Kymmenen suurta suomalaisyritystä yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa jakavat Enter2020-sivustolla omat parhaat käytäntönsä työhön paluuseen. Mukana ovat Elisa, Fortum, K-ryhmä, KONE, OP Ryhmä, Valio, VR, VTT sekä työterveyshuollon näkökulman antavat Mehiläinen ja Terveystalo. Sivuston kautta myös muut yritykset voivat ottaa osaa kampanjaan jakamalla omat, hyväksi havaitut vinkkinsä.

Turvallisen arjen lisäksi kampanja korostaa ihmisten toimeliaisuutta. Uusia ratkaisuja ja innovaatioita on löydyttävä, jotta hyvinvointi ja kilpailukyky on jatkossakin taattu.

Elisa innovoi nopeasti uusia palvelutapoja

Elisa teki nopeita ratkaisuja toimintatapojensa muuttamiseksi heti koronaepidemian alkaessa. Myymälöiden hiljentyessä henkilökunta koulutettiin tarttumaan uudenlaisiin tehtäviin esimerkiksi siirtämällä asiakastuki digitaalisiin kanaviin. Myös erilaiset ratkaisut tuotteiden etukäteen pakkaamisessa ja toimituksessa asiakkaan kotiin tai myymälän ulkopuolelle otettiin käyttöön.

– Päivittäin seurattaviin johtamisnäkymiin päivitettiin mukaan uusien palvelukanavien datat, jotta ne tukisivat johtamisjärjestelmää. Tiimien johtaminen ja valmentaminen siirtyi pitkälti virtuaalivälineiden varaan, jonka kautta toiminnan jalkautumista myös seurattiin, Elisan kehitysjohtaja Annukka Matilainen kertoo.

Palvelupisteisiin asennettiin suojapleksit, käsidesit sekä ohjeistavat tarroitukset. Myös myymälöiden puhtaanapitoon on kevään aikana panostettu erityisesti, ja myyjien käyttöön on toimitettu suojamaskeja ja kertakäyttökäsineitä.

Elisan toimistolla on ollut koko ajan mahdollista työskennellä oireettomana turvaväli- ja hygieniaohjeiden mukaisesti. Edelleen vähänkään oireilevana ei työpaikalle saa tulle. Annukka Matilainen kertoo, että fyysisten kanavien työntekijöille on chatin ja puhelintyön kautta korvaavaa työtä tarjolla. Samoin riskiryhmiin kuuluville on tarjottu työtä ilman asiakaskontaktia.

– Tästä keväästä itselleni nousee mieleen erityisesti kanavien ja muutenkin organisaation sisäisen yhteistyön merkittävä lisääntyminen ja turvallisuusteeman ympärillä innovoitujen palvelukokeiluiden ja sisällöntuotannon määrä ja nopeus. Kun on tahtoa, on todellakin keinoja, Matilainen iloitsee.

VR on laatinut paluusuunnitelman etätyöläisille

VR:n junahenkilökunta ja esimerkiksi kalustokunnossapidon asentajat ja ratapihoilla työskentelevä henkilöstö ovat työnsä luonteen vuoksi työskennelleet normaalisti työpaikoilla tai junissa koko ajan. Töihin tullaan vain terveenä, noudatetaan huolellista käsihygieniaa ja asiakkaita palvellaan junissa turvaetäisyydeltä. Erityisjärjestelyitä on tänä aikana tehty esimerkiksi operaatiokeskuksen ja suunnittelutoimintojen toimihenkilöitä varten, jotka ovat työskennelleet koko ajan työpaikalla.

VR Groupin riskienhallintajohtaja Anna Melleri kertoo, että toimihenkilöiden osalta etätyöpainotteinen työskentely jatkuu yli kesän, mutta kesäkuussa on myös mahdollista palata asteittain työpaikoille. Paluusuunnitelman mukaisesti. Esimerkiksi VR:n pääkonttorissa Helsingin Pasilassa toimistotyöpisteillä voi työskennellä maksimissaan 30 prosenttia normaalista henkilömäärästä, ja kapasiteettia jaetaan porrastetusti eri toimihenkilötiimeille.

Käytäntöjä on kerrattu esimiesten pitämissä turvallisuustuokioissa ja muistutettu sisäisessä viikkotiedotteessa.

– Pelisäännöt käydään läpi tiimeissä esimiehen johdolla ennen osittaistakaan paluuta ja pelisäännöistä myös muistutetaan työpaikalla infomonitoreissa ja sisäisessä viestinnässä säännöllisesti, Melleri kertoo.

Muita toimenpiteitä ovat olleet muun muassa siivouksen tehostaminen, käsidesin ja suojahanskojen jakaminen liikkuvalle henkilöstölle. Myös taukotilojen määrää on lisätty ja riskiryhmille on varattu omia ruokailu/taukotiloja.

– Onnistumisen avaimena koronatilanteessa on ollut konkreettisten toimenpiteiden toteuttaminen ja niistä avoin viestiminen niin sisäisesti kuin ulkoisesti, myös sidosryhmillemme, Anna Melleri toteaa.

Työterveyslaitokselle tulleissa kyselyissä näkyy riskienarvioinnin ja -hallinnan vaikeus

– Perusongelmana tänä keväänä on ollut, että biologisten riskien arviointi ja hallinta on ollut vaikeaa. Niitä ei ole mielletty samanlaisiksi työpaikan asioiksi kuin onnettomuusriskit tai kemikaalien aiheuttamat riskit, pohtii TTL:n johtaja Tommi Alanko.

Perusasiat koronaviruksen osalta ovat kuitenkin yleensä ottaen hyvin haltuun otettavissa, siihen TTL on myös laatinut erillisen ohjeen yrityksille.

– Suomessa on totuttu tekemään etätöitä enemmän kuin monessa muussa maassa ja todennäköisesti ainakin osittaista etätyön tekemistä jatketaan monella työpaikalla. Etätyön tekeminen perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen luottamukseen ja yhteiseen sopimiseen. Suomen työelämän yhtenä vahvuutena ovat luottamus ja työntekijöiden itseohjautuvuus, joten meillä etätyön jatkaminen voi olla helpompaa kuin jossain muussa maassa.

Alanko pohtii, että työhön paluuseen on yleensä ottaen halukkuutta ja valmiuttakin, kunhan mahdolliset koronaan liittyvät ohjeistukset ja määräykset on työntekijöille selkeästi esitetty.

Hongkongissa yritykset ottaneet käyttöön värikoodeja, nopeampia hissejä ja liukuvia työaikoja

Kiinan erityishallintoalueella Hongkongissa asuu yhdellä neliökilometrillä yli 6600 ihmistä ja tiiviimmin asutulla alueella väestöntiheys nousee yli 52 000 ihmiseen neliökilometrillä. Hongkongissa noudatetaankin erityistä varovaisuutta myös työhön paluussa.

Kaupungissa jokaisella ulkona liikkuvalla henkilöllä on käytännössä maski kasvoillaan, vaikka niiden käytöstä ei ole tehty pakollista. Maskeja pidetään myös toimistoissa työskennellessä. Muuten toimistoilla ollaan vuoroviikoin ja valtavien avokonttorien työpisteitä on rajattu läpinäkyvin sermein.

Joissain yrityksissä työntekijöille on luotu Hongkongissa lähes ennenkuulumaton liukuva työaika, jotta he voisivat välttää pahimmat ruuhkat työmatkojen ja lounastaukojen aikana.

Suurimmissa pankeissa, jotka työllistävät tuhansia ihmisiä, on myös omat lisätoimensa. Citigroup on jakanut henkilöstönsä värikoodattuihin tiimeihin, jotka saavat olla vain tietyissä toimistokerroksissa. Citigroup aikoo myös hankkia robotin siivoamaan toimiston käytäviä, kunhan suurempi osa henkilökunnasta palaa toimistolle.

Morgan Stanleyn 80. kerroksessa sijaitsevan toimiston hissi taas on koodattu nopeammaksi, jotta se voisi kuljettaa ihmisiä yhtä tehokkaasti toimistolle, sillä hississä saa olla normaalia vähemmän ihmisiä kerrallaan.

Lämpötilan mittaaminen esimerkiksi liikehuoneistoihin ja ravintoloihin tullessa on ollut koko alkuvuoden yleinen käytäntö Hongkongissa. HSBC, joka työllistää yli 22 000 ihmistä kaupungissa, on sulkenut sisäänkäyntejä toimistotaloihinsa, jotta jokaisen toimistolle tulevan ruumiinlämpö voidaan mitata. Henkilökuntaa on myös kehotettu menemään lounaalle porrastetusti, jotta lämpötilamittauspisteet eivät ruuhkaannu.

JPMorgan on ottanut osan neuvotteluhuoneiden tuoleista pois käytöstä ja osa henkilökunnasta osallistuu sisäisiin kokouksiin edelleen videoyhteyden kautta, vaikka he ovat saman toimistorakennuksen eri kerroksissa.