Vaihtoehtoiset sijoituskohteet kiinnostavat sijoittajia entistä enemmän, ja ne ovatkin erinomainen lisä hyvää tuottoa maltillisella markkinariskillä tavoittelevan salkkuun.

Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat vaihtoehtoisia pörssin ulkopuolisen sijaintinsa vuoksi. Ne siis tuovat lisän perinteisille sekä suositummille osake- ja korkosijoituksille. Useimmiten sijoittajat täydentävätkin vaihtoehtoisilla sijoituksillaan perinteisiä, jo olemassa olevia omaisuusluokkiaan.

Kolmanneksi omaisuusluokaksikin kutsuttavia vaihtoehtoisia sijoituskohteita löytyy laidasta laitaan, aina kiinteistöistä velkarahastoihin, infrastruktuuriin liittyviin sijoituksiin, listaamattomiin osakkeisiin tai vaikkapa metsään tai maatalousmaahan.

Piensijoittajaa vaihtoehtoiset sijoitukset kiinnostavat nimenomaan siksi, että metsien tai vaikkapa viinitilojen kaltaisen reaaliomaisuuden arvo ei aaltoile päivittäisten osakkeiden tapaan. Usein niihin liittyy myös pitkäaikaiselle sijoittajalle tärkeä inflaatiosuoja. 

Vaihtoehtoinen sijoittaminen voikin tuoda mielenrauhaa osakesijoittamisen epävarmuudessa sekä mahdollisesti tuottamattoman korkosijoittamisen keskellä. Lisäämällä näitä sijoituskohteita salkkuun pitkän aikavälin tuotto-odotusta on mahdollista kasvattaa sekä matalalla että korkealla riskitasolla.

Sijoitusten hajauttaminen on mainio keino pienentää sijoittamiseen liittyvää riskiä, ja tuottohakuisessa salkussa vaihtoehtoisten sijoitusten osuuden suositellaan olevan noin 30 prosenttia.

Pitkän aikavälin tuottoa matalammalla riskillä

Riskittömiä vaihtoehtoisetkaan sijoituskohteet eivät ole, ja niiden valinnassa tulee olla kriittinen. Sijoitusten tuotot ovat riippuvaisia talouskehityksestä, ja erityisen herkkiä vaihteluille ovat listaamattomat osakesijoitukset. Myös kiinteistökohteiden hinnat liikkuvat taloussuhdanteen mukana. Pörssin ulkopuolella toimiminen on myös kalliimpaa, mutta on mahdollista, että korkeammat kustannukset palkitaan korkeammilla tuotoilla.

Erityisen kannattavaa pitkäjänteinen sijoittaminen on henkilölle, jonka suunnitelmissa ei ole realisoida sijoituksiaan rahaksi. Tuolloin pörssilistojen ulkopuolisista kohteista on mahdollista saada lisää tuottoa - kunhan sijoittaa pitkäjänteisesti sekä maltilla.

Jos tavoitteena puolestaan on lyhyemmän aikavälin sijoittaminen, ja omaisuuserän haluaa muuttaa tarvittaessa nopeasti rahaksi, kannattaa sijoittajan pitäytyä helpommin realisoitavissa osakkeissa.

Mistä vaihtoehtoinen sijoittaminen kannattaa aloittaa?

OP:lla on ainutlaatuinen tarjonta vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, esimerkiksi OP-Metsänomistaja-erikoissijoitusrahasto, OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahasto sekä OP-Palvelukiinteistöt-erikoissijoitusrahasto. Näillä kolmella rahastolla ei ole minimimerkintäsummaa. Rahastojen merkintä- ja lunastusajankohdat on rajoitettu, ja niistä kerrotaan tarkemmin op.fi-palvelussa. Rahastojen tarkempiin kuvauksiin ja merkintäajankohtiin pääset tutustumaan edellä olevien linkkien kautta. 

Kansainvälisemmän vaihtoehtoisen sijoittamisen kohteen tarjoaa puolestaan suosittu OP-Alternative Portfolio, jossa sijoitukset tehdään tarkasti valikoituihin rahastoihin.

OP-Altenative Portfolio -rahaston sijoitushorisontti on pitkä, ja sijoituskohteiden joukosta löytyy esimerkiksi liike- ja asuinkiinteistöjä, aurinkovoimaloita, viinitiloja sekä private equity -sijoituksia. Rahasto on auki merkinnöille ja lunastuksille neljä kertaa vuodessa ja minimimerkintä on 1000 euroa.

Lisää OP-Alternative Portfoliosta.

Juttuun on haastateltu asiantuntijana OP:n varainhoidon vastaavaa sijoitusjohtaja Erkko Ryynästä.

Lisää aiheesta Merja Mähkän ja Julia Thurénin Sijoituskaverit-podcastissa! 

Sijoituskaverit-podcastin viimeisessä jaksossa puhuttavat vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin sijoittavat rahastot. Mitä niillä oikein tarkoitetaan? Ja millaiselle sijoittajalle ne sopivat? Vieraana jaksossa OP:n Erkko Ryynänen.
 
Kuuntele Sijoituskaverit-podcastin jakso: "Tuottoa viinitilalta - vaihtoehtoiset rahastot kutkuttavat"
 
 

Annettuja tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto, OP Metsänomistaja-erikoissijoitusrahasto, OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahasto sekä OP-Palvelukiinteistöt-erikoissijoitusrahasto ovat vaihtoehtorahastolaissa tarkoitettuja erikoissijoitusrahastoja. Rahasto-osuuden arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tuotto-odotus tai tuottotavoite eivät ole tae tulevasta tuotosta tai kehityksestä. Tuotto-odotuksen tai -tavoitteen perusteella ei voi muodostaa luotettavia oletuksia sijoitusten tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Esitetyt tiedot eivät muodosta täydellistä kuvausta sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituksiin liittyvien päätösten tekemistä tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi rahastoesitteestä ja avaintietoesitteestä. Rahastoesitteet ja avaintietoesitteet ovat saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteessa www.op.fi. OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja markkinoi Osuuspankki.