Mikä ihmeen tekoäly?

Tekoäly tai keinoäly (engl. artificial intelligence, AI) perustuu tietokoneen kykyyn tehdä päätelmiä, ennustaa haluttujen ilmiöiden esiintymistä tai tuottaa lisää dataa oppimansa aineiston perusteella. Erään määritelmän mukaan tekoälyksi luetaan sellaiset tietokoneohjelmat, jotka kykenevät ihmismäiseen ajatteluun, mutta tekoälyksi voidaan lukea pelkästään ne sovellukset, jotka osaavat ratkaista älyllisiä ongelmia itsenäisesti. Tekoälyä hyödynnetään jo nyt monissa yhteyksissä ja siihen perustuvien sovellusten arvioidaan lisääntyvän räjähdysmäisesti tulevien vuosien aikana.

Tekoälyyn liittyviä sovelluksia on nähtävissä muun muassa itseajavissa autojen, kuvantunnistuksen, kielenkääntämisen ja hoivarobottien muodossa. Tulevaisuudessa tekoäly tulee vaikuttamaan esimerkiksi asiakaspalveluun, sillä jatkossa entistä älykkäämpään keskusteluun kykenevät chatbotit pystyvät palvelemaan asiakkaita yksilöidysti mihin vuorokaudenaikaan tahansa.

Tekoälyyn liittyviä mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää hyvissä ajoin

Tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa tulee olemaan yrityksille suuri kilpailuvaltti, sillä se tuo mukanaan huomattavia käytännön hyötyjä. Yritystoiminnan kannalta tekoäly antaa mahdollisuuden analysoida valtavia määriä dataa ja tehdä sen pohjalta liiketoimintaa edistäviä johtopäätöksiä ja ennusteita. Tekoälyn myötä esimerkiksi algoritmit tulevat kehittymään huomattavasti ja myös pilvipalveluita hyödynnetään jatkossa entistä enemmän.

Tekoälyyn liittyvissä koulutuksissa paneudutaan tyypillisesti alan perusasioihin: tekoälyn perusteisiin, datan merkitykseen ja tekoälyn käytännön sovellutuksiin. Osassa koulutuksissa syvennytään koneoppimisen globaaleihin trendeihin, tekoälyn liittyviin kustannuksiin ja siihen, miten yrityksissä voidaan kehittää tekoälyyn pohjautuvia käytännön sovelluksia. Tekoälykoulutuksissa käydään tyypillisesti läpi myös tosielämän esimerkkejä, joissa yrityksen liiketoimintaa ja kilpailukykyä on onnistuttu parantamaan tekoälyn ja koneoppimisen avulla.

Vaikka tekoäly olisi ennestään vieras aihe, siihen on jo nyt tarjolla myös aloittelijoille soveltuvia koulutuksia.

1. Hyödynnä korkeakoulujen tarjonta

Viime keväänä Helsingin yliopiston ja ohjelmistotalo Reaktorin yhteistyössä järjestämä verkkopohjainen Elements of AI -koulutus herätti ihmisissä suurta mielenkiintoa, sillä maksuttomalle Tekoälyn perusteet -kurssille ilmoittautui yli 20 000 suomalaista. Suomenkielinen versio vastaavasta kurssista on luvassa syksyn aikana. Järjestäjien tavoitteena on kouluttaa prosentti koko Suomen väestöstä, eli noin 54 000 ihmistä tämän vuoden aikana.

Tekoälyyn voi tutustua myös avointen yliopistojen tarjoamien koulutusten kautta. Esimerkiksi Aalto-yliopiston avoin yliopisto järjestää 5 opintopisteen mittaista Artificial Intelligence -kurssia, jossa keskitytään tekoälyn kykyyn ratkaista tosielämän ongelmia.

Kesän alussa saatiin kuulla uutinen, jonka mukaan Opetusministeriö on myöntänyt korkeakouluille yhteensä 3,3 miljoonaa euroa uusien pikakoulutusten järjestämistä varten. Opiskelijalle maksuttomat, teknologiapainotteiset koulutukset pitävät sisällään täydennyskoulutusta muun muassa tekoälyyn ja robotiikkaan liittyen.

2. Tutustu yritysten tarjoamiin kursseihin ja valmennuksiin

Tekoälyyn liittyviä koulutuksia on suunniteltu myös suoraan yrityselämän tarpeisiin. Esimerkiksi Aalto-yliopiston ja Finnish Center for Artificial Intelligence (FCAI) yhteistyössä järjestämä kaksipäiväinen AI:n perusteet – tekoäly liiketoiminnan ajurina -valmennus tarjoaa käytännöllisen ja kattavan yleiskuvan tekoälystä ja sen vaikutuksesta liiketoimintaan ja yhteiskuntaan.

ICT-koulutukseen erikoistunut Tieturi tarjoaa asiakkailleen useita erilaisia tekoälykoulutuksia, joiden kestot vaihtelevat puolesta päivästä kahteen päivään. Kursseilla tutustutaan tekoälyn teknisiin perusteisiin ja perehdytään tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

Kaksipäiväisiä kursseja tekoälyn ja koneoppimisen saloihin löytyy myös Ari Hovi Oy:n tarjonnasta. Koulutukset sopivat kaikille tekoälystä ja koneoppimisesta kiinnostuneille, eivätkä ne vaadi aikaisempaa taustaa esimerkiksi ohjelmoinnista, matematiikasta tai tilastotieteestä.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella tekoälyyn pääsee tutustumaan esimerkiksi Louhian järjestämissä tekoälykoulutuksissa. Tiiviitä Tekoäly tutuksi -kursseja järjestetään ainakin Jyväskylässä, Kuopiossa, Mikkelissä ja Joensuussa.

Maksullisten kurssien hinnat vaihtelevat Tieturin 500 euron kurssista Aalto-yliopiston ja FCAI:n 2750 euroa maksavaan valmennukseen. Keskimäärin edellä mainittuihin koulutuksiin pääsee mukaan reilulla tuhannella eurolla.

Kaikille avointen koulutusten lisäksi Finnair, Stora Enso, Kesko ja yli 100 muuta organisaatiota ovat lupautuneet antamaan omille työntekijöilleen tekoälykoulutusta.

3. Syvennä tietämystäsi itsenäisesti

Ensimmäisen askeleen tekoälyn maailmaan voi ottaa myös itsenäisen oppimisen kautta. Tekoälykoulutuksiin erikoistuneen AI Option tarjonnassa on useampia verkkokursseja, jotka vaihtelevat ilmaisesta tunnin mittaisesta introkurssista kattavampaan Tekoälyn tehopaketti -verkkokurssiin. Lisäksi yritykseltä voi halutessaan tilata räätälöidyn valmennuksen, jossa käydään yrityskohtaisesti läpi tekoälyyn liittyviä mahdollisuuksia.

Tekoälystä kiinnostuneen kannattaa pitää silmällä myös kirjastojen ilmaisia luentoja, joissa annetaan perustietoa tulevaisuuden teknologioista ja niihin liittyvistä mahdollisuuksista.

Kurssien, valmennusten ja seminaarien lisäksi tekoälyyn voi tutustua myös kirjallisuuden kautta. Tuoreita, tekoälyä ja siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia käsitteleviä kirjoja ovat muun muassa Antti Merilehdon Tekoäly – Matkaopas johtajalle (2018), Pentti O. A. Haikosen Tietoisuus, tekoäly ja robotit (2017) ja Jussi Marttisen Palvelukseen halutaan robotti – Tekoäly ja tulevaisuuden työelämä.

Hyödyllistä luettavaa tekoälyyn liittyen löytyy myös Facebookin Tekoäly (AI) -nimisessä ryhmässä, jossa käydään aktiivista keskustelua tekoälyyn liittyen.