Yrityksen ensimmäinen toimintavuosi on kriittinen. Aloittavan yrityksen on mietittävä liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa erityisellä tarkkuudella, jotta sillä on edellytyksiä selvitä kilpailijoiden puristuksessa. Liikeideaa ei saa kuitenkaan jättää oman onnensa nojaan myöhemminkään.

– Liikeidea kertoo mitä yritys tekee, kenelle ja miten. Vastaukset kysymyksiin ovat aikaan sidottuja, joten samat vastaukset eivät päde vuodesta toiseen. Liikeideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa pitää kehittää jatkuvasti, sanoo yritysneuvontapalveluja tarjoavan NewCo Helsingin yritysneuvoja Timo Suokas.

Valitse tavoitteet ja mittarit

Valitse esimerkiksi kolme liikeideasta kumpuavaa selkeää ja konkreettista tavoitetta sekä mittarit, joiden avulla niiden toteutumista seurataan. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi tietyn kanta-asiakasmäärän tai tuotteen myyntimäärän saavuttaminen.

Seuraa tavoitteiden toteutumista

Seuraa ja päivitä tavoitteiden toteutumista säännöllisesti esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden välein. Jos tavoitteet ovat täyttyneet, aseta uudet tavoitteet ja jatka samalla toimintamallilla eteenpäin. Jos tavoitteista jäädään, pohdi syitä epäonnistumiselle.

Mieti kehityskohteet

Mieti analyysin jälkeen, mitä asioita liikeideassa ja liiketoiminnassa tulisi muuttaa. Onko esimerkiksi kohderyhmä ollut väärä vai piileekö vika yrityksen tuoteportfoliossa tai palveluiden sisällöissä? Vai markkinoidaanko tuotetta väärin argumentein?

Uudista pienin askelin

Usein paras tapa on edetä yksi pieni muutos kerrallaan ja seurata saavutettuja tavoitteita lyhyin väliajoin. Esimerkiksi pelkästään markkinointiviestin sävyn muuttaminen voi kääntää suunnan. Eteneminen pienin askelin on myös huomattavasti resurssiviisaampaa kuin koko liiketoiminnan uudistaminen kerralla.

Varaa aikaa luovuudelle

Liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kehittämiseen tulee varata riittävästi aikaa. Kiireen puristuksessa luovuus ja innovatiivisuus pääsevät harvemmin kukkimaan. Liiketoiminnan tuloksellinen kehittäminen edellyttää usein myös vuorovaikutusta ja ideoiden pallottelua. Erityisesti yksinyrittäjä tarvitsee verkostoa tuekseen.

Kokoa rikastava verkosto

Etsi sparraajia, keskustelukumppaneita sekä tuotteiden ja palveluiden testaajia yrittäjäyhdistysten kautta sekä ystävä- ja harrastepiireistä. Maksutonta ja puolueetonta tukea yritystoiminnan kehittämiseen saa myös paikallisilta uusyrityskeskuksilta. Tulevaisuuden menestyksen ennustaminen on vaikeaa, mutta osaavat ammattilaiset haastavat yrittäjän ajattelemaan.

Oletpa aloitteleva tai kokenut yrittäjä, OP:lta löydät ratkaisut yrityksesi liiketoimintaan. Haluamme tukea yrityksesi toimintaa kaikissa tilanteissa.