Olemme sairausvakuutettuja lakisääteisesti. Julkinen terveydenhuolto on edullista ja takaa mahdollisuuden päästä hoitoon. Kuitenkin vapaaehtoisessa terveysvakuutuksessa on etuja, jotka tekevät siitä houkuttelevan: esimerkiksi laajempi mahdollisuus valita hoitopaikka.

Listasimme vapaaehtoisen terveysvakuutuksen etuja.

Voit valita, missä hoidat itseäsi

Kun sinulla on vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus, sinulla on enemmän mahdollisuuksia valita, mihin menet hoitoon. Ilman vakuutusta yksityisellä lääkärillä käyminen ei ole monelle vaihtoehto, koska vastaanottomaksut ja tutkimukset maksavat huomattavasti enemmän kuin julkisella puolella. Esimerkiksi yhdestä vastaanottokäynnistä ja siellä määrätyistä laboratoriokokeista voi tulla helposti 500 euron lasku, puhumattakaan siitä, jos pitäisi käydä ultraäänitutkimuksissa tai tähystyksessä.

Yksityislääkärin palveluita pidetään laadukkaimpina, selviää Kelan julkaisemasta vakuutustutkimuksesta. Muita syitä suomalaisten sairauskuluvakuutuksen hankintaan ovat laajempi palveluvalikoima ja myös nopeampi hoitoon pääsy.

Pohjola Vakuutuksella sairauskuluvakuutus sisältyy Pohjola Terveysvakuutukseen, jonka laajuuden voi valita itse.

Saatat päästä paljon nopeammin hoitoon

Se, mikä julkisessa terveydenhuollossa määritellään kiireettömäksi hoidoksi, voi olla kuitenkin sinun näkökulmastasi kiireellistä. Omalla vakuutuksella hoitoon pääsee usein päivien varoitusajalla tai nopeammin. Voit hakeutua heti oireiden ilmannuttua tutkimuksiin ja hoitoon suoraan erikoislääkärille, eikä tarvitse odotella ja murehtia.

THL:n tilastosta viime huhtikuulta selviää, että sairaanhoitopiireissä 135 000 henkilöä odotti hoitoon pääsyä. Heistä 31 000 oli odottanut kolmesta kuuteen kuukautta ja 10 700 yli kuusi kuukautta. Leikkausjonoissa oli kuun lopulla 34 482 henkilöä, joista noin kolmannes oli odottanut leikkaukseen pääsyä kolmesta kuuteen kuukautta.

Tiedät sairauskulusi etukäteen joka vuosi

Vapaaehtoisen sairauskuluvakuutuksen hinta on useimmille muutamia satasia vuodessa. Kun ensimmäinen vakuutustapahtuma tulee, maksat turvaan valitsemasi omavastuun ja saat korvaukset. Sen jälkeen omavastuuta ei enää saman vakuutuskauden aikana – eli käytännössä saman vuoden aikana - peritä. Tämä johtaa siihen, että osaat jo valmiiksi budjetoida sairauskuluihin tietyn summan vuodessa. Jo yksi tai kaksi käyntiä yksityislääkärillä, tai useampi käynti julkisella puolella, voi kattaa sairauskuluvakuutuksen hinnan omavastuineen.

Julkinen terveydenhuolto perii tiettyyn kattoon asti asiakasmaksuja. Maksut ovat yleensä edullisia, mutta niistäkin voi tulla iso summa, jos palveluita käyttää useamman kerran vuodessa. Terveyskeskus- ja poliklinikkakäyntien asiakasmaksujen katto on 683 euroa ja lääkkeiden maksukatto 577,66 euroa vuodessa.

Lisäksi lyhytaikaisesta sairaanhoidosta voi tulla maksuja, vaikka maksukatto olisi jo asiakasmaksujen ja lääkkeiden osalta ylittynyt. Julkisellakin puolella kustannukset terveyskeskus- ja poliklinikkakäynneistä voivat siis olla pitkälti yli tonnin.

Sairauskuluvakuutus korvaa sekä julkisen että yksityisen puolen kuluja

Jos tuntuu, ettet tarvitse yksityisen puolen palveluita, voit hyödyntää vapaaehtoista sairauskuluvakuutusta myös julkisen puolen maksuihin. Se korvaa julkisella puolella samoja hoitoja kuin yksityiselläkin. Tämä tarkoittaa, että erilaisia kuntien terveydenhuollon asiakasmaksuja voi hakea korvattavaksi vakuutuksesta.

Olemme vakuutettuja myös ilman vapaaehtoista sairauskuluvakuutusta, sillä lakisääteinen sairausvakuutus korvaa kaikkien Suomessa vakituisesti asuvien henkilöiden kustannuksia sairauksista, raskaudesta ja synnytyksestä. Lakisääteinen vakuutus jakautuu työtulovakuutukseen, johon kuuluvat esimerkiksi sairauspäivärahat ja vanhempainpäivärahat, ja sairaanhoitovakuutukseen, joka sisältää esimerkiksi Kela-korvaukset lääkkeistä ja yksityislääkärin palveluista. Kuitenkin Kela-korvattava summa on yleensä vain pieni prosentti yksityislääkärin palkkiosta kokonaisuudessaan.

Lakisääteinen sairausvakuutus ei kata mitään julkisen terveydenhuollon kuluja, koska julkinen terveydenhuolto on kokonaan erillinen lakisääteisestä sairausvakuutuksesta, ja sitä hallinnoivat kunnat. Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut ovat kohtalaisen edullisia, sillä terveyskeskuskäynti päivystyksessä maksaa noin 40 euroa ja päiväkirurginen toimenpide reilut 100 euroa. Mutta voi olla hankala tietää etukäteen, paljonko julkisen puolen kuluista kertyy maksettavaa vuodessa.

Terveyden turvaamista ei kannata viivytellä. Kun hankit Pohjola Terveysvakuutuksen‍ ollessasi vielä terve, myöhemmät sairastelut tai tapaturmat eivät vaikuta vakuutuksesi kattavuuteen.