Tieliikennelaissa ei puhuta kuljettajasta

Tieliikennelaissa ei määritellä ajoneuvon kuljettajaa subjektina. Tämä muutos mahdollistaa ajoneuvoissa yleistyvien ajamista helpottavien avustimien lisääntyvän käytön. Sillä ennakoidaan myös täysin autonomisten ajoneuvojen hyväksymistä tieliikennekäyttöön. Täysin autonomisesti liikkuvien autojen hyväksyminen edellyttää kuitenkin kansainvälisten sopimusten muuttamista.

Ajoneuvoa voi etäohjata

Ajoneuvoa voidaan ohjata ohjaamon ulkopuolelta etäohjauslaitteella. Uudenlaiset ohjausratkaisut tulevat lähitulevaisuudessa helpottamaan kuljetusalan ammattilaisten arkea ja lisäämään liikenteen turvallisuutta. Esimerkiksi ahtaissa ja haastavissa olosuhteissa etäohjaus voi tarjota kuljettajalle huomattavasti ohjaamo-olosuhteita paremman näkyväisyyden.

Kuorman sidontaan ja varmistamisen liittyvät määräykset tarkentuvat

Uudessa laissa käsitellään aiempaa tarkemmin kuorman varmistamista ja sitomista. Jatkossa kuorman sidontaan liittyvien tarkkojen määräysten antaminen on kuitenkin liikenteen turvallisuusviraston eli Traficomin vastuulla. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toiveena on, että määräyksissä esitettäisiin kiinnitystandardien sijasta vain eksaktit lukuarvot. Näin voitaisiin välttää tulkintaerot.

Vaihtokuormakorit tulkitaan kuormaksi

Vaihtokuormakorit tulkitaan ajoneuvon kuormaksi, joten niiden pituuden ja ylitysten sekä valaisinlaitteiden ja merkintöjen tulee täyttää kuormalle asetetut säännöt. Muutos lisää tieliikenteen turvallisuutta ja yhtenäistää vaihtokuormakoreihin liittyvää sääntelyä. Lakimuutoksesta voi olla merkittäviä vaikutuksia osalle kuljetusurakoitsijoista.

Helpotusta isolla ajoneuvolla liikkumiseen

Ajoneuvolla saa ylittää suojatien ja ajaa tilapäisesti myös muulla kuin varsinaisella tien osalla. Käännyttäessä risteävälle ajoradalle, jolla on useampia samaan suuntaan kulkevia ajokaistoja, on mahdollista valita sopivin ajokaista. Nämä muutokset helpottavat erityisesti suurten ajoneuvojen kuten HTC-rekkojen liikennöintiä ahtailla tiealueilla.

Ajoneuvon saa pysäköidä tien vasempaan laitaan

Ajoneuvon voi pysäköidä kaksisuuntaisen kadun vasempaan reunaan. Muutos helpottaa erityisesti tavaranjakelua vilkasliikenteisessä ja ahtaassa liikenneympäristössä. Kuorman purku ja lastaus tulee tehdä ensisijaisesti purkuun ja lastaukseen varatulla alueella tai ajoradalla. Jalkakäytävää ja pyörätietä saa käyttää vain erityistapauksissa.

Hätävilkkua saa käyttää liikkuvassa ajoneuvossa

Hätävilkkuja voidaan käyttää ajoneuvon liikkuessa esimerkiksi varoittamaan tavanomaisesta poikkeavasta liikkumisesta. Esimerkiksi raskas ja hitaasti liikkuva rekka voi ilmoittaa hätävilkuilla hitaasta liikkeellelähdöstä. Hätävilkkujen vastaavanlainen käyttö on ollut aiemminkin yleistä, mutta nyt toiminta on lainmukaista.

Turvavöiden käyttöpakko laajenee

Turvavyö on pakollinen kaikissa ajoneuvoissa – myös takseissa, linja-autoissa ja kuorma-autoissa. Poikkeuksen muodostavat hitaasti liikkuvat ajoneuvot, joiden kuljettajan työskentelyä turvavyöt haittaisivat merkittävästi. Tällaisia ovat mm. jäteautot, jakeluautot ja traktorit. Henkilökuljetukseen tarkoitetuissa ajoneuvoissa on ilmoitettava turvavöiden käyttövelvoite selkeästi esimerkiksi tarroilla.

Tarkempi ohjeistus teknisten ja viestintälaitteiden käyttöön

Teknistä laitetta ei saa käyttää ajon aikana niin, että se haittaa ajoa tai vaarantaa muuta liikennettä. Tämä koskee myös ajoneuvoon kiinteästi asennettuja laitteita ja järjestelmiä. Viestintävälinettä kuten älypuhelinta tai taulutietokonetta ei saa pitää kädessä ajoneuvon liikkuessa. Poikkeuksen sääntöön muodostavat älykellot. Ajoneuvon seistessä liikennevaloissa viestintälaitetta saa käyttää.

Talvirengasmääräykset muuttuvat

Talvirenkaiden käyttö on harkintaperusteista marraskuun ja maaliskuun välisenä aikana. Tämä edellyttää kuljettajalta entistä suurempaa tarkkuutta erityisesti harkinta-ajan alku- ja loppuvaiheissa. Käytännössä talvirenkaiden käyttöaika tullee pitenemään, mikä voi lisätä renkaiden kulumista.

Pienet rikkeet eivät vie ajo-oikeutta

Pienistä rikkomuksista määrätään jatkossa liikennevirhemaksu. Pienimmät rikkeet, kuten pienet ylinopeudet tai ajoneuvolla ryhmittymiseen liittyvät virheet, eivät toistuessaankaan vaikuta ajo-oikeuteen. Paljon ajavien ammattilaisten näkökulmasta tällä voi olla suuri merkitys.

Artikkeliin on haastateltu liikenneneuvos Kimmo Kiiskeä liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä edunvalvontajohtaja Ari Herralaa Suomen Kuljetus ja Liikenne SKAL ry:stä.