1. Voiko yrittäjä jäädä sairauslomalle?

Kyllä voi. Myös yrittäjä voi saada sairauspäivärahaa työkyvyttömyyden ajalta, kunhan siitä on lääkärintodistus. YEL-vakuutetulla yrittäjällä omavastuuaika on tähän saakka ollut sairastumispäivä ja sitä seuraavat kolme arkipäivää. Vuonna 2018 yrittäjän sairausajan omavastuuaika lyhenee kuitenkin neljästä päivästä yhteen.

Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää, kuten palkansaajilla.

Jos yrittäjä – tai palkansaaja – sairastuu uudestaan samasta syystä 30 päivän sisällä edellisestä kerrasta, omavastuuaika on vain yhden arkipäivän pituinen, jos edellinen sairausloma kesti yli kymmenen päivää. Sairauspäivärahaa voidaan maksaa samasta sairaudesta enintään 300 päivää.

2. Onko yrittäjän sairauspäivärahan hakemiseen tulossa muutoksia?

Eduskunta hyväksyi joulukuussa hallituksen esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta niin, että ensi vuoden alusta alkaen YEL-vakuutetun yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika lyhenee nykyisestä 1+3-arkipäivää-mallista pelkästään sairastumispäivään.

3. Mitä jos yrittäjä tekisi töitä osa-aikaisesti?

Jos sairaudesta huolimatta kykenee palaamaan työhön osa-aikaisesti, YEL-vakuutettu päätoiminen yrittäjä voi saada osasairauspäivärahaa. Sen tarkoitus on tukea paluun lisäksi työssä pysymistä.

Osasairauspäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, jos se on suoraa jatkoa sairauspäivärahalle. Sen saaminen edellyttää lääkärin lausuntoa siitä, ettei työhön paluu vaaranna sairaudesta toipumista. Yrittäjän on suunniteltava yhdessä lääkärinsä kanssa, mitä töitä hän voi tehdä, niin että työmäärä vähenee 40–60 prosenttiin aiemmasta.

Osa-aikatyötä tulee tehdä vähintään 12 arkipäivää. Osasairauspäiväraha on puolet sairauspäivärahasta, ja sitä maksetaan enintään 120 arkipäivää.

4. Kuinka suurta sairauspäivärahaa yrittäjä saa?

Päiväraha määräytyy vuotuisen YEL-työtulon mukaan. Vuonna 2018 perusteena on vuoden 2016 keskimääräinen työtulo. Se voi perustua myös sairastumista edeltäneen kuuden kuukauden työtuloon, jos yrittäjän tulot ovat nousseet yli 20 prosenttia.

Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, päiväraha lasketaan verotuksessa todetun yritystoiminnan työtulon mukaan. Siinä tapauksessa, että tulot ovat nousseet yli 20 prosenttia, laskelma voidaan tehdä myös edellisen vuoden tai tilikauden perusteella. Jos yrittäjä tekee myös palkkatyötä, päivärahassa huomioidaan sekä palkka- että yrittäjätulot.

5. Pätevätkö samat periaatteet myös maatalousyrittäjään?

Jos maatalousyrittäjällä on MYEL-vakuutus, hän voi saada sairauspäivärahaa vastaavasti kuin YEL-vakuutettu yrittäjä. MYEL-päivärahan omavastuuaika on sama 1+3 päivää kuin YEL-vakuutetulla, mutta sairastamispäiviksi lasketaan kaikki päivät, eli ei vain arkipäiviä. MYEL-vakuutuksen omavastuuaika ei muutu sairausvakuutuslain muuttamisen myötä. Myös päätoiminen MYEL-vakuutettu yrittäjä voi hakea osasairauspäivärahaa.

6. Jos työntekijä sairastuu, mitä työnantajan on maksettava?

Työnantajan velvollisuus sairausajan palkanmaksuun on määritelty joko työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa. Niissä on määrätty myös se, tuleeko työntekijän esimerkiksi toimittaa työnantajalle lääkärintodistus työkyvyttömyydestä.

7. Mitä jos työntekijän lapsi sairastuu?

Jos työntekijän alle kymmenenvuotias lapsi sairastuu äkillisesti, työntekijällä on oikeus jäädä pois työstä. Kela ei maksa tällaisesta tilapäisestä hoitovapaasta mitään etuuksia. Alle 16-vuotiaan lapsen sairaalahoidon ja siihen liittyvän kotihoidon ajalta Kelasta voi saada erityishoitorahaa.

Lähteet: Kela, Suomen Yrittäjät ja Kelan suunnittelija Airi Nenonen.

Tutustu yrittäjän sairausvakuutukseen

Lue lisää uuden yrittäjän palveluista ja yrittäjän vakuutuksista.

Tutustu maatalousyrittäjän pakollisiin ja vapaaehtoisiin vakuutuksiin