Kukapa haluaisi sijoittaa rahastoihin, joiden periaatteet eivät täsmää oman maailmankatsomuksen kanssa. Onneksi sijoittajille on tarjolla myös vastuullisuusnäkökulman huomioivia vaihtoehtoja, ja OP onkin yksi maailman ensimmäisistä vastuullista sijoittamista tarjoavista pankeista. Sen ensimmäinen kestävä rahasto perustettiin jo vuonna 2002, mutta kasvaneen kysynnän vuoksi rahastojen tarjonta on kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana.

OP:lla vastuullisuus on huomioitu kaikissa sijoitustuotteissa. Eniten ja monipuolisemmin vastuullisuus otetaan huomioon aktiivisissa, suorissa rahastoissa ja niiden joukosta erityisesti vastuullisissa teemarahastoissa. Niitä seurataan lähes 40 vastuullisuusparametria käyttäen.

Analyyseissa otetaan huomioon esimerkiksi yhtiön päästöt, luonnonresurssien käyttö, yhtiön kyky hallinnoida ja strategisesti vähentää päästöjä ja luonnonresurssien käyttöä, onko se hyvä työnantajana, rikkooko kansainvälisiä normeja sekä millaisia ratkaisuja ilmastokysymyksiin se tarjoaa - siis onko yhtiö osa ratkaisua vai osa ongelmaa.

Ilma, vesi, hiili, eettisyys

Sijoittaja voi valita itseään eniten kiinnostavat teemat OP:n neljästä vastuullisesta rahastosta. Niistä ensimmäinen sijoittaa yhtiöihin, joiden tarkoituksena on parantaa puhtaan veden saatavuutta esimerkiksi teknologiainnovaatioiden avulla, ilmastoteemainen rahasto keskittyy hiilidioksidipäästöjä vähentäviä tuotteita tarjoaviin yrityksiin, ja vähähiiliseen rahastoon kuuluvilla yrityksillä päästöjä puolestaan on lähtökohtaisesti puolet vähemmän kuin vertailuindeksissä. Rahastoista neljäs korostaa eettisiä periaatteita, ja siinä poissuljetaan laajasti esimerkiksi tupakkaa, alkoholia tai aikuisviihdeteollisuutta tukevia yhtiöitä.

Vastuulliset rahastot ovat ympäristöteko, sillä niihin sijoittaminen lisää positiivista vaikutusta, jota sijoittaja voi seurata konkreettisesti. OP:n laatimista vastuullisuusraporteista näkeekin esimerkiksi rahastojen hiilidioksidipäästöt sekä positiivisen ympäristövaikutuksen esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, vesivarojen kestävän käytön tai vihreän rakentamisen osuuden liikevaihdosta.

Laadukkuus kantaa kriisissäkin

Meneillään oleva koronakriisi on osaltaan heilutellut markkinoita, mutta vastuullisuus sekä laatu kulkevat käsi kädessä. Erityisen hyvin laadukkuus näkyy haasteellisina markkina-aikoina, sillä vastuulliset yhtiöt osaavat nopeasti mukautua ja tarjota palveluillaan ja tuotteillaan ratkaisuja kriisiin sekä huomioida vaikeissa tilanteissa oikein esimerkiksi henkilöstöön ja hankintaketjuihin liittyvät kysymykset. Vastuullisuus saa näin erityistä huomiota ja kiinnostaa sijoittajia epävakaassa taloustilanteessa. Kriisin aikana vastuullisten rahastojen kysyntä ei ole pudonnut samoin kuin muiden rahastojen.

Vaikka vastuulliset rahastot turvallisemmalta tuntuisivatkin, ajallinen hajautus olisi silti hyvä muistaa sijoittamisessa. Termillä tarkoitetaan varojen sijoittamista säännöllisin aika-ajoin sen sijaan, että kaikki varat sijoitetaan yhdellä kertaa. Asiantuntijat myös suosittelevat osakesijoittamiselle vähintään viiden vuoden pituista horisonttia, jolloin rahastojen positiivinen tuotto on varmempaa.

Vaikka OP:n salkunhoitajat tekevätkin suurimman vertailutyön sijoittajan puolesta, kannattaa omaan vastuullisuusteeman valintaan ja omien sijoitusten menestyksen seurantaan perehtyä jonkin verran myös itse. Vastuullisten rahastojen seurailu sujuukin hyvillä mielin, kun varallisuus kasvaa planeetan hyvinvointia kunnioittaen.

Asiantuntijana jutussa OP:n varainhoidon ESG-asiantuntija sekä vastuullisten teemarahastojen salkunhoitaja Kristiina Vares-Wartiovaara.

Lue myös:

Blogi: 3 syytä, miksi kestävän kehityksen liiketoiminnot selviävät pandemiasta parhaiten

Onko vastuullinen sijoittaminen hyväntekeväisyyttä? Päinvastoin, vastaavat asiantuntijat

Lue lisää vastuullisista rahastoista op.fi:stä.