Tulojen ja taloudellisen hyvinvoinnin jakauma ei aina vastaa ihmisten käsitystä oikeudenmukaisesti jaetuista tuloista. ”Rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät” on ilmiöön liittyvä tuttu lausahdus. Suuret tuloerot ja epäoikeudenmukaiseksi koettu tulonjako voidaan nähdä epäonnistuneena politiikkana. Lisäksi niillä voi olla kielteisiä vaikutuksia myös yhteiskuntarauhaan.

Maiden sisäiset erot varallisuuden ja mahdollisuuksien jakautumisessa voivat olla erittäin suuria. Kehittyvissä maissa erot yksilöiden taloudellisessa tilanteessa ovat valtavia, kun pieni eliitti omistaa valtaosan maan omaisuudesta ja elää länsimaita vastaavissa olosuhteissa. Suuri enemmistö väestöstä elää hyvin vaatimattomissa oloissa, monet köyhyysrajalla.

Eriarvoisuutta on myös rikkaissa maissa. Vaikka esimerkiksi Yhdysvallat on keskimäärin paljon rikkaampi maa kuin Suomi, on se myös eriarvoisempi. Pienituloisen suomalaisen tulot ovat korkeammat kuin pienituloisella amerikkalaisella.

Mistä tuloerot syntyvät?

Tuloerot syntyvät monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Osa tuloeroista syntyy siitä, että toiset ahkeroivat enemmän kuin toiset. Näin syntyneitä tuloeroja voidaan pitää oikeudenmukaisinakin.

Tuloeroihin vaikuttavat myös monet epäreiluiksi koetut asiat, kuten perhetausta, synnyinmaa tai omat geenit. Lisäksi oma koulutus määrittää tulotasoa. Jos on kouluttautunut alalle, jonka kysyntä odottamatta pienenee, tulotaso saattaa romahtaa.

Miten tuloeroja tasoitetaan?

Tuloeroja pienennetään verottamalla ja tarjoamalla sosiaaliturvaa. Julkinen valta pyrkii tasaamaan tuloeroja esimerkiksi tarjoamalla työttömyysturvaa, asumistukea ja toimeentulotukea. Lisäksi monet julkiset palvelut ovat maksuttomia, kuten kaikille maksuton peruskoulutus, ja alle 18-vuotiaille maksutonterveydenhoito. Lisäksi julkinen maksullinen terveydenhoito on kansalaisille yksityistä terveydenhoitoa edullisempaa.

Tuloeroja ei pyritä tasoittamaan kokonaan. Jos näin tehtäisiin, työskentelyn ja yritystoiminnan kannustimet voisivat kokonaan kadota. 

Miten tuloeroja mitataan, ja mitkä asiat vaikuttavat talouden kasvuun ja kasvuvauhtiin? Saat vastaukset Miten talous toimii? -verkkokurssilla. Samalla opit, miten hinnat muodostuvat, ja miten maailman suuret ongelmat syntyvät ja miten ne voidaan myös ratkaista. Verkkokurssi on maksuton, ja sen on toteuttanut Taloustieteen keskus Helsinki GSE. Kurssin ovat rahoittaneet Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto. OP Ryhmä on kurssin viestintäkumppani.

Lue myös:

Miksi jotkin maanosat tai valtiot ovat rikkaampia kuin toiset?