Nykyinen vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva laki (VAK) on vuodelta 1994 ja vanhentunut. Sitä on ajan myötä päivitetty säännöksin, mutta se ei enää rakenteellisesti vastaa nykyajan vaatimuksia.

— Vanhan VAK-lain tilalle on tulossa kokonaan uusi laki, joka on tulkinnoiltaan selkeämpi ja tasapuolisemmin kaikkia kuljetusmuotoja säätelevä. Lakiuudistus täsmentää myös esimerkiksi vaarallisen aineiden kuljetusten valvontaa. Uuden lain perustana ovat kuljetuksia koskevat kansainväliset sopimukset, sanoo liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Anu Häkkinen.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa kuljetusten turvallisuutta, torjua mahdollisia ympäristövahinkoja sekä luoda edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle. Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella, joka päättyy elokuun alussa. Näillä näkymin lakiluonnos on menossa eduskunnan käsittelyyn syksyllä ja laki tulee voimaan ensi vuoden puolella.

Logistiikkatiedon avaamisesta on luovuttu

Uutta VAK-lakia on valmisteltu jo vuosikausia. Matkan varrella lain sisältöön on sisällytetty kokonaisuuksia, jotka ovat herättäneet kiivasta keskustelua logistiikka-alalla. Vielä keväällä näytti siltä, että VAK-lakiin olisi otettu mukaan automaatiota ja digitalisaatiota edistäviä tavoitteita. Yhtenä esimerkkinä näistä tavoitteista nousi esiin säiliöautokuljetusten logistisen tiedon avaaminen kolmansille osapuolille, millä pyrittäisiin parantamaan vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuutta.

Pakollinen logistisen tiedon avaaminen olisi merkinnyt kuljetusyrityksille lisäkustannuksia investointeina tietojärjestelmiin ja tuonut mukanaan hallinnollisen taakan.

Jakamalla esimerkiksi säiliöautokuljetusten reitti- ja paikannustietoja pelastusviranomaisille olisi mahdollista tehostaa pelastusviranomaisten valmiutta onnettomuustilanteissa.

Kuljetusyrityksiä edustavassa SKALissa ehdotusta logistisen tiedon avaamisesta pidettiin ongelmallisena. Siihen katsottiin liittyvän enemmän riskejä kuin mahdollisuuksia. SKALin edunvalvontajohtaja Ari Herralan mukaan tavoite liikenneturvallisuuden edistämisestä oli sinänsä hyvä ajatus, mutta ehdotetut keinot vääriä.

— Lakiin perustuva, pakollinen logistisen tiedon avaaminen olisi merkinnyt kuljetusyrityksille lisäkustannuksia investointeina tietojärjestelmiin ja tuonut mukanaan hallinnollisen taakan. Logistisen tiedon avaamiseen liittyisi myös tietoturva- ja kuljetusturvallisuusriskejä, Herrala toteaa.

Ulkomaisia kuljetusyrityksiä suosiva ehdotus

Ehdotettu logistisen tiedon avaaminen olisi asettanut myös kotimaiset ja ulkomaiset kuljetusyritykset eriarvoiseen asemaan, sillä laki olisi koskenut vain kotimaisia kuljetusyrityksiä.

— Logististen rajapintojen avaamisessa törmätään myös herkille alueille, sillä kyseessä on kuljetusyritysten näkökulmasta myös liikesalaisuutena pidettävää tietoa, Herrala sanoo.

Häkkisen mukaan liikenne- ja viestintäministeriön VAK-lain uudistamiseen nimeämässä ohjausryhmässä keskusteltiin pitkään lain uudistamisen automaation ja digitalisaation tavoitteista.

— Niistä päätettiin luopua tämän lakiuudistuksen yhteydessä, sillä logistiikan digitalisaatiostrategiaa voidaan edistää muilla keinoin, Häkkinen sanoo.

Herrala ehdottaa puolestaan, että vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuutta voitaisiin edistää tulevaisuudessa kehittämällä yhdessä vaarallisten aineiden kuljetusten tilastointia ja mahdollisesti erilaisin vapaaehtoisin kokeiluin esimerkiksi kuljetusyritysten ja pelastusviranomaisten välillä.