Antti Tuiskun kappale Rahan takii summaa monen aloittavan yrittäjän tunnelmat: ”Tosi kiva maksaa tellit, lellit, sähkö, puhelin, puurot, vellit… ” Mistä kaikista veroista ja maksuista yrittäjän tulee huolehtia?

Vaikka yrityksen kirjanpito ja verotus voi vaikuttaa melkoiselta ryteiköltä, moni aloitteleva yrittäjä ajattelee selviytyvänsä siitä yksin. Voi selvitäkin, kertoo Suomen Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Jari Seppä.

– Jos liiketoiminta ja kirjaukset ovat yksinkertaisia, ja tilitapahtumat säännöllisiä ja samansisältöisiä, voi kirjanpidon hoitaa itse. Varsinkin, jos itsellä on osaamista taloushallinnosta jo valmiiksi.

Milloin yrittäjä tarvitsee tilitoimiston avukseen?

Ennen nykyistä tehtäväänsä Seppä toimi Accountorissa liiketoimintajohtajana ja veti yrityksen 260 henkilöä työllistävää palkkaliiketoimintaa. Hänellä on myös seitsemän vuoden yrittäjätausta.

– Silloin, kun liiketoiminnasta tulee oma elinkeino, se millä maksaa laskut ja elättää perheen, on viimeistään aika kääntyä tilitoimiston puoleen. Näin toimin itsekin.

Toiminnan kasvaessa mukaan tulee palkanmaksuja ja hankintoja, kirjausten määrä lisääntyy ja niiden tekemisestä tulee monimutkaisempaa.

– Jos esimerkiksi maksaa palkkoja, päivärahoja ja etuisuuksia, niistä pitää ilmoittaa tulorekisteriin. Jos näissä kirjauksissa tekee virheen, se kumuloituu, Seppä huomauttaa.

– Kun vie tällaisen sotkun tilitoimiston selvitettäväksi, on luvassa kallis lasku.

Kun yrittäjä tietää, että verot on maksettu ja merkinnät tulorekisterissä ovat oikein, hän voi nukkua yönsä rauhassa.

Mitä hyötyä tilitoimiston käyttämisestä on?

Vaikka aloittava yrittäjä saattaa pystyä hoitamaan kirjanpitonsa itse, on tilitoimiston käyttäminen usein järkevää jo yritystoiminnan alussa.

Sepän mukaan tilitoimiston käyttämisessä on kaksi keskeistä etua. Ensiksi, kun tilitoimisto huolehtii taloushallinnosta, yrittäjä voi keskittyä yritystoimintansa pyörittämiseen.

Toinen syy liittyy mielenrauhaan. Jos taloushallinto ja kirjanpito eivät ole tuttuja juttuja, riski virheiden tekemiselle kasvaa. Eivätkä virheet välttämättä ole mitään pikkujuttuja.

– Toimisto luo turvaa. Kun yrittäjä tietää, että verot on maksettu ja merkinnät tulorekisterissä ovat oikein, hän voi nukkua yönsä rauhassa.

Missä kaikessa tilitoimisto voi auttaa?

Uhat yritysmaailmassa lisääntyvät ja viranomaisten asettamat vaatimukset kasvavat niiden myötä. Itse kirjanpitonsa hoitavan yrittäjän pitää pysyä perillä säädöksistä ja niissä tapahtuvista muutoksista. Niihin perehtyminen on pois varsinaisesta yritystoiminnasta. Tilitoimistoa käyttämällä yrittäjä voi olla varma siitä, että kaikissa asioissa toimitaan ajantasaisten vaatimusten mukaan.

Seppä vertaa yrittäjän tilitoimistosta saamaa apua siihen, että yrityksessä olisi talousosasto.

– Yrittäjät eivät aina tiedä, mitä luvut oikeastaan kertovat. Hyvä kirjanpitäjä on ikään kuin yrittäjän talouspäällikkö, joka antaa neuvoja ja apua bisneksen pyörittämiseen lukujen pohjalta.

Yrittäminen on taito siinä missä muutkin. Se kehittyy harjoittelun myötä. Tällä matkalla tilitoimisto tukee yrittäjää: 

– Tilitoimisto auttaa yrittäjää eteenpäin ja antaa tukea päätöksentekoon. Myös esimerkiksi osakassopimuksia tehdessä tilitoimistosta on apua.

Mieti tarkkaan, missä säästät

Yritystoiminnan alussa kuluja saattaa olla paljon ja tuloja vähän. Tällöin voi tuntua houkuttelevalta säästää kuluissa, kuten tilitoimiston maksuissa. Käsitys tilitoimiston käytön hinnakkuudesta on kuitenkin vanhentunut, Seppä huomauttaa.

 – Tällä hetkellä hintakilpailu toimistojen välillä on kovaa. Lisäksi monella toimistolla on nimenomaan pienille yrityksille suunniteltuja palveluja.

– Tilitoimistojen maksut eivät ole kalliita, mutta jos teet itse ja teet virheen, se saattaa tulla kalliiksi, Seppä summaa.

Muistilista – näin valitset tilitoimiston

  • On järkevää valita tilitoimisto, jolla on ymmärrystä yrityksesi toimialasta. Siitä on hyötyä esimerkiksi palkanmaksuun liittyvissä asioissa, kun tilitoimistolla on osaamista alan työehtosopimuksista.
  • Mieti, miten haluat asioida tilitoimiston kanssa. Automatisoidut järjestelmät säästävät aikaa ja rahaa, mutta saatat haluta tai tarvita henkilökohtaisempaa palvelua.
  • Selvitä, onko tilitoimiston oma talous ja vakuutusasiat kunnossa.
  • Tutki, onko yrityksellä edellytykset tarjota laadukasta palvelua. Jos kyseessä on pieni toimisto, selvitä myös se, miten esimerkiksi kirjanpitäjän sairastuessa toimitaan.
  • Onko hintataso itsellesi sopiva ja hinnoittelumalli läpinäkyvä? On tärkeää, että ymmärrät mitä ostat.
  • Onko toimistolla tarjota työvälineitä, kuten tietojärjestelmiä asiakkaiden käyttöön?
  • Suomen Taloushallintoliiton jäsentoimistot ovat läpäisseet liiton tarkastuksen ja ovat vakavaraisia toimijoita.
Kokosimme Yrittäjän talousvalmennuksen tueksesi yrittäjän arkeen. Yrittäjänä tarvitset monenlaisia taitoja - ja taloudenhallinnan perustaidot ovat yksi tärkeä osa yrittäjän ammattitaitoa. Tutustu Yrittäjän talousvalmennukseen.