Yritystoiminta on usein tasapainoilua. Kannattava liiketoiminta edellyttää taitavaa kassanhallintaa, jossa hinnoittelu on keskeisessä roolissa. Hinnoitteluun vaikuttaa yrityksen strategia ja asemoituminen alan markkinoilla. Hinta onkin yksi yritystoiminnan kannattavuuden kannalta keskeinen elementti, joka vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen.

– On tärkeää tiedostaa, miten ja mistä yrityksen kate muodostuu. Kate määrittelee sen, kuinka paljon yrityksen täytyy myydä kattaakseen kiinteät kulunsa ja tuottaakseen voittoa, sanoo Taloushallintoliiton jäsenpalveluista ja pätevyyksistä vastaava johtaja Ari Lahdenkauppi.

Mikäli yritys päättää nostaa hintojaan, on hyvä kiinnittää huomiota muutamaan seikkaan.

Mikä on hyvä peruste nostaa hintoja?

Hintakehitys on alakohtaista. Pysyäkseen kilpailukykyisenä yrityksen hinnoittelun on hyvä olla linjassa kilpailijoihin nähden. Joillakin aloilla hinnat saattavat inflaation myötä jopa laskea.

– Yrityksen kasvaneet kustannukset eivät voi olla ainoa peruste korottaa hintoja, vaan yrityksen hinnoittelun tulisi paremminkin pohjautua siihen, mitä asiakas saa rahaa vastaan. Hyviä korotusperusteita ovat palvelun nopeutuminen, laadun parantuminen ja työmäärän ja kysynnän kasvu.

Lahdenkauppi muistuttaa, että hinnoitteluperusteet voivat olla asiakaskohtaisia. Esimerkiksi tärkeän referenssiasiakkaan hinnoittelu voi olla strategisista syistä maltillisempi, jos tämä asiakas on yritykselle keino hankkia lisää asiakkaita.

Hinnankorotus voi olla myös keino päästä eroon huonosta tai kannattamattomasta asiakkuudesta tai tehdä siitä hinnankorotuksen avulla kannattavaa.

– Huonon asiakkaan hintaa voi korottaa reippaastikin. Jos tällaisen asiakkaan menettää, niin tappio ei ole suuri – pikemminkin tässä voi voittaa.

Milloin on hyvä aika nostaa hintoja?

Hinnankorotuksia kannattaa tehdä säännöllisesti, ehkä jopa vuosittain. Vuodenvaihde on yksi luonteva ajankohta muuttaa hintoja.

– Säännöllisesti tehtynä hinnankorotukset pysyvät maltillisina. Jos yritys tekee hinnankorotuksia harvoin, tehdyt korotukset saattavat herättää asiakkaissa epäilyksiä. Myös liian tiuhaan tehdyt korotukset aiheuttavat närää asiakkaissa.

Hinnankorotusta voi pohtia silloin, kun asiakas pyytää tarjousta, yhteistyökumppanit tekevät hinnankorotuksia, asiakkaita on jonoksi asti tai kysyntä on kovaa.

Miten ilmoittaa hinnankorotuksista?

Hinnankorotuksia tehdessä on hyvä käyttää psykologista pelisilmää, Lahdenkauppi neuvoo.

– Ennen joulua tai kesälomaa on hiukan tahditonta nostaa hintoja. Myös sillä, miten hinnannoususta ilmoittaa, on merkitystä.

Laskun yhteydessä pienellä präntillä ilmoitettu hinnankorotus voi suututtaa asiakkaan, jos yhtäkkiä seuraava lasku onkin edellistä suurempi.

– Sen sijaan hintojen korotuksista ilmoittaminen kannattaa tehdä reilusti erillisellä ilmoituksella.

Yrittäjän talousvalmennuksesta saat konkreettista apua yrityksesi arjen taloudenhallintaan. Asiantuntijamme kertovat taloudenhallinnan kiemuroista ymmärrettävästi ja antavat helposti hyödynnettäviä vinkkejä. Lue lisää.

Lue myös:

Oikea hinnoittelu ratkaisee – näillä vinkeillä pääset alkuun

Yrittäjä, oletko varautunut sähkökatkoihin? Nämä 5 asiaa sinun tulee tietää sähkökatkojen riskeistä