Heikko tiedonkulku kuormittaa työntekijöitä ja aiheuttaa vaaratilanteita. Tiedonkulku on avainasia, kun yritys haluaa vähentää riskejä ja tapaturmia, jotka aiheuttavat inhimillisiä kärsimyksiä ja vaikuttavat yrityksen toimintaan.

Riskienhallinnan haasteet ovat samantapaisia kaikilla työpaikoilla toimialasta riippumatta, kertoo Pohjola Vakuutuksen työturvallisuus- ja työhyvinvointiasiantuntija Ulla Juuti.

Rakennusalalta tutut yhteisten työpaikkojen haasteet koskettavat yhä useampia yrityksiä.

– Moni meistä työskentelee yhteisellä työpaikalla, jossa toisen ihmisen tekeminen vaikuttaa myös omaan tekemiseen. Tiedonkulku on erittäin tärkeää, jos työpaikalla on monia toimijoita ja siellä tehdään erilaisia asioita.

Jokaisen työntekijän velvollisuus on kertoa niistä asioista, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

– Siihen on tärkeää olla välineet, joiden avulla voidaan kertoa ja jakaa tietoa vaaratilanteista – toisaalta myös onnistumisista, Juuti sanoo.

Toimivat raportointi- ja tiedonkeräystyökalut ovat hyvä keino kerätä hiljaista tietoa yhteen.

– Hiljainen tieto ei siirry pelkästään vaarojen tunnistamisen ja riskienarvioinnin yhteydessä, vaan sitä syntyy arjessa joka ainoa päivä.

Katso alla olevalta videolta, miten tiedon jakaminen parantaa turvallisuutta työpaikoilla.

Lataa avuksesi maksuton riskienhallinnan muistilista, jonka avulla voit kartoittaa työpaikan vaaranpaikat.

Muuta evästeasetuksiasi