Mitä suurempi toimija on, sitä vaikeampi voi lopulta olla kasvaa pelkästään Suomessa, toteaa kotimaisen perheyritys Vermanin toimitusjohtaja Sami Oinas.

– Siksi aloimme muutama vuosi sitten katsella Suomen ulkopuolisia mahdollisuuksia.

Verman on tällä hetkellä Suomen neljänneksi suurin toimija itsehoitopuolella. Itsehoitolääkkeiden lisäksi tuotevalikoimassa on reseptilääkkeitä, ravintolisiä, haavanhoitotuotteita sekä erilaisia terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita. Oinaalla itsellään taas on pitkä ja monipuolinen kansainvälinen työhistoria lääketeollisuuden ja itsehoitotuotteiden parissa. 

– Toki pyrimme kasvamaan yhä myös kotimaassa, ja seuraamme aktiivisesti kotimaan markkinaa. Suomessa tunnemme alan toimijat, ja ymmärrämme mahdollisuuksia, joita voitaisiin saavuttaa tuote- ja yritysostojen kautta. Kotimaan rajojen ulkopuolella kannattavan kasvun lisäksi taas houkuttelevat mielenkiintoiset ostokohteet ja kansainvälistyminen, Oinas sanoo.

Ulkopuolinen kumppani voi auttaa löytämään kohteita

Viimeaikaista kokemusta Vermanilla on kahdesta yrityskaupasta. Vuonna 2019 Verman osti Tanskan ravintolisämarkkinoiden johtavan toimijan Biosymin koko osakekannan. 2020 vuoden lopussa yrityskaupalla vahvistettiin kansainvälistä verkkokauppaosaamista ostamalla enemmistöomistus suomalaisesta Nordic by Nature -yrityksestä, joka myy ja markkinoi ravintolisiä Aavalabs-tuotemerkillä Amazonin kautta useissa Euroopan maissa ja verkkokaupassaan.

Biosymistä Vermanille vinkkasi yhteistyökumppani, joka Vermanin pyynnöstä oli kartoittanut mahdollisia ostettavia yrityksiä Pohjoismaissa.

– Kumppanin analyysin perusteella päädyimme kontaktoimaan Biosymiä, joka sitten päätyi osaksi konserniamme. Biosym vahvisti jalansijaamme Suomen ulkopuolisilla markkinoilla, ja sen portfolio istui omaamme hyvin. Ihannetapauksessa kohde on jo valmiiksi useammalla markkinalla, kuten Biosym oli, Oinas toteaa.

Mitä suurempi toimija on, sitä vaikeampi voi lopulta olla kasvaa pelkästään Suomessa, toteaa kotimaisen perheyritys Vermanin toimitusjohtaja Sami Oinas.

Ostajan pitää uskoa mahdollisuuksiinsa

Yrityskauppaa pohtiessa on huomioitava, millainen strateginen osuvuus yrityksellä on nykyiseen bisnekseen ja tavoitteisiin. Oinas korostaa, että missä tahansa yrityskaupassa olennaista on se, että ostajan pitää uskoa, että yrityskauppa antaa mahdollisuuden kasvattaa bisnestä paremmin kuin miten se nykyisessä omistuksessa onnistuisi. Parhaimmillaan yrityskauppa tehostaa toimintaa, ja aikaansaa parempaa kokonaiskannattavuutta.

Yrityskauppa voi siis tarjota mahdollisuuksia toiminnan laajentamiseen ja kasvuun, mutta riskitöntä sekään ei ole. Silti Oinas ei puhu mielellään haasteista, vaan neuvottelukysymyksistä.

– Yrityskaupan tekemisessä on paljon yksityiskohtia, joista on neuvoteltava. Mikä on sopiva arvostus ostettavalle yritykselle tai tuotemerkille, onko pyydetty hinta sen arvoinen, että se kannattaa maksaa tai miten yrityksen tämänhetkiset omistajat jatkavat toiminnassa yrityskaupan jälkeen, Oinas listaa.

Kun kauppa on tehty, kaikkea työtä ei ole vielä tehty. Usein yrityksen tai tuotemerkin mukana tulee henkilöstöä.

– Silloin saattaa herätä esimerkiksi kulttuurisia kysymyksiä. On pohdittava, kuinka pystytään toimimaan samalla tavalla kaikkialla organisaatiossa, miten uudet ja vanhat työntekijät saadaan sitoutettua yhteiseen tekemiseen, ja millä tavoin prosessit saadaan toimimaan eri liiketoiminta-alueiden ja maiden kesken, Oinas luettelee.  

Verman hankki Biosymin reilu puoli vuotta ennen koronapandemian alkua. Biosymin henkilöstön kanssa ehdittiin aloitella säännöllisiä tapaamisia ja yhteisön muodostamista ennen kuin pandemia teki kasvokkain tapaamisen ja työmatkat mahdottomaksi.

– Yrityskaupan jälkeen on tärkeä organisoitua ja pitää huolta siitä, että myös uudet työntekijät ovat tietoisia yrityksen strategiasta, tavoitteista ja kunkin liiketoiminta-alueen roolista. On rakennettava yhtenevä johtamisjärjestelmä ja yhtenäinen kulttuuri sekä sitouduttava samoihin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin.

Digitaalisuus osa strategiaa

Koronapandemia on vauhdittanut maailmanlaajuisesti verkkokaupan kasvua, mutta digitaalisen osaamisen vahvistaminen oli Vermanin strategiassa jo ennen koronaa.

– Kyvykkyytemme kehittämistä digitaalisessa osaamisessa jatketaan. Silti suurin osa liiketoiminnastamme on kuitenkin apteekeissa ja osin luontaistuotekaupoissa. Apteekit säilyvät siten jatkossakin erittäin tärkeänä ja keskeisenä yhteistyökumppanina, Oinas toteaa.   

Vermanin toinen hankinta, Nordic by Nature, osui digitaalisen osaamisen vahvistamisen strategiaan, sillä yritys on vahvasti virtuaaliorganisaatiopohjainen. Sen 18 hengen tiimi työskentelee eri puolilla maailmaa, ja vain kaksi henkilöistä Suomessa.

– Virtuaalipohjaisuus antaa meille uusia näkökulmia siihen, kuinka yritystä voidaan resursoida. Haasteena tämän tyyppisessä toiminnassa on kuitenkin se, että työntekijöiden vaihtuvuus on suurempaa kuin perinteisemmällä tavalla toimittaessa.

Erityisesti avainhenkilöiden pysyvyys yrityksessä on tärkeää. On aina haaste löytää uusi osaaja, ja vielä perehdyttää ja kouluttaa hänet firman tapaan tehdä töitä.

Autamme löytämään parhaiten sopivan rahoituksen yrityksesi tarpeisiin. Tutustu rahoitusratkaisuihimme.

Lue myös:

Rohkea päätös pelasti kalusteyrityksen konkurssilta – siirsi huomion kuluttajiin