Sieviläinen Juho Nivala alkoi vanhempiensa maatilan yhtymäkumppaniksi vuonna 2007. Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2015, ja samana vuonna tila yhtiöitettiin Kukkulan tila Oy:ksi. Vuonna 2015 mukaan tuli myös Juhon puoliso Hanna Yli-Kohtamäki, joka työskentelee tällä hetkellä palkallisena työntekijänä kantaen vastuun karjasta. Kukkulan tilalla on vuonna 2012 rakennettu kahden robotin navetta ja 140 lypsävän keskituotos on 11 300 kiloa.

Ensimmäiset osakeyhtiölaskelmat tehtiin jo vuonna 2013, vaikka toteutukseen ryhdyttiin vasta 2015. Siirtymään kului yhdeksän kuukautta. Asiantuntijoina tila käytti ProAgrian talousosaajia. – Prosessi oli pitkä. Kun maatilayhtymällä ei ole virallista tasetta, piti yhtiöittämisessa selvittää peltojen alkuperäinen hankintahinta. Työ oli hidasta, koska vuosien varrella oli ostettu kokonaisia tiloja, jotka piti prosessissa jakaa, maatalousyrittäjät kuvailevat.

Osakeyhtiö sopii erinomaisesti Kukkulan tilan yhtiömuodoksi, sillä isäntäväellä on vahva halu kehittää yhtiötä. Yhtymämuodossa pystyttiin jakamaan tilan tulosta kolmelle henkilölle. Sukupolvenvaihdoksen myötä verotus olisi kiristynyt ja tilan maksuvalmius heikentynyt selvästi. Mutta kun yhtiöittäminen tehtiin Kukkulan tilalla vasta sukupolvenvaihdoksen jälkeen, päästiin hyödyntämään aloittamisavustusta sekä lahjaluontoista kauppaa vanhemmilta pojalle. Varainsiirtoveroa ei siten tarvinnut maksaa.

– Pankin näkökulmasta osakeyhtiö on helppo kumppani, OP Keski-Pohjanmaan asiakkuusjohtaja Anssi Ala-Kopsala kuvailee. Osakeyhtiön talousraportoinnin taso on korkea ja reaaliaikainen verrattuna perinteisen maatalouden harjoittajan verokirjanpitoon.

Maatilaosakeyhtiötä verotetaan kassaperusteisesti maatalouden tuloverolain mukaan. Tilalla ei ole vielä kokemusta tilinpäätöksestä, mutta kahdenkertainen kirjanpito on sujunut hyvin. Kumppanina siinä on ProAgria Keski-Pohjanmaan tilitoimisto. Isäntäväelle yhtiöittämisen myötä tullut erittely yhtiön tilin ja yksityistilin välille ei ole tuottanut ongelmia, koska tilalla oli jo yhtymäaikana omat tilit sekä yritykselle että yksityisille menoille. OPn Ala-Kopsala on tyytyväinen menettelyyn, koska toiminta on yritysmäisempää ja budjetointi helpompaa.

Yhtiöittäminen kiinnostaa

Anssi Ala-Kopsala kertoo, että maatiloilla on ollut kiinnostusta osakeyhtiöittämiseen viime vuosina, varsinkin karjatiloilla. Viime vuonna maidon heikentynyt hinta on kuitenkin supistanut karjatilojen tulosta ja verotuspaineet ovat olleet pienemmät. Hallitusohjelmassa oleva mahdollinen varainsiirtoverokevennys voi madaltaa kynnystä yhtiöittämiselle. Ala-Kopsala toivoo, että osakeyhtiötä harkitsevat varaavat yhtiöittämiseen vuoden verran aikaa ja ottavat alusta asti suunnitteluun mukaan sekä alan erikoisosaajan että pankin edustajan.

– Yhtiöittämisen myötä talousjohtaminen on kehittynyt harppauksin. Kahdenkertaisen kirjanpidon myötä tilan talousraportti saadaan kuukausittain ja siten talouden seuranta tihentyy. Talousjohtaminen muuttuu myös pitkäjänteisemmäksi, sillä osakeyhtiössä poistot pitää tehdä suunnitelman mukaan. Ei yhtä vapaasti kuin perinteisessä maatilan verotuksessa, Kukkulan tilan isäntäpari kuvailee.

Kukkulan tila Oy on ollut mukana uusjaossa, jonka myötä yli puolet tilan 140 peltohehtaarista saatiin yhteen lohkoon navetan taakse. Tilalla on salaojitettu kahden viimeisen vuoden aikana 92 hehtaaria peltoa. – Tämä on ollut tilan suurin investointi sitten navettarakentamisen, isäntä kuvailee.

– Osakeyhtiömuoto vaatii ennakointia, suunnittelua ja valmiiksi pohdittuja ratkaisuja. Hetken mielijohteesta ei enää pääse ostoksille. Viime kesän salaojitukset vaativat tarkkaa rahoitussuunnittelua, jotta pääsimme kapeimman kohdan yli, yrittäjäpari kertoo.

Ainoa osakeyhtiöittämisestä aiheutunut ongelmallinen asia on ollut se, että saadakseen Myel-vakuutuksen täytyy omistaa tilan osakkeita. Perinteisessä maataloudessa on riittänyt se, että työskentelee ja asuu tilalla.

Suunnitelmallisuutta ja seurantaa

Kukkulan tila pitää säännöllisesti verkkopalavereja, joihin osallistuu ProAgriasta kirjanpitäjä, talousneuvoja, maitotilaneuvoja sekä kehityspäällikkö. Näissä palavereissa seurataan taloutta ja suunnitellaan budjettia.

Tilan väki haluaa keskittyä työssään maidontuotantoon ja työhön navetalla. Peltotöistä suurin osa on ulkoistettu. Isäntä kokee appeen teon erittäin tärkeäksi työksi. Onnistumiset ja epäonnistumiset voi havainnoida heti karjan lannassa ja rehuseossuhdetta pystyy nopeasti säätämään sopivammaksi, kun tekijä ja havainnoija on sama henkilö. Karja on tilalla erinomaista ja isäntäväellä on selvästi karjasilmää. Kunnianhimoiset yrittäjät haluavat kehittää tilaa entisestään. Maidon keskituotostavoite on tälle vuodelle 11 500 litraa ja eläinainesta kehitetään kestävämpään suuntaan.

Kukkulan tila Oy vaihtoi OP Keski-Pohjanmaan asiakkaaksi vuoden 2016 alussa. – Saimme paremmat lainaehdot sekä vihreää valoa uusille investoinneille. Lisäksi pankilla on tarjota vahvaa maatalousosaamista. Myös tilan vakuutukset on siirretty OPlle. Tuotteet vastasivat hyvin tarpeitamme, Juho Nivala ja Hanna Yli-Kohtamäki kertovat.

Instagramissa: @kukkulantila

Millaiselle maatilalle yhtiömuotoinen toiminta sopii ja mitkä ovat yhtiöittämisen hyödyt? Katso OP Maatalouswebinaarin tallenne, asiantuntijana Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry:n verojohtaja Timo Sipilä.