Hautakallion tilalla on käynnissä keväällä aloitettu navettalaajennus. Laajennus tuo tilalle uusia lehmä- ja hiehopaikkoja sekä tilat kahdelle uudelle lypsyrobotille. Kurikassa sijaitseva maatila on ollut suvun omistuksessa jo neljä sukupolvea, eikä tilalle oltu investoitu merkittävästi vuosikymmeniin.

– Jäin tilan omistajaksi 19-vuotiaana, kun isäni siirtyi yrittäjäksi toiselle toimialalle. Pyöritin maatilaa ensimmäiset kolme vuotta toiminimellä, ja vuonna 2019 maatilasta tehtiin osakeyhtiö, kertoo Hautakallion tilan omistaja Matias Pihlaja.

Matias Pihlaja on pyörittänyt Hautakallion tilaa 19-vuotiaasta saakka hänen isänsä siirryttyä toiselle toimialalle töihin.

Vähäisten investointien vuoksi verotuksen poistopohja tilalla oli pieni, minkä seurauksena verotettavaa tuloa muodostui liikaa yksinyrittäjänä toimivalle Pihlajalle. Osakeyhtiön saa perustaa verovapaasti, joten päätös oli helppo tehdä. Toimintamuodon muutos pienensi veroprosenttia ja helpotti lainan lyhentämistä. Samalla selkiytyi myös oman talouden hallinta.

– Maatalous on kuten mikä tahansa yritystoiminta. Koin, että on helpompi pitää henkilökohtainen ja yrityksen varallisuus erillään. Osakeyhtiöstä itselleni maksama palkka on omaan käyttöön, ja osakeyhtiön rahat ovat selkeästi yhtiön rahoja, Pihlaja kertoo.

Kannattaako maatilan osakeyhtiöittäminen?

Kuten Hautakallion tilalla, monelle maatalousyrittäjälle suurin etu tilan osakeyhtiöittämisessä on verohyöty. Osakeyhtiön tilinpäätös myös tarjoaa tarkempaa informaatiota perinteiseen maatalouden kakkosverolomakkeeseen verrattuna, sillä se huomioi suoriteperusteisesti tilikauden tapahtumat sekä myyntisaamiset ja ostovelat. Yhtiöittäminen ei kuitenkaan pelasta maatilaa huonolta taloudelta.

– Yhtiön täytyy tehdä tulosta ja tuottaa omistajilleen voittoa. Ansainnan täytyy olla kunnossa, jos yhtiön haluaa perustaa. Edellytämme asiakkaita toteuttamaan alustavan yhtiöittämisselvityksen, jonka perusteella pystymme pankissa arvioimaan yhtiöittämisen edellytyksiä, sanoo OP Etelä-Pohjanmaan yrityspankin asiakkuusjohtaja Juhani Torkko.

Pankin näkökulmasta osakeyhtiö on selkeä toimintamuoto, joka tarjoaa laajemmin tietoa maatilan toiminnan kannattavuudesta. Osakeyhtiö on tyypillinen toimintamuoto isoilla maatalousyrityksillä tai silloin, jos esimerkiksi koneita ja laitteita on yhteisomistuksessa.

– Osakeyhtiön perustaminen vaatii myös tietynlaista ajattelutavan muutosta, sillä verotuksen minimoinnin sijaan pitäisi pyrkiä tuloksen maksimointiin, Torkko huomauttaa.

Hautakallion tilalla on investoitu muun muassa navettalaajennukseen. Matias Pihlaja näkee tilan tulevaisuuden valoisana kustannusten noususta huolimatta.

Tarkka talouden seuranta mahdollistaa investoinnit

Osakeyhtiön toiminta tuo muutoksia arkeen, mutta Pihlajan kokemuksen mukaan ei merkittävästi. Hän omistaa yksin yrityksen – Pihlajan puoliso on töissä tilan ulkopuolella, vaikka onkin mukana maatilan arjessa. Kirjanpitoa hoitaa edelleen sama tilitoimisto, jolle osakeyhtiön kirjanpito oli jo tuttua. Uutena asiana tuli varastojen inventaario tilinpäätöstä varten. Yhtiöittämisen yhteydessä kaikille laskuttajille ja toimijoille piti myös ilmoittaa uudet laskutustiedot, ja samalla oli kätevä ottaa käyttöön sähköinen kirjanpito-ohjelma.

– Se auttaa seuraamaan kuukausittaista taloutta. Reaaliaikaiset taloustiedot helpottavat yhteistyötä rahoittajan kanssa, kun on esimerkiksi tarve hakea lainaa investointeja varten, Pihlaja sanoo.

Navettalaajennuksen lisäksi Hautakallion tila on investoinut maakauppoihin, peruskorjauksiin ja kaluston päivittämiseen. Pihlaja näkee maatilan tulevaisuuden valoisana viime kuukausien valtavasta kustannusten noususta huolimatta.

– Minulla on vakaa usko tähän touhuun. Pitää luottaa siihen, että pärjää.

Hautakallion tila

  • Sijaitsee Kurikassa, Etelä-Pohjanmaalla.
  • 115 lypsylehmää. Eläinmäärää kasvatettu vuosien aikana tilan omista eläimistä.
  • 150 hehtaaria peltoa (vuokrapellot mukaan lukien). Pelloilta tuotetaan viljaa ja nurmirehut omalle karjalle.
Voit tutustua op.fi -sivustolla maatalousyrittäjän palveluihin.