Valion ilmastotiimin johtaja Juha Nousiainen näyttää mietteliäältä. Viime aikoina hän on pohtinut yhtä asiaa erityisen paljon:

– Sitä, että paljonko meillä on oikeasti aikaa ruoka-alalla? Kun yritetään pysyä alle 1,5 asteen lämpenemisessä ja suojella samalla luonnon monimuotoisuutta, meillä on aika helkkarinmoinen kiire. Isoja juttuja pitää tehdä tosi nopeasti.

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin suojeleminen on tullut viime vuosina isosti mukaan Valion vastuullisuustoimintaan. 

Se on ilmastotyöhön nähden uusi asia, mutta ihan yhtä tärkeää. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus nimittäin kulkevat käsi kädessä.

Iso yritys – isot vaikutukset ilmastoon ja luontoon

Vuonna 1905 perustettu Valio on noin kahden miljardin liikevaihdollaan ja 3 600 maitotilallaan iso firma, joka vaikuttaa merkittävällä tavalla ympäristöön. Etenkin maidontuotanto kuormittaa luontoa ja ilmastoa.

Maidontuotannon arvoketjussa on paljon muitakin ilmastolle ja luonnolle haitallisia osa-alueita.

Siksi Valio lanseerasi vuonna 2018 oman ilmasto-ohjelmansa. Tarkoituksena on, että vuoteen 2035 mennessä Valion maitotuotanto on hiilineutraalia.

Valion pitää olla luontopositiivinen, ei -negatiivinen.

Työtä on vielä paljon. Valio on onnistunut tähän mennessä vähentämään päästöjään 12 prosenttia, hiiliviljelyn hiilenpoistot huomioiden 16 prosenttia, kun niitä verrataan vuoteen 2019.

Viime vuosina mukaan on tullut luonnon monimuotoisuuteen keskittyvä ohjelma, Nousiainen sanoo. Idea on, että Valion pitää olla luontopositiivinen, ei -negatiivinen: sen toiminta edistäisi luonnon monimuotoisuutta sen sijaan, että se kaventaisi sitä.

– Yrityspuolen herääminen monimuotoisuustyöhön on alkanut vasta muutama vuosi sitten. Samalla, kun asetamme tavoitteita, opiskelemme itsekin asiaa ja pyrimme kouluttamaan yleisöjä.

OP:n Suuryritystutkimuksen tulokset kertovat, että firmoissa on tosiaan herätty biodiversiteetin tärkeyteen. Yli 70 prosenttia suuryrityksistä piti biodiversiteetin suojelemista keskeisenä osana yrityksen vastuullisuusstrategiaa.

Paljon keinoja luontovaikutusten minimointiin 

Valio voi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen monella tavalla.

Maankäytön tehostaminen ja kemikaalien käytön vähentäminen – etenkin typen ja fosforin tehokkaampi kierrätys – on yksi keino.

Laiduntamisen ylläpito ja lisääminen ovat myös tärkeitä asioita. Puhutaan niin sanotusta uudistavasta viljelystä.

– Tähän toimintaan olemme kouluttaneet jo 1 600 tilaamme. Meillä on lisäksi käynnistymässä kaksi turvemaiden ennallistamista koskevaa pilottia, ne kun ovat suuripäästöisiä.

Tärkeää on myös arvokkaiden luontokohteiden suojelu.

– Suomessa uhanalaisimpia ekosysteemejä ovat hakamaat ja niityt, jotka ovat hyvin runsaslajisia paikkoja.

Valio on panostanut myös CARBO-koulutukseen, jossa tiloilla opetellaan laskemaan raakamaidon hiilijalanjälki. CARBO-sovellus on käytössä yli 2500 tilalla.

Lisäksi Valio on perustanut ST1:n kanssa Suomen Lantakaasu Oy -nimisen yrityksen. Yritys tekee lannasta biokaasua eli muuttaa jätettä uusiutuvaksi polttoaineeksi.

Kuvassa iso määrä lehmiä makoilemassa vihreällä laitumella.
Laiduntamisen ylläpito ja lisääminen on yksi tärkeistä asioista.

Kuluttajat vaativat vastuullisuutta

Painetta vastuullisuuteen tulee koko ajan enemmän ulkopuolelta, sanoo Valion vastuullisuusjohtaja Hanna Hiekkamies.

Luonnonsuojelun lisäksi kysymyksiä tulee eläinten hyvinvointiin liittyen.

Valio on mukana sertifioidussa Naseva-järjestelmässä. Se on kansallinen nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä.

Erilaiset sertifikaatit ovat Hiekkamiehen mukaan tärkeitä todisteita siitä, että Valiolla tehdään oikeita asioita.

– Se on sekä yritysasiakkaille että kuluttajille merkki siitä, että kolmas osapuoli on tutkinut toimintaamme ja todennut sen asianmukaiseksi.

Myös Valion rahoitus on osittain sidottu ilmastotyöhön. Valiolla on tulossa lainoja, jotka on sidottu päästövähennystavoitteisiin.

Maitopurkki – mainio media

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus ovat mutkikkaita asioita. Siksi niiden eteen tehtävästä työstä täytyy viestiä yksinkertaisesti, Hiekkamies sanoo.

Valio viestii toiminnastaan verkkosivuillaan ja lehdistötiedotteiden avulla, mutta myös perinteisemmin pakkauksissa. Kuten Hiekkamies sanoo: maitopurkki on hyvä media.

– Olemme panostaneet muovin määrän vähentämiseen ja pakkausten kierrätykseen ja siihen, että kerromme selkeästi, millainen mikäkin pakkaus on ja mihin se kuuluu lajitella.

Tärkeimpiä asioita Valion viestinnässä ovat konkretia ja selkeys.

Lisäksi pakkauksissa on kerrottu yleisemmin Valion vastuullisuusstrategiasta ja jaettu esimerkiksi kierrätysvinkkejä sekä vinkkejä ruokahävikin vähentämiseen: hapanmaitotuotteen parasta ennen päiväys on harvoin syy heittää tuotetta menemään.

– Itse olen syönyt kuukauden ”vanhaa” jogurttia. Päiväyksen ylittäneitä tuotteita kannattaa katsoa, haistaa ja hieman maistaa. 

Tärkeimpiä asioita viestinnässä ovat konkretia ja selkeys, Hiekkamies sanoo.

– Mainostaminen ja korulauseet menevät usein viherpesuksi, joten olemme valinneet yksinkertaisen linjan. Teemme toimenpiteen, ja sitten yksinkertaisesti kerromme, mitä olemme tehneet.

Liiketoiminnan rakennemuutos vaatii aikaa

Niin Hiekkamies kuin Nousiainen sanovat, että suurimmat haasteet ilmastotyössä ja luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ovat aika ja Valion liiketoiminnan rakenne.

Aikaongelma on selkeä: kuten Nousiainen sanoi, on kova kiire.

Aika liittyy myös liiketoiminnan rakenteeseen. Ketjut alkutuotannosta kaupan hyllylle ovat pitkiä, ja jokaista ketjun osaa pitäisi voida muokata luonnon kannalta paremmaksi.

– Muutoksia ei voi yhdessä rysäyksessä tehdä. Niihin liittyy valtavia investointeja, ja aina pitää punnita, mitä mikin toimenpide maksaa ja peilata sitä suhteessa hyötyyn, Hiekkamies sanoo.

Valio tarjoaa luonnon monimuotoisuutta edistäviin toimenpiteisiin tilallisille rahallista tukea, jotta mahdollisimman moni lähtisi talkoisiin mukaan.

Selkeät, tieteeseen perustuvat tavoitteet myös luontovaikutusten minimoinnissa

Jotta vastuullisuustyö sekä ilmastonmuutoksen että luonnon monimuotoisuuden suhteen on mahdollisimman tehokasta, Valiolla on tutkittu tarkasti, mitä ja miten kannattaa toimia.

Puhutaan niin sanotusta SBT-kehyksestä. Se on lyhenne sanoista Science Based Targets, ja siinä tutkitaan tieteellisesti, miten kannattaa toimia, jotta luontovaikutukset saadaan minimoitua.

Ilmastonmuutoksen suhteen SBT-suunnitelma on jo tehty, ja nyt sama tavoitteiden määrittely on käynnissä luonnon monimuotoisuuden suhteen, Nousiainen sanoo.

Oikea aika tehdä ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi asioita on nyt, ei yhtään myöhemmin, Nousiainen ja Hiekkamies sanovat.

Elintarvikkeet kun tulevat luonnosta. Siksi sitä pitää suojella.

.