Tuulivoiman osuus Suomen sähkönkulutuksesta on noussut viime vuosina tasaista tahtia, ja tulevaisuudessa sen merkitys vain kasvaa. Näin uskoo Suomen suurin kotimainen tuulivoiman tuottaja Exilion Tuuli.

– Uusiutuvalle energialle ja tuulivoimalle on kysyntää, sillä yhteiskunnan sähköistyminen on vääjäämätöntä. Esimerkiksi fossiilisia polttoaineita korvataan sähköllä tai vedyllä, sanoo Exilionin Investment Manager Pasi Valasjärvi.

Exilion Tuulen omistavat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Valtion Eläkerahasto. Sillä on 13 tuulipuistoa eri puolilla Suomea ja niissä 106 tuulivoimalaa. Lisäksi käynnissä on kahdeksan uuden tuulipuiston kehityshanketta.

Olemassa olevat tuulipuistot tuottavat energiaa yli yksi terawattituntia vuodessa, mikä vastaa kaikkien helsinkiläisten kotitalouksien vuotuista sähkönkulutusta. Kaikkiaan tuulivoimaloita on Suomessa runsaat 820.

Tuulivoima on lähes päästötöntä, ja yksi tuulivoimala tuottaa 5–8 kuukauden aikana yhtä paljon sähköä kuin sen valmistamiseen, rakentamiseen ja purkamiseen kuluu.

Exilion Tuulen tuulipuistot sijaitsevat Iissä, Kalajoella, Lappeenrannassa, Luhangalla, Porissa, Salossa, Siikajoella, Simossa, Tervolassa ja Torniossa.

Kestävän kehityksen mukaista vakuuttamista

Exilion Tuulen tuulipuistot sijaitsevat Iissä, Kalajoella, Lappeenrannassa, Luhangalla, Porissa, Salossa, Siikajoella, Simossa, Tervolassa ja Torniossa. Osalla paikkakunnista on useampia tuulivoimaloita.

Kaikki voimalat on vakuutettu OP Ryhmään kuuluvassa Pohjola Vakuutuksessa. Vakuuttamalla tuulivoimaloita Pohjola haluaa olla mukana tukemassa uusiutuvia energiamuotoja.

Uusiutuvalle energialle ja tuulivoimalle on kysyntää, sillä yhteiskunnan sähköistyminen on vääjäämätöntä.

Tuulivoimaloiden vakuuttaminen on toisaalta myös oma taiteenlajinsa, joka edellyttää erikoisosaamista. Ilman asiantuntemusta vakuutusyhtiö ei pysty tunnistamaan tuulivoimateknologian riskejä eikä hallinnoimaan omaa riskiportfoliotaan, sanoo vakuutusmeklari Tapio Miettinen Howden Finlandista.

– Kun vakuutusyhtiö tuntee tuulivoimateknologiaa, se osaa hinnoitella vakuutuksensa kestävästi. Näin ei tapahdu vahinkoja, joihin ei ole osattu varautua eikä tule yllättäviä hinnannousuja.

Vastaavalla tavalla vakuutusmeklarin tulee tuntea uusiutuvan energian teknologiaa, jotta se pystyy markkinoimaan riskiä vakuutusmarkkinoille. Howdenin asiakkaat tuottavat erilaisilla uusiutuvilla energiamuodoilla tällä haavaa noin tuhat gigawattia sähkötehoa maailmanlaajuisesti.

Tuulienergiaa talteen akkuvarastoon

Tuulivoimaloiden toimintaan liittyy monenlaisia riskejä. Salamat aiheuttavat niistä yhden, erilaiset mekaaniset konerikot toisen. Tuulimyllyjen ulkopuolella sijaitsevat sähköasemat muodostavat merkittävän riskin nekin.

– Jos sähköasema tuhoutuu, se voi tarkoittaa, että usean tuulimyllyn energiantuotantoa ei saada sähköverkkoon, Miettinen sanoo.

Vakavimpia vahinkoja ovat tuuliturbiinin tulipalot. Niissä tuuliturbiini tuhoutuu käytännössä täysin. Tulipaloja on sattunut Suomessa joitakin. Tyypillisimpiä vakuutustapahtumia ovat kuitenkin konerikot.

Tuulivoimaloiden lisäksi Exilion Tuulella on akkuvarasto yhdessä tuulipuistossaan. Sitä voi myös pitää eräänlaisena varautumiskeinona: voimakkaalla tuulella akkuvarasto kerää talteen energiaa, jota voidaan hyödyntää nopeasti silloin, kun sähkön kysyntä kasvaa äkillisesti.

Tuulipuiston akkuvarasto on hieman kuin älypuhelimen tai kannettavan tietokoneen vara-akku, mutta huomattavan paljon suurempi, Valasjärvi kuvailee.

– Kolme akkukonttia isossa hallissa.

Lue lisää yrityksen vakuutuksista ja ota yhteyttä!