Luonnonvarakeskus Luke arvioi kesäkuussa, että nousukausi on tavoittanut metsäsektorin. Kotimaan investoinnit sekä maailmantalouden kasvu ja hyvä vientitaso tuovat vauhtia alalle. Varsinkin Kiinan merkitys viennissä kasvaa.

Luken vuoden 2017 metsäsektorin suhdannetiedotteen mukaan markkinahakkuut nousevat kuluvana vuonna jopa 63,3 miljoonaan kuutiometriin. Kotimaan kysynnän arvioidaan nostavan havutukkien ja havukuitupuiden kantohintoja noin 2–3 prosenttia viime vuodesta.

Kuluva vuosi näyttäytyy metsätalouden ammattilaisille seuraavasti.

Erityisesti kuusitukki käy kaupaksi

Mikko Tiirola, MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja

”Kokonaisuutena puukauppa on käynyt vilkkaasti. Tänä vuonna on menty viime vuoden tahtiin. Kaikilla puutavaralajeilla on ollut kohtuullinen kysyntä, ja erityisesti kuusitukki käy kaupaksi.

Maantieteellisiä eroja kuitenkin on. Pohjois-Suomessa energia- ja kuitupuun käyttökohteista on krooninen pula, kun taas Kaakkois-Suomessa metsien käyttöaste on lähellä sataa prosenttia.

Kuitupuun jalostus kannattaa suorastaan loistavasti, kun taas tukin jalostaminen menestyy vaatimattomammin. Kuitupuun ja tukin hintasuhteeseen kannattavuusero ei ole vaikuttanut. Siitä huolimatta tukin käyttömäärät ovat olleet kasvussa.

Viime talvena Suomi teki sahatavaran vientiennätyksen. Olisimme tukin käytössä nyt ennätystasolla, jos kotimaassa rakennettaisiin yhtä paljon kuin kymmenen vuotta sitten.

Puumarkkinoiden kokonaisuuden näkymästä ongelmallista on se, että mäntysahatavaran vientihinta on heikko. Kuusi- ja mäntysahatavaran hinnan ero on noussut ennätyksellisen suureksi.”

Puuntarve on kasvanut

Sauli Brander, UPM:n metsäjohtaja

”Viime vuosien aikana olemme investoineet sellutehtaisiimme ja tehneet pieniä investointeja sahoilla ja vaneritehtailla. Siksi puunkäyttömme on lisääntynyt. Puukauppa on käynyt kohtuullisen hyvin ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja haluamme jatkaa kauppaa loppuvuonna yhtä vilkkaasti. Meillä on kysyntää kaikille puutavaralajeille. Varsinkin kuusi- ja koivutukin sekä mänty- ja koivukuidun kysyntä on erinomainen.

Sellun kysyntä on kasvanut maailmanlaajuisesti. Uskomme, että se säilyy myös loppuvuonna hyvällä tasolla. Tätä kehitystä ohjaavat globaalit megatrendit. Ihmiset muuttavat kaupunkeihin, hygieniatuotteita käytetään entistä enemmän ja elintarvikkeiden paketoiminen sekä yleensäkin pakkausmateriaalien käyttö lisääntyvät. Paperin kulutus ja sitä kautta kierrätyskuidun määrä laskee, mikä lisää neitseellisen kuidun käyttöä.

UPM:n osalta puunkäyttö lisääntyy noin kahdella miljoonalla kuutiolla tämän vuoden loppuun mennessä. Priorisoimme kotimaan puun ja pyrimme saamaan sen tehtaiden lähialueilta."

Edellytykset ennätysvuodelle

Esa Ojala, Stora Enson ostojohtaja

”Puukauppa on käynyt hyvin ja viime vuosien tahtiin. Puulle on ollut menekkiä, ja sitä on ollut tarjolla. Ilmapiiri on ollut hyvä ja voisi sanoa, että puukaupassa on ollut tekemisen meininki kaikilla osapuolilla. Olemme ennätysvauhdissa. Näen, että edellytykset ennätyspuukauppavuodelle ovat olemassa.

Luonnonvarakeskus Luken tilastojen perusteella metsien kasvu on vauhdittunut viime vuosina. Se on lisännyt hakkuumahdollisuuksia. Varsinkin kuusi- ja mäntytukilla on hyvä kysyntä. Toki kuusitukin kysyntä on hivenen mäntyä parempi. Tehtaamme käyvät täyskapasiteetilla, ja kaikille kuitupuulajeille on kysyntää.

Pakkaus- ja elintarvikekartongille on hyvä ja tasainen kysyntä maailmalla. Sen myös ennustetaan kasvavan entisestään. Tuotteillemme on hyvä kysyntä ja menekki. Hienopaperi kamppailee hinta- ja menekkihaasteissa, mutta siltäkin osin tilanne näyttää nyt positiiviselta.

Puukaupalla on iso merkitys maakuntien talouksiin. Jos puukauppa lisääntyy miljoonalla kuutiometrillä, se tuo 55–60 miljoonan euron piristyksen aluetalouksiin.”

Hyvä vire tarttuu

Yrjö Perälä, Metsä Groupin puukaupan ja metsäpalveluiden johtaja

”Puukaupassa mennään edellisen vuoden käyrällä. Alkuvuosi oli erittäin vahva, ja ensimmäinen kvartaali meni viime vuotta paremmin. Toinen kvartaali jäi hieman jälkeen.

Meillä on vielä iso osa vuoden puista ostamatta. Hankimme kaikkia puutavaralajeja koko maassa. Kysytyimpiä meillä ovat kesäkorjuukelpoiset kohteet. Ostamme sekä uudistushakkuita että harvennuksia. Tukkipuusta kuusi on ollut muita kysytympää, koska kuusisahatavaralla on ollut parempi imu markkinoilla. Kuitupuun osalta ostamme kaikkia puutavaralajeja.

Aloimme varautua Äänekosken biotuotetehdasta varten jo kaksi vuotta sitten. Olemme rekrytoineet lisää metsäasiantuntijoita ja nostaneet ostotavoitteitamme. Ei ole mahdollista, että ostomäärät nousisivat yhtäkkisesti, kun tehdas käynnistyy. Ensi vuonna Äänekoski lisää Metsä Groupin osalta puutoimituksia noin neljä miljoonaa kuutiometriä.

Hinta- ja määräkehitykset ovat pitkään olleet vakaita, joten käsillä pitäisi olla hyvät ainekset päätöksentekoon puukaupan osalta.”

Kannattavuus yhä heikko

Kai Merivuori, Suomen Sahateollisuuden toimitusjohtaja

”Puukauppa kävi ensimmäisellä kvartaalilla määrällisesti hyvinkin positiivisesti, mutta kesäkuukausina se on hiljentynyt. Sahojen käyntiasteet ovat korkeat, ja tuotanto saattaa kasvaa viime vuodesta, jos tämä tahti jatkuu. Pelkään, että kannattavuus tulee kuitenkin heikkenemään entisestään, mikä uhkaa myös tuotantomääriä.

Osalla sahoista kuoresta ja purusta on tullut jätettä, vaikka ne ovat erinomaista biopolttoainetta. Tilanne ratkeaisi, jos niitä kohdeltaisiin tukipolitiikassa kuten metsähaketta. Molemmille sama tuki tai tuki pois.

Kotimarkkina on piristynyt hieman, mutta volyymit ovat tippuneet merkittävästi 2010-luvulla. Olemme saaneet korvaavia markkinoita viennistä. Vienti Kiinaan on noussut reilusti yli 200 miljoonaan euroon vuositasolla, ja siitä on tullut suurin vientimarkkina.

Kuusisahatavaran kysyntä on vilkasta, mutta kotimaisten sahojen kansainvälinen kilpailukyky on heikko. Tilanne on huolestuttava, koska eletään sahateollisuuden globaalia korkeasuhdannetta. Mäntysahatavaran vientiä varjostavat Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän poliittiset epävarmuudet."