Jos yrityksen kassassa on ylimääräistä rahaa, se kannattaa laittaa tuottamaan sen sijaan, että makuuttaisi rahoja tilillä. Yrityksen varallisuutta on mahdollista kasvattaa sijoittamalla, ohjeistaa OP Tampereen asiakkuuspäällikkö Marita Vesterbacka.

– Joskus asiakkailla on virhekäsitys, että sijoittamiseen tarvitaan paljon rahaa. Näin ei kuitenkaan ole. Sijoittamisen voi aloittaa pienilläkin summilla yrityksen koosta ja tilanteesta riippuen.

Erilaisten sijoitusvaihtoehtojen määrä saattaa hämmentää aloittavaa sijoittajaa. Yritys voi sijoittaa varojaan esimerkiksi rahastoihin, osakkeisiin, EFT-rahastoihin eli pörssilistattuihin rahastoihin tai strukturoituihin tuotteisiin.

Nykyisessä markkinatilanteessa, kun energiakriisi, inflaatio ja korkojen nousu heiluttavat kursseja, Vesterbacka suosittelee jatkuvaa rahastosäästämistä. Pitkällä aikajänteellä rahastosäästämisellä voi saada hyödyn kurssien heilahteluista.

"Kun sijoitusaika on pitkä ja sijoittaminen säännöllistä, sijoittaja saa parhaan hyödyn korkoa korolle -ilmiöstä", sanoo OP Tampereen asiakkuuspäällikkö Marita Vesterbacka.

Kuukausittainen rahastosäästäminen on helppo ja joustavat tapa aloittaa sijoittaminen, sillä jos yritykselle tulee jotakin yllättävää eteen, kuukausittaista säästösummaa on mahdollista muuttaa maksutta.

– Sijoitussumman tulee olla sellainen, ettei se hetkauta yrityksen taloudellista tilannetta. Summaa pohtiessa kannattaa huomioida liiketoiminnan jatkuvien kulujen lisäksi mahdolliset tulevat hankinnat ja investoinnit. Rahastosäästäminen on mahdollista aloittaa vaikkapa 50 eurolla kuukaudessa, Vesterbacka kertoo.

Rahastosäästäminen on tuottoisaa erityisesti silloin, kun kurssit ovat matalalla. Rahaston osuuksia saa hankittua ikään kuin alennusmyynnistä, sillä tuolloin samalla rahasummalla voi ostaa useampia osuuksia.

Hajauttaminen kannattaa

Sijoittamiseen liittyvää riskiä kannattaa pienentää hajauttamalla. Hajauttaminen tarkoittaa sitä, että varoja ei sijoiteta samaan kohteeseen, vaan hajautetaan ne esimerkiksi maantieteellisesti tai eri toimialoille. Lisäksi sijoitusten ajallinen hajauttaminen on tärkeää. 

– Jos sijoittaa rahastoon, näitä asioita ei tarvitse pohtia itse, sillä salkunhoitajat huolehtivat rahastosalkun hajauttamisesta. Yrittäjä voi keskittyä täysin omaan liiketoimintaansa. Kun rahastoon sijoitetaan tasaisesti jokaisena kuukautena, sijoitukset tulevat automaattisesti myös aikahajautetuiksi, Vesterbacka toteaa.

Sijoittamista kannattaa jatkaa säännöllisesti. Rahastosäästäminen on tuottoisaa erityisesti silloin, kun kurssit ovat matalalla. Rahaston osuuksia saa hankittua ikään kuin alennusmyynnistä, sillä tuolloin samalla rahasummalla voi ostaa useampia osuuksia.

Marita Vesterbacka vertaa sijoittamista puutarhanhoitoon. Toimenpiteiden tulokset eivät välttämättä näy heti, mutta pitkällä aikajänteellä työ palkitaan.

Asiantuntijat tukena

Mikäli yrityksen tilille on kertynyt varallisuutta enemmän, Vesterbacka suosittelee tutustumaan myös yrityksen sijoitusratkaisuun, joka on vakuutusmuotoinen palvelu. Se on kustannustehokas ja lisäksi verotuksen kannalta edullinen ratkaisu. Yrittäjälle toinen helppo vaihtoehto sijoittamisen aloittamiseen on sijoituspohjainen kassanhallintapalvelu, joka sijoittaa automaattisesti yrityksen ylimääräiset rahat valittuihin rahastoihin.

Jos sijoittamiseen liittyvien asioiden pohdinta tuntuu hankalalta yksin, Vesterbacka kehottaa kääntymään pankin asiantuntijoiden puoleen. Jotta pankki voi antaa yrittäjälle sijoitusneuvontaa, asiakkaan tulee lainsäädännön mukaan tehdä ensin säästämisen ja sijoittamisen sopimus. Kun sopimusasiat ovat kunnossa, yrittäjälle laaditaan yhdessä sijoittajaprofiili sekä sijoitussuunnitelma. Näiden avulla kartoitetaan muun muassa asiakkaan riskinsietokykyä sekä sijoittamisen aikajännettä.

– Sijoittamisen aloittamista ei kannata pelätä. Etukäteen ei voi tietää, milloin kurssit lähtevät nousuun, tai mikä tuo seuraavan kerran kursseja alaspäin. Kun sijoitusaika on pitkä ja sijoittaminen säännöllistä, sijoittaja saa parhaan hyödyn korkoa korolle -ilmiöstä. Sijoitusten ansiosta tuleviin muutoksiin ja investointeihin sekä myös mahdollisiin yrityskauppoihin on helpompi varautua. 

Vinkit sijoittamisen aloittamiseen

  1. Aloita sijoittaminen mahdollisimman pian. Mitä aiemmin aloitat, sitä enemmän hyödyt korkoa korolle -ilmiöstä.
  2. Valitse sopiva sijoitussumma. Summan tulee olla sellainen, ettei se hankaloita yrityksesi arkea.
  3. Tutustu erilaisiin sijoitusvaihtoehtoihin ja hajauta sijoituksesi. Muista myös ajallinen hajautus.
  4. Pidä mielessä, että sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Säännöllisyys on tärkeää. Sijoittamista kannattaa jatkaa myös matalien kurssien aikaan, sillä silloin hankinnat saa tehtyä edullisemmin. 

Sijoittamisen aloittamiseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä oman pankkisi asiantuntijoihin ja varata ajan neuvotteluun.

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea sekä sijoittamansa pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta.