Mitä pitää tehdä, jos työntekijä sairastuu työmatkalla tai paluulento ei lähdekään? Kysyimme asiantuntijoilta neuvoa eri tilanteisiin.

Työntekijä sairastuu yllättäen matkalla

Työntekijä sairastuu työmatkalla Etiopiassa malariaan ja joutuu sairaalaan.

Jos työntekijä sairastuu tai loukkaantuu vakavasti, ota yhteys Eurooppalaiseen matkahätäpalveluun. Se auttaa matkailijoita kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä. Yhteyden palveluun saa soittamalla numeroon +358 10 253 0011. Palvelusta saa apua luotettavan hoitolaitoksen löytämiseen, ja tarvittaessa se auttaa kattamaan hoitokustannukset maksusitoumuksella. Se myös tukee yllättävien paluujärjestelyjen tekemisessä.

Matkavakuutus kattaa sairauden hoitokuluja vakuutusehtojen mukaisesti. Esimerkiksi OPn Yrityksen Matkaturva korvaa matkalla alkaneen sairauden, kuten malarian, hoitokuluja vakuutuksessa määritettyyn enimmäismäärään saakka. Hoitokuluiksi luetaan esimerkiksi matkakohteen sairaalan hoitopäivämaksut, lääkärin tutkimus, hoito ja lääkkeet.

OPn vahinkoavusta voi myös etsiä lähimmän OPn suositteleman sairaalan tai lääkärin.

Lumimyrskyn takia lentokone ei pääse lähtemään

Lumimyräkkä yllättää ja pitää lentokoneen tiukasti maassa, eikä työntekijä ehdi ulkomaille konferenssiin puhumaan.

Korvausta matkan peruuntumisesta haetaan aina ensisijaisesti matkanjärjestäjältä, mutta vakuutuksella voi varautua myös myöhästymiseen.

Jos OPn Yrityksen Matkaturvaan on valinnut myöhästymis- ja odottamisturvan, korvauksia voi saada lumimyrskyn aiheuttamista menetyksistä.

Myöhästymisestä aiheutuvat kulukorvaukset ovat enintään 350 euroa vakuutettua kohden. Kulukorvausta maksetaan, jos lento ei pääse lähtemään ajallaan ja lähtöpaikalla odotus kestää yli kuusi tuntia. Jokaista seuraavaa kuuden tunnin jaksoa kohden maksetaan 35 euroa.

Jos lumimyrskyn takia ei ehdi jatkoyhteyteen, kuten lento-, laiva-, juna- tai bussimatkan alkamispaikkaan, OPn vakuutus voi korvata enintään 2 000 euroon saakka välttämättömät matka- ja majoituskulut, jotka aiheutuvat matkalle mukaan pääsemisestä.

Mikäli myräkän takia ei pääse ollenkaan matkalle, korvataan myöhästymisen vuoksi menetetyn matkan hinta. Tämäkin korvaus on enintään 2 000 euroa.

Työntekijä saapuu matkakohteeseen, matkalaukku ei

Henkilöasiakkaiden matkatavaravakuutus korvaa välttämättömyystarvikkeiden hankinnan, jos matkatavarat myöhästyvät matkalla kohteeseen vähintään kaksi tuntia. Nämä yksityisasiakkaiden vakuutukset ovat voimassa myös työmatkoilla. Enimmillään korvaus hankituista tarvikkeista on neljältä päivältä yhteensä 400 euroa, eli sata euroa päivää kohden.

Jos puolestaan hankkii yrityksen matkaturvan, välttämättömyystarvikkeiden hankinta korvataan myös paluumatkalta. Korvausta maksetaan jälleen toteutuneiden kulujen mukaan. Maksimikorvaus on 400 euroa, ja se on käytössä heti, jos matkatavarat ovat myöhässä vähintään kaksi tuntia.

Jos matkaan kuuluu kohdemaassa esimerkiksi esitelmän pito tai kokous, jota varten työntekijä joutuu hankkimaan puvun kadonneiden matkatavaroiden takia, hän voi saada maksimissaan 700 euron korvauksen.

Kannettava työtietokone varastetaan

Jos työntekijän omaisuutta varastetaan matkalla, siitä tulee tehdä rikosilmoitus. Tämä on hyvä hoitaa viimeistään Suomessa.

Varkaus on vakuutusehtojen mukaan korvattava. Korvauksen määrään vaikuttaa esimerkiksi omaisuuden valvonta.

Henkilöasiakkaan matkatavaravakuutus ei korvaa ansiotyövälineitä, kuten valokuvaajan työnantajan omistamaa kameraa tai ammattimuusikon selloa. Ansiotyövälineiksi lasketaan sellaiset esineet, joita ilman työntekijä ei voi tehdä työtään, eli toisin sanoen ansiotyö suoritetaan nimenomaan niillä.

Kun arvioidaan sitä, onko kyseessä ansiotyöväline, otetaan aina huomioon vakuutetun ammatti, työtehtävä ja matkan luonne. Jos esimerkiksi atk-ohjelmoija on puhtaasti lomamatkalla, häneltä varastettu kannettava tietokone voidaan korvata, jos sitä ei käytetä ansiotyövälineenä matkalla.

Korvauksen suuruus perustuu uuden vastaavan laitteen hintaan. Korvauksessa huomioidaan myös varastetun koneen ikä ja mahdollinen omavastuu. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa koneella olevia tiedostoja tai ohjelmia.

Yrityksen matkaturvasta korvataan myös matkatavarat, eli vakuutetun matkalle ottama ja matkalla hankkima omaisuus mukaan lukien ansiotyövälineet, puhelimet ja tietokoneet.

Turvallisesti työmatkalle – huomioi nämä asiat ennen matkaa

Kun työntekijä lähtee liikematkalle koti- tai ulkomaille, myös työnantajan on varauduttava matkaan hyvin. Nämä kohdat auttavat turvallisen työmatkan järjestämisessä.

  1. Työturvallisuuslain yleisen huolehtimisvelvoitteen mukaisesti työnantajan on huolehdittava työntekijänsä terveydestä ja turvallisuudesta myös ulkomailla. Työmatkan lähtökohtana tulisi olla se, että työntekijä voi työskennellä työmatkalla yhtä turvallisesti kuin kotimaassa. Työtapaturmavakuutus kattaa mahdolliset työtapaturmat ja ammattitaudit myös työmatkalla.
  2. Jotta työntekijä voi työskennellä turvallisesti ulkomailla, työnantajan on syytä paneutua kohdemaahan ja sen mahdollisiin terveys- ja turvallisuusriskeihin. Niistä on myös avoimesti kerrottava työntekijälle. Riskeihin voi varautua jo etukäteen esimerkiksi koulutuksilla ja perehdytyksellä. Yrityksen kannattaa myös kerätä toimintaohjeet työmatkalle. Varsinkin pidemmillä komennuksilla on syytä käydä läpi myös maan mahdollisia kulttuurisia, poliittisia ja sosiaalisia tekijöitä, joilla voi olla vaikutusta työntekijän hyvinvointiin.
  3. Tarkista matkavakuutuksen kattavuus jo ennen matkaa. Vakuutus voi olla voimassa ainoastaan kotimaassa tai ulkomailla tai kummassakin. Syytä on myös tarkistaa, että matkavakuutus kattaa koko työmatkan tai -komennuksen. Jos puhutaan yli kuuden kuukauden työkomennuksesta, sillä on vaikutusta verotukseen. Tarkempiin verotuskäytäntöihin voi tutustua verohallinnon sivuilta.
  4. Kotimaan ja ulkomaan työmatkailu eroavat toisistaan vakuuttamisen näkökannalta. Kotimaan matkailussa matka- ja matkatavaravakuutus on voimassa, jos vakuutetun työntekijän työmatka suuntautuu yli 50 kilometrin päähän omasta vapaa-ajan asunnostaan tai työpaikasta. Vakuutus astuu tällöin voimaan heti, kun vakuutettu lähtee kyseiselle työmatkalle kotoaan tai työpaikaltaan. Ulkomaille suuntautuvien matkojen kohdalla vakuutus on voimassa heti, kun vakuutettu lähtee reissuun työpaikaltaan tai kodistaan.
  5. Jos liikematkaa suuntautuu sellaiseen maahan, jota Suomen ulkoministeriö suosittelee välttämään, matkustajavakuutukseen on syytä harkita lisäturvaa. Vakuutus ei muuten korvaa työntekijän joutumista esimerkiksi aseelliseen selkkaukseen tai terrorismin uhriksi.
  6. Työ- ja vapaa-ajan ero säilyy myös ulkomailla. Jotta työnantaja ja työntekijä ovat samalla viivalla vakuutusasioissa, niistä ja työmatkan pelisäännöistä kannattaa sopia ennakkoon. Vapaa-ajalle ei ole vakuutusturvaa, jos työnantaja ei ole erikseen huolehtinut siitä.

Lähteet: OPn vakuuttamisen asiantuntijat, Turvallisesti työmatkalla ulkomailla.