1. Unohda kainostelu: palkankorotus ei tule pyytämättä

Vaikka palkankorotus olisi paikallaan, ani harva saa sen pyytämättä. Yhä useammin tuloksellisesta työstä palkitaan palkankorotuksen sijaan kertaluontoisella bonuksella. Työnantajaa bonus houkuttelee, sillä se ei vaikuta pysyvästi peruspalkkaan. Sinun näkökulmastasi palkankorotus voisi olla parempi vaihtoehto.

Uskalla siis avata suusi. Työtehtävien vaativuus lisääntyy usein pikku hiljaa, ei niinkään kertarysäyksellä. Ehkä pomo ei ole huomannut, että olet saanut enemmän vastuuta tai tuonut yritykselle menestystä kuten uusia asiakkaita.

2. Ei soitellen sotaan: valmistaudu palkkaneuvotteluun huolella

Palkankorotuksen saaminen edellyttää, että saat työnantajasi uskomaan ja hyväksymään perustelusi. Kun olet saanut uusia vastuualueita työssäsi tai onnistunut projektissa erityisen hyvin, on hyvä hetki pyytää palkankorotusta. Työnantaja ei aina kiinnitä huomiota yksittäisen työntekijän merkitykseen yritykselle. Varmista, että esimiehet tietävät pätevyytesi ja nappiin menneet työsuorituksesi.

Valmistaudu silti huolella. Miten perustelisit palkkapyyntöäsi työnantajan hyvin tuntemilla termeillä kuten tuloksellisuudella, tehokkuudella, osaamisella, sitoutumisella ja motivaatiolla? Entä miten vastaat esimiehen mahdollisiin vastaväitteisiin?

Ota etukäteen selvää, millaista palkkaa omalla toimialalla ja vastaavassa tehtävässä yleisesti maksetaan. Ammattiliitoilla on aiheesta ajantasaista tietoa. Jos kuukausipalkkasi on 3500 euroa ja työsi selvästi entistä vaativampaa, usean sadan euron korotuspyyntö voi olla perusteltu. Esimies kyllä kertoo, jos pitää pyyntöä ylimitoitettuna. Jos esimies kieltäytyy ehdotetusta korotuksesta, mutta vaikuttaa edelleen halukkaalta keskustelemaan palkankorotuksesta, tingi summasta hieman.

3. Tuumasta toimeen: älä sivuuta lähintä pomoa

Kun olet tehnyt pohjatyön, lähesty lähiesimiestäsi. Hän on ensimmäinen kontaktihenkilösi palkkaneuvotteluissa. Vaikka esimies ei pääsisi tekemään päätöstä yksin, hänen ohittamisensa saattaa aiheuttaa hankaluuksia. Esimiehen on oltava tietoinen pyynnöstäsi ja perusteluistasi, kun hän esittelee asiaa ylemmälle taholle.

Jos oma esimies ei syystä tai toisesta vie pyyntöäsi eteenpäin, ota yhteyttä hänen esimieheensä tai henkilöstöpäällikköön. Henkilöstöosastolla tiedetään, kuka palkkauksesta työpaikalla päättää ja miten korotukset on tapana toteuttaa. Onko käytössä esimerkiksi tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä, jonka perusteella palkkasi määräytyy? Voiko siihen vaikuttaa jotenkin?

4. Kehityskeskustelu – oikea hetki palkkaneuvottelulle?

Joissain työpaikoissa palkkaneuvottelut käydään kehityskeskusteluissa, toisissa ei. Kysy suoraan esimieheltäsi, onko kehityskeskustelu hänen mielestään sopiva hetki puhua palkasta. Toisaalta: kehityskeskustelussa on helpompi antaa esimiehelle rehellistä palautetta työhön liittyvistä asioista, jos ei suunnittele pyytävänsä lisää palkkaa heti seuraavassa lauseessa.

Jos palkka-asioita ei käsitellä kehityskeskustelussa, sovi esimiehen kanssa erillinen neuvottelu kasvotusten. Tapaamisen jälkeen voit vielä lähettää esimiehelle sähköpostitse korotuksen perusteet ja lisätietoja. Saat näin myös kirjallisen dokumentin palkankorotuspyynnöstäsi ja esimiehen vastauksesta.

5. Kehtaa pyytää kerran vuodessa

Oma palkkaus kannattaa tarkistaa vuosittain, vaikka joka kevät, ja aina, kun oma asema muuttuu. Työnantaja sovittaa korotushetken mieleisekseen, jos ei pysty tekemään muutosta heti.

Viikonpäivä tai kellonaikakin vaikuttaa. Valitse neuvottelulle hetki, jolloin esimiehellä ei ole kova stressi tai kiire. Loppuviikko on yleensä alkuviikkoa rauhallisempi.

Jos yrityksessä on vasta käyty yt-neuvottelut ja työkavereita on irtisanottu, voi tuntua hankalalta pyytää palkankorotusta. Silti se saattaa olla juuri oikea hetki. Kenties irtisanomisten jälkeen yritykseen jääneiden työt ovat lisääntyneet, kun tehtäviä on jaettu uudelleen. Muista kuitenkin tilannetaju. Sopiva aika pyytää lisää palkkaa yt-neuvottelujen jälkeen on silloin, kun oma uusi työnkuva on selvinnyt ja vakiintunut.

6. Saitko pakit? Älä masennu vaan sovi seuraava tapaaminen

Otit palkka-asian reippaasti esiin, mutta tuloksetta? Älä luovuta, jos työnantaja ei ole heti valmis palkankorotukseen tai kieltäytyy yrityksen huonoon tilanteeseen vedoten. Toiveesi on nyt hänen tiedossaan, joten asiaan on helppo palata seuraavan kehityskeskustelun yhteydessä tai viimeistään vuoden kuluttua. Uudesta tapaamisesta voi sopia alustavasti vaikka saman tien.

Muista, että palkkausta voi katsoa myös esimerkiksi peruspalkasta, tulospalkasta, luontaiseduista kuten puhelimesta tai autosta, erikoispalkkioista sekä muista eduista muodostuvana kokonaisuutena. Jos peruspalkan korottaminen ei onnistu, voit yrittää sopia etujen parantamisesta.

Asiantuntijat: Ylemmät toimihenkilöt ry:n pääsihteeri ja Tekniikan akateemisten neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki, Suomen Ekonomien asiamies Tage Lindberg ja Insinööriliiton tutkimusasiamies Jenni Larjomaa