Kun eläkepäivät koittavat, pankissa on hyvä käydä tekemässä oman talouden tilannepäivitys. Asiantuntijan avulla tulevaisuuden rahantarve sekä säästämis- ja sijoittamismahdollisuudet on helppo päivittää ajan tasalle.

– Yhteisten keskustelujen ja sijoittajaprofiilin kartoituksen perusteella löytyvät itselle ja omaan elämäntilanteeseen sopivat tavat säästää ja sijoittaa. Sijoittajaprofiili kertoo asiakkaan riskinsietokyvyn ja riskinottohalukkuuden. Profiilin perusteella pystymme suosittelemaan asiakkaalle sopivia sijoitusvaihtoehtoja.

On tärkeää, että asiakas ei ota liian suuria riskejä ja menetä sen vuoksi yöuniaan, Länsi-Uudenmaan maa- ja metsätalousasiakkaista vastaava yritysasiantuntija Johanna Huovinen sanoo.

Jokaisessa osuuspankissa on toimihenkilöitä, jotka pystyvät opastamaan asiakkaita sijoittamisen peruskysymyksissä.

Jos sijoitusomaisuuden arvo ylittää 100 000 euroa, on mahdollista hankkia käyttöönsä maksullinen Private Banking -palvelu. Sen myötä asiakas saa käyttöönsä esimerkiksi tavanomaista laajemman sijoitustuotevalikoiman, varallisuudenhoito- ja lakipalveluja sekä vakuutusetuja.

Kysy neuvoa

Länsi-Uudenmaan OP Private sijoituspäällikkö Päivi Hannila ja Johanna Huovinen suosittelevat, että maatalousyrittäjät ottaisivat maatilasta luopumisen ajoissa puheeksi omassa pankissaan.

– Opastamme mielellämme kaikissa säästämiseen, sijoittamiseen ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Pystymme auttamaan myös esimerkiksi tilan arvon määrittämisessä, sopimusjuridiikassa, perintö- ja lahja- asioissa sekä verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kun sukupolvenvaihdos tai tilan myynti ulkopuoliselle suunnitellaan huolella, voidaan löytää kaikkien osapuolten kannalta taloudellisesti paras ratkaisu, Huovinen sanoo.

Säästäminen ja sijoittaminen kannattaa aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työuraa. Esimerkiksi säännöllisellä kuukausisäästämisellä voi vuosikymmenten saatossa kerryttää mukavan pesämunan. Sillä voi kompensoida eläketuloja, jotka monella suomalaisella maatilayrittäjällä jäävät varsin pieniksi.

Riski pienemmäksi hajauttamalla

Erilaisia sijoitustuotteita on tarjolla valtavasti. Sijoitustuotteen valintaan vaikuttavat muun muassa markkinatilanne, sijoitusajan pituus sekä asiakkaan tavoitteet, kiinnostuksen kohteet, sijoittajaprofiili ja innostus sijoitustoimintaan.

Entiselle maatalousyrittäjälle voi olla luontevaa hallita ja hoitaa itsenäisesti metsätilaa tai sijoitusasuntoja ja -kiinteistöjä. Suorien pörssiosakkeiden ostaminenkin voi olla tuttua. Hannila tietää, että melko monet maatalousyrittäjät omistavat esimerkiksi kotimaisia elintarvikealalla toimivien pörssiyritysten osakkeita. Jos aktiivinen sijoittaminen ei tunnu mielekkäältä, käytännön sijoittamisen voi myös ulkoistaa.

– Jos eläkkeellä haluaa päästä helpommalla, rahastot tarjoavat hyvän sijoitusvaihtoehdon. Salkunhoitajat kantavat vastuun sijoituksista ja itse voi ottaa rennosti. Rahastot sijoittavat perinteisesti esimerkiksi osakkeisiin, korkoihin ja erilaisiin indekseihin.

Markkinoille on tullut viime vuosina myös esimerkiksi asuntoihin, kiinteistöihin ja metsään sijoittavia rahastoja.

Tällaisia ovat esimerkiksi vähäriskiset OP-Vuokratuotto-, OP-Metsänomistaja- ja OP-Palvelukiinteistöt- rahastot, Hannila kertoo.

Sijoittajan kannattaa rajoittaa riskiä ja hajauttaa sijoituksensa maantieteellisesti ja ajallisesti sekä valita sijoitussalkkuun erilaisia sijoitusinstrumentteja. Esimerkiksi sijoittamalla kuukausittain muutamiin hyvin valikoituihin rahastoihin, sijoituksilleen saa jo hyvän hajautuksen.

– Ajallinen hajauttaminen on tärkeä, sillä monien sijoituskohteiden arvo voi vaihdella voimakkaasti eri ajankohtina. Tämä on tärkeää muistaa myös silloin, kun maatilan myynnistä saadaan kerralla iso pääoma.

Rahasta kannattaa sijoittaa kerralla korkeintaan puolet, mieluiten vain 30 prosenttia. Nämäkin rahat tulisi sijoittaa useampaan erilaiseen sijoitustuotteeseen, Hannila sanoo.

Esimerkki sijoittamisesta

Maatilansa myyneellä Matilla on sijoittamiseen käytettävää varallisuutta 400 000 euroa. Hänelle on tärkeää, että pääoma tuottaisi pääomatuloa vuosittain.

Sijoitettavasta summasta 50 000 euroa on jo aiemmin kohdistettu sijoitusvakuutukseen (sijoitusten kohteena kansainvälisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto).

Matilla on myös jonkin verran suoria osakesijoituksia, jotka hän päättää pitää. Keskusteltuaan varallisuudenhoitajansa kanssa Matti päättää sijoittaa 100 000 euroa suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeisiin sijoittavaan OP Suomi -rahastoon.

Myöhemmässä vaiheessa Matti aikoo sijoittaa vielä yhteensä 100 000 euroa OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Vuokratuotto- ja OP-Metsänomistaja-rahastoihin. Loput, vajaat 150 000 euroa Matti päättää säilyttää toistaiseksi käteisenä.