kansainvälinen finanssialan julkaisu Euromoney on palkinnut OP:n varainhoitopalvelut Suomen parhaana. OP Private -palvelu voitti High Net Worth Individuals- eli yli miljoonan euron varallisuuden asiakkaiden sarjan. Palkinnon perusteena oli viime vuonna lanseerattu uusi varallisuudensuunnittelupalvelu.

Wealth Planning -palvelua tarjotaan asiakkaille, joilla on yli miljoonan euron sijoitusvarallisuus. Se koostuu kattavan varainhoidon lisäksi perintösuunnittelusta, lähipiirin sijoitusasioiden hoidosta sekä juridisesta avusta esimerkiksi sijoitusyhtiön perustamiseen.

OP Uusimaan Wealth Planning -tiimiä vetävän Oskar Salinin mukaan palvelussa kartoitetaan ensin asiakkaan nykytilanne ja tavoitetila. Tämän jälkeen rakennetaan pitkäjänteinen, asiakkaan toiveita ja riskinsietokykyä vastaava sijoitusstrategia, jossa tulee huomioitua myös omaisuuden rakenne. Apuna on alusta lähtien OP:n sijoittamisen, rahoituksen ja juridiikan ammattilaisista koostuva asiantuntijajoukko.

Väinölän tavoin myös Oskar Salin korostaa pitkäjänteisyyttä ja kaukokatseisuutta:

– Matkan varrelle osuu välillä myös kriisejä ja karikoita, mutta pitkän tähtäimen sijoitussuunnittelu kannattaa aina. Kymmenen vuoden aikajänteellä nykyinenkin kurssikuoppa jää lopulta pieneksi.

Asiantuntevaan varainhoitoon liittyvät tiiviisti myös perintö- ja lakiasiat sekä yritysvarallisuus, jotka ovat tärkeä osa Wealth Planning -palvelua. Mittavampien kokonaisuuksien kohdalla voidaan miettiä esimerkiksi erillisen sijoitusyhtiön perustamista.

– Asiantuntijamme auttavat sopivan kokonaisuuden rakentamisessa varallisuutesi turvaamiseksi ja kasvattamiseksi, sanoo Jiri Väinölä.

Varainhoitopalvelujen avulla tavoittelet mielenrauhaa, helppoutta ja onnistuneita sijoituksia. Tutustu OP:n varainhoitopalveluihin

Lue lisää:

OP Private -palvelusta löytyy lisätietoa osuuspankista ja verkosta. Siirry op.fi-sivustolle.

Lue OP Private Wealth Planningista op.fi-sivustolta. 

Varainhoidon palvelut tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.