Tietoliikenne- ja digitaalisia palveluja tarjoava Elisa on noussut maailman sadan vastuullisimman yrityksen listalle sijalle 59. Elisan kokoisessa yrityksessä vastuullisuus ei kuitenkaan synny yksin, vaan se tarkoittaa, että koko toimittajaketjun on oltava kunnossa.

– Meillä on yli 5 000 alihankkijaa ja toimittajaa, yrityksiä laidasta laitaan. On matkapuhelinverkon teknologiatoimittajia, IT-toimittajia, laitetoimittajia ja esimerkiksi puhelintarvikkeiden toimittajia. Lisäksi käytetään erilaisia markkinointipalveluja, kuvailee hankintapäällikkö Anni Kunnaala.

Elisan toimittajien koko vaihtelee. Teknologia- ja laitetoimittajat ovat yleensä isoja, mutta mukaan mahtuu hyvinkin pieniä toimittajia ja alihankkijoita.

– Esimerkiksi kun meillä on masto kaukana Lapissa, sinne auraa tietä paikallinen pieni kumppani. 

Päästövähennykset kärjessä kohti vastuullisuutta

Isosta toimitusketjusta syntyy väistämättä päästöjä. Elisan toimitusketju tuottaa Elisan päästöistä noin 80 prosenttia.

Etenkin laitteiden valmistuksesta syntyy päästöjä, mutta myös dataa, asiakirjoja, valokuvia ja muuta digitaalista sisältöä pitää säilyttää ja liikutella. Se vaatii sähköä vieviä isoja konesaleja. Myös päätelaitteet, tietoliikenneverkot ja muu infra kuluttavat sähköä.

Elisan hankintapäällikkö Anni Kunnaala lähikuvassa
Elisa ottaa hyötykäyttöön palvelinkeskustensa hukkalämmön ja käyttää vain päästötöntä sähköä, Anni Kunnaala kertoo.

– Kaikki käyttämämme sähkö on päästötöntä ja olemme oman toiminnan osalta hiilineutraali. Iso osa uusiutuvasta sähköstämme on tuotettu Puutikankankaan tuulivoimapuistossa. Otamme myös esimerkiksi palvelinkeskusten hukkalämmön hyötykäyttöön, Kunnaala kertoo.

Muutkin vastuullisuuden vaatimukset ovat viime vuosina lisääntyneet.

– Esimerkiksi lähes kaikissa laitteissa on akku, niitä säätelee EU:n akkuasetus. Kun kestävyysraportoinnin velvollisuudet lisääntyvät, meidän täytyy tuntea toimitusketjumme päästä päähän, koska olemme itsekin velvollisia raportoimaan kaiken eteenpäin. Emme voi raportoida sellaista, mitä emme tiedä.

Kaikki vastuullisuus raportoidaan

Elisan toimittajille ja alihankkijoille asetetaan vastuullisuustavoitteita, joita myös seurataan. Isommilla raportointi on osa normaalia toimintaa, mutta mitä pienempiin yrityksiin mennään, sitä enemmän asioita joudutaan arvioimaan tai käyttämään erilaisia keskiarvoja.

– Esimerkiksi laitevalmistajat osaavat kertoa hyvinkin tarkasti laitteen hiilijalanjäljen tai sähkönkulutuksensa. Ennen kuin koko alihankintaketju on tässä suhteessa aukoton, se vie vielä aikaa, kertoo vastuullisuusjohtaja Minna Kröger.

Elisan toimittajaketjulleen asettamat vastuullisuusvaatimukset auttavat myös toimittajia parantamaan omaa vastuullisuuttaan, sanoo Minna Kröger.

Elisalla on myös työkaluja raportointiin. Toimittajat kirjaavat toimittajatietokantaan hiilijalanjälkensä sekä sen, millaisiin tavoitteisiin ne pyrkivät ja millä aikataululla. Kilpailutusvaiheessa alihankkijoilta kysytään esimerkiksi sitä, millaista sähköä valmistava tehdas käyttää tai miten siellä hoidetaan jätteenkäsittely ja kierrätys. 

Raportointivelvollisuus auttaa myös alihankintaketjua kehittämään omaa toimintaansa.

Yritysasiakkaat, sidosryhmät ja omistajat kyselevät kaikki toimitusketjun vastuullisuuden perään.

– Tästä on tullut positiivista palautetta. Kyllähän toimittajamme saavat varmasti samantyyppisiä kyselyitä myös muilta asiakkailtaan, Kröger sanoo.

Toimitusketjun vastuullisuus on tärkeää moneen suuntaan.

– Yritysasiakkaat, sidosryhmät ja omistajat kyselevät kaikki sen perään. Etenkin yritysasiakkaamme painottavat vastuullisuutta, kun ne tekevät päätöksiä kumppaniensa suhteen.

OP:n rahoitusmalli Elisan tukena

Vastuullisuustyön tueksi Elisassa pilotoidaan OP:n vastuullista toimittajarahoitusta.

– Se on päämiehen eli ostajan yhdessä OP:n kanssa toimittajilleen tarjoama käyttöpääomarahoitusratkaisu, johon linkitetään vastuullisuustavoitteita, jotka edistävät koko toimitusketjun vastuullisuutta, kertoo OP:n rahoitusjohtaja Jani Lindholm.

– Tavoitteet voivat liittyä ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen tai hyvään hallintotapaan. Tavoitteita voi olla yksi tai useampia, mutta tärkeintä on, että ne ovat vaikuttavia ja olennaisia.

Ratkaisussa toimittaja myy päämiehelle, tässä tapauksessa Elisalle, osoitettuja saatavia OP:lle ja saa suorituksen tililleen heti, kun päämies on hyväksynyt laskun. Näin toimittajan kassavirta ja käyttöpääoma paranevat.

– Samalla toimittaja hyötyy rahoituksen ehdoissa, jos se saavuttaa asetetut vastuullisuustavoitteet.

Lindholmin mukaan ohjelma sopii niin pk-yrityksille kuin suuryrityksille, jotka haluavat edistää toimitusketjun vastuullisuutta ja samalla tehostaa likviditeettiä sekä parantaa toimitusketjuun sitoutuvaa käyttöpääomaa.

Kaikkia sitouttava rahoitusratkaisu

Toimitusketjun yritykset hyötyvät vastuullisesta toimittajarahoituksesta myös sitä kautta, että se syventää toimittajan ja päämiehen suhdetta. Niin ikään se auttaa kehittämään omaa toimintaa asioiden raportoinnin kautta.

– Pk-yritys voi erottautua edukseen, jos se voi osoittaa toimivansa vastuullisesti ja edesauttavansa näin koko toimitusketjun vastuullisuutta.

Osana omaa vastuullisuuttaan OP haluaa edistää ja rohkaista asiakkaitaan tekemään kestäviä valintoja.  

– Näillä ratkaisuilla vähennämme asiakkaidemme toimitusketjujen päästöjä, edistämme luonnon monimuotoisuutta sekä kannustamme hyvään hallintotapaan. Vastuullisessa arvoketjussa toimivien yritysten menestymismahdollisuudet ovat keskimääräistä parempia ja riskit pienempiä, Lindholm sanoo.

OP:n vastuullinen toimittajarahoitusohjelma on ensimmäinen Pohjoismaissa. Maailmalla on muutamia vastaavia esimerkkejä.

– Enemmänkin soisi vastuullisuuden näkyvän toimitusketjuihin linkittyvissä rahoitusratkaisuissa. Tämä meidän mallimme on kehitetty yhdessä asiakkaidemme, kuten Elisan, kanssa.  

Elisalla ollaan tyytyväisiä OP:n tarjoamaan malliin.

– Haluamme motivoida toimittajamme omalta osaltaan vastuullisuuteen. Yksi hyvä keino siihen on myös rahallinen hyöty, Anni Kunnaala sanoo.