Kiinteistöjen paloturvallisuus on kohentunut huimasti takavuosista, mutta osa sähkön aiheuttamien tulipalojen alkulähteistä on pysynyt vuosikymmenestä toiseen samana. Yksi yleisimmistä palonaiheuttajista on edelleen jokin viallinen sähkölaite tai kiinteistön oma sähköverkko.

Näiden turmien ehkäisemiseksi laki edellyttää, että yrityskäytössä olevan kiinteistön sähköverkon kunto tulisi tarkastaa säännöllisesti. Tarkastuksen voi tehdä vain sähköalan ammattilainen, joka esimerkiksi tuotantolaitoksessa käy läpi myös käytössä olevan konekannan sähköturvallisuuden.

Sähkötarkastuksesta laaditaan dokumentti ja siihen kirjatut viat ja puutteet kannattaa OP-ryhmän Senior Underwriterin Kai Huurteen mukaan ottaa vakavasti.

– Jos tarkastuksessa havaittuja puutteita ja vikoja ei ole korjattu asianmukaisesti ja tulipalon syy johtuu rakennuksen sähkölaitteista, voidaan suojeluohjeen perusteella vähentää korvausta tai pahimmassa tapauksessa se voi johtaa korvauksen epäämiseen. Suojeluohje on osa vakuutussopimusta ja se on velvoittava, Huurre tähdentää. 

Päivittäisen paloturvallisuuden suojeluohje

Suojeluohje sähköpalojen torjunnasta 

Kymmenen vuotta kuluu nopeasti

Vastuu sähkölaitteiston kunnosta ja niiden tarkastusten järjestämisestä kuuluu kiinteistönomistajalle, mutta tämä voi siirtää myös sen haltijalle – käytännössä vuokralaiselle.

– Tämä on seikka, joka kannattaa vuokrasopimuksesta aina varmistaa. Samalla on hyvä perehtyä myös tuon vastuun siirron mukanaan tuomiin velvoitteisiin, Huurre opastaa. 

Hän tähdentää, että vuosien saatossa sähköasennukset, asennuskalusteet, sähkölaitteet ja sähkökeskusten komponentit kuluvat ja vikaantuvat muun rakennuksen tavoin. 

– Käytännössä sähkölaitteiston kuntoa tulisi tarkkailla jatkuvasti. Viat ja puutteet on korjattava ja niistä on pidettävä tarkistuspöytäkirjaa, Huurre listaa.

Sähkölaitteistojen kunnossapidolla ja kunnon valvonnalla sekä niitä täydentävillä määräaikaistarkastuksilla pyritään varmistamaan laitteiston turvallinen ja häiriötön toiminta.

Määräaikaistarkastuksia on tehtävä yli 35A-sulakkeilla varustetuille liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille sekä näitä laajemmille sähkölaitteistoille. Asuinrakennuksia tarkastusvelvoite ei koske, ellei asuinrakennuksessa ole liiketiloja, joissa on käytössä yli 35A-sulakkeet.

Tarkastusvälit määräytyvät sähkölaitteistoluokan mukaan.

Laitteistoluokka

Laitteisto

Tarkastusväli

Luokka 3

Verkkoyhtiöiden sähköverkot

5 vuotta
Luokka 2Yli 1000 V:n osia sisältävät sähkölaitteistot ja liittymisteholtaan yli 1600 kVA:n pienjännitelaitteistot10 vuotta
Luokka 1Pääsulakkeiltaan yli 35A, mm. julkiset rakennukset, liike-, teollisuus- ja maatalousrakennukset, yleisten paikkojen asennukset10 vuotta

– Kymmenen vuotta tuntuu tarkastusvälinä pitkältä, mutta aika kuluu lopulta varsin nopeasti, Huurre muistuttaa.

Oman lisänsä tuovat sähkö- ja hybridiautojen latauspaikat, jotka laittavat kiinteistöjen vanhat sähköjärjestelmät koville. Siksi niiden perusteellinen tarkastus ja kartoitus onkin paikallaan ennen asennustöitä.

– Latauksessa oleva sähköauto on kiinteistön sähköverkkoon kytketty sähkölaite, jonka kohdalla on huomioitava myös paloturvallisuusmääräykset. Palavan sähköauton sammuttaminen on erittäin haastavaa, Huurre lisää.

Paloviranomaisten suositus onkin, että latauspisteitä tulisi toistaiseksi rakentaa vain ulkona maanpinnan tasalla oleville parkkipaikoille.

Lue lisää sähkölaitteistojen kunnossapitoon ja määräaikaistarkastuksiin liittyvistä velvollisuuksista.

Laaja vakuutus tuo lisäturvaa

Toimitilan tulipalo on yritykselle aina vakava paikka, joka tuottaa paitsi aineellisia tuhoja myös tuotannon keskeytymisestä johtuvia tappioita. Kustannuksia kertyy myös korvaavien tilojen hankinnasta.

Tärkeänä apuna eteenpäin ovat riittävän laajat vakuutukset. Suppeampi kiinteistövakuutus korvaa esimerkiksi tulipalot, vuodot, myrskyt, ilkivallan ja murrot. Laajempi kiinteistövakuutus korvaa niiden ohella myös äkillisiä ja ennalta-arvaamattomampia vahinkoja.

Korvaukset voivat kuitenkin kutistua huomattavasti, jos lakisääteiset sähkötarkastukset ovat jääneet tekemättä. Vakuutusyhtiöillä on sähköpalojen torjuntaan suojeluohje, jonka tarkoituksena on vähentää sähköpaloja, pienentää sähkölaitteista ja -asennuksista johtuvaa tulipalon syttymisvaaraa ja ohjata toimintaa sähköpaloriskin huomioimiseen.

– Toimitilojen menettäminen ja tuotannon katkeaminen tuottavat yrittäjälle aina isoja tappioita. Ne käyvät vielä raskaammiksi, jos vakuutuskorvaukset jäävät omien laiminlyöntien vuoksi vain murto-osaan odotetuista, Huurre muistuttaa.

Mitä sitten tehdä, jos kiinteistön edellisestä sähkökartoituksesta on jo aikaa tai kyseistä dokumenttia ei edes löydy?

Nopein apu löytyy Turvallisuus- ja kemikaliovirasto TUKES:in verkkosivuilta, jonne on listattu sähköturvallisuuslain edellyttämiä varmennustarkastuksia ja määräaikaistarkastuksia tekevät valtuutetut tarkastajat ja tarkastuslaitokset. Tarkastajan tulee olla sähkötöiden tekijään ja sähkölaitteiston omistajaan nähden riippumaton kolmas osapuoli. 

Muista nämä:

  • Vakuutusehtojen suojeluohje on vakuutussopimusta velvoittava
  • Yrityskiinteistön tai toimitilan sähkölaitteiston kunto on tarkistettava 5–10 vuoden välien
  • Velvoite ei koske asuinrakennuksia, mutta asuinrakennuksessa olevat liiketilat kuuluvat sähkötarkastuksen piiriin, mikäli kiinteistössä käytetään yli 35A-sulakkeita
  • Tarkastusvelvollisuuden voi siirtää vuokrasopimuksessa myös kiinteistön haltijalle
  • Tarkastuksen laiminlyönti voi vaikuttaa palovahingosta saataviin korvauksiin