Kaikki tietävät, että tiskikone rikkoutuu ja pyörä hajoaa aina väärällä hetkellä. Uuden tavaran ostaminen tai käytössä olevan korjaaminen ei seisauta omaa arkea, kun on rakentanut yllätyksiä varten taloudellisen puskurin. Mutta mitä tekee yrittäjä, kun yllättävä rahanmeno osuu oman yrityksen kohdalle?

OP:n yritys- ja pääomamarkkinarahoituksen johtaja Laura Hakamies kertoo, että usein riskeihin voi ja kannattaa varautua jo etukäteen. Kaikkea ei kuitenkaan voi ennakoida. Esimerkiksi tulipalo tai riita yhteistyökumppanin kanssa saattaa osua omalle kohdalle täysin yllättäen.

– Yritystoiminnan tulevaisuutta on aina hankala ennakoida. Yrittäjällä liittyy liiketoimintaan normaaleja yllätyksiä siitä, kuinka yritys ja sen käyttöpääoma kehittyvät. Sen lisäksi kaikenkokoisilla yrityksillä tulee vastaan tilanteita, jotka ovat vielä yllättävämpiä kuin normaali liiketoiminta ja sen kehitys.

Liiketoiminnan riskejä on syytä pohtia jo yrityksen alkuvaiheessa.

– Kaikki lähtee yrityksen toiminnan ja toimialan miettimisestä. Millaisia sopimussuhteita yritystoimintaan liittyy? Mitkä ovat yritystoiminnan kassavirtojen kannalta merkittävimmät erät ja mitä riskejä niihin liittyy?

Tyypillisiä taloudellisia riskejä ovat esimerkiksi koronnousut ja valuuttakurssien heilunta. Myös tärkeä projekti voi mennä täysin pieleen, mikä saattaa aiheuttaa kuluja, joita ei osannut ennakoida. Yrityksen toimintaedellytyksiä voivat heiluttaa myös riidat.

– Samoin oma tai työntekijän sairastuminen ja siitä aiheutuva tulonmenetys voivat tulla yllätyksenä. On myös erilaisia sopimusriskejä: sopimuksessa ei välttämättä ole osattu ottaa huomioon kaikkia asioita tai esimerkiksi vuokrasuhde voi katketa, jolloin joutuu muuttamaan.

Miten varaudun riskeihin etukäteen?

Kun liiketoiminnan riskit ovat selvillä, on niihin helpompi varautua etukäteen sekä pohtia, millainen oman yrityksen riskinkantokyky on. Riskit elävät usein yritystoiminnan kehityskaaren mukana: aloittelevan yrityksen riskit ovat erilaisia kuin kovaan kasvuun ponnistavan yrityksen.

Yrittäjä määrittelee itse, millaisia riskejä yritys haluaa kantaa: minkä osan ja miten kattavilla vakuutusturvilla yritys esimerkiksi vakuuttaa riskejään?

Yllättävään rahanmenoon voi varautua usealla tavalla.

Vakuutukset ja suojaukset

Vakuutukset auttavat yritystä kantamaan liiketoimintaan tai esimerkiksi yrittäjän tai työntekijän terveyteen liittyviä riskejä.

Myös korko- ja valuuttasuojat tuovat turvaa ja ennakoitavuutta liiketoimintaan. Esimerkiksi ulkomaankauppaa tekevä yritys voi vakuuttaa luottovakuutuksella myyntisaatavansa asiakkaan maksukyvyttömyyden varalta.

Käyttöpääoman vaihtelu

Myös käyttöpääoman vaihteluun voi ja kannattaa varautua. Kova kasvu tai uuden ison asiakkaan saaminen voivat tuoda yllättäviä piikkejä rahantarpeeseen.

Käyttöpääomaa voidaan rahoittaa esimerkiksi saatavien rahoittamisella. Käyttöpääoman vaihteluun voi varautua myös esimerkiksi luotollisella tilillä. Se voi tuoda pelivaraa yrityksen yllättäviin rahanmenoihin.

– Aktiivinen käyttöpääomarahoituskin on tietynlaista riskienhallintaa. Esimerkiksi factoring on nykyisin todella tyypillinen tapa rahoittaa käyttöpääoman kasvua ja vaihteluita.

Entä mitä tehdä täysin yllättävän vahingon jälkeen?

Kaikkeen ei kuitenkaan ole mahdollista varautua ennalta. Yllätyksenä tuleviin rahanmenoihin voi aina myös hakea lainaa. Nykyään lainahakemus on mahdollista tehdä myös verkossa.

– Rahoituksen hakeminen jo tapahtuneeseen vahinkoon on arkipäiväistä. Sitähän se yritystoiminta pitkälti on: tulevaisuuteen katsomista ja riskin ottamista ja kohtaamista. Vaikka on kuinka hyvin varautunut ja tehnyt suunnitelman, yllätyksiä voi aina sattua myös matkan varrella.