Elintarvikkeiden jäljitettävyys kiinnostaa kuluttajia yhä enemmän, arvioi Ruokaviraston elintarviketurvallisuusosaston johtaja Leena Räsänen.

– Ihmiset haluavat nyt tietää, mistä ruoka heidän pöytäänsä saapuu. Suomalaisia kiinnostaa erityisesti se, ovatko tuotteiden raaka-aineet peräisin Suomesta, hän sanoo.

Räsänen uskoo, että kasvanut kiinnostus jäljitettävyyteen linkittyy ainakin ilmastohuoleen – moni haluaa ostovalinnoillaan suosia kotimaista lähituotantoa.

Jäljitettävyyden merkityksen kasvaessa tärkeä kysymys on se, miten tieto tuotteen alkuperästä välitetään kuluttajille tehokkaassa ja toimivassa muodossa. Räsäsen mukaan ihmisiin vetoaa erityisesti inhimillisyys ja henkilövetoisuus.

– Jos maitopurkista näkee heti ensivilauksella, että se tulee tältä tuottajalta ja tältä tilalta, se luo luottamuksen tunnetta.

Tällä hetkellä nopeasti kehittyvä teknologia helpottaa merkittävästi sitä, miten elintarvikkeen alkuperä voidaan merkitä kuluttajapakkauksiin. Esimerkiksi sähköiset QR-koodit mahdollistavat sen, että tuotteen koko elinkaaren tiedon voi avata kätevästi älypuhelimen avulla.

Askel eteenpäin, askel taaksepäin

EU-lainsäädäntö velvoittaa suomalaiset elintarvike- ja rehualan toimijat toteuttamaan jäljitettävyyttä tietyllä tasolla. Kyse on niin kutsutusta yksi askel eteenpäin, yksi askel taaksepäin -mallista.

– Tuotantoketjussa kunkin toimijan pitää siis pystyä osoittamaan, mistä heidän käyttämänsä raaka-aine tai tuote on hankittu ja mihin se on toimitettu. Näin tuotteen koko historia pitäisi olla aina mahdollista selvittää, Räsänen kertoo.

Tärkein syy jäljitettävyyden vaatimukselle on elintarviketurvallisuus. Kun tuotantoketju on läpivalaistavissa, voidaan varmistua siitä, ettei prosessissa käytetä esimerkiksi haitallisia kemikaaleja tai saastuneita raaka-aineita. Jos turvallisuusongelmia ilmenee, ketjun avulla voidaan jäljittää vaihe, jossa ongelma on syntynyt.

– Jos yritys joutuu esimerkiksi vetämään tuotteita pois myynnistä, jäljitettävyyden avulla voidaan kohdentaa poistot tarkasti.

Jäljitettävyys torjuu elintarvikepetoksia

Räsänen lisää, että erityisesti isommilla yrityksillä jäljitettävyys liittyy myös logistiikkaan. Kun raaka-aineiden reitit ja määrät ovat tarkasti selvillä, se auttaa myös kaupallisessa suunnittelussa.

Ruokaviraston toteuttamat valvontakampanjat osoittavat Räsäsen mukaan, että jäljitettävyys toimii Suomessa melko hyvin. Erityisen tärkeää jäljitettävyyden seuranta on globaaleissa ja monipolvisissa tuotantoprosesseissa, joissa on paljon erilaisia jalostusasteita.

Jäljitettävyys auttaa myös torjumaan elintarvikepetoksia. Esimerkiksi alkuperäväärennökset ovat Räsäsen mukaan melko yleisiä.

– Tyypillistä on se, että Suomessa yritetään muuttaa ulkomaista tuotetta kotimaiseksi, koska se myy paremmin.

Kaikki tieto yhden koodin takana

Alkoholijuomia valmistava Altian tuotteet voidaan nykyään jäljittää yksittäisen pakkausmateriaali- tai raaka-aine-erän tarkkuudella.

– Jäljitettävyys on kehittynyt valtavasti sen jälkeen, kun siirryimme muutamia vuosi sitten sähköiseen seurantajärjestelmään. Aikaisemmin tietoja piti hakea paperikansioista, kertoo vastuullisuuspäällikkö Hannamari Koivula.

Altian Rajamäen tehtaalla valmistetaan ja pullotetaan juomia yli 60 miljoonaa litraa vuodessa. Esimerkiksi kaikki niihin käytetyt mausteet pitää pystyä todentamaan erän tarkkuudella pitkälle toimitusketjuun.

– Tarkassa jäljitettävyydessä on kuitenkin edelleen haasteitakin, esimerkiksi nesteiden siirtyessä tuotantovaiheesta toiseen. Näitä koko ajan pyrimme kehittämään eteenpäin, Koivula sanoo.

Myös Koivula on huomannut, että kuluttajien kiinnostus tuotteiden jäljitettävyyttä kohtaan on noussut.

– Meille tulee selvästi enemmän kyselyitä esimerkiksi Reilun kaupan viinien alkuperästä tai siitä, mikä on jonkun tietyn tuotteen toimitusketju.

Asiakkaat haluavat yleensä kaiken tuotteeseen liittyvän tiedon mahdollisimman helposti saavutettavassa muodossa. Koivula uskoo, että QR-koodien avulla voidaan tulevaisuudessa välittää yhä enemmän ja laajemmin jäljitettävyyteen liittyvä tietoa.

– Saman koodin kautta kuluttaja voisi saada tuotteen laatutietojen lisäksi tietoa tuotteen alkuperästä, toimitusketjusta, sertifioinneista ja muista ominaisuuksista.