Kymmeniä tuhansia työntekijöitä siirtyy eläkkeelle tänäkin vuonna. Samalla heiltä poistuvat työnantajan vakuutusten ja työterveyshuollon suoma turva. Mitä tilalle? Miten vanhana voi vielä hankkia oman terveysvakuutuksen?

– Pohjola Vakuutus voi myöntää Pohjola Terveysvakuutuksen vielä 85-vuotiaalle, ja se päättyy 100-vuotiaana, sanoo Pohjola Vakuutuksen henkilövakuuttamisen tuoteasiantuntija Jere Nieminen.

Jos eläkkeellä on halua matkustamiseen, ikä ei ole este siinäkään.

– Pohjola Matkavakuutusta voi hakea Pohjola Vakuutukselta vielä 99-vuotiaana, ja se on voimassa 100-vuotiaaksi asti.

Mikä on Pohjola Terveysvakuutus?

Pohjola Terveysvakuutus on asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitävä henkilövakuutus, joka korvaa tapaturmista ja sairauksista aiheutuneita kuluja.

Terveysvakuutuksen voi valita kolmesta eri laajuudesta:

•    Tapaturmat, joka korvaa pelkkiä tapaturmia
•    Kattava tapaturma, joka korvaa tapaturmia ja ehdoissa yksilöityjä sairauksia, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia, jotka asiakkaat mieltävät usein tapaturmaisiksi
•    Tapaturmat ja sairaudet, joka korvaa tapaturmia ja erilaisia sairauksia kattavasti

Terveysselvitys on kysely vakuutusta hakevan henkilön terveydentilasta. Se täytetään aina, kun haetaan vakuutusta myös sairauksia korvaavalla laajuudella. Lisäksi se vaaditaan tapaturmat-laajuisessa vakuutuksessa, jos vakuutettava on yli 75-vuotias.

Vakuutukseen voi valita lisähoitoturvia, jotka korvaavat esimerkiksi kotisairaanhoito- tai apukuluja tai kodin muutostöistä aiheutuvia kuluja.

– Suosittelemme asiakkaitamme aina ottamaan laajimman turvan, mutta minimissään tapaturmalaajuuden.

Omaan Pohjola Terveysvakuutukseen voi valita myös erilaisia lisäturvia.

– Pohjola Terveysvakuutus korvaa laajuutensa mukaan kattavasti hoitokuluja sekä muita tapaturmien ja sairauksien aiheuttamia kuluja. Hoitoturva on Terveysvakuutuksen perusturva, joka korvaa esimerkiksi lääkärikäynnit, erilaiset tutkimukset, kuten laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, leikkaukset ja lääkkeet, Jere Nieminen sanoo.

– Lisäksi Pohjola Terveysvakuutukseen voi valita runsaasti lisähoitoturvan osia. Niitä ovat tuki- ja liikuntaelinterapian kulut, toiminnallisen terapian kulut, psykoterapian kulut, kotisairaanhoitokulut, kotiapukulut, kodin muutostyökulut ja saattohoitokulut.

Pohjola Terveysvakuutuksen hoitoturvasta korvataan kattavimmillaan sairauden ja tapaturman hoidon ja lääkkeiden hankkimisen kustannuksia jopa 200 000 euron enimmäiskorvaukseen asti.

Milloin Pohjola Terveysvakuutus kannattaa ottaa?

– Paras aika ottaa vakuutus on saman tien. Mitä aikaisemmin sen ottaa, sen vähemmän on ehtinyt tulla sairauksia, jotka saatetaan rajata vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, Jere Nieminen sanoo.

– Ja vaikka olisikin ehtinyt saada jonkin sairauden ja se on rajattu vakuutuksesta pois, vakuutus korvaa kuitenkin myöhemmin alkavat sairaudet. Koskaan ei myöskään tiedä, milloin tapaturma sattuu, eli tapaturmia korvaava vakuutus on hyvä hankkia heti.

Verkosta op.fi-sivustolta ostettaessa vakuutuksen omavastuuksi on tarjolla 0 euroa, 250 euroa tai 500 euroa, mutta asiakaspalvelusta voi valita muunkin vaihtoehdon.

– Verkkopalvelussa tapaturmat ja sairaudet -laajuuden suositusomavastuu on 250 euroa. Pelkät tapaturmat korvaavassa vakuutuksessa yleisin omavastuu on 0 euroa.

Vakuutuksen hintaan vaikuttavat esimerkiksi ikä, asuinpaikka, omavastuu, enimmäiskorvausmäärä ja vakuutuksen laajuus. Hinnoitteluun liittyvät tekijät löytyvät Sinun ja läheistesi vakuutukset -tuoteoppaasta, joka myös löytyy verkosta op.fi-palvelusta.

Pohjola Terveysmestari auttaa hoitopolulle

Pohjola Terveysmestari on maksuton palvelu Pohjola Vakuutuksen asiakkaille.

– Jos sattuu tapaturma, vakuutettu pääsee Pohjola Terveysmestari -palvelun avulla tosi nopeasti laadukkaaseen hoitoon, joka jatkuu kuntoutumiseen saakka. Se on käytössä joka päivä kello 7–23 puhelimitse numerossa 0100 5225 ja Pohjola Terveysmestari -sovelluksen chatissa.

Usein palvelusta saa heti myös korvausratkaisun ja maksusitoumuksen, jolloin omaa rahaa ei tarvitse omavastuun lisäksi käyttää.

Palvelussa terveydenhuoltoalan ammattilaiset tekevät hoitotarpeen arvioinnin ja antavat terveysneuvontaa, ensihoito-ohjeita, omahoito-ohjeita, diagnostisia arvioita ja tarvittaessa ohjaavat eteenpäin hoitoon kumppanihoitolaitoksiimme.

Usein sieltä saa samalla myös korvausratkaisun ja maksusitoumuksen, jolloin omaa rahaa ei tarvitse omavastuun lisäksi käyttää yhtään.

– Myös korvauspalvelumme auttaa tarvittaessa korvausten hakemisessa, Jere Nieminen sanoo.