Vaihtoehtoiset sijoitukset kiinnostavat sijoittajia yhä enemmän, ja esimerkiksi instituutiosijoittajat ovat kasvattaneet vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta salkuissaan jo vuosia. Vaihtoehtoisissa sijoituskohteissa sijoitukset tehdään esimerkiksi kiinteistöihin, infrastruktuuriin, maa- ja metsätalouteen sekä listaamattomiin osakkeisiin.

– Syy suosioon ovat houkuttelevat tuotto-odotukset ja vaihtoehtoisten sijoitusten myötä saatavat uudet tuotonlähteet, jotka hajauttavat myös salkun riskiä. Vaihtoehtoisten sijoitusten tuottokehitys ei täysin seuraa perinteisten omaisuusluokkien kehitystä ja on tyypillisesti tasaisempaa kuin esimerkiksi osakemarkkinoiden tuottokehitys, kertoo salkunhoitaja Petri Venäläinen.

Myös viime vuosien matala korkotaso on lisännyt sijoittajien kiinnostusta vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

– Vaihtoehtoiset sijoitukset sopivat nykyiseen markkinatilanteeseen, missä korkomarkkinoiden tuotto-odotus on varsin matala ja osakemarkkinan kehitykseen liittyy melkoista epävarmuutta, Venäläinen jatkaa.

Vaihtoehtoisissa sijoituksissa maltillinen riskitaso

Vaihtoehtoiset sijoitukset ovatkin hyvä lisä salkkuun, kun tavoitellaan tuottoa maltillisella riskitasolla.

– Kun salkussa on sekä perinteisiä että vaihtoehtoisia sijoituksia, varallisuuden kokonaisarvo heiluu vähemmän kuin se muuten tekisi, ja koko sijoitussalkun tuotto-odotus nousee, Venäläinen sanoo.

Miten vaihtoehtoisen sijoittamisen voi aloittaa? OP:lla on valikoimissaan OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa useisiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin.

– Sijoitukset tehdään kansainvälisten rahastojen kautta, joilla on paras osaaminen kussakin vaihtoehtoisessa omaisuusluokassa. Rahastomme kautta sijoittajalle tarjotaan mahdollisuus sijoittaa omaisuusluokkiin, joihin sijoittajalla ei muuten olisi mahdollisuutta tehdä suoria sijoituksia, kertoo Venäläinen.

OP-Alternative Portfolio -rahaston kautta sijoittaja voi omistaa esimerkiksi valokuituverkkoja Espanjassa, viinitiloja Kaliforniassa, logistiikkakeskuksen Saksassa, tai Euroopan suurimman sitrushedelmien tuottajan.

OP-Alternative Portfolio -rahasto on uusi tuote. Siihen voi tehdä merkintöjä kvartaaleittain ja ensimmäiset merkinnät vahvistetaan 30.9.2020. Lue lisää OP-Alternative Portfolio -rahastosta.