Etelä-Savon pelastustoimen paloinsinööri Juha Paunonen toteaa, että takapalo syntyy silloin, kun hakevoimalan kattilassa ei ole riittävää alipainetta huonon vedon, piipun tukkeutumisen tai auki jääneen huoltoluukun takia. Takapalo tarkoittaa, että tuli lähtee väärään suuntaan syöttölaitteessa.

– Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, jos piipun veto ei ole riittävä. Huono veto savupiipussa on riski, Paunonen sanoo.

Useimmat hakevoimaloiden tulipalot aiheutuvat takapalosta, kun tuli pääsee pesästä kohti puuhakkeen syöttölaitetta ja edelleen kohti hakevarastoa.

– Myös sähkökatkos voi aiheuttaa kattilan toimintahäiriön, joka synnyttää tulipalon, Paunonen sanoo.

Jäteöljy lisää paloherkkyyttä

Hakevoimala on monelle maatalousyrittäjälle kätevä tapa tuottaa energiaa maatilalle, kun raaka-aineena voidaan hyödyntää oman metsän hakkuutähteistä tai rankapuusta haketettua polttoainetta.

Maatilojen lisäksi hakevoimaloita käytetään myös kaupunkien ja kuntien aluelämpökeskuksissa sekä joidenkin omakotitalojen lämmityksessä.

– Oikein käytettynä hakevoimalaitos on luotettava energialähde, kun lämpölaitoksen paloturvallisuudesta ja kunnosta huolehditaan säännöllisesti, sanoo Pohjola Vakuutuksen maatalousasiantuntija Erkki T. Toivonen.

Toivosen mukaan vakuutusyhtiölle tulee kuitenkin vuosittain käsiteltäväksi useita tulipalovahinkoja, joiden kohteena on ollut hakevoimalaitos.

– Useimmiten palo on syttynyt, jos turvajärjestelmät eivät ole toimineet tai ne ovat toimineet puutteellisesti tai laitoksessa on käytetty väärää polttoainetta, esimerkiksi jäteöljyä, jota on saatettu sekoittaa hakkeeseen tai suoraan lämpökeskukseen, Toivonen sanoo.

Jäteöljyn käyttö hakelämpölaitoksessa on kielletty. Jäteöljy voi kaasuuntua ja aiheuttaa tulipalovaaran. Hakevoimalassa on käytettävä vain kattilaan tarkoitettua polttoainetta.

Kaksi turvajärjestelmää vähentää riskiä

Hakevoimalassa olisi takapalon estämiseksi hyvä olla käytössä kaksi eri turvajärjestelmää, jolloin toisen vikaantuessa varajärjestelmä on ehkäisemässä tulipalon leviämistä.

– Tulipalon sammuttava, paineverkkoon kytketty vesi ja palon etenemisen hakevarastoon estävät sulkusyöttimet vähentävät tulipalon riskiä, Toivonen sanoo.

Sulkusyöttimet ja muut turvajärjestelmät pitää testata säännöllisesti ja pitää huolehtia siitä, että hakesäiliö on tiivis. Hakesäilion kannen auki jääminen saattaa aiheuttaa takapalon.

Säännöllinen nuohous takaa, että kattilassa on riittävästi alipainetta eikä piippu tukkeudu.

Maatilan lämpölaitoksen tulipalon riskiä voidaan vähentää tuntuvasti käyttämällä laitevalmistajien konttimaisia kokonaisratkaisuja.

– Jos lämpölaitos on koottu eri valmistajien laitteista, on vaarana, etteivät ne ole yhteensopivia. Vastuu oikeasta käytöstä, huollosta ja kunnossapidosta on kattilan käyttäjällä, Toivonen sanoo.

Riskiä voi vähentää myös välttämällä turhaa palokuormaa hakevoimalan tiloissa. Lämmintä tilaa saatetaan käyttää varastona esimerkiksi kemikaaleille, jotka säilyvät siellä hyvin, mutta ovat palo- ja räjähdysherkkiä.

Hakevoimalan sijoittelulla voidaan ennaltaehkäistä tulipalosta koituvia riskejä. Paras vaihtoehto on oma, erillinen rakennus. Kattilahuone tulee aina rakentaa palonkestäväksi.

– Usein lämpölaitos on kuitenkin sijoitettu joko vanhaan navettaan, varastorakennukseen tai jopa kotieläinrakennuksen yhteyteen, jolloin tulipalon sattuessa voi palaa rakennuksen mukana kaikki muukin irtain. Siitä saattaa aiheutua jopa miljoonaluokan vahingot, Toivonen sanoo.

Vakuutus korvaa, jos asiat on hoidettu oikein

Kun hakevoimalana toimiva rakennus on vakuutettu, korvaa vakuutus syntyneet vahingot. Edellytyksenä on, että turvajärjestelmät ovat olleet kunnossa eikä voimalassa ole käytetty kiellettyä polttoainetta.

– Puutteelliset turvajärjestelmät voivat vähentää vahingonkorvauksia. Kielletyn polttoaineen käyttö voi johtaa siihen, ettei korvauksia makseta lainkaan, Toivonen sanoo.

Jos takapalo aiheuttaa lämpökeskuksen uunin palon, puhutaan pienimmillään noin 20 000 euron vahingosta. Valmiista kontista koostuvan tai erillisen lämpökeskuksen tulipalon tuhot voivat nousta jopa satoihin tuhansiin euroihin. Kotieläinyksikön tai konehallin yhteydessä sijaitsevan hakevoimalan palosta voi syntyä miljoonien eurojen vahingot, jos palossa tuhoutuu rakennuksia, eläimia tai työkoneita.

Lue lisää yrityksen vakuuttamisesta.