Kymmenen hiljaisen vuoden jälkeen nautojen loppukasvatuspaikkojen määrä on kääntynyt kasvuun, kertoo HKScanin nautatuottajapalveluista vastaava kategoriapäällikkö Sami-Jussi Talpila.

– Parin viime vuoden aikana tässä on ollut ihan hyvää investointi-intoa loppukasvatuspaikkoihin.

HKScanilla uusia nautapaikkoja rakennettiin vuonna 2017 vajaa 3 000. Talpilan mukaan suunnitelmissa on kuitenkin lähemmäs 10 000 uutta loppukasvatuspaikkaa. Niitä rakennetaan HKScanin ketjuun tarpeen mukaan.

HKScanilla on käynnissä kaksi investointiohjelmaa nautatiloille. Ne tarjoavat investoiville sopimustuottajille rahallista tukea sekä neuvoja. Nauta 2020 on toiminut parin vuoden ajan, ja sen on tarkoitus lisätä naudan loppukasvatuspaikkoja. Juuri käynnistynyt Rotukarja 2025 -ohjelma puolestaan tukee investointeja rotukarjavasikoihin.

– Tarkoitus on saada vajaa 4 000 uutta emolehmää HKScanin ketjuun. Suomessa maitorotuisten vasikoiden määrä vähenee, joten emolehmätuotannon lisäämiselle on tarvetta.

Mutta mitä tuottajan pitää ottaa huomioon nautapaikkoja rakentaessa? Talpila neuvoo, kuinka kulut pysyvät hallinnassa.

1. Mitä rakentaminen maksaa?

Vuosien mittaan rakentamisen kustannukset ovat nousseet. Talpilan mukaan yhden loppukasvatuspaikan kustannus on nykyään noin 3 000 euroa, kun investointitukea ei oteta huomioon. Hinta muodostuu muun muassa pohjatöistä, kalusteista ja rakenteista. Karkeasti noin viidesosa siitä tulee työkuluista.

– On kaksi tapaa hoitaa rakentaminen: Se voidaan tehdä kokonaisurakkana, jolloin pitää olla määriteltynä hyvin tarkkaan, mitä se sisältää. Näin ei tule yllätyksiä. Myös selkeitä osia rakennuksesta voidaan teettää erillisenä urakkana. Toinen vaihtoehto on teettää rakentaminen tuntityönä. Jos tietää hyviä nautakasvattamojen rakentajia, se on hyvä vaihtoehto.

Talpila muistuttaa, että tuntityönä teettäminen vaatii isännältä tai emännältä enemmän läsnäoloa ja osallistumista.

– Jos ajattelee, että rakentamisen kokonaishinnasta noin viidennes on työkulua, maatalouden isoissa rakennushankkeissa oman työvoiman käyttöä ei kannata yliarvioida.

Samalla, kun rakennushanke etenee, tilan arki, tuotanto ja sen laajentaminen vaativat usein entistä enemmän aikaa. Kannattaakin pohtia realistisesti, riittääkö aika tilan tuotannon pyörittämisen lisäksi rakentamiseen.

2. Kuinka investoinnin suuruuteen voi vaikuttaa?

Talpila sanoo, että rakennushanke alkaa budjetin laatimisesta sekä sopivan rakennuskumppanin etsimisestä. Budjetti auttaa arvioimaan kustannuksia, ja kilpailutus helpottaa sopivan yrityksen löytämistä.

– Tässäkin hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tarjoukset on tehty riittävän ajoissa ennen rakennustöiden aloittamista. Myös kilpailutus on tärkeää. Pyydetään riittävä määrä tarjouksia ja vertaillaan niitä. Sopimustuottajamme saavat meiltä apua tähän.

Talpila ei mielellään puhu tinkimisestä. Kun kaikki on tehty huolellisesti ja suunnitelmallisesti, ei tinkimisen paikkoja juuri ole.

– Jos budjetti on tehty hyvin, tarpeet on mietitty ja urakkatarjoukset kilpailutettu, niin periaatteessa on vaikea lähteä tinkimään.

Kun rakennuskumppani on löytynyt, sovitaan tarkasti, mitä hänen toivotaan tekevän ja millä aikataululla. Kokonaishintaan vaikuttaa myös se, mitä materiaaleja rakentamisessa käytetään.

3. Suunnittelu vie aikaa

Rakennusurakkaa kannattaa Talpilan mukaan lähestyä laajempana kokonaisuutena.

– Rakentaminen tarkoittaa tuotannon kasvua. Rehut ja emotiloilla eläinaines pitää olla olemassa, jotta tuotanto pyörähtää heti täydellä teholla käyntiin.

Kasvuun kannattaa siis aloittaa ajoissa. Nautatilan laajentaminen vaatii rehualan lisäämistä, ja siihen joutuu varautumaan usein jo rakentamista edeltävällä kasvukaudella. Nautatilalla myös logistiikkaa kannattaa pohtia huolella.

Nautakasvattamoon liittyy isojen massojen, kuten rehujen ja lannan, siirtelyä. Ovatko piha ja kulkuyhteydet sellaiset, että ne kestävät raskaammat kuormat? Entä tarvitaanko kuljettamiseen suuremmat koneet?

Kun rehuntekomäärä kasvaa, on pohdittava, kannattaako tilan investoida omaan kalustoon vai jakaa investointikuormaa urakoitsijan avulla.

4. Miten rakennutan kustannustehokkaasti?

Tee ensimmäiseksi hyvä suunnitelma ja pysy siinä. Varaudu kasvuun, kuten peltoalan lisäämiseen ja nautojen hankintaan, jo hyvissä ajoin. Kilpailuta rakennusyritys ja ota huomioon tilan koko toiminta.

Toiseksi tutustu uusien nautapaikkojen elinkaarikustannuksiin. Toisten tuottajien ja muiden alan ammattilaisten kanssa kannattaa keskustella erilaisista vaihtoehdoista ja käyttökokemuksista. Vastaako lämmin vai kylmäkasvattamo tilan tarpeita paremmin? Rakentamista kannattaa myös tarkastella tulevaisuuden kannalta: mikä on tilan nykyinen peltoala, entä tulevaisuudessa? Riittääkö siitä kuivikkeita, vai kannattaako tilan hyödyntää myös turvetta? Yksi keino välttyä suurilta yllätyksiltä on Talpilan mielestä se, että valitsee testattuja ja jo toimiviksi osoittautuneita rakennusmalleja. Niihin tutustumiseen kannattaa käyttää aikaa.

Kolmanneksi huolehdi siitä, että lopputulos on järkevä, eli työntekijät ja koneet pääsevät liikkumaan tiloissa ongelmitta. Työ on tehokasta, kun rehuketju kulkee jouhevasti: rehusiilo on sijoitettu järkevään paikkaan, eikä traktoreille tule turhaa liikennöintiä. Kun arkinen työnteko on sujuvaa, päivä ei pitene epäkäytännöllisten ratkaisujen takia. Tämä vaikuttaa esimerkiksi palkkakuluihin. Hyvin rakennettu tila on myös hygieeninen, ja eläimet voivat siellä hyvin.