Kiinteistöyhtiöillä on tiukat velvollisuudet kiinteistön alueen talviajan kunnossapidosta. Lumi ja jää on poistettava, kulkuteiden pinnat on pidettävä tasaisina ja liukkautta on torjuttava katualueita hiekoittamalla. Eikä vastuu koske vain kiinteistöjen piha-alueita. Esimerkiksi Helsingissä katujen kunnossapitovastuu on jaettu: kantakaupungissa kiinteistöjen edessä olevat jalkakäytävät ovat kiinteistöjen vastuulla. Lähiöissä taas kaupunki huolehtii jalkakäytävistä ja pyöräilyteistä.

– Lähtökohta on se, että kulkuteitä käyttävän pitää voida luottaa siihen, että kulkeminen on turvallista, Pohjola Vakuutuksen Underwriter Laura Kaikkonen toteaa.

Eikä vastuu lopu lumien ja jään sulamiseen. Talvella kaduille ripoteltu hiekka aiheuttaa myös liukastumisia, ja on poistettava kevään tullen.

Jos pystytään osoittamaan, että vahinko on johtunut huolimattomuudesta ja esimerkiksi kiinteistö olisi voinut vaikuttaa siihen toimillaan kuten turvallisemman kulun takaamisella, vastuuvakuutuksesta voi korvata vahingon.

– Kiinteistöyhtiön on kuitenkin ehdottoman tärkeää huolehtia riittävistä toimenpiteistä ja pyrkiä siihen, ettei vastuuvakuutusta koskaan edes tarvittaisi, Kaikkonen sanoo.  

Vastuuvakuutuksen kohde on abstrakti: voimassa olevan oikeuden mukainen korvausvastuu

Kiinteistövakuutuksiin ja laajoihin kiinteistövakuutuksiin useimmiten sisältyy kiinteistönomistajan vastuuvakuutus.  

Vastuuvakuutus poikkeaa muista vakuutuksista siinä, että sen kohde on abstrakti, ja voi olla oikeastaan mitä tahansa, mistä voi joutua lain mukaan korvausvastuuseen. Toki vastuuvakuutuksessakin on rajoitusehtoja, eikä esimerkiksi tahallisesti tai rikoksella aiheutettuja vahinkoja korvata. Jos kiinteistöyhtiö aiheuttaa jollekulle toiselle vahingon, on sillä korvausvastuu vahingonkorvauslain mukaan.

– Summa voi oikeasti olla mitä vain, ja vahinkojakin sattuu niin sanotusti maan ja taivaan väliltä. Tyypillisesti kiinteistöltä haetaan korvausta juuri liukastumisesta, Kaikkonen kertoo.

Jos siis liukastut kiinteistön edustalla, voit esittää korvausvaatimuksen kiinteistöyhtiölle, jos liukastuminen mielestäsi johtuu huonosta kunnossapidosta. Joitain poikkeuksia korvauksen saamiseen on, kuten kulkeminen muualla kuin jalankulkuun tarkoitetulla alueella.

Kiinteistöyhtiö tekee sitten vastuuvahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölleen. Vakuutusyhtiössä perehdytään muun muassa kyseisen hetken säätietoihin. Jos katu on ollut sääolosuhteisiin nähden asianmukaisesti hiekoitettu eikä mitään olisi voitu tehdä paremmin, on kyseessä tapaturma. Silloin kiinteistönomistaja ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa.

– Jos epäävän korvauspäätöksen saanut vahingonkärsinyt riitauttaa jutun, vakuutusyhtiö puolustaa vakuutuksen ottajaa. Jos kiinteistöyhtiö sitten häviääkin mahdollisen oikeudenkäynnin, vastuuvakuutus korvaa sekä omat että vastapuolen oikeudenkäyntikulut sekä itse vahingon, Kaikkonen kertoo.

Henkilövahingot ovat pitkiä prosesseja

Henkilövahingot ovat lähtökohtaisesti haastavia selvitettäviä.  

– Kiinteistöyhtiöllä on selvittämiseen harvoin mahdollisuutta, ellei yhtiön hallituksessa esimerkiksi istu asiaan perehtynyttä juristia. Henkilövahinkojen korvausta koskeva sääntely on monimutkaista, ja vahingon määrän arvio perustuu lääkärin lausuntoihin. Suuri osa liukastumisista tulee kuitenkin korvattavaksi, koska asia on korostuneen huolellisuusvelvoitteen piirissä.

Toisinaan korvausta kannattaa hakea suoraan liukastujan omasta tapaturmavakuutuksesta, jos sellainen on. Vastuuvakuutuksessa korvaukset maksetaan voimassa olevan oikeudenmukaisen

korvausvastuun mukaan. Lisäksi vahingonkorvauslaissa vaaditaan, että vahingon kärsineen pitää rajoittaa vahinkoa ja minimoida kuluja.

– Se tarkoittaa sitä, ettei kiinteistön vastuuvakuutuksen piikkiin voi käydä yksityisellä lääkäriasemalla, vaan vastuuvakuutuksessa korvaus maksetaan lähtökohtaisesti julkisen terveydenhuollon mukaan, Kaikkonen muistuttaa.

Myös työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus voi korvata

Liukastumisia tapahtuu paljon työmatkalla tai matkalla töistä kotiin. Silloin liukastuja on työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä, ja vahingon kärsinyt voi hakea korvausta sen kautta.  

Kuitenkin sellaista korvausta, kuten kipua, särkyä, tilapäistä haittaa tai pysyvää toiminnallista tai kosmeettista haittaa, jota lakisääteinen tapaturmavakuutus ei korvaa, voi hakea kiinteistön vastuuvakuutuksesta.

– Vakavammissa liukastumisissa esimerkiksi fysioterapiakorvauksia voi syntyä pitkänkin ajan kuluttua tapahtuneesta. Pysyvän haitan korvausta ei edes ole mahdollista arvioida ennen kuin on kulunut noin vuosi onnettomuudesta.

Usein henkilövahingot vaativat monimutkaisia selvittelyjä, eivätkä kiinteistön omistajat pystyisi itse arvioimaan, kuinka paljon henkilölle pitäisi maksaa tai vaikka kuinka paljon liukastuneen yrittäjän ansionmenetyksiä tulisi korvata. Vaikka vastuuvakuutus ei ole pakollinen, on se erittäin tarpeellinen, sillä henkilövahinkojen kustannukset voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin.

– Vastuuvakuutuksen hyöty kiinteistölle ei ole kuitenkaan pelkästään korvausmäärä. Esimerkiksi liukastumisissa suurin hyöty on se, että vakuutusyhtiö arvioi oikeudellisen vastuun ja vastuun määrän. Vakuutusyhtiö tuntee prosessin, joka voi kestää kauan ja olla raskas. Prosessin ulkoistaminen onkin yksi suurimpia vastuuvakuutuksen hyötyjä, Kaikkonen muistuttaa.

Kiinteistöyhtiön pitää kuitenkin aina pyrkiä ennakoimaan tuleva sää. Jos ensin on ollut kosteaa ja yöllä pakkasta, talonmiehen tai huoltoyhtiön on oltava kukonlaulun aikaan hiekoittamassa kiinteistön vastuulla olevia kulkuväyliä. Poikkeuksena on vain jatkuva lumisade, sillä hiekoituksesta ei ole hyötyä sateen aikana. Mutta silloinkin katualueet on aurattava ja heti kun on mahdollista, hiekoitettava. Turvallinen jalankulku on varmistettava, vaikka se Suomen talvessa voikin olla vaikeaa. 

Lue lisää kiinteistövakuutuksesta

Tutustu toiminnan vastuuvakuutukseen - ja ota yhteyttä