Ilmastonmuutoksen edessä maailmaan kaivataan innovatiivisia liikeideoita, jotka tarjoavat kestävämpiä ratkaisuja muun muassa energiatuotantoon, liikkumiseen ja elämiseen. Yksi esimerkki on lappeenrantalainen Soletair Power -yhtiö.

Yritys sai hiljattain 500 000 euron rahoituksen teknologiyhtiö Wärtsilältä, jonka visiona on siirtyä tulevaisuudessa käyttämään sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

Soletair Power on kehittänyt kiinteistöjen ilmanvaihtoon kytkettävän laitteiston, joka poistaa ilmasta hiilidioksidia ja valmistaa siitä synteettistä polttoainetta.

Hiilidioksidin ilmasta keräävää ja polttoaineeksi muuttava teknologia ei ole täysin uusi keksintö. Haasteena on kuitenkin tähän asti ollut se, että prosessin kautta valmistetun polttoaineen hinta on muodostunut liian korkeaksi. Se ei siis ole ollut taloudellisesti kannattavaa.

Soletairin liikeidea perustuu yrityksen perustajiin kuuluvan Ari Piispasen oivallukseen.

– Laskimme, että jos laitteisto yhdistetään kiinteistöjen sisäilman hiilidioksidin vähentämiseen, siinä yhdistyy monta hyötyä kannattavaksi toiminnaksi. Prosessissa syntyvä hukkaenergia voidaan hyödyntää kiinteistön lämmityksessä, Piispanen toteaa.

Väsymys neukkarissa voi johtua hiilidioksidista

Soletair Powerin taustalla on vahva näkemys kestävämmästä energiatuotannosta. Fakta on, että hiilidioksidipäästöt on saatava nopeasti kuriin, korostaa toimitusjohtaja Petri Laakso.

– Kiinteistöt tuottavat jopa 40 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä, ja siihen ei ole vielä puututtu tehokkaasti.

Lisäksi monelta unohtuu se, että melkoisia päästöjä syntyy jo pelkästään ihmisistä – Laakson mukaan aikuinen hönkäilee pihalle keskimäärin noin kilon hiilidioksidia päivässä.

Soletairin laitteisto perustuu Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:n ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kehittämään Soletair-tekniikkaan. Käytännössä se poistaa kiinteistöön tulevasta tai poistuvasta ilmasta tehokkaasti hiilidioksidia.

– Jos neukkarissa alkaa väsyttää, se johtuu yleensä juuri siitä, että ilmassa on liikaa hiilidioksidia. Tutkimusten mukaan toimistojen sisäilman korkeat hiilidioksidipitoisuudet heikentävät valtavasti vireystasoa, Laakso toteaa.

Laakson mukaan sisäilman hiilidioksidia vähentämällä yritys voi lisätä työtehokkuutta ja saavuttaa samalla merkittäviä säästöjä.

– Tavoitteena on se, että tekniikkamme maksaisi asiakkaalle saman verran kuin esimerkiksi firman työntekijöille tarjoama kahvietu.

Oikea kumppani mahdollistaa laajan toiminnan

Yritykselle oli onnenpotku, kun Wärtsilä otti siihen yhteyttä. Se toi tarvittavaa rahoitusta, jonka järjestyminen startupille voi olla pitkällinen ja haastava prosessi.

Suomalainen konepajakonserni etsi ratkaisuja muun muassa siihen, kuinka laivat saataisiin tulevaisuudessa liikkumaan ilman fossiilisia polttoaineita, ja päätyi synteettisiin polttoaineisiin.

– Nyt meillä on oikeankokoinen yhteistyökumppani. Jos aiomme ponnistaa Lappeenrannasta maailmalle, on turha lähteä leikkiin väärän kumppanin kanssa, Laakso kuvailee.

Soletair Power perustettiin vuonna 2016. Muutaman vuoden tuotekehittelyn jälkeen ja Wärtsilän rahoituksen myötä yritys on nyt pisteessä, jossa tuotanto voidaan käynnistää täysillä. Ensimmäinen kaupallinen laitteisto on tarkoitus valmistaa vuodenvaihteen tienoilla, ja ensi vuonna tavoitteissa on jo useammat kaupat.

Onko synteettinen polttoaine liikenteen tulevaisuus?

Startup-yrityksen metanointilaite yhdistää ilmasta poistetun hiilidioksidin vetyyn ja muuttaa sen hiilivedyiksi. Näin saadaan synteettistä polttoainetta.

Siitä voidaan tehdä esimerkiksi dieseliä tai maakaasua, jota voidaan hyödyntää jo olemassa olevassa kaasuverkostossa. Hiilivedyistä voidaan valmistaa muutakin kuin polttoainetta, kuten muoveja.

– Jos näin tehtyä dieseliä käytetään esimerkiksi auton moottorissa, autosta tulee käytännössä nollapäästöinen. Synteettiset polttoaineet mahdollistavat autoilun uuden sukupolven, Laakso sanoo.

Hän uskoo, että Soletair Powerin kehittämälle menetelmälle löytyy runsaasti myös kansainvälistä kysyntää. Yritys tavoittelee asiakkaikseen isoja kiinteistöomistajia ja toimistoja sekä energiayhtiöitä.

– Pääfokus on se, että maasta ei saisi enää ottaa öljyä ja polttoainetta vuoden 2050 jälkeen. Esimerkiksi isot öljy-yhtiöt ovat jo tehneet strategian öljynporauksen lopettamisesta.