Korkean tason kestävän rahoituksen asiantuntijaryhmän (High Level Expert Group on Sustainable Finance, HLEG) tehtävänä on auttaa komissiota kehittämään Euroopan Unionille kestävän rahoituksen strategiaa. EU-komissio perusti ryhmän joulukuussa 2016 Pariisin ilmastosopimuksen hengessä tukeakseen päästöjen vähentämisen ja kestävien investointien rahoitusta.

HLEG-asiantuntijaryhmä julkaisi tänään työstään raportin. Komissio ottaa raportin suositukset huomioon ja valmistelee myöhemmin keväällä julkaistavan toimenpidesuunnitelman, joka poikinee lakialoitteita.

– Pankit, sijoituspalveluyritykset ja vakuutusyhtiöt ovat jo usean vuoden ajan toteuttaneet omia vastuullisuusohjelmiaan. EU:n kestävän rahoituksen strategian tavoitteena on luoda yhteiset säännöt, joiden avulla nostetaan edelleen vastuullisuuden merkitystä Euroopassa. Komission toimenpidesuunnitelmasta on odotettavissa koko finanssialaa koskevia konkreettisia tavoitteita kestävän rahoituksen ja finanssialan vastuullisuuden edistämiseksi, OPn yritys- ja pääomamarkkinarahoituksen johtaja Laura Hakamies kertoo.

– Lainsäädäntö tulee tukemaan vastuullisuutta koko Euroopan Unionin alueella.

Yhtenäinen ympäristöluokitus sijoitustuotteille ja muita kestävän rahoituksen suosituksia Euroopalle

Raportissa asiantuntijaryhmä esittää EU-komissiolle suosituksia, jota tulevat todennäköisesti olemaan toimenpidesuunnitelman pohjana.

Ryhmä suosittaa esimerkiksi, että luodaan koko EU:lle yhteinen luokittelujärjestelmä kestävyydestä finanssialalla. Kestävyys finanssialalla standardisoidaan ja kestäville tuotteille tulee omat merkit.

– Tarkoitus on siis luoda yhteinen käsitys mitä tarkoitetaan kestävyydellä. Kestävä joukkovelkakirjalaina voi saada ekologisen ja vastuullisen tuotteen merkin, kuten vaikka pesuaine on voinut saada joutsenmerkin ympäristökriteerien täytyttyä. Sijoitusneuvonnassa on kerrottava vihreistä sijoitusvaihtoehdoista ja vihreillä tuotteilla pitää olla EU-tasoinen ympäristömerkki.

Lisäksi Finanssialan toimijoille ja sijoittajille tulee velvollisuudeksi noudattaa niin sanottuja ESG-periaatteita. ESG on lyhenne sanoista environmental (ympäristö), social (sosiaaliset) ja governance (hallinto). Ympäristöperiaatteilla tarkoitetaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä. Sosiaaliset periaatteet sisältävät muun muassa yrityksen toiminnassaan noudattamat vastuullisuusstandardit. Hallinnon periaatteilla tarkoitetaan yrityksen johtamista hyvän hallintotavan mukaan eli esimerkiksi sitä, miten se kohtelee omia työntekijöitään.

– Osuuspankit ovat jo pitkään toimineet näin. Osuustoiminnallisena, asiakasomisteisena yrityksenä osuuspankkien toimintaa ohjaa kaksoisrooli: liiketoimintaroolissa huolehdimme tuloksesta, vakavaraisuudesta ja toiminnan tehokkuudesta. Yhteisöllisessä roolissa tehtävämme on edistää asiakkaidemme ja toimintaympäristömme hyvinvointia ja menestystä.

Entä miten nämä suositukset tulevat käytännössä vaikuttamaan finanssituotteisiin?

– Tähän mennessä vastuullisia ja kestäviä tuotteita on löytynyt erityisesti sijoitusvalikoimista. Suositusten jalostuminen direktiiveiksi ja laeiksi voi tarkoittaa, että tulevaisuudessa vaikkapa asunto- tai yrityslaina voi olla vihreä. Yksi lainan hintaan vaikuttavista tekijöistä voi olla esimerkiksi hankittavan asunnon tai tehtävän investoinnin energiatehokkuus, Laura Hakamies maalailee.

Voit tutustua OPn vastuullisuuden periaatteisiin ja vastuullisiin sijoitusrahastoihin op.fi:ssä.