Kestävä rahoitus kiinnostaa sijoittajia yhä enemmän. Mutta miten löytää ympäristön ja yhteiskunnan kannalta sijoituskohteita, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin omia ajatuksia ja mieltymyksiä. Euroopan unionin (EU) tarkoitus on lisätä asiakkaiden tietoisuutta siitä, että saatavilla on rahoitusvälineitä, joilla on kestävyyteen liittyviä tavoitteita.

EU:n tavoitteena on luoda laaja kokonaisuus, joka yrittää suunnata rahoitus- ja sijoitustoimintaa edistämään kestävän kehityksen tavoitteita. Yksi osa sääntelykokonaisuutta on tämän vuoden elokuussa voimaan astuva muutos MiFID II -sääntelyyn, jolla ulotetaan kestävyysmieltymysten selvittäminen sijoitusneuvontaan. OP:n johtava ESG-asiantuntija Annika Esono Manninen avaa, mistä on kysymys.

– Sijoituspalveluyritysten tulee selvittää asiakkaan omat kestävyysmieltymykset, joiden perusteella määritellään hänelle parhaiten sopivat sijoituskohteet.

Käytännössä mieltymykset selviävät kolmeen teemaan liittyvien kysymysten avulla:

  1. Ensimmäinen koskee EU:n taksonomian eli kestävyysluokittelun mukaisia näkemyksiä.
  2. Toinen kartoittaa asiakkaan kestävien sijoituksien osuutta salkusta.
  3. Kolmantena kohtana tulee selvittää, haluaako asiakas huomioida haitalliset kestävyysvaikutukset, kuten esimerkiksi hiilipäästöt.

– Teemoissa 1 ja 2 asiakas saa valita prosenttiosuuden, 3-teemassa asiakas ruksaa, mitkä haitalliset teemat hän haluaa huomioitavan. Lopputulemana vedämme vastaukset yhteen ja suosittelemme asiakkaalle tuotteita, jotka läpäisevät seulan. Kuinka hyvin asiat kohtaavat, jää nähtäväksi.

Sääntely konkretisoituu elokuussa

Esono Manninen kertoo, että jatkossa kestävyysmieltymysten kartoittaminen on osa asiakkaalle tehtävää soveltuvuusarviointia, jossa määritellään asiakkaan sijoitustietämys, -kokemus  ja -tavoitteet, taloudellinen tilanne sekä suhtautuminen riskeihin ja tappion mahdollisuuteen. Tämän perusteella sijoituspalveluyritys voi varmistua siitä, että suositeltava sijoituskohde on asiakkaalle soveltuva.

Jokaisen sijoitusneuvontaa tarjoavan yrityksen on elokuun alusta lähtien esitettävä asiakkaalle kestävyysmieltymyskysymykset. Tämä voi tapahtua sijoitusneuvontakohtaamisen yhteydessä tai verkkosivuilla olevan kyselyn avulla. OP:lla valmistautuminen on käynnissä.

– Sijoitusneuvojamme saavat laajasti koulutusta asiaan. Meidän ESG- ja kestävyysosaamisemme on hyvällä tasolla.

Tuottavuutta parantavia toimia

Kestävyyteen liittyy Esono Mannisen mukaan turhia ennakkoluuloja siitä, että sijoittaminen kestäviin kohteisiin on eräänlaista hyväntekeväisyyttä ja pienentää sijoitusten tuottoja.

– Kestävä sijoittaminen on kuin mitä tahansa muuta sijoitustoimintaa. Yritykset ratkaisevat kestävyysongelmia ja kehittävät toimintaansa, mikä parantaa tuottavuutta.

Esono Manninen korostaa, että esimerkiksi OP Varainhoidon tarjoamat rahastot menevät kaikki ESG-seulan läpi. Hän toivoo, että EU-sääntelyn mukaiset toimet syventävät asiakkaiden näkemyksiä ja johtavat tarkemmin omia mieltymyksiä tukeviin kestävyystekijöitä huomioiviin sijoituskohteisiin.