Eerikinkartanon marjatilalla Kirkkonummella on normaali, kesäinen vilske. Viitisenkymmentä kausi­työntekijää ahertaa mansikka- ja vadelmapelloilla ja itsepoimijatkin ovat heränneet mansikkasesonkiin.

Tilaa isännöivän Karl Åbergin tahti on tiivis, kun hän yrittää parin kuukauden marjasesongin aikana pitää kaikki langat käsissään. Unet jäävät valoisina kesäöinä muutamiin tunteihin. 30 hehtaarin mansikkamaiden lisäksi Åberg viljelee 300 hehtaarin peltoalaa Inkoossa ja reilun tuhannen hehtaarin tilaa Tarton lähellä Virossa.

Äkillisen sairastumisen tai tapaturman mahdollisuus kiireisimpään kesäaikaan pisti Åbergin puntaroimaan, kuinka kaikesta selvittäisiin ilman häntä.

– Olin jo pitkään miettinyt, että henkilövakuutukset pitäisi laittaa kuntoon, kun ikääkin alkaa jo olla. Vaimo ei selviäisi kaikista hommista yksin, 52-vuotias Åberg pohtii.

Hän alkoi talvella kysellä vakuutusyhtiöiltä erilaisia henkilövakuutusvaihtoehtoja. Pohjola Vakuutuksen maatilavakuuttamisen asiantuntija Pekka Raudaskoski otti Åbergiin yhteyttä ja herrat alkoivat pohtia riskipaikkojen paikkaamista.

Henkivakuutus heti kuntoon

Henkivakuutus puuttuu yllättävän monelta yrittäjältä tai se on alakanttiin mitoitettu, vaikka velkavastuut nykymaatiloilla ovat usein suuret. Tämä oli tilanne myös Åbergin tilalla viime vuonna.

– Henkivakuutus tarvitaan ilman muuta, jotta läheiset pystyvät maksamaan kuolemantapauksessa yrityksen velat pois ja toimeentulo on alkuvaiheessa turvattu, Åberg painottaa.

Vakuutusasiantuntija Raudaskoski opastaa mitoittamaan korvaussumman niin, että se kattaa velkojen lisäksi yrittäjän yhden vuoden palkan. Silloin omaiset pystyvät sopeutumaan taloudellisesti uuteen tilanteeseen. Henkivakuutus on varsin yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä vakuutus.

– OP:n etuasiakkaat saavat henkivakuutuskorvaukseen 40 prosentin korotuksen samalla vakuutusmaksulla, Raudaskoski kertoo.

Terveysturvalla nopeasti hoitoon

Aika on rahaa. Yrittäjän pitää päästä sairastuessaan tai tapaturman sattuessa nopeasti hoitoon, jotta työkyvyttömyysjakso jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Pohjola Vakuutuksen Terveysturva-vakuutukset takaavat nopean hoitoon pääsyn.

– Otin Ekstra Terveysturvan, jolla pääsee suoraan yleis- ja erikoislääkäreiden vastaanotoille ja tarvittaessa leikkauksiin. Vielä en ole onneksi joutunut sitä käyttämään, Åberg hymyilee.

Raudaskoski neuvoo, että Terveysturva-asiakkaan kannattaa sairauden tai tapaturman sattuessa soittaa ensin Pohjola Sairaalan terveysmestarille, joka varaa tarvittavan ajan Pohjola Sairaalan, Terveystalon tai jonkun muun yhteistyökumppanin lääkärille. Lääkärille voi mennä myös suoraan, mutta Pohjola Terveysmestarin kautta pääsee monesti vielä nopeammin hoitoon.

Päiväkirurgiaan erikoistuneet Pohjola Sairaalat sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Vakuutuksen kattamista hoidoista maksetaan vain sadan euron omavastuu kerran vuodessa.

Keskittämällä vakuutukset Pohjola Vakuutukseen maatilayrittäjä voi saada Terveysturva-vakuutuksen voimaan ilman terveysselvitystä. Silloin vakuutus kattaa myös ne sairaudet ja tapaturmavammat, jotka vakuutetulla on ollut ennen vakuutuksen alkamista.

Muista myös henkilökeskeytys­vakuutus

Maatilan työt ovat monesti sesonkiluonteisia ja siksi on tärkeää pohtia, kuinka työt hoidetaan, jos yrittäjä ei pysty niitä itse tekemään tapaturman- tai sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden johdosta. Karl Åberg päätyi ottamaan henkilökeskeytysvakuutuksen.

– Vakuutuksen ansiosta voin ostaa tarvittavat työt joltain toiselta yrittäjältä tai palkata sijaisen, jolloin yrityksen liikevaihto ei romahda poikkeustilanteessa, Åberg kertoo.

– Henkilökeskeytysvakuutus tehdään sovitulle korvausmäärälle, jonka voi esimerkiksi käyttää aputyövoiman palkkaamiseen. Vakuutus korvaa ostotyöpanoksen vuoden ajalta omavastuuajan jälkeen sovittuun vakuutusmäärään asti. Henkilökeskeytysvakuutuksella voi vakuuttaa myös muita yrityksen avainhenkilöitä, Raudaskoski täydentää.

Mela-turva muodostaa perustan

Useimmilla maatilayrittäjillä henkilövakuutusturvan perustan muodostavat Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) hoitamat, lakisääteisesti pakolliset Myel-eläkevakuutus ja Mata-tapaturmavakuutus. Ne eivät kuitenkaan kata sairauksista aiheutuneita hoitokuluja ja henkivakuutuskorvauskin jää maksimissaan muutamiin kymmeniin tuhansiin euroihin. Melan vakuutukset eivät siten kata kaikkia maatilan henkilöriskejä.

Åbergin yritystoiminta toimii osakeyhtiönä. Sitä verotetaan elinkeinoverolain mukaan, minkä vuoksi hänellä ei ole mahdollisuutta ottaa Melan vakuutuksia. YEL-eläkevakuutuksensa Åberg on juuri siirtämässä eläkevakuutusyhtiö Ilmariseen, jossa työntekijöidenkin eläkevakuutukset ovat.

Henkilökeskeytysvakuutuksen lisäksi Åberg siirsi myös maatilavakuutuksen keväällä Pohjola Vakuutukseen. Henkilövakuutukset liitettiin osaksi maatilavakuutusta, ja niidenkin vakuutusmaksut voi vähentää verotuksessa.

Maatilan kiireisistä työsesongeista Åberg irtautuu matkustamalla sekä keväisin että syksyisin perheensä kanssa pariksi viikoksi ulkomaille. Myös metsästys ja mökkeily auttavat miestä unohtamaan jatkuvasti pihapiirissä näkyvät työasiat.

Maatilayrittäjän tärkeät henkilövakuutukset

  • Lakisääteinen Myel-eläkevakuutus Melasta. Kerryttää vanhuuseläkettä ja tarjoaa turvaa pysyvän työkyvyttömyyden varalle. Oikeuttaa myös Melan ja Kelan sairauspäivärahaan.
  • Lakisääteinen Mata-tapaturmavakuutus Melasta. Korvaa tapaturmista aiheutuvat hoitokulut ja oikeuttaa tapaturmapäivärahaan.
  • Terveysturva -vakuutus Pohjola Vakuutuksesta. Korvaa sairauksien ja tapaturmien hoitokuluja Pohjola Vakuutuksen lääkärikumppaneilla.
  • Henkivakuutus Pohjola Vakuutuksesta. Turvaa läheisten toimeentuloa yrittäjän kuoleman varalta. Kannattaa mitoittaa yrityksen ja henkilökohtaisten lainojen ja yhden vuoden ansiotulojen mukaan.
  • Henkilökeskeytysvakuutus. Korvaa mm. sijaisten palkkaamiseen liittyviä kuluja yrittäjän työkyvyttömyyden ajalle.
  • Liity myös yrittäjien työterveyshuoltoon. Siellä pidetään huolta yrittäjän työterveydestä ennalta ehkäisevästi.