Kotimaiseen metsään sijoittaminen on päätös, joka tuo tasaista tuottoa ja tukee vastuullisuutta ja vihreämpien ratkaisujen kehittämistä.

– Metsä ei tarjoa kaksinumeroisia tuottolukuja, mutta tuotto on vakaa ja hyvin ennustettavissa. Se liikkuu 4–6 prosentin paikkeilla. Metsä on myös hyvä sijoituskohde, jos arvostaa kotimaisuutta ja konkreettisuutta, kertoo salkunhoitaja Tapio Tilli.

OP-Metsänomistaja-rahasto tarjoaa sijoittajalle hajautusta sekä vakautta salkkuun. Reaaliomaisuus tuo Tillin mukaan myös hyvää inflaatiosuojaa.

OP-Metsänomistaja ottaa uusia sijoituksia seuraavan kerran joulukuun lopussa. Merkinnän voi kuitenkin tehdä milloin tahansa. Joulukuu on merkintäikkunan läheisyyden kannalta hyvä aika sijoitukselle.

– Yleisesti sijoitusmarkkinoilla on epävarmuutta tällä hetkellä. Metsä on kohtuullisen vakaa ja hyvin ennustettavissa oleva sijoituskohde. Puusto kasvaa vuosittain kesällä suhdanteista riippumatta.

OP-Metsänomistaja on hyvä tapa omistaa metsää ilman omistajuuteen liittyviä vastuita: metsän hoidosta ja puukaupoista vastaa ulkopuolinen taho.

Parhaillaan rahastolla on noin 4 500 osuudenomistajaa, ja siihen on sijoitettu noin 165 miljoonaa euroa. Minimisijoitus rahastoon on 5 000 euroa, ja sijoitushorisontiksi suositellaan vähintään kuutta vuotta. Rahasto avataan merkinnöille ja lunastuksille kaksi kertaa vuodessa.

Metsä tuo vastuullisempia vaihtoehtoja

Tillin mukaan kotimaiseen metsään sijoittaminen on vastuullinen ratkaisu.

Metsäteollisuus on kovassa nosteessa ja megatrendit, kuten pyrkimys löytää muoville vaihtoehtoja ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, pitävät puutuotteiden kysynnän korkealla.

– Yleinen näkymä puun kysynnän suhteen on hyvä, ja myös pidemmällä aikavälillä puuraaka-aineelle on tilausta, Tilli kertoo.

Kehitteillä onkin monenlaisia uusia puupohjaisia ratkaisuja. Puusta voidaan jo valmistaa esimerkiksi muovipussien korvaajia, myrkytöntä raaka-ainetta liimaan ja entistä helpommin kierrätettäviä vaatteita.

– On suunniteltu, että muovia pystyttäisiin korvaamaan puupohjaisella raaka-aineella. Myös fossiilisia raaka-aineita, kuten kivihiiltä ja öljyä, pystytään pitkälti korvaamaan puun käytöllä eli biopolttoaineilla. Samoin sähkön ja lämmön tuotannossa puuta voidaan hyödyntää.

Tavoitteena hiilinielun kasvu

Tilli kertoo, että rahaston omistaman metsän hakkuut hoidetaan kestävästi.

– Rahastomme harjoittaa kestävää ja vastuullista metsätaloutta. Kun metsästä kaadetaan puita, metsää uudistetaan ja tilalle istutetaan uusia taimia.

Metsää hoidetaan hyvin, jotta se sitoisi ilmakehästä mahdollisimman paljon hiilidioksidia. Hiilinielu kasvaa, koska hakkuut ovat metsän kasvua pienemmät.

– Metsään jätetään myös säästöpuita ja lisätään lahopuun määrää, mikä on monille eliölajeille tärkeää.

Tilli pitää suomalaista metsien hyvää hoitoa tärkeänä tekijänä koko maailman hiilinielun kannalta. Vastuullinen metsienhoito ei ole itsestäänselvyys.

– Suomen metsätalous on vastuullista. Jos lopettaisimme vastuullisen metsätalouden, raaka-aine hankittaisiin jostain muualta, kohteista, jotka eivät välttämättä ole kestävän metsätalouden piirissä, kuten me olemme täällä Suomessa.

Tilli kertoo, että hoitamattomat metsät ovat alttiimpia tuhoille, kuten myrsky- ja lumituhoille.

– Metsien vastuullinen hoito on kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu.

Sertifioitua metsää

Rahasto omistaa 64 000 hehtaaria metsää kymmenestä maakunnasta. Rahaston omistama metsä on sertifioitua, eli metsienhoidossa noudatetaan tiukkoja kriteereitä.

– Osa rahaston vastuullisuutta metsänhoidossa ovat sertifikaatit. Kaikki metsämme ovat mukana PEFC-sertifikaatissa.

Kuluttaja voi tavata PEFC-merkin erilaisissa puutuotteista. Merkki kertoo, että sen valmistuksessa on käytetty kestävästi hoidettujen metsien puuta.

– Olemme ottaneet käyttöön myös FSC-sertifikaatin, joka on ympäristöjärjestöjen suosittama sertifikaatti.

FSC-merkityt tuotteet puolestaan kertovat kuluttajalle, ettei raaka-aineen hankinta ole köyhdyttänyt metsäluontoa tai tuhonnut metsää.

FSC-sertifikaatin edellytyksenä on esimerkiksi se, että viisi prosenttia metsäalasta jätetään kokonaan hakkuiden ulkopuolelle. Tilli kertoo, että parhaillaan rahaston metsistä yli puolet on FSC-sertifioitu – ja määrä on kasvussa.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.