Nokian Renkaat julkaisi ensimmäisen yritysvastuuraporttinsa vuonna 2012. Nyt vuosittainen vastuullisuusraportti on laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan samaa tasoa vuosikertomuksen kanssa. Tarkkoja tavoitteita ilmaston, ympäristön, sosiaalisen vastuun ja toimitusketjujen suhteen asetetaan joka vuosi.

Nokian Renkaiden toimiala on vastuullisuuden kannalta varsin haastava, sillä esimerkiksi ilmastovaikutuksia ei voi kokonaan väistää. Lisäksi raaka-aineen lähde sijaitsee osittain kehittyvien maiden pientiloilla. Haasteita pelkäämättä Nokian Renkaissa on lähdetty vastuullisuustyöhön perusteellisesti ja kunnianhimoisesti, kertoo yrityksen laatu- ja vastuullisuusjohtaja Teppo Huovila.

– Sijoittajat ovat tänä päivänä tästä aiheesta erittäin kiinnostuneita, mutta myös kuluttajat haluavat ostaa tuotteita firmoilta, joiden toiminnan haittavaikutukset ovat mahdollisimman pienet, Huovila kuvaa.

Nokian Renkaat listaa vastuullisuusraportissaan varsin yksityiskohtaisia tavoitteita toiminnalleen ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon suhteen. Vastuullisuustyö ulottuu yrityksessä kaikille tasoille ja liittyy esimiestyöhön, raaka-aineiden hankintoihin sekä taloushallintoon.

Tavoitteiden saavuttamista tarkastellaan vuosittain, ja esimerkiksi vuonna 2018 asetetuista tavoitteista suuri osa saavutettiin etuajassa. Näin kävi esimerkiksi energiatehokkuuden parantamisessa, Huovila kiittelee.

Laina halpenee vastuullisuuden parantuessa

Vastuullisuustavoitteiden saavuttaminen huomioidaan yhä useammassa yrityksessä erilaisilla palkkiojärjestelmillä. Onnistumisen huomaavat kasvavassa määrin myös sijoittajat, joiden salkkuihin vastuullisesti toimivat yritykset ovat kannattava lisä.

Uudempi kehityssuunta sen sijaan on, että myös rahoitus on sidottu vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen.

Nokian Renkaat on allekirjoittanut OP Yrityspankin kanssa vastuullisuustavoitteisiin sidotun viisivuotisen, sadan miljoonan euron lainan. Lainan marginaali kasvaa tai pienenee sen mukaan, miten hyvin yritys saavuttaa vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet.

– Lainaehtoihin sidottuja vastuullisuustavoitteita on kolme ja ne liittyvät ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, työturvallisuuden parantamiseen ja luonnonkumin vastuullisuuden edistämiseen, Huovila kertoo.

Ilmastotavoitteiden mittaristona käytetään Pariisin ilmastosopimukseen sitoutuneen Science Based Targets -ohjelman tavoitteita. Huovila kertoo, että Nokian Renkaat etsii parhaillaan vaihtoehtoja luonnonkumille, joka on EU:n listaama kriittinen raaka-aine.

25 prosenttia Nokian Renkaiden materiaalista on luonnonkumia. Korvaajaksi kokeillaan parhaillaan esimerkiksi guayule-kasvin viljelyä Espanjassa.

Pyörät pyörimään kevyemmin

Yhä useampi yritys raportoi tavoitteistaan olla hiilineutraali tiettyyn vuosilukuun mennessä. Myös valtioiden ja kaupunkien omalta osaltaan asettamat tiukat tavoitteet hiilidioksidipäästöille asettavat vaatimuksia erityisesti liikenteelle.

Omassa vastuullisuusraportissaan Nokian Renkaat raportoi sekä suorista että epäsuorista hiilidioksidipäästöistään. Suorat päästöt tulevat renkaiden valmistuksesta, mutta päästöjä syntyy myös epäsuorasti liikenteen kautta. Kun pyörät pyörivät autoissa, ei päästöjä voi kokonaan välttää.

– Olemme viime vuosina panostaneet paljon renkaiden vierintävastuksen alentamiseen. Pyrimme tekemään renkaista herkemmin vieriviä, jolloin ajoneuvo kuluttaa vähemmän polttoainetta. Haluamme sitä kautta vähentää omalta osaltamme päästöjä, Huovila kuvaa.

Nokian Renkaat on alentanut vierintävastusta viimeisen viiden vuoden aikana kahdeksalla prosentilla. CO2 -päästöjä on säästynyt peräti 500 miljoonaa kiloa.

Kansainväliset mittaukset tärkeitä

Koska rahoittajat, sijoittajat ja kuluttajat seuraavat yritysten vastuullisuutta, on erilaisten kansainvälisten vastuullisuusarviointeja tekevien yritysten merkitys korostunut. Lähes kaikki institutionaaliset sijoittajat käyttävät omien sijoituspäätöksiensä pohjalla erilaisia vastuullisuusreittauksia.

Näillä raportointia tekevillä yrityksillä on hyvinkin erilaisia painotuksia. Yhtä, yleispätevää mittaristoa vastuullisuudesta ei ole, ei edes saman toimialan sisällä.

Reittausyritysten selvitykset perustuvat yritysten omien vastuullisuusraporttien analysointiin ja yrityksillä teetettäviin kyselyihin. Teppo Huovila kertoo, että yrityksille tulee valtavasti erilaisia vastuullisuuskyselyitä, eikä kaikkiin ehditä edes vastata. Toisaalta merkittävä tunnustus kansainvälisessä mittauksessa tuo paljon positiivista huomiota ja kannustaa vastuullisuustyössä eteenpäin myös talon sisällä, hän kuvaa.

Esimerkkinä Huovila mainitsee Nokian Renkaiden nousun 2019 Dow Jones Sustainability -indeksiin jo kolmatta kertaa. Dow Jones Sustainability Index (DJSI) on sveitsiläisen RobecoSAMin tekemä suurten pörssiyritysten vuosittainen vastuullisuusarviointi, johon kutsutaan mukaan 3 500 maailman suurinta pörssiyritystä.

Indeksiin pääsee paras 10 prosenttia. Nokian Renkaat on mukana tässä maailman vastuullisimpien yritysten joukossa.

–Kysymyspatteristo on iso, mutta siihen panostaminen on auttanut meitä paljon myös oman vastuullisuustyömme kehityksen hahmottamisessa, Huovila sanoo.

– Menestys mittauksessa on omalta osaltaan kertonut, että vaikka tehtävää vielä riittää, olemme jo menossa oikeaan suuntaan.