Ensimmäinen maatalousyrittäjien talousvalmennus järjestettiin pilottiluonteisesti vuonna 2019. Valmennuksen järjesti OP Ryhmä yhdessä ProAgrian asiantuntijoiden kanssa.

– Valmennuksella halutaan lisätä maatalousyrittäjien taloustietämystä, kertoo maa- ja metsätalousasiakkaiden asiakkuuspäällikkö Minna Kokkonen Suur-Savon Osuuspankista.

Osuuspankeissa havaittiin, että maatalousyrittäjät kaipaavat tukea talousasioihin esimerkiksi silloin, kun tuore yrittäjä on siirtynyt yrityksen johtoon sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Myös investointiaikeissa olevat ja jo investoineet tilat hyötyvät talousvalmennuksesta.

Valmennus oli menestys ja nyt sille seuraa jatkoa. Uusi valmennusryhmä alkaa elokuussa, joka järjestetään koronan vuoksi etänä. Seuraavat ryhmät koostetaan elo–syyskuussa.

– Verkostoituminen on iso osa valmennuksia, on hyvä tietää kenelle soittaa, kun tarvitsee apua tai sparrausta. Pyrimmekin mahdollisuuksien mukaan järjestämään tulevat koulutukset lähitapaamisina, kertoo valmennuskokonaisuudesta vastaava Ari Nopanen ProAgriasta.

Valmennukseen osallistumisesta kannatta kysyä lisätietoa omasta Osuuspankista.

Valmennuksen opit näkyvät arjessa

Edelliseen valmennukseen osallistui yrittäjiä ympäri Suomen, niistä iso osa oli Suur-Savon Osuuspankin asiakkaita. Kokkonen kertoo saaneensa ensimmäiseen valmennukseen osallistuneilta runsaasti hyvää palautetta. Valmennusta kehuttiin selkeäksi ja hyväksi. Moni kertoi saaneensa apuja budjetointiin ja kassanhallintaan.

– Koulutusten opit ovat näkyneet asiakkaiden toimissa. Kassanhallinta ja oman talouden suunnitelmallisuus ovat parantuneet selvästi. Nämä taidot edesauttavat yritysten menestymistä, Kokkonen iloitsee.

Valmennuksessa käydään talousasioita konkreettisten esimerkkien ja harjoitusten kautta. Jokainen yrittäjä laskee esimerkiksi kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta yrityksensä todellisten lukujen kautta. Näin opeista saa parhaan hyödyn irti, Nopanen kannustaa.

Valmennuksen yhtenä tehtävänä oli laskea urakointityölle kannattava tuntihinta. Tämä koettiin hyödylliseksi.

Osuuspankit toivovat maatilayrityksille menestystä

Osuuspankit haluavat omalta osaltaan olla vaikuttamassa siihen, että maatalousyrittäjät menestyisivät entistä paremmin. Nykypäivänä taloustaitojen merkitys korostuu myös maatiloilla entistä enemmän. Ydintekemisen lisäksi taloustaidot nivoutuvat tiivisti arkeen ja niiden hallitseminen vaikuttaa yrityksen menestymiseen.

Tällä hetkellä toteutettava valmennus on neljän päivän kokonaisuus, jossa tarjotaan valmiudet hahmottaa yrityksen taloutta ja johtamista kokonaisuutena.

Maatilayrityksen talousvalmennuksen sisältö

Päivä 1: Maatilayrityksen taloudenjohtaminen vastuullisuus huomioiden
Kouluttaja: Ari Nopanen, ProAgria

Päivä 2: Taloushallinto, tilinpäätöksen analysointi ja budjetointi
Kouluttaja: Antero Parkkonen, ProAgria

Päivä 3: Investoinnit, rahoitus ja riskienhallinta
Kouluttaja: Petri Koivisto, ProAgria

Päivä 4: Maatilayrityksen strategia
Kouluttaja: Antti Sipponen, ProAgria

Kysy lisää valmennuksista omasta Osuuspankistasi!