Suuret suomalaiset yritykset ovat jo ottaneet vastuullisuuskysymykset olennaiseksi osaksi yritystoimintaansa. Nyt vaateita vastuullisuudesta on alkanut sadella myös pk-yrityksille.  

Yrityksen vastuullisuudesta puhutaan kolmen kirjaimen yhdistelmällä: ESG, joka tarkoittaa vastuuta ympäristöstä (environment), sosiaalista vastuuta (social) ja taloudellista vastuullisuutta (governance).  Sosiaalisessa vastuussa perusta lähtee ihmisoikeuksista, toteaa Sus+Com Agencyn toimitusjohtaja ja perustaja Mari Haavisto

– Sosiaalinen vastuu heijastaa yritystoiminnan vaikutuksia ihmisiin, esimerkiksi organisaation omiin työntekijöihin, alihankkijoihin, asiakkaisiin, paikallisiin asukkaisiin, sidosryhmiin ja kansalaisjärjestöihin, Mari Haavisto luettelee. 

"Asiat ovat oikeasti aika yksinkertaisia"

Haavisto perusti alkuvuonna 2023 vastuullisuuteen ja viestintään keskittyvän Sus+Com Agencyn.

Hänellä on takanaan pitkä ura journalistina ja media- ja viestintäalan johtajana, esimerkiksi MTV:n politiikan toimittajana, SuomiAreenan vastaavana tuottajana, Mediahubin sisältöliiketoimintajohtajana sekä EK:n viestintä- ja vastuullisuusjohtajana.  

– Pk-yrityksissä koetaan usein vastuullisuustermit ja -direktiivit vaikeiksi, koska ei aina ole resursseja ja aikaa keskittyä aiheeseen. Haluan purkaa alaan liittyvää koukeroisuutta, auttaa yrityksiä sosiaalisen vastuullisuuden edelläkävijöiksi ja viestimään vastuullisuusasioista vaikuttavasti.  

Vaikka kirjainyhdistelmät ja direktiivit vaikuttavat monimutkaisilta, Haavisto lupaa, että asiat ovat oikeasti aika yksinkertaisia. 

Nyt puhutaan DEI:stä 

Sosiaalisesta vastuusta puhuttaessa törmää nykyään usein DEI-käsitteeseen. Se tarkoittaa monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota.  

DEI on Haaviston mukaan modernia sosiaalista vastuuta ja koskettaa ihan meitä kaikkia. Suomessa monimuotoisuudesta on ymmärretty iän ja sukupuolien tasa-arvoisuus sekä etninen tausta. Monimuotoisuus on kuitenkin paljon laajempi käsite ja voi tarkoittaa esimerkiksi sosioekonomista taustaa, uskontoa, kieltä, kulttuuritaustaa ja neurodiversiteettiä.   

Haavisto avaa tarkemmin, mitä DEI käytännössä tarkoittaa pk-yrityksille: 

  • Diversity eli monimuotoisuus huomioi henkilöstön erilaiset taustat, niin eri vähemmistöjen edustajat kuin esimerkiksi neurokirjolla olevat ihmiset.  
  • Equity eli yhdenvertaisuus tuo ymmärrystä siihen, että eri ihmisillä on erilaiset lähtökohdat, jotka yrityksen tulisi huomioida.  
  • Inkluusio, mukaan ottaminen tuo eniten mahdollisuuksia pk-yrityksille. Mukaan ottaminen antaa henkilölle itselleen tunnetta siitä, että hän on yhteisön täysivaltainen jäsen ja hänellä on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä taustasta huolimatta.  

3 syytä, miksi vastuullisesti toimiva pk-yritys menestyy

Sitten tullaankin sosiaalisen vastuun pihviin eli siihen, miksi pk-yritysten kannattaa toimia vastuullisesti. Haavisto kiteyttää menestystekijät kolmeen osaan: 

1. Vastuullisesti toimivan yrityksen arvo kasvaa 

Monet tutkimukset tukevat sitä, että yritys, joka osaa huomioida sosiaalisen vastuun kysymykset, on taloudellisesti kannattava.

Esimerkiksi konsulttiyhtiö McKinseyn tutkimusraportista selviää, että mitä monimuotoisempi johtoryhmä on, sitä kannattavampi on yritys.  

– Kun jokainen voi kokea työpaikalla kuuluvansa joukkoon eli olla oma itsensä, uskaltaa olla esillä ja antaa koko energiansa työyhteisön käyttöön, vasta se vapauttaa työntekijän innovoimaan. Tätä kautta tulokset satavat myös yrityksen eurolaariin, Haavisto avaa. 

2. Maineriskit hallinnassa 

Myös pk-yritys voi joutua mainekohun keskelle. Haaviston kokemuksen mukaan suuri osa mediakohuista johtuu sosiaalisen vastuun laiminlyönneistä. Kun nämä asiat ovat etupainotteisesti kunnossa, on pienempi riski joutua mediakohuun.  

– Monet yritykset heräävät sosiaalisen vastuun asioihin vasta, kun kriisi on jo päällä. 

3. Yritys houkuttelee osaajia 

Monella alalla on jo nyt pulaa osaavista työntekijöistä, ja tulevaisuudessa kilpailu heistä kovenee. Nykyajan lapset ja nuoret tulevat työelämään ihan eri vaatimuksilla kuin tämän hetken työntekijät.  

– Siinä missä itse aikoinaan mietin, millainen minun pitäisi olla, että kelpaan yritykselle, nykynuoret pohtivat, millaiselle työpaikalle he haluavat oman aikansa ja arvonsa antaa. 

Jos esimerkiksi DEI-asiat eivät ole yrityksillä kunnossa, ne eivät pysty houkuttelemaan osaavia ja päteviä työntekijöitä – ja pitämään heistä kiinni. Haaviston mukaan nopeasti lähtevät työntekijät ovat isompi riski pk-yritykselle kuin isolle yritykselle. 

Mari Haaviston mukaan sosiaalisen vastuun kantaminen on yritykselle myös taloudellisesti kannattavaa.

Vastuullisuusteoista pitää myös kertoa 

Haaviston mielestä suomalaiset yritykset toimivat pääsääntöisesti vastuullisesti, mutta kaikki eivät ymmärrä laajuutta, mitkä kaikki asiat kuuluvat vastuullisuuden alle. Niinpä niistä ei osata kertoa oikealla tavalla, jolloin vastuullisuudesta ei tule yritykselle kilpailutekijää tai arvoa kasvattavaa tekijää.  

Haavisto kertoo pari esimerkkiä tyypillisistä tilanteista, joissa pk-yritykset eivät välttämättä osaa nostaa vastuullisuustekojaan oikealla tavalla näkyviksi. 

Yritys saattaa valmistaa kierrätysmateriaaleista tuotteita, mutta ei osaa kertoa vaikuttavuudesta, eli kuinka paljon se on onnistunut vähentämään luonnon kuormitusta. Tai yritys toimii sosiaalisesti vastuullisesti esimerkiksi työllistäen vammaisia henkilöitä tai muita osatyökykyisiä, mutta ei osaa viestiä asiasta. Tällöin teot eivät myöskään johda yrityksen arvon kasvuun.  

Asiakkaidensa kanssa käymiensä keskustelujen pohjalta Sus+Com Agencyn perustaja arvioi, että suurin väärinymmärrys on, että sosiaalisen vastuun asiat eivät kosketa heitä tai että kaikki on jo hyvin.  

– Tässä kohtaa yleensä totean, että oletteko kysyneet työntekijöiltänne, onko tosiaan näin. Oletteko tietoisia, millaista monimuotoisuutta työpaikallanne on? Nämä ovat yleensä niitä hetkiä, kun tulee oivallus lähteä paneutumaan asiaan, Haavisto kertoo.