Kuljetusliike Silvasti Oy:n operatiivinen johtaja Lauri Riipinen sanoo, että talvella kuljetusten turvallinen toteuttaminen vaatii entistä tarkempaa ennakkosuunnittelua ja keliolojen huomioimista.

– Talvella suurten laitteiden asentaminen, kuljettaminen ja nostaminen hankaloituu liukkauden ja kylmyyden vuoksi. Rekoissa ja nostureissa on paljon hydrauliikkaa, joka ei tykkää kylmästä. Teiden liukkaus talviaikaan vaatii puolestaan enemmän panostusta tiehuoltoon, Riipinen sanoo.

Tien päällä tuulivoimaloiden komponentteja ja kauhakuormaajia

Kuljetusliike Silvasti Oy on keskittynyt teollisuuden erikoiskuljetuksiin. Tyypillisesti erikoiskuljetuksissa siirretään tuulivoimaloiden komponentteja tai teollisuuden konepajatuotteita asiakkaalta toiselle tai raskasta kuljetuskalustoa, joka ei mahdu tavallisiin rekkoihin.

– Erikoiskuljetukset seuraavat teollisuuden syklejä. Eniten kuljetuksia tehdään maaliskuusta lokakuuhun, jolloin kuljetetaan paljon paperikone-, konepaja- tai tuulivoimateollisuuden raskaita osia. Talviaikaan erikoiskuljetuksissa liikkuu paljon raskaita työkoneita, esimerkiksi kauhakuormaajia, Riipinen sanoo.

Kuljetusliike Silvasti Oy:n operatiivinen johtaja Lauri Riipinen

Suojeluohjeita pitää noudattaa aina

Tavarakuljetuksia säätelevät useat lait, joissa on määritelty esimerkiksi kaupallisten tavarakuljetusten lupajärjestelmät sekä liikenneluvan haltijan ja tavaran lähettäjän velvollisuudet ja vastuut. Tiekuljetussopimuslaki säätelee tavaran kuljetuksia sekä Suomessa että muihin maihin vietäessä. Työturvallisuuslaki ohjeistaa, miten yritysten toiminnot järjestetään niin, ettei niistä koidu vaaraa työntekijöille tai muille ulkopuolisille.

Kuljetusten riskejä voi hallinnoida kuljetusvastuuvakuutuksilla, joiden suojeluohjeissa on määritelty, miten tavaran kuljetettavaksi ottavan on aina tarkastettava, käsiteltävä, kuormattava ja sidottava tavara asiallisesti. Jos näitä suojeluohjeita ei noudata, voidaan onnettomuuden sattuessa korvausta vähentää tai jopa evätä kokonaan.

OP kuljetusvakuutukset ja ajoneuvovakuutukset yrityksille

Kuljetuksen suunnittelu on kaiken lähtökohta

Riipisen mukaan turvallisten kuljetusten lähtökohtana on aina huolellinen suunnittelu.

– Erikoiskuljetuksissa suunnittelun merkitys korostuu entisestään. Kun kyseessä ovat raskaat, ylikorkeat tai ylileveät kuljetukset, on reitin suunnittelussa valittava sellaiset tieosuudet, jotka kestävät kuljetuksen akselipainoja ja huolehdittava, ettei reitille osu korkeus- tai leveysesteitä. Reitin varrelle osuvat sillat tai tunnelit vaikuttavat myös siihen, millaista kuljetuskalustoa on mahdollista käyttää, Riipinen sanoo.

Erikoiskuljetukset edellyttävät viranomaisten myöntämää kuljetuslupaa.

Kaluston huolto ja teiden kunnossapito korostuvat talvella

– Talvi merkitsee erikoiskuljetuksille lisätöitä, sillä kaluston tekninen kunto, renkaat sekä poltto- ja voiteluainet on tarkistettava ja huollettava, jotta voidaan välttyä kylmyyden tai liukkauden aiheuttamilta lisäriskeiltä, Riipinen sanoo.

Teiden kunnossapito on toinen keskeinen asia, johon on kiinnitettävä huomiota, jotta talviaikaan sijoittuvat erikoiskuljetukset saadaan perille turvallisesti.

– Auraus, suolaus ja hiekoitus pitää olla kunnossa. Usein erikoiskuljetusten edessä kulkee hiekoitusauto, joka hiekoittaa tietä helpottaakseen raskaan kaluston etenemistä, Riipinen sanoo.

Riipisen mukaan erikoiskuljetuksia ajavat kuskit ovat teknisesti taitavia ja rauhallisia kavereita, jotka ymmärtävät tehtävänsä riskit ja vastuut, eivätkä hötkyile tien päällä. Muun liikenteen on hyvä pitää riittävät turvavälit erikoiskuljetuksiin välttääkseen onnettomuusriskejä.

– Usein erikoiskuljetuksissa on rekkaa ohjaavan kuskin lisäksi ohjausmies, joka ohjaa yhdistelmää takaa. Turvallinen ajolinja edellyttää molemmilta saumatonta yhteistyötä, Riipinen sanoo.

Kuljetusvakuutus on yrityksesi kuljetusriskeihin räätälöity vakuutus, josta korvataan kuljetuksen aikana rahdille ja tavaralle sattuneita vahinkoja. Tutustu ja pyydä tarjous!

Lue myös:

Raskaan liikenteen onnettomuudet kasaantuvat kokemattomille kuskeille

Tutustu ammattiliikenteen vakuutuksiin eri toimialoilla ja pyydä tarjous