Elintarvikeketjun turvallisuuden parissa työskentelevällä kuopiolaisella Biosafella on vastuullinen tehtävä: se varmistaa ruuan turvallisuutta ja vaikuttaa näin jopa miljardin ihmisen elämään.

Yritys suojaa kuluttajia ihmissilmältä näkymättömissä olevilta vaaroilta.

– Jos pakkausmateriaaleja ei ole testattu myrkyllisten aineiden varalta ja niissä on hormonihäirikköjä, voivat vaikutukset ihmiseen ja hänen lisääntymisterveyteensä olla suuret, kertoo Biosafen tutkimuspäällikkö Pauliina Halimaa.

Esimerkiksi muovin pehmentimet voivat aiheuttaa tällaisia haittoja. Ongelmallista on, ettei kemikaalikuorman vaikutusta omaan perimään tai hormonitoimintaan välttämättä edes huomaa. Siksi näitä mahdollisia haittoja pyritään karsimaan jo ennen kuin tuotteet pääsevät markkinoille.

Ajankohtainen kysymys ovat myös bakteerit, jotka kehittävät vastustuskyvyn antibiooteille.

– Jos esimerkiksi eläinten rehuun lisätään mikrobia, joka on resistentti jollekin tärkeälle ihmisten tautien hoidossa käytettävälle antibiootille, antibioottiresistenttiys voi levitä ihmiseen. Silloin lääkkeet eivät enää tehoa yhtä hyvin, kertoo Biosafen hallituksen puheenjohtaja Petri Pietikäinen.

Vaikka Suomessa antibiootteja käytetään ruuantuotannossa maltilla, näin ei ole kaikkialla muualla. Ongelmat eivät myöskään pysähdy maiden rajoille, vaan ne kulkevat ihmisten ja elintarvikkeiden mukana niiden yli.

– Esimerkiksi Intiassa kanojen rehuun lisätään laajavaikutteista antibioottia, jotta eläimet pysyisivät terveinä. Sillä ei siis hoideta sairautta niin kuin Suomessa. Antibioottien käyttö on karannut käsistä Intiassa ja muissa maissa, joissa ihmiset pystyvät ostamaan niitä löyhin perustein kioskeista, Pietikäinen kertoo.

Tehtävänä turvallisempi ruokaketju

Jotta ruokaketjun turvallisuus tuotantoeläinten rehuista lähtien kuluttajan keittiöön voidaan taata, tarvitaan bioteknologiaan perehtyneitä yrityksiä. Tähän tarpeeseen Biosafe vastaa.

Se on yliopistotaustainen spin off -yritys, joka sai alkunsa vuonna 2008. Tuolloin käynnistyi Biosafe Paper -niminen hanke, jossa oli mukana 80 prosenttia Euroopan paperin- ja kartonginvalmistajista. Hankkeen aikana kehitettiin ratkaisuja pakkausmateriaalien turvallisuuden varmentamiseen.

Vuonna 2014 yrityksessä tehtiin omistusjärjestelyjä, ja tuolloin alkoi yrityksen uusi kasvun vaihe. Samalla liiketoiminta laajeni koko ruokaketjun turvallisuuteen.

– Uskottavuuttamme lisää, että meillä on tiedemaailma taustalla. Laatujärjestelmämme tähtää siihen, että asiakkaamme voi luottaa, että työmme perustuu tieteelliseen ajatteluun, tieteellisiin menetelmiin ja tulokset ovat toistettavissa, Pietikäinen kertoo.

Nyt Itä-Suomen yliopistosta ponnistava yritys auttaa varmistamaan, että markkinoille päätyvät tuotteet ovat turvallisia – oli sitten kyse eläimille syötettävistä rehuista tai kiinalaisvalmisteisesta pakkauksesta.

– Tuotteiden pitää olla eläimille, ihmisille ja ympäristölle turvallisia. Autamme elintarvikesektorin yrityksiä täyttämään ja todentamaan nämä vaatimukset, Pietikäinen tiivistää.

Hän kertoo, ettei Suomessa ole rehuliiketoiminnan osalta vastaavia palvelukokonaisuuksia tarjoavia yrityksiä. Maailmanlaajuisesti kilpailijoiksi katsottavia yrityksiä Biosafella on Pietikäisen mukaan neljästä viiteen. Kilpailua tulee erityisesti yliopistojen ja tutkimuslaitosten suunnalta.

Laatukriteerit takaavat turvallisuuden

Tutkimuspäällikkö Pauliina Halimaa kertoo, että tyypillisesti Biosafen tutkittavaksi tuleva tuote on mikrobipohjainen. Kyseessä voi olla esimerkiksi elävä mikrobi, kuten bakteeri, hiiva tai sieni, joka on tarkoitus lisätä rehuun. Rehujen lisäaineilla pyritään vaikuttamaan eläinten hyvinvointiin sekä terveyteen, tuottavuuteen ja ympäristökuormitukseen. Rehujen lisäaineilla vähennetään myös antibioottien laajamittaista käyttöä.

Biosafe selvittää, onko tuotteissa antibioottiresistenttejä bakteereita, toksiinigeenejä tai jäämiä geenimuuntelusta.

– Lähdemme tutkimaan tuotteen turvallisuutta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ohjeistuksen mukaan. Tyypillisesti katsomme, mitä riskejä mikrobiin sisältyy. Ne voivat olla joko antibioottiresistenssigeenejä tai toksiinigeenejä, eli myrkkyjä, joita tuotteessa ei tietenkään saa olla. Kolmas riski liittyy geenimuunteluun.

Usein entsyymit tai aminohapot tuotetaan mikrobeissa, joiden perimää on muunneltu, koska näin niiden tuotanto on tehokkaampaa. Lopputuotteessa ei kuitenkaan saa olla EU:n lainsäädännön mukaan jäämiä geenimuuntelusta.

Megatrendit vahvistavat kysyntää

Biosafe on suunnannut heti sen alkuajoista globaaleille markkinoille. Nykyään palveluista 90 prosenttia menee vientiin, ja vientimaita on noin 20.

Yritys on vakiinnuttanut asemaansa luotettavana kumppanina, ja se tekee yhteistyötä esimerkiksi Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) kanssa. Kyseessä on Euroopan ylin elintarviketurvallisuudesta vastaava viranomainen. Sen kautta haetaan esimerkiksi luvat uuselintarvikkeille, biopestisideille, eli biopohjaisille torjunta-aineille, ja rehujen lisäaineille.

– Tieteellinen johtajamme Atte von Wright on ollut EFSA:n rehujen lisäaineiden myyntilupia käsittelevässä paneelissa mukana noin kahdeksan vuoden ajan, Pietikäinen kertoo.

Parhaillaan Biosafe valmistelee EU:lle rehujen lisäainestandardia. Tällä yhteisellä menetelmällä koko Euroopan rehuteollisuus arvioi tulevaisuudessa rehujen lisäaineita.

Kaiken kaikkiaan yrityksen tulevaisuus näyttää valoisalta, koska elintarvikeketjun turvallisuuteen liittyy useita vahvistuvia trendejä. Antibioottiresistenttien bakteerien lisäksi kemikaalien määrää pyritään vähentämään torjunta-aineissa ja niistä ollaan siirtymässä biopestisideihin.

Pakkausmateriaaleista pyritään puolestaan tekemään ympäristöystävällisempiä, ja parhaillaan kehitetään biopohjaisia vaihtoehtoja. Myös uusia proteiinilähteitä, kuten hyönteisiä ja kasviproteiineja, on tarve testata ennen kuin ne tuodaan markkinoille.

Kasvun seuraava askel

Seuraavaksi yrityksen tähtäimessä on kasvuharppaus.

– Ensimmäiset puolitoista vuotta olivat perustan rakentamista. Nyt meillä on toimiva laatujärjestelmä ja palvelut on tuotteistettu. Olemme vahvistaneet ydinteknologian osaamista, ja hyödynnämme tekoälyä geneettisen tiedon louhimisessa, Pietikäinen kertoo.

Työntekijöitä on 15 mukaan luettuna harjoittelijat, ja yrityksen liikevaihto oli vuonna 2017 yhteensä 407 000 euroa. Tämän vuoden tavoite on 840 000 euroa.

Joukkorahoituksen avulla yritys aikoo kehittää liiketoimintaansa edelleen ja vankistaa asemaansa kansainvälisillä markkinoilla.

– Vahvistamme kansainvälistä myyntiä luomalla kansainvälisen myyntiorganisaation ja tuomme uusina palveluina biopestisideihin liittyvät sovellukset.

Kasvuaskel tarkoittaa myös yrityksen kehittämistä – samalla organisaatiolla tämä kasvuloikka ei onnistu. Se vaatii myös lisää käyttöpääomaa.

– Haluamme olla suomalaista palveluvientiä parhaimmillaan ja saada laajemman joukon suomalaisia omistajia viemään tätä yritystä eteenpäin.

Suomalaisille sijoittajille joukkorahoituskierros tarjoaa Pietikäisen mukaan osinkotuottojen lisäksi mahdollisuuden olla mukana tukemassa turvallisempaa globaalia ruokaketjua.

OP Joukkorahoitus mahdollistaa suorat sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin. Parhaillaan käynnissä on Biosafe - Biological Safety Solutions Ltd/Oy:n rahoituskierros, johon voit tutustua osoitteessa op-joukkorahoitus.fi.

OP toimii OP Joukkorahoituspalvelussa välittäjänä. OP ei tarjoa palvelussa sijoitusneuvontaa tai anna rahoitusta hakevaan yritykseen liittyviä suosituksia.